Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka

  Įvadas. Vyriausybės sudarymo tvarka atskirose valstybės valdymo formose. Vyriausybės sudarymo tvarka monarchinėje valdymo formoje. Vyriausybės sudarymo tvarka prezidentinėje respublikoje. Vyriausybės sudarymo tvarka parlamentinėje respublikoje. Vyriausybės sudarymo tvarka pusiau prezidentinėje respublikoje. Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka Lietuvos Respublikoje. Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka tarpukario Lietuvoje. Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę. Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka pagal 1992 metų Lietuvos Respublikos (LR) Konstituciją. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-02-05
 • Vyriausybės vertybiniai popieriai ir jų poveikis šalies ekonomikai Lietuvoje ir kitose šalyse

  Įvadas. Lietuvos respublikos vyriausybės vertybiniai popieriai. Vyriausybės vertybinių popierių samprata. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai ir čekiai. Vyriausybės vertybinių popierių rūšys ir jų privalumai. Pelnas, gaunamas iš vyriausybės vertybinių popierių. Lietuvos respublikos vyriausybės vertybinių popierių poveikis šalies ekonomikai. Vyriausybės vertybinių popierių cirkuliacija tarptautinėje finansų rinkoje. Antrinė vertybinių popierių apyvarta ekonomikoje ir ją įtakojantys veiksniai. Pagrindinės vertybinių popierių išleidimo sąlygos ir jų ekonominiai aspektai. Vertybinių popierių apskaita. Vyriausybės vertybiniai popieriai ir jų poveikis šalies ekonomikai užsienio šalyse. Vertybinių popierių apyvarta ekonomikoje. Emisijos sąnaudų problema. Emisijos kainos nustatymo problema ir antrinės rinkos poveikis. Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-27
 • Vyriausybių stabilumas nepriklausomoje Lietuvoje

  Įvadas. Rinkimų sistemos pasirinkimas. Pasirinkimo padariniai. Partinės sistemos raida ir įtaka vyriausybėms. Partinės sistemos įtaka vyriausybėms Lietuvoje. Dominavimo partinė sistema. Nuosaikusis pliuralizmas Lietuvoje. Koalicinės vyriausybės Lietuvoje: R.Pakso vadovaujama Vienuoliktoji Vyriausybė. Pusiau prezidentinio režimo įtaka Lietuvos vyriausybių stabilumui. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-23
 • Vyriškos odinės avalynės gamyba

  Kuriamo verslo aprašymas. Kuriamo verslo samprata. Įmonės veiklos charakteristika. Apribojimai verslo kūrimui. Kuriamos įmonės steigimas. Organizavimo proceso darbai ir tarpusavio priklausomybė. Verslo organizavimo modeliavimas. Organizavimo proceso tinklinio modelio konstravimas. Organizavimo proceso modelio darbų laiko ir finansinių resursų parametrų nustatymas. Organizavimo proceso tinklinio modelio parametrų skaičiavimas sektorių metodu. Organizavimo proceso vykdymo grafiko konstravimas ir braižymas laiko masteliu. Finansinių resursų reikalavimo kalendorinio grafiko konstravimas ir jo optimizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-05-15
 • Vyro/žmonos dominavimas priimant skirtingų prekių pirkimo sprendimus

  Vyro ir žmonos elgsena. Šeima ir jos kaita. Vyro ir žmonos dominavimas. Šeimos narių vaidmenys ir pirkimo procesas. Nesutarimai dėl sprendimo. Ankstesni tyrimai. Metodologija. Duomenų analizė.
  Rinkodara, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-01-04
 • Virtų rūkytų dešrų gamybos baro rekonstrukcija

  Virtų dešrelių technologinio proceso schema. Technologinio proceso organizavimo grafikas. Technologinės įrangos parinkimas ir projektavimas. Įrengimų darbo organizavimo grafikas. Gamybinių patalpų ir sandėlių plotų skaičiavimas. Šalčio, garo, vandens, elektros energijos, šilumos skaičiavimai. Šalčio poreikio skaičiavimas. Elektros poreikių skaičiavimas. Garo poreikio skaičiavimas. Vandens poreikio skaičiavimas. Santechniniai skaičiavimai. Apšildymas. Ventiliacija.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-05-21
 • Virtualus literatūrinis Lietuvos gyvenimas ir jo ypatumai

  Įvadas. Virtualus Lietuvos literatūrinis gyvenimas. Virtualių literatūrinių svetainių tikslai. Asmens literatūrinio suvokimo lavinimo sistema. Bendra tvarka ir taisyklės. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-10-02
 • Vyrų ir moterų internetinės kalbos skirtumai

  Įvadas. Kalba bendraujant internetu. Vyrų ir moterų kalbiniai skirtumai. Dalelyčių vartojimas. Moterų dažniau vartojami semantiniai dalelyčių tipai. Vyrų dažniau vartojami semantiniai dalelyčių tipai. Jaustukų vartojimas. Tariamosios nuosakos vartojimas. Liepiamosios nuosakos vartojimas. Išvados.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-04-20
 • Vyrų ir moterų terminalinių ir instrumentinių vertybių tyrimas

  Įvadas. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tiriamieji. Tyrimo metodika. Vertybės samprata. Vertybės sąvoka ir jos aiškinimai. Vertybių rūšys. Vertybių formavimasis. Vertybinės orientacijos. Vertybinių orientacijų samprata. Vertybinės orientacijos pagal amžių. Vertybinės orientacijos pagal lytį. Skirtingų socialinių grupių vyrų ir moterų terminalinių ir instrumentinių vertybių tyrimas. Tyrimo respondentai ir metodika. Studenčių ir dirbančių moterų tyrimų duomenų analizė. Studentų ir dirbančių vyrų tyrimų duomenų analizė. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-27
 • Visagino miesto integracijos į Lietuvos valstybę proceso tyrimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodologija: tikslai, uždaviniai, hipotezės, atranka. Tyrimo rezultatai: bendri duomenys, hipotezių tikrinimas. Hipotezės: tikėtina, kad visaginiečiai dabartinę Visagino miesto situaciją vertina kaip nestabilią ir sunkią ekonomiškai; Tikėtina, kad Visagino miesto gyventojai, priėmus sprendimą uždaryti IAE, su nerimu žvelgia į ateitį bei galvoja, kad miestas patirs nuosmukį; Tikėtina, kad Visagino miesto gyventojams Lietuvos valstybė nėra kultūrinės bei pilietinės traukos centras; Tikėtina, kad visaginiečių valstybinės kalbos žinios yra paviršutiniškos; Tikėtina, kad Vilniaus miesto gyventojai jaučia baimę bei psichologinę įtampą dėl IAE; Tikėtina, kad sostinės gyventojai mano, kad Visagino miestas praradęs atominės energetikos svarbą, patirs nuosmukį. Išvados. Priedai.
  Sociologija, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-06-21
 • Visuomenės nuostatos psichikos ligomis sergančių asmenų atžvilgiu

  Įvadas. Nuostatų samprata. Kas yra psichikos sutrikimai? Psichinės ligos. Visuomenės nuostatas formuoja masinės informavimo priemonės. Vyresnių žmonių nuostatos į psichikos ligomis sergančius asmenis. Statistiniai duomenys apie požiūrį į psichinius ligonius. Tyrimo charakteristika.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2012-01-20
 • Visuomenės požiūris į įvaikinimą: Kauno miesto gyventojai

  Visuomenės (Kauno m. gyventojų) požiūris į įvaikinimą. Santrauka. Įvadas. Trumpa įvaikinimo istorijos apžvalga. Įvaikinimo apibrėžimas. Tikslas. Įvaikinimo trikampis. pagrindinės įvaikinimo problemos lietuvoje. Įvaikinimo skatinimas. Faktoriai, formuojantys visuomenės nuomonę apie įvaikinimą. genetinis paveldimumas ir įvaikinimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-09-18
 • Visuomenės socializacija

  Įvadas. Žmogaus socialinės, ekonominės edukacinės problemos socialinėje aplinkoje. Socialinės aplinkos įtaka asmenybės socializacijai. Šeima. Bendraamžiai. Mikrosociumas. Auklėjimo institutai. Religinės organizacijos. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-12-19
 • Visuomenės sveikatos studentų žinių apie rūkymą sąsajos su sveikatos elgsena

  Darbo tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Rūkymo paplitimas. Rūkymo žala. Žalingo įpročio atsisakymas. Tabako kontrolę reglamentuojantys įstatymai. Žinių apie rūkymo žalą sveikatai sąsaja su sveikatos elgsena. Tyrimo metodai ir medžiaga. Rezultatai. Bendra informacija. žinių ir nuostatų įvertinimas apie sveikatai žalingą įprotį (rūkymą). Žalingo sveikatai elgesio paplitimo vertinimas. Išvados.
  Medicina, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-04-13
 • Visuotinės kokybės vadyba (17)

  Įvadas. Produkto kokybės įvertinimas. Operatyvaus produkto kokybės valdymo ciklo įgyvendinimas. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės valdymo įvairiose organizacijose ypatybės. Kokybės valdymo evoliucija: svarbiausi praėjusio šimtmečio įvykiai. Produkto kokybės kontrolė. Kokybės kontrolės samprata. Kokybės matavimas. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-02-27
 • Visuotinės kokybės vadyba (2)

  Įvadas. Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai. Vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos (VKV) ir tradicinės vadybos skirtumai. Pagrindinės tradicinės vadybos ir visuotinės kokybės vadybos nuostatos. Visuotinės kokybės vadyba ir vadybos sąsajos. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2005-12-13
 • Visuotinės kokybės vadyba: AB "Audimas"

  Santrauka. Įvadas. Literatūros analizė. Kokybės vadybos apibrėžimas. Visuotinės kokybės vadybos priemonės ir būdai. Kokybės kaštų klasifikavimas. Teoriniai sprendimai. Kokybės kaštų analizė. Visuotinės kokybės vadybos AB "Audimas" tyrimai ir jų rezultatai. Įmonės pristatymas. Kokybės valdymo analizė. Produkto tobulinimas. Tiekimo sistema. Personalas ir produkto kokybė. Pirkimų skyriaus kokybės kaštai. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-05
 • Visuotinės kokybės vadyba: ledų ir šaldytų produktų gamybos įmonė

  Santrauka. Zusammungfassung. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos teoriniai aspektai. Kokybės ir visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės vadybos reikšmė organizacijai. Pagrindinės visuotinės kokybės vadybos idėjos. Nuolatinis kokybės gerinimas. Dėmesys vartotojui. Darbuotojų dalyvavimas. Visuotinė sistemos integracija. Kokybės matavimas. ISO 9000 kokybės vadybos sistema. Visuotinės kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas. Visuotinės kokybės vadybos elementų analizė. Įmonės aprašymas. Įmonės kokybės sistema. RVASSVT (rizikos veiksnių analizė svarbiuose valdymo taškuose) apžvalga. RVASSVT diegimas. Atsakomybės pasiskirstymas ir RVASVT grupės formavimas. Srauto diagramos sukūrimas ir patikrinimas. RVASVT kokybės sistemos įvertinimas ir peržiūrėjimas. RVASVT diegimo pranašumai ir trūkumai. Visuotinės kokybės vadybos elementų diegimas organizacijoje. Nuolatinis tobulėjimas. Dėmesys vartotojui. Organizacijos kokybės valdymo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-03-03
 • Visuotinės kokybės vadybos plėtra Lietuvoje

  Kokybės vadybos plėtra Lietuvoje. Nacionalinė kokybės politika ir programa. Nacionalinė kokybės politika. Nacionalinės kokybės politikos tikslai. Nacionalinės kokybės politikos įgyvendinimo principai. Papildymo ir plėtros principas. Socialinis principas. Kompleksiškumo principas. Konceptualumo principas. Nuoseklumo principas. Tarptautinio pripažinimo principas. Nacionalinės kokybės programos struktūra. Nacionalinė kokybės programos struktūrinė schema. Lietuvos kokybės vadybos asociacija (LKVA). Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Visuotinės kokybės raidos tendencijos XXI amžiuje. Lietuvos nacionalinė kokybės programa. Kokybės skatinimas ir kokybės priemonių gerinimo įgyvendinimas. Kokybės vadybos metodų tobulinimas ir propagavimas. Kokybės infrastruktūros vystymas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Valdymo struktūros koordinavimas.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-23
 • Visuotinės kokybės vadybos plėtra Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) kokybės politika

  Santrauka. Summary. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos plėtra Lietuvoje. Nacionalinė visuotinės kokybės vadybos politika. Nacionalinės visuotinės kokybės vadybos programos struktūra. Lietuvos kokybės vadybos asociacija. Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Europos sąjungos kokybės politika ir programa. Europos kokybės organizacija. Europos kokybės vizija. Visuotinės kokybės raidos tendencijos XXI amžiuje. Išvados.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-03
Puslapyje rodyti po