Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Specializuotas autobusų ER postas

  Įvadas. Projektavimo tikslas – suprojektuoti specializuotą autobusų ER postą. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Technologinė ir konstrukcinė dalis. Techninio paruoštumo koeficientas. Parko išnaudojimo koeficientas. Automobilių bendroji metinė rida. Techninių apžiūrų skaičius per metus. III pakopos apžiūrų (M12) autobusams ir periodinių. Apžiūrų lengviesiems automobiliams skaičius per metus. II pakopos (M6) apžiūrų skaičius. I pakopos (M3) apžiūrų skaičius. Kasdieninių apžiūrų skaičius. Techninių apžiūrų, einamojo remonto (ER) ir savitarnos. Metinė darbų apimtis. Techninių apžiūrų metinė darbų apimtis. ER metinė darbų apimtis. Savitarnos darbų apimtis. ER posto metinė darbų apimtis. Darbininkų skaičius. Technologiškai būtinų darbininkų skaičius. Sąrašinis darbininkų skaičius. ER, TP ir diagnostikos postų skaičius įrengimai. Plotas ir matmenys. Technologinės dalies skaičiavimo. kompiuterinis variantas. Prietaiso projektavimas. Darbų sauga ir ekologija. darbų saugos taisyklės ER poste. Priešgaisrinė sauga ER poste. Priešgaisrinės saugos instrukcija ER poste. Tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas. Gamtos sauga. Projekto rezultatai. Pagrindiniai projekto rodikliai. Išvados ir rekomendacijos.
  Inžinerija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-01-07
 • Specifiniai asmeninio pardavimo užsienio rinkose bruožai

  Įvadas. Pardavimo agentų, įmonei veikiant užsienio rinkose, tipai. Derybų proceso etapai. Tarpkultūrinio bendravimo skirtumų įtaka deryboms. Orientacija į dalykinius reikalus ir orientacija į tarpusavio santykius. Formalios ir neformalios kultūros. Monochroniškos ir polichroniškos kultūros. Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-02-13
 • Spektrinės dvinarės žvaigždės

  Įvadas. Astronomijos istorija iki dvinarių žvaigždžių atradimo (1790 m.). Dvinarės žvaigždės atradimas. Dvinarės žvaigždės. Spektrinės dvinarės žvaigždės. Pirmosios spektrinės dvinarės žvaigždės atradimas. Doppler‘io efektas. Dvigubos linijos spektrinės dvinarės žvaigždės. Vienos linijos spektrinės dvinarės žvaigždės. Spektrinių dvinarių radialinio greičio kreivės. Radialinio greičio reikšmė. Spektrinių dvinarių stebėjimo reikšmė.
  Astronomija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-05-05
 • Spektroskopija

  Pralaidumo spektroskopija. Atspindžio spektroskopija. Vidinio atspindžio spektroskopija. Spektroskopijoje naudojami energijos vienetai. Spinduliuotės. Jų pagrindinės charakteristikos. Fourier (Furje) transformacijos taikymas spektroskopijoje. Vibracinė spektroskopija. Harmoninio ir anharmoninio osciliatoriaus modeliai. Normalieji svyravimai, grupiniai dažniai, rezonansas. Absorbcijos juostų intensyvumas. Absorbcinio vibracinio spektro vidurinėje IR srityje interpretavimas. IR spektrometrai. IR spektroskopijos taikymas. Išvados. Darbas iliustruotas schemomis.
  Fizika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-01-17
 • Spintos vaizdo ir garso aparatūrai gamybos technologija: UAB "Baltijos baldų grupė"

  Baldų pramonės istorija Lietuvoje. Baldų pramonės vystymasis, uždaviniai, tikslai Baldų pramonės eksporto galimybės. Baigiamojo darbo tikslai, objektas, uždaviniai, metodai. Bendroji dalis. UAB "Baltic furniture components" charakteristikos. Darbo temos pagrindimas. Literatūros apžvalga. Technologinė dalis. Gaminio techninis aprašymas. Gaminio konstrukcija ir medžiagos. Gaminio detalių skaičiavimo žiniaraštis. Gaminio medžiagų skaičiavimas. Gamybos atliekų skaičiavimas. Klijų sąnaudų gaminiui skaičiavimas. Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų suvestinis žiniaraštis metinei programai. Furnitūros skaičiavimas. Technologinio proceso sudarymas. Įrengimų ir darbo vietų skaičiavimas. Konstrukcinė dalis. Energetinė dalis. Elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. Suspausto oro kiekio skaičiavimas. Darbų sauga. Darbo higiena, gamybinė sanitarija, žmogaus sauga. Instruktavimų tvarka įmonėje. Priešgaisrinė sauga įmonėje. Civilinės saugos organizavimas įmonėje. Vandens sąnaudos ūkiniams, buitiniams ir priešgaisriniams reikalams. Saugumo technika. Tiriamoji dalis. Apklausos anketa. Apklausos duomenys. Ekonominė dalis. Verslo šakos analizė. Verslo aprašymas.Vadyba. Medžiagų sąnaudų skaičiavimas. Atliekų įvertinimas. Energetinių sąnaudų skaičiavimas. Operacijų vykdymas. Personalas. Gaminio savikainos skaičiavimas. Marketingas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, kursinis darbas(64 puslapiai)
  2009-12-08
 • Sportinis šaudymas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. 1937 metų pasaulinės šaudymo pirmenybės Helsinkyje. Pasaulinės šaudymo pirmenybės Šveicarijoje. Kariuomenės sportinis šaudymas. Laimėjimai šaudymo srityje tarp pasaulio lietuvių. Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada. Kulkinis šaudymas Lietuvos sporto istorijoje. Lietuvos pirmenybių šaudymo rungtynės 1936 metais. Treningas be šūvio. Treningas su šūviais. Kursinio darbo tikslas, uždaviniai, metodika ir organizacija. Išvados ir pasiūlymai.
  Sportas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-06
 • Sporto šakos įtaka vestibiulinio analizatoriaus funkcijai

  Įvadas. Literatūros šaltinių apžvalga. Vestibiulinio aparato funkcija. Jautrumo slenkstis. Nistagmas. Darbo tikslas - ištirti Lietuvos kūno kultūros akademijos studenčių, užsiiminėjančių skirtinga sportine veikla, vestibiulinio analizatoriaus funkcinę būklę, naudojant šiam tikslui aktyvųjį apsisukimų kūlvirsčio testą ir palyginti gautus rezultatus. Tyrimo metodika. Tyrimo kontingentas ir organizacija. Gautų rezultatų analizė. Išvados.
  Sportas, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-01-18
 • Sportuojančių vyresniojo amžiaus žmonių mitybos ypatumai

  Įvadas. Suaugusiųjų žmonių fiziologiniai ypatumai. Dažniausiai pasitaikančios ligos. Vyresniųjų sportininkų mitybos poreikiai. Vyresniųjų sportininkų makronutrientų poreikiai. Angliavandeniai. Riebalai. Baltymai. Skysčiai. Mineralai ir vitaminai vyresniame amžiuje. Mitybos įtaka sveikatai. Mitybos normos. Vyresnio amžiaus žmonių fizinis aktyvumas. Apibendrinimas. Išvados.
  Sveika gyvensena ir higiena, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2012-02-07
 • Sprendimai ir jų rūšys. Vadovavimo principai

  Sprendimų rūšys. Sprendimų klasifikavimo kriterijai. Sprendimų klasės. Sprendimų priėmimo taisyklės. Šiuolaikinė verslo aplinka. Sprendimų priėmimas organizacijos viduje. Naujas sprendimų priėmimo procesas. Atsakomybės ir įgaliojimų naudojimo, pasiskirstymo bei kontrolės ypatumai. Kontrolės principas. Reikalavimai. Sprendimų priėmimo metodai. Vadovavimo principai. Vadovavimo stilius ir lyderiavimas. Valdymo sprendimai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-04-28
 • Sprendimo likviduoti Kultūros ir sporto rėmimo fondą racionalumas. Kultūros rėmimo fondo veiklos veiksmingumas

  Įvadas. Naujasis intitucionalizmas ir institucinis racionalus pasirinkimas. Naujasis institucionalizmas: istorinis, racionalaus pasirinkimo ir sociologinis institucionalizmas. Institucinis racionalus pasirinkimas. Kultūros rėmimo fondas. Kultūros ir sporto rėmimo fondo veikla ir administravimas 1998-2008 metais. Kultūros ir sporto rėmimo fondo skilimas 2008 metais. Kultūros rėmimo fondo veikla ir administravimas 2008-2009 m. Priimto sprendimo racionalumas. Veikusių agentų skaičius bei kas galėjo (negalėjo) dalyvauti priimant šį sprendimą. Politinių institucijų įtraukimas į procesą, individų ir institucijų santykiai. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-06-17
 • Sprendimo parengimas ir priėmimas

  Įvadas. Sprendimo parengimas. Sprendimo priėmimo požiūriai. Racionalusis požiūris. Elgsenos arba psichologinė priėmimo teorija. Sprendimo priėmimo rūšys. Sprendimo priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo būdai. Nereagavimo sprendimas. Daugumos sprendimas. Mažumos sprendimas. Sprendimo priėmimo metodai. Eksperimentinis sprendimo priėmimas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Oficialaus arba įgalioto asmens sprendimas. Konsensuso metodas. Tikrumas. rizika. Netikrumas. Racionalaus priėmimo modelis. Išvados. Schemos.
  Vadyba, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-02
 • Sprendimo priėmimas organizacijos valdyme

  Įvadas. Valdymo sprendimo priėmimo etapai ir turinys. Sprendimų priėmimo teorija. Valdymo sprendimo priėmimo proceso turinys. Pagrindinės valdymo sprendimo priėmimo proceso sąvokos. Valdymo sprendimo priėmimo proceso esmė. Sprendimo priėmimo procedūra. Analizė, kaip sudedamoji sprendimo priėmimo dalis. Sprendimo priėmimo etapai. Sprendimo priėmimo mechanizmas ir metodai. Valdymo sprendimo priėmimo mechanizmas. Valdymo sprendimo ypatumai. Strateginių sprendimų ypatumai. Valdymo sprendimų realizavimo ypatumai. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-05-09
 • Sprendimų medis

  Priimti sprendimus paprasta. Materializuotų sprendimų pasaulis. Sisteminis sprendimų priėmimo modelis. Struktūruotas Herberto A. Simono sprendimų priėmimo modelis. Sprendimų priėmimo priemonės. "Sprendimų medis". Priežasčių ir padarinių diagrama. Matrica. Proto šturmas. Kiti sprendimų priėmimo metodai. Lateralinis mąstymas. Šešių skrybėlių metodas. Pratybos.
  Vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-11-08
 • Sprendimų priėmimas (7)

  Įžanga. Sprendimų priėmimo samprata. Sprendimo priėmimo procesas. Sprendimo priėmimo būdai. Kiekybiniai sprendimo priėmimo metodai. Kokybiniai sprendimo priėmimo modeliai ir metodai. Individualaus ir kolektyvinio problemos. Sprendimo priėmimo procesai. Sprendimų priėmimas individo lygmenyje. Sprendimų priėmimas kolektyviniame lygmenyje. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2008-12-08
 • Sprendimų priėmimas grupėje: UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas"

  Vadybos pagrindų kursinis darbas. Įvadas. Tikslai: Išanalizuoti sprendimų priėmimą grupėse, kaip atsakingai ir veiksmingai yra atrenkami galimi sprendimai, kurie duoda naudą ar išsprendžia iškilusią grėsmę. Krovinių gabenimo įmonės "Klaipėdos konteinerių terminalas" įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Valdymo sprendimo samprata. Individualus ir grupinis sprendimų priėmimas. Sprendimo priėmimo proceso turinys. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo etapai. Sprendimų priėmimas grupėje. Valdymo sprendimų klasifikacija. Sprendimo priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo metodai. Sprendimų priėmimo metodų privalumai ir trūkumai. Sprendimų priėmimas grupėje. Kaip priimti geriausius sprendimus. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-04-22
 • Sprendimų priėmimas konkurencinėje rinkoje esant asimetrinei informacijai

  Nepilna ir asimetrinė informacija. Niekalų rinka. Kokybės pasirinkimas. Atvirkštinė atranka. Moralinė rizika. Moralinė rizika ir atvirkštinė atranka. Signalizavimas. Paskatos. Asimetrinė informacija. Santrauka.
  Vadyba, kursinis darbas(14 puslapių)
  2008-05-08
 • SQL kalboje naudojama užklausa [SELECT] ir pagrindinės jos funkcijos

  Įvadas. Kas yra SQL? Reliacinės duomenų bazės. DB užklausos. Nesudėtinga SELECT užklausa DB. DISTINCT komanda. WHERE komanda. Operacijų tipai SELECT komandoje. Loginio tipo operacijų nagrinėjimas. LIKE funkcija. Duomenų surikiavimas SELECT užklausoje. SELECT užklausa ir su ja naudojamos funkcijos. Skirtingas duomenų išvedimas. Lentelių grupavimas. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Sraigtasparnio gabenimo technologinio proceso sudarymas

  Logistikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas : sudaryti sraigtasparnio gabenimo technologinį procesą. Logistika firmos veikloje. Logistinė produkto prigimtis. Užsakymo priėmimas ir informacinis aprūpinimas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Transporto rūšių charakterizavimas. Transporto priemonės parinkimo pagrindiniai kriterijai. Sandėlių reikšmė logistikos sistemai. Transportavimo sprendimų strategijos. Krovinio siuntėjo perspektyvos. Technologinė dalis. Sraigtasparnio gabenimo technologinio proceso sudarymas. Technologinio proceso organizavimas. Produkto charakteristika. Sraigtasparnio pakrovimas bei tvirtinimas. Užsakymo ciklo sudarymas. Transporto paslaugų charakterizavimas. Transportavimo sprendimas: automobilio parinkimas. Maršruto sudarymas. Dokumentai maršrutui. Sandėliavimo sistemos sudarymas. Išvados. Priedai (3).
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-10-13
 • Sraigto savikainos skaičiavimas

  Įvadas. Duomenų, paimtų iš mašinų gamybos technologijos kursinio projekto išrašas. Detalės charakteristika ir prognozuojama pardavimų apimtis. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Gamybinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui. ITD ir tarnautojų atlyginimo su atskaitymais socialiniam draudimui. Gamybinių įrenginių nusidėvėjimas. Gamybinių pastatų nusidėvėjimas. Paslaugų apmokėjimas. Išlaidos komunaliniams patarnavimams. Pardavimų išlaidos. Bendros ir administracinės išlaidos. Detalės savikainos kalkuliacija. Sraigto 6309T103.07.00 savikainos kalkuliacija. Eigos sraigto 6309T103.07.00 savikainos struktūros sektorinė diagrama. Reziume.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-03-26
 • Sraigto skaičiavimas

  Užduotis. Bendros žinios apie laivo eigumą. Vandens pasipriešinimo laivo judėjimui įvertinimas. Pradinių sraigto parametrų skaičiavimas ir parinkimas. Optimalaus sraigto charakteristikos. Hidrodinaminės sraigto charakteristikos. Sraigto kavitacijos tikrinimas. Sraigto pasinė diagrama. Teorinio brėžinio braižymas. Sraigto tvirtumo tikrinimas. Išvados.
  Mechanika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-24
Puslapyje rodyti po