Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisinės sistemos

  Įžanga. Teisinės sistemos samprata siaurąja ir plačiąja prasme. Skirstymo į teisines sistemas kriterijai. Teisinių sistemų klasifikacija. Romanų-germanų teisinė sistema. Istorija. Teisėkūra. Teisės sistema. Teisės šaltiniai. Teisinės struktūros. Teisininkai. Teisėjai. Anglosaksų bendroji teisinė sistema. Paprotinė teisė. Religinė teisė. Išvada.
  Teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-05-08
 • Teisinės sistemos reforma

  Įvadas. Lietuvos teisėsauga. Teisinės sistemos reforma Lietuvoje. Teismai. Prokuratūra. Advokatūra. Notariatas. Valdymo institucijos. Policija. Ekspertinės įstaigos. Teisininkų rengimas ir profesinis ugdymas. Teisės sistemos kūrimo kryptys. Bendrieji teisės sistemos kūrimo aspektai. Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Administracinis procesas. Bausmių vykdymo sistemos kūrimas. Nusikalstamumo kontrolė ir prevencija. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-07
 • Teisinės valstybės samprata (5)

  Įvadas. Tema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo aktualumas ir naujumas. Darbo struktūra. Teisinės valstybės samprata. Termino "valstybė" reikšmė. Teisinės valstybės idėja ir raida. Pagrindiniai teisinės valstybės požymiai. Valstybės elementas - tauta. Tęstinė tauta. Tautinio suvereniteto idėja. Valstybės suverenitetas. Vidinis suvereniteto aspektas. Išorinis suvereniteto aspektas. Valstybės elementas - teritorija. Valstybės elementas - valdžia. Du teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis. Dviejų teisinės valstybės modelių palyginimas istorinės raidos požiūriu. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-28
 • Teisingumas ir vidaus reikalai Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Laisvė. Erdvė be sienų: Šengeno sutartis. Keliavimas saugiai ir laisvai. Prieglobstis ir imigracija. Situacija šiandien: prieglobstis. Dublino konvencija. Imigracija. Saugumas. Nusikalstamos veiklos pajamų sekimas. Policijos ir muitinės pajėgų bendradarbiavimas. Europolas. Pasaulinis veiksnys. Narkotikai ir Europos Sąjungos (ES). Teisingumas. Bendradarbiavimas. Baudžiamoji teisė. "Eurojust": teismo proceso koordinavimas. Europos Sąjungos plėtra. Naujos sienos. PHARE programos pagalba. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-09-07
 • Teisingumo ministerija – Lietuvos respublikos (LR) viešojo administravimo subjektas

  Viešasis administravimas. Viešojo administravimo pagrindinės sritys. Viešojo administravimo subjektai. Teisingumo ministerija – viešojo administravimo valstybinė institucija. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Ministro kompetencija. Ministerijos valstybės sekretorius ir jo kompetencija. Ministerijos sekretorių kompetencija. Ministerijos kolegijos paskirtis. Ministerijos teisės aktai. Individualaus teisės akto samprata, jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo ir priėmimo tvarka (procedūros). Individualaus teisės akto samprata. Jam taikomi reikalavimai. Norminio teisės akto samprata, jo rengimo, priėmimo tvarka. Teisingumo ministerijos norminių teisės aktų ginčijimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika sprendžiant ministerijos norminių aktų teisėtumo. Teisingumo ministerijos individualių teisės aktų ginčijimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-12-30
 • Teisiniai santykiai (6)

  Įžanga. Teisinių santykių sąvoka. Teisinio santykio požymiai. Teisinių santykių sąvokos ir požymiai. Teisinių santykių sandara. Teisinių santykių turinys . Teisinių santykių subjektas. teisinių santykių objektas. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir nutrūkimo (pasibaigimo) pagrindai – juridiniai faktai. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(19 puslapių)
  2010-10-04
 • Teisiniai statybos santykiai

  Įvadas. Teisiniai statybos santykiai. Teisinių statybos santykių samprata. Teisinių statybos santykių objektas. Teisinių statybos santykių subjektai. Išvados. Priedai (2).
  Teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-06-06
 • Teisiniai-organizaciniai personalo valdymo aspektai, jų privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Personalo valdymo metodai. Teisiniai (administraciniai) personalo valdymo metodai. Darbo sutartis. Supažindinimas su darbo sąlygomis. Sveikatos tikrinimas. Instruktavimas saugos darbe klausimais. Kolektyvinė darbo sutartis. Darbo laikas. Atostogų suteikimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Organizaciniai personalo valdymo metodai. Darbuotojų apskaita. Darbuotojų poreikio nustatymas. Darbuotojo priėmimas į darbą. Darbuotojų darbo atlyginimas. Darbuotojo teisių ir atsakomybės apibrėžimas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas. Išvados. Priedas (1).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-12-25
 • Teisinio precedento samprata

  Įžanga. Teisinio precedento istorinė raida Anglijos teisėje. Teisinio precedento struktūra – ratio decidendi ir obiter dicta. Teisinio precedento aiškinimas. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Teisinio precedento rūšys. Teisinis precedentas romanų – germanų ir Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-09-27
 • Teisinis inovacijų juridinio apiforminimo, naudojimo ir aktyvinimo reglamentavimas

  Įvadas. Valstybės pozicija inovacijų atžvilgiu. Inovacijų plėtrą skatinantys teisiniai veiksniai. Teisinė inovacijų paieškos, juridinio apiforminimo, adaptavimo ir naudojimo aplinka. Inovacijų objektai ir subjektai. Inovacijų subjektai. Inovacijų objektai. Patentų išdavimo ir licenzijų suteikimo bei naudojimo tvarka. Patento naudojimo teisėtumas. Adaptuotinų inovacijų paieška. Inovacijų juridinio apiforminimo aspektai. Juridiniai inovacijų adaptavimo procesai. Inovacijų apsaugos garantai ir jų komentarai. Teisinis inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje reglamentavimas. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje teisinės sąlygos. Inovacinės veiklos aktyvinimo teisinės galimybės. Inovacinės veiklos teisinės apsaugos praktika. Inovacinės veiklos aktyvinimo praktika Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-03-26
 • Teisminė bankroto bylų nagrinėjimo procedūra

  Įvadas. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės turto administravimu ir turto realizavimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės veiklos vykdymu ir užbaigimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės atstovavimu ir bankrutuojančios įmonės interesų gynimu. Funkcijos ir įgalinimai, susiję su įmonės įsipareigojimų įmonės kreditoriams vykdymu. Išvados ir pasiūlymai.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-10-30
 • Teisminė valdžia ir teismų sistemos

  Įvadas. Tikslas - įvertinti teisminės valdžios ir teismų turinį teisės teorijos srityje. Teismo samprata. Teisminė valdžia ir asmens konstitucinės teisės. Šiuolaikinė Lietuvos Respublikos teismų sistema. Lietuvos Respublikos teismų kontrolinės funkcijos. Formos ir jų vykdymo ypatumai. Lietuvos Respublikos teismų praktika taikant įstatymus. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-10-17
 • Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje

  Įvadas. Teismo kontrolinių funkcijų vykdymo ypatumai. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešojo administravimo kontrolė. Administracinių bylų teisminis nagrinėjimas. Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos. Specialiosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos. Atskiroji teismo nutartis. Konstitucinis Teismas ir viešojo administravimo institucijų kontrolė. Apibendrinimas.
  Administracinė teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-11-07
 • Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje (2)

  Įvadas. Teismo kontrolinės funkcijos viešojo administravimo srityje. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Bendrosios kompetencijos teismų atliekama viešojo administravimo kontrolė. Specializuotų teismų kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai viešojo administravimo srityje. Pareiškimai ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą. Teismo atskiroji nutartis. Konstitucinis teismas ir viešojo administravimo kontrolė. Atliekama teismų kontrolė praktiniu aspektu. Bendrosios kompetencijos teismo kontrolė. Konstitucinio teismo kontrolė. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-03-22
 • Teismo nuosprendis - teisingumo vykdymo aktas

  Įvadas. Teismas. Nuosprendžio sąvoka ir rūšys. Pagrindiniai teismo nuosprendžio priėmimo klausimai ir jų išsprendimai. Įžanginė teismo nuosprendžio dalis. Aprašomoji teismo nuosprendžio dalis.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-09
 • Teismo pareiga išsamiai ištirti (išnagrinėti) baudžiamąją bylą

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti, kas tai yra teismo pareiga išsamiai ištirti (išnagrinėti) baudžiamąją bylą. Bylų proceso teisme samprata ir reikšmė. Teismo paskirtis. Subjektai. Procesinės veiklos pobūdis. Sprendimų, užbaigiančių teismo procesą, pobūdis. Bylos nagrinėjimo bendrosios nuostatos. Bylos nagrinėjimo teisme principai. Proceso viešumas. Rungimosi principas. Teismo nepriklausomumas ir nešališkumas. Bylos nagrinėjimo teisme bendrosios sąlygos. Vadovavimas nagrinėjimui teisme. Tiesioginis ir žodinis nagrinėjimas teisme. Asmenys, dalyvaujantys bylą nagrinėjant teisme. Bylos išskyrimas ir nutraukimas. Bylos išskyrimas bei sujungimas. Bylos nutraukimas. Bylos nagrinėjimo teisme ribos. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas. Teisiamojo posėdžio tvarka. Išvados. Praktinės užduotys: J.J. yra Lietuvos respublikos pilietis. Jis įtariamas vagystės padarymu Lenkijos respublikoje. Už šį nusikaltimą Lenkijoje J.J. jau nuteistas ir jam paskirti trys mėnesiai laisvės atėmimo. Apeliacinio apskundimo metu J.J. grįžo į Lietuvą. Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, Lenkijos respublika išdavė Europos arešto orderį ir paprašė perduoti J.J. jai, kad galėtų įvykdyti bausmę. Sprendžiant išdavimo klausimą, J.J. prieštaravo išdavimui ir argumentavo, kad tai prieštarauja konstituciniam principui, teigiančiam, kad šalis savo piliečių neišduoda. Kuri išvada teisinga: J.J. gali būti išduotas? J.J. negali būti išduotas, nes šalis savo piliečių neišduoda? J.J. negali būti išduotas, nes nėra išdavimo pagrindų? K.K įtariamas nusikaltimo, numatyto BK 149 straipsnio 2 dalyje, padarymu. K.K ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirtas suėmimas iki 2007-05-25. 2007-05-14 Vilniaus apygardos teisme buvo gautas kaltinamasis aktas ir bylos medžiaga. Apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas L.M 2007-05-18 paskyrė teisėją R.G parengti bylą nagrinėti teisme. R.G 2007-05-24 priėmė sprendimą bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje. Kuri išvada teisinga: R. G. pasielgė neteisėtai? L.M pasielgė teisėtai? L.M pasielgė neteisėtai? Byla buvo atiduota į teismą praleidus terminus.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-09-29
 • Teismo sprendimų vykdymas Belgijos Karalystėje

  Įžanga. Bendri bruožai. Vykdomojo dokumento ir sprendimo priėmimo procedūra. Esminės ieškinių sąlygos. Vykdymo objektai. Arešto galiojimo terminai. Areštų apskundimas. Belgijos ir Lietuvos bendradarbiavimas vykdant teismo sprendimus. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-06-22
 • Teismo sprendimų vykdymo institucinė istorinė raida

  Įvadas. Tikslas - šiuo darbu siekiama apžvelgti antstolio statuso raidą Lietuvoje. Istorinė teismo antstolių statuso raida Lietuvoje. Padėtis tarpukario laikotarpiu. Antstolių institucinė reforma. Teismo antstolių veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Padėtis atkūrus Nepriklausomybę. Nepriklausomybės atkūrimo teismo antstolių veiklą reglamentavo. Teismo antstolių sistema yra savarankiška. Sprendimų vykdymas XVI-XIX amžiuje. Teismo sprendimų vykdymo procesas iki 1529 metų. 1387 metų seniausias rašytinis Lietuvos teisės šaltinis. Vykdymo procesas 1529–1840 metais. 1529 metų Pirmojo Lietuvos Statuto priėmimo privilegijos. Antrasis ir Trečiasis Statusas. Vykdymo procesas 1840 – 1918 metų. Vykdymo procesas 1918- 1940 metų. Vykdymo procesas 1940- 1990 metų. Vykdymo procesas po 1990 metų. Vykdymo procesas 2003 metais. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2010-10-28
 • Teismų kompetencija ir teismo sudėties ypatumai

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Teismų kompetencijos raida. Jurisdikcinė kompetencija. Jurisdikcinės kompetencijos sąvoka, esmė. Jurisdikcinės kompetencijos rūšys. Jurisdikcinės kompetencijos institutai. Priskirtinumas. Sąvoka. Rūšys. Jurisdikcinės kompetencijos institutai. Teismingumas. Sąvoka. Rūšys. Rūšinis. Teritorinis. Funkcinis. Teismo sudėtis. Teismo sudėties esmė Civiliniame procese. Rūšys. Vienasmenė. Kolegiali. Teismo sudėties nušalinimo institutai. Pagrindai. Tvarka. Pasekmės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-06-08
 • Teismų reforma atkūrus nepriklausomybę 1990 metais

  Įvadas. Teismų reforma atkūrus nepriklausomybę 1990 metais. Sovietinė teisė Lietuvoje 1944-1990 metais. Teismų reforma Lietuvoje. Konstitucinis teismas. Išvados. Summary.
  Teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-04-28
Puslapyje rodyti po