Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Viešasis administravimas (22)

  Įvadas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimas samprata. Viešojo administravimo bruožai. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo metodai. Viešojo administravimo institucijos ir valstybės tarnautojai. Viešojo administravimo institucijų sistema. Valstybės tarnyba. Administracinio teismo vaidmuo ginant žmogaus teises viešojo administravimo sferoje. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-15
 • Viešasis administravimas. Sąvoka ir esmė

  Įvadas. Viešojo administravimo sąvoka. Viešojo administravimo sistema. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo sritys, funkcijos ir esmė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-02-25
 • Viešasis valdymas (2)

  I užduotis. Viešasis valdymas – socialinio valdymo rūšis. Viešojo valdymo esmė ir požymiai. Įžanga. Socialinis valdymas. Administracinė teisė ir valdymas. Viešasis valdymas – socialinio valdymo rūšis. Viešojo valdymo esmė ir požymiai. Viešasis valdymas ir viešasis administravimas. Viešasis valdymas ir vykdomoji valdžia. Vykdomoji valdžia ir valstybinis valdymas. Išvados. II užduotis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliojimai. Išvados. III užduotis. Sąlyga ir komentaras.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Viešbučio marketingo tyrimas: "Auksinės kopos"

  Santrauka. Įvadas. Pasirinktos įmonės marketingo komplekso įvertinimas. Įmonės statuso apibūdinimas, jos teikiamos paslaugos, asortimentas. Vartotojas (tikslinė rinka) ir vartotojų elgsena, veiksniai turintys įtakos įmonės vartotojo pirkimams sprendimai. Kainų politika. Paskirstymo politika. Rėmimo politika. Išvados ir pasiūlymai. Marketingo padalinys įmonėje. Marketingo padalinio vieta ir reikšmė įmonės organizacinėje valdymo struktūroje. Marketingo padalinio darbuotojų funkcijos. Marketingo padalinio veikla įmonėje. Rinkos tyrimas ir įvertinimas. Verslo aplinkos įvertinimas. Konkurentų analizė. Įmonė SWOT analizė. Įmonės situacija ir perspektyva rinkoje. Verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos tyrimo ataskaita. Įmonės marketingo planas.
  Rinkodara, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2006-06-06
 • Viešbučio marketingo tyrimas: "Pajūris"

  Įvadas. Marketingo samprata. Turizmo marketingo komplekso aplinka. Mikroaplinka. Tarpininkai. Pirkėjai. Konkurentai. Kontaktinės auditorijos. Makroaplinka. Demografinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Fizinė aplinka. Viešbučio "Pajūris" marketingo makroaplinkos analizė. Firmos misija. Marketingo situacija. Viešbučio makroaplinka. Konkurencinė aplinka. Rinka. Marketingo strategija. Marketingo tikslai ir uždaviniai. Strategijų formulavimas. Pavojai firmai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-09
 • Viešbučio rinkodaros plano tobulinimas

  Turizmo paslaugų rinkodaros kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Viešbučio "x" esamos situacijos analizė. organizacijos analizė. Organizacijos pozicijos apžvalga. rinkodaros programos analizė. Paslaugų produkto analizė. Paslaugų kainos analizė. Paslaugų rėmimo analizė. Paslaugų pateikimo (skirstymo) analizė. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesai. Rinkodaros aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Paslaugų vartotojo segmentacija ir tikslinės rinkos pasirinkimas. Paslaugų produkto pozicionavimas. Konkurencinė analizė. Vidinio marketingo analizė. Viešbučio "x" ssgg analizė marketingo požiūriu. Strateginiai rinkodaros sprendimai. Perspektyvų analizė (priemonių planas susijęs su programos tobulinimu). Pelno (nuostolių) prognozė (rinkodaros plano). Kontrolė (marketingo plano įgyvendinimo kontrolė). Strategijų parinkimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(40 puslapių)
  2011-10-21
 • Viešbučių lyginamoji analizė: "Saulininkas" ir "Turnė"

  Įvadas. Rinkodara. Įmonės rinkodaros komplekso elementai. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Viešbučių "Saulininkas" ir "Turnė" lyginamoji analizė. Viešbutis "Saulininkas". Viešbučių "Saulininkas" ir "Turnė" užsakymas ir kainos. Viešbučių restoranai. Viešbučio "Saulininkas" sporto salė. Viešbučio sauna ir soliariumas. Viešbučių konkurentai. Viešbučio konferencijų salė. Tiriamoji dalis. Duomenys apie respondentus "Saulininko" viešbučio paslaugų vertinimas. "Turnė" viešbučio paslaugų įvertinamas. "Saulininko" ir "Turnė" viešbučių populiarumo palyginimas. Kitų klausimų analizė. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-02-18
 • Viešbučių svetingumo modeliai

  Įvadas. Priėmimo skyrius. Apsauga. Padėties vieta. Interjeras. Restoranas. Reklama. Paslaugos. Išvados.
  Turizmas, kursinis darbas(10 puslapių)
  2005-09-20
 • Viešoji nuomonė

  Įvadinė dalis. Viešosios nuomonės kilmė ir istorinės apraiškos. Antika. Viduramžiai - XVIII amžiaus pradžia. Nuo XVIII amžiaus iki dabar. Viešosios nuomonės samprata. Viešosios nuomonės apibūdinimas. Viešosios nuomonės sudedamosios dalys. Veiksniai, įtakojantys viešąją nuomonę. Aplinkos veiksniai. Visuomenės informavimo priemonės. Interesų grupės. Nuomonių lyderiai. Sudėtiniai veiksniai. Viešoji nuomonė ir politika. Viešosios nuomonės ir valdžios sąveika. Nuomonių tyrimai ir apklausos. Politinės apklausos. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-17
 • Viešoji politika (2)

  Įvadas į dalyką. Viešosios politikos sąvokos ir struktūra. Viešosios politikos elementai. Viešosios politikos formos. Politikos prioritetai. Politinis procesas: sąvokų vartosena. Sprendimų priėmimas: politinio proceso etapai.
  Politologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-10-18
 • Viešojo administravimo kontrolė (3)

  Įvadas. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka ir rūšys. Seimo (parlamentinė) kontrolė. Vykdomosios valdžios institucijų vykdoma viešojo administravimo kontrolė. Vietos savivaldos institucijų vykdoma kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai ir funkcijos. Teismo kontrolinės funkcijos valstybiniame viešajame valdyme. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-06-08
 • Viešojo administravimo modernizavimas pagal naująją viešąją vadybą

  Įvadas. Viešojo administravimo teorinė analizė. D. Britanijos ir Lietuvos lyginamoji analizė. D. Britanijos ir Lietuvos viešųjų sektorių palyginimas. D. Britanijos viešojo administravimo sistemos modernizavimo kryptys. D. Britanijos viešojo sektoriaus reformos. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-13
 • Viešojo administravimo nuostatos P.V. Raulinaičio knygoje "Administracijos principai"

  Įvadas. Pagrindiniai administravimo dėsniai. Administracijos elementai. Administracijos principai valstybės valdyme. Valdymo organizacija. Administracijos principai ir vyriausybė. Ministerijos ir parlamentas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-22
 • Viešojo administravimo organizacijų teorijos

  Įvadas. Klasikinių organizacijų teorijos. Luther Gulick idėjos. Max Weber idėjos. Woodrow Wilson idėjos. Neoklasikinė teorija. Sistemų teorija. Žmogiškųjų santykių teorija. Abraham Maslow. Douglas McGregor. Rinkos arba visuomenės pasirinkimo teorija. Interpretacinė ir kritinė teorijos. Interpretacinė teorija. Kritinė teorija. Būtinumo teorija. Teorijų lyginamoji analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-02-12
 • Viešojo administravimo subjektų konstitucinė kontrolė

  Įvadas. Viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo užtikrinimas. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime samprata ir būdai. Kontrolės, vykdymo tikrinimo ir priežiūros santykis. Viešojo administravimo subjektų veikla ir konstitucinė kontrolė. Lietuvos Respublikos prezidento vykdoma konstitucinė kontrolė. Lietuvos Respublikos Seimo vykdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Lietuvos respublikos valstybės kontrolė ir jos administracinis teisinis statusas. Konstitucinio teismo vaidmuo, vykdant viešojo administravimo subjektų veiklos teisėtumo kontrolę. Konstituciniai administraciniai teisės pagrindai. Teismų įtaka viešojo administravimo teisėtumui. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė. Konstitucinio teisminio proceso byloje dalyvaujantys asmenys. Viešojo administravimo institucijų ir pareigūnų neteisėtų veiksmų ar sprendimo apskundimas. Išvados. Summary.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2006-06-09
 • Viešojo administravimo teorijos problemų nustatymas ir sprendimas

  Įvadas. Viešojo administravimo teorijos problemų sisteminimo galimybės. Sisteminio požiūrio į viešąjį administravimą realizavimas. Struktūrinės ir institucinės viešojo administravimo teorijos problemos. Naujasis viešasis valdymas. Integracinės ir adaptacinės viešojo administravimo teorijos problemos. Viešojo administravimo sistemos integracijos į globalines erdves problemos. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-01-09
 • Viešojo intereso gynimo ypatybės civiliniame procese

  Įvadas. Viešojo intereso sąvokos reikšmė. Prokuroro vaidmuo ginant viešąjį interesą. Valstybės ir savivaldybės institucijų bei kitų asmenų veikla ginant viešąjį interesą. Darbo metodai ir priemonės. Mokslinės literatūros analizės metodas. Teisinių dokumentų analizės metodo pagrindimas. Sunkumai ir kliūtys, su kuriais susidurta darbo rengimo metu. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Praktiniai viešojo intereso gynimo aspektai. Prokurorų, ginančių viešąjį interesą, statistinė analizė. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus, ginant vaikų interesus, statistiniai duomenys. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2012-01-19
 • Viešojo ir ne pelno sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžiai

  Įvadas. Filantropija. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Pelno nesiekiančios organizacijos; Savanorystė Lietuvoje. NVO teisinė aplinka Lietuvoje; NVO ir valdžios bendradarbiavimas. Visuomenės dalyvavimas teisėkūroje. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-10-23
 • Viešojo maitinimo paslaugų reklama ir jos vertinimas Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas – ištirti kaip vertinama maitinimo paslaugų reklama Lietuvoje. Reklamos samprata. Reklamos tikslai ir jos funkcijos. Paslaugų reklama. Viešojo maitinimo paslaugų reklama. "Čili" restoranų tinklo ir Vičiūnų restoranų grupės paslaugų analizė. "Čili" restoranų tinklo paslaugų reklama. Vičiūnų restoranų grupės paslaugų reklama. Tyrimo metodai. "Čili" restoranų tinklo ir Vičiūnų restoranų grupės paslaugų reklamos tyrimas. Išvados. Summary. Priedas (Anketa).
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-12-07
 • Viešojo muziejaus rinka

  Įvadas. Viešojo muziejaus samprata ir raida. Viešojo muziejaus samprata. Viešojo muziejaus raida. Viešojo muziejaus veikla. Viešojo muziejaus misija. Viešojo muziejaus funkcijos. Viešojo muziejaus teisiniai pagrindai. Viešojo muziejaus steigimas. Viešojo muziejaus reorganizavimas ir likvidavimas. Teisiniai pagrindai reglamentuojantys viešojo muziejaus veiklą. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-11-01
Puslapyje rodyti po