Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • C++ programa

  Užduoties nr.23. Užduotis: Iš failo nuskaito tekstą; Suskaičiuoja kiek tekste yra tarpų; Panaikina visus tekste esančius tarpus; Apdoroja galimas klaidas, t.y. Į ekraną išveda pranešimus; Išveda į failą 2-ą ir 3-ą užduoties rezultatą. Programa. Header failai. Programos tekstas. Rezultatai.
  Programavimas, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2008-02-10
 • C++ programavimas: studentų sąrašai

  Programa, leidžianti nuskaityti 3 failus su juose esamais studentų sąrašais, įvedus datą, atrenka visus jaunesnius studentus bei atspausdina jų vardus, pavardes bei gimimo datas.
  Programavimas, kursinis darbas
  2006-05-30
 • CD ir CD-RW įrenginių ypatybės

  Įvadas. Kompaktinių diskų formatai. CD – R ir CD – RW diskų ypatybės. CD-R. CD-RW. Įrašyk geriau. "Kepėjai". Ahead Nero Burning ROM 5.5. NTI CD-Maker Professional Edition. Oak Technology SimpliCD 1.0. Roxio Easy CD Creator 5 Platinum. Stomp Click'N Burn Pro 2.0. Muzikos CD įrašymas. Perrašyta dar kartą... CD-RW stacionarioms sistemoms. Programinė įranga. Yamaha CRW3200E IDE CDR-W. Įžanga. Yamaha 18-24x P-CAV. Naujos ypatybės. CD – RW garso takelių redagavimo režimas. CD – MRW. Kitos ypatybės. Optimalus įrašymo greičio kontroliavimas. Universalus sąsajos variantų dizainas. Įpakavimas. Įdiegimas. ASUS CRW2410S ir WAITEC MEGALUS. Ypatybės. Įpakavimas. Kainininkas.
  Kompiuteriai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-12-03
 • Cemento vežimo technologinio proceso sudarymas

  Įvadas. Tikslas: Sudaryti cemento vežimą maršrutu: Lietuva (Naujoji Akmenė) – Vokietija (Berlynas). Teorinė dalis. logistika firmos veikloje. Logistinė produkto prigimtis. Užsakymo priėmimas ir informacinis aprūpinimas. Tranporto reikšmė logistikos sistemai. Transporto rūšių charakterizavimas. Transporto priemonės parinkimo kriterija. Sandėlių reikšmė logistikos sitemoje. Transportavimo sprendimų strategijos. Technologinė dalis. Technologinio proceso organizavimas. Produkto charakteristikos sudarymas. Produkto pakavimas. Užsakymo ciklo sudarymas. Transporto paslaugų charakterizavimas. Automobilių transportas. Jūrų / geležinkelių transportas. Transporto sprendimas: maršruto sudarymas. Lyginamoji analizė. Išvada.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2010-05-04
 • Central Banks of Lithuania, Poland and France

  Darbas anglų kalba. Centriniai Lietuvos, Lenkijos ir Prancūzijos bankai. Lithuania central bank. Origins of Central Banking in Lithuania. Bank of Lithuania in 1922–1940. Restoration of the Bank of Lithuania in 1990 and its activities to the Present. Management and structure. Accounting and reporting. Lithuanian Bank objective. Lithuanian Bank functions. System of Monetary Policy Instruments. Foreign reserves. Principal Provisions of Bank of Lithuania. Foreign Reserve Management. Participation in GS Auctions. Supervision of Credit Institutions. Prudential Requirements and Ratios. Currency Issue and Withdrawal international relations. Central bank of Poland. The history of central banking in Poland. Monetary policy. Open market operations. Required reserves. Credit-deposit operations. Exchange rate policy principles. Central bank functions. Central bank of France. The history of central banking in France. 1800 Creation of the Banque de France 1936-1945 nationalization. 1993 A landmark reform grants the Bank independence. The European System of Central Banks (ESCB): a new institutional framework for the single monetary policy. The tasks of the The European System of Central Banks (ESCB). Organization of the The European System of Central Banks (ESCB). The European System's of Central Banks (ESCB) operating principles. The singleness of the design and management of operations. The decentralization of operations. Definition of the single monetary policy. Presentation of the Activities of the Banque de France. The banque de France and quality of banknotes. The Banque de France and monetary policy. The Banque de France and foreign exchange reserves. The Banque de France, settlement systems and means of payment. The Banque de France, statistics and studies. The Banque de France and international relations. The banque de France, banking supervision and financial stability. The Banque de France and data on non-financial corporations. The Banque de France and services to public authorities. The Banque de France and consumer protection.
  Bankininkystė, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2005-10-24
 • Centrinis bankas (CB)

  Įvadas. Centrinių bankų (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) funkcijos ir veiklos organizavimas. Centrinis bankas (CB) įvairiose šalyse ir jų nepriklausomybės problemos. Monetarinė politika. Monetarinės politikos poveikis: keinsistinis požiūris. Monetarinė politika ir palūkanų norma. Palūkanų norma ir paklausa investicijoms. Monetarinė politika: monetarinis požiūris. Septintasis dešimtmetis buvo senosios klasikinės mokyklos augimo laikas. todėl pinigai tapo kertiniu dalyku visuminės paklausos teorijoje. Kiekybinė pinigų teorija. Kodėl pinigų apyvartos greitis turėtų būti stabilus? Pinigų paklausa. Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptys. Bendrosios nuostatos. Lietuvos banko pinigų politikos tikslai. Lietuvos banko pinigų politikos priemonės. Privalomųjų atsargų reikalavimai. Skolinimosi galimybės Lietuvos banke. Atvirosios rinkos operacijos. Baigiamosios nuostatos. Centrinės bankininkystės konvergencija stojant į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos banko tikslo pasikeitimą svarbu visapusiškai įtvirtinti. Šalių narių centrinių bankų funkcijų suderinimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-08
 • Centrinis bankas (CB) (8)

  Įvadas. Centrinio banko (CB) samprata. Centrinio banko (CB) atsiradimas. Centrinio banko (CB) nepriklausomumas. Centrinio banko (CB) funkcijos. Pinigų emisija. Monetarinė politika. Atviros rinkos operacijos. Diskonto paskolų palūkanų norma. Privalomųjų atsargų norma. Centrinis bankas (CB) - "bankų bankas". Bankų priežiūra. Valiutos kurso politika. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-11-06
 • Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje (2)

  Makroekonomikos kursinis darbas. Įžanga. Lietuvos banko struktūra. Lietuvos banko funkcijos ir veiklos organizavimas. Lietuvos banko balansas ir jo nepriklausomybės problemos. Lietuvos banko pagrindinis tikslas ir funkcijos. Finansinės ataskaitos sudarymo pagrindai ir pateikimas. Apskaitos politika. Rizika ir jos valdymas. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-02-17
 • Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje (4)

  Įvadas. Kas yra centrinis bankas (CB)? Centrinis bankas (CB). Bendrieji bruožai. Centrinio banko (CB) kilmė. Centrinio banko (CB) funkcijos. Centrinio banko (CB) tikslai ir veiklos kanalai. Centrinio banko (CB) vaidmuo. Centrinio ir komercinių bankų bendradarbiavimo teoriniai pagrindai. Lietuvos banko istorinė raida. Įsteigimas ir kūrimas. Banko vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Banko uždaviniai ir funkcijos. Banko akcininkai ir valdymas. Banko operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais. Lietuvos centrinio banko tikslas. Lietuvos centrinio banko funkcijos. Lietuvos centrinio banko valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Lietuvos banko ir komercinių bankų santykių reglamentavimas. Lietuvos bankų rūšys. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-12-07
 • CIA ir KGB įtaka supervalstybių šaltojo karo užsienio politikai

  Įvadas. Rašto darbo tikslas įvertinti CIA (Central Intelligence Agency ) ir KGB (Komitet Gosudarstvenoj Bezopasnosti) tarnybų įtaką supervalstybių užsienio politikai, atsižvelgiant į tai, jog informacija buvo svarbus veiksnys Šaltojo karo užsienio politikos procese. Informacijos ir žvalgybos įtaka užsienio politikai. KGB struktūra, paskirtis ir įtaka užsienio politikai. Pagrindinės KGB funkcijos ir struktūra. KGB žvalgybos užsienyje padalinių funkcijos ir įtaka užsienio politikai. KGB įtaka užsienio politikai. CIA struktūra, paskirtis ir įtaka JAV užsienio politikai. CIA funkcijos ir tikslai. CIA struktūra. CIA kritika. CIA veikla ir įtaka užsienio politikai. KGB ir CIA palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-11-30
 • Cigarečių analizė pagal 4P marketingo kompleksą

  Įžanga. Prekė (product). Prekės klasifikavimas. Prekės asortimentas. Prekės identifikavimas. Prekės įpakavimas. Rinka ir jos segmentavimas. Kaina (price). Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Kainų politika cigaretėms Lietuvos rinkoje. Vieta (place). Rėmimas (promotion). Informacijos šaltiniai. Pozicionavimas. Pasiūlymai dėl naujo produkto. Išvados. Priedai (13 psl.).
  Rinkodara, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2009-06-12
 • Chimopapainas

  Įvadas. Darbo tikslas aprašyti naują gryninimo procedūrą, kruopščius testus ir įrodyti, kad chimopapainas yra vienas baltymas, pasitaikantys keliuose formose, ir taip pat kaip atpažinti dirbtines jo formas. Eksperimentas. Šviežios papajos pieno sultys. Chromatografijoje analizuojama sausos ir šviežios papajos sultys. Chimopapaino išgryninimas. Katijonų-mainų chromatografija. Fermentinio aktyvumo nustatymas. Aktyvaus cisteino proteazės antras titravimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Analizė sausos ir šviežių papajos sulčių. Sausos papajos sulčių chimopapaino gryninimas. Gryno chimopapaino laikymas. Išvados.
  Chemija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2010-05-10
 • Cynology terms

  Darbas anglų kalba. Kinologijos terminai. Introduction. The terminology. The function and the structure of the glossary. Summary. Glossary – cynology terms. Priedai (4).
  Kita, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-11-07
 • Citrusinių vaisių produkcijos tyrimas

  Įvadas. Prekė. Prekės sąvoka ir charakteristika. Prekių asortimentas. Prekės klasifikacija. Prekės lygmenys. Prekės identifikavimas ir įpakavimas. Citrusinių vaisių produkcija. Citrusiniai vaisiai. Tyrimo organizavimo etapai. Surinktų duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-27
 • Civilinė atsakomybė (3)

  Įžanga. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės sąlygos. Žalos arba nuostolių padarymas. Priešingas teisei skolininko elgesys. Priežastinis ryšys. Kaltė. Kaltės sąvoka. Civilinės kaltės prezumpcija. Mišri (abipusiška) kaltė. Atsakomybė nesant skolininko kaltės. Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys. Sutartinė ir deliktinė atsakomybė. Dalinė ir solidarinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiarioji atsakomybė. Pilnutinė (visiška) ir ribota atsakomybė. Regresinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės formos. Pareiga atlyginti žalą. Pareiga atlyginti nuostolius. Pareiga sumokėti netesybas. Ypatingi atsakomybės už padarytą žalą atvejai. Civilinės atsakomybės netaikymas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-02-13
 • Civilinė atsakomybė (8)

  Civilinės atsakomybės samprata. Civilinės atsakomybės tvarka. Civilinės atsakomybės požymiai. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės bendri bruožai. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindiniai skirtumai. Civilinių teisinių sankcijų ir civilinės atsakomybės santykiai. Civilinės atsakomybės funkcijos. Civilinės atsakomybės sąlygos. Žala, pažeidus civilinę atsakomybę. Žalos dydžio nustatymas. Bendrosios ir specialiosios atsakomybės sąlygos. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Kaltė. Specialūs žalos atlyginimo atvejai. Baudžiamųjų, administracinių bylų palyginimas su civilinėmis bylomis. 2006 metų statistikos ataskaitos: Baudžiamosios bylos, Administracinės bylos, Civilinės bylos, Išvados. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-10-28
 • Civilinė atsakomybė ir fiduciarinės pareigos

  Įvadas. Darbo tikslas — išanalizuoti civilinę atsakomybę už fiduciarinių pareigų pažeidimą. Žalos (nuostolių) atlyginimas už fiduciarinių pareigų pažeidimą. Sankcijos, taikomos pažeidžiant fiduciarines pareigas. Sandorių pripažinimas negaliojančiais. Juridinio asmens vadovo sprendimų panaikinimas. Privataus juridinio asmens vadovo atleidimas iš pareigų. Vadovo civilinės atsakomybės draudimas. Juridinio asmens veiklos tyrimas. Tinkamo vadovavimo juridiniam asmeniui doktrina. Juridinio asmens veiklos tyrimo inicijavimas ir eiga. Teismo taikytinos priemonės. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2009-02-26
 • Civilinė atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą

  Įvadas. Civilinė atsakomybė kaip vienas iš žalos kompensavimo būdų. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Atsakomybė už daiktais, esančiais asmens žinioje, padarytą žalą. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių iki 14 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą nepilnamečių nuo 14 iki 18 metų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą neveiksnių ar riboto veiksnumo asmenų veiksmais. Atsakomybė už žalą, padarytą fizinio asmens, negalinčio suprasti savo veiksmų reikšmės. Valstybės civilinė atsakomybė už žalą padarytą valstybės institucijų ir tarnautojų veiksmais (viešoji atsakomybė). Atsakomybė už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo arba gyvybės atėmimo. Advokatų civilinė atsakomybė. Gydytojų civilinė atsakomybė. Architektų ir statybos inžinierių civilinė atsakomybė. Laiduotojo atsakomybė. Auditorių ir buhalterių civilinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė be kaltės. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-03-19
 • Civilinė ir darbo sauga (2)

  Instruktavimo darbo vietoje struktūra ir turinys. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo bei vibracijų pagrindinės apsaugos priemonės. Avarijos ir katastrofos, jų apibūdinimas. Žmonių ir materialinių vertybių apsauga.
  Sauga, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-04-26
 • Civilinės būklės aktai

  Įvadas. Civilinės būklės aktų bendra registravimo tvarka ir vieta. Atskirų civilinės būklės aktų registravimo specifika. Gimimo registravimas. Tėvystės pripažinimo ir tėvystės nustatymo registravimas. Įvaikinimo registravimas. Santuokos registravimas. Santuokos nutraukimo registravimas. Mirties registravimas. Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, ištaisymas ir pakeitimas. Atskirų civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo specifika. Asmens vardo, pavardės pakeitimas. Lyties pakeitimas. Partnerystės registravimas. Išvados.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-25
Puslapyje rodyti po