Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bibliniai simboliai Justino Marcinkevičiaus lyrikoje

  Įvadas. Pagrindiniai Biblijos ir lyrikos santykio variantai. Biblijos teksto tapatumas. Biblija ir kūrėjo motyvas. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-09-24
 • Bibliotekininko autoriteto įvaizdis visuomenėje

  Įvadas. Biblioteka ir bibliotekininkas senovėje. Bibliotekininkų rengimas Lietuvoje ir užsienyje. Bibliotekininkų rengimas Lietuvoje. Bibliotekininkų rengimas Latvijoje. Bibliotekininkų rengimas Lenkijoje. Bibliotekininkystės studijos Švedijoje. Bibliotekininko ir pedagogo lyginamoji analizė. Bibliotekininkas ir pedagogas. Išvados. Išnašos.
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-04-11
 • Bihevioristinis socialinio darbo modelis ir jo taikymo atvejai socialinio darbo praktikoje

  Įvadas. Biheviorizmo atsiradimas. Pagrindiniai atstovai ir jų teorijos. I. Pavlov klasikinio sąlygojimo teorija. B.F. Skinner operantinio sąlygojimo (determinavimo) teorija. Klasikinio ir operantinio sąlygojimo lyginimas. E.L. Thorndike veikla. J.B. Watson veikla. A. Bandūra – socialinio išmokimo teorija. Individo elgesys ir pastiprinimo sąveika. Bihevioristinis socialinio darbo modelis. Reakcijos sąlygojimo teorijos taikymas socialiniame darbe. Operantinio determinavimo teorijos taikymas socialiniame darbe. Socialinio išmokimo teorijos taikymas socialiniame darbe. Atvejo aptarimas. Biheviorizmo teorijos stipriosios ir silpnosios savybės. Išvados. Summary.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2012-02-06
 • Bylos grąžinimo nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismams problema

  Įvadas. Teismų sprendimų kontrolės formos. Apeliacijos esmė civiliniame procese. Apeliacinės instancijos teismo įgaliojimai. Apeliacinės instancijos teismo teisė grąžinti bylą nagrinėti iš naujo žemesnės. Instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismo teisė grąžinti bylą nagrinėti iš naujo žemesnės. Instancijos teismui procese, kuriame taikomas neribotos apeliacijos modelis. Apeliacinės instancijos teismo teisė grąžinti bylą nagrinėti iš naujo žemesnės. Instancijos teismui procese, kuriame taikomas ribotos apeliacijos modelis. Kasacijos esmė civiliniame procese. Kasacinio teismo įgaliojimai. Kasacinio teismo teisė grąžinti bylą nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismams. Bylos grąžinimo nagrinėti iš naujo žemesnės instancijos teismams pagrindai. Teismo sprendimo absoliutūs negaliojimo pagrindai. Ne visų byloje pareikštų reikalavimų išsprendimas. Bylos esmės neatskleidimas. Pažeidimai, kurių negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas. Bylos nagrinėjimo žemesnės instancijos teisme po to, kai ji buvo aukštesnės instancijos teismo jam grąžinta nagrinėti iš naujo, ribos. Išvados. Santrauka. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(47 puslapiai)
  2008-09-23
 • Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme

  Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme (ribos, formos, apeliacinės instancijos teismo teisės). Įvadas. Dėstomoji dalis. Apeliacijos esmė ir reikšmė. Apeliacinio skundo padavimas (objektas, subjektas, terminas, tvarka ir kt. Apeliacijos subjektas. Apeliacijos objektas. Apeliacinio apskundimo terminas. Apeliacinio skundo turinys. Apeliacinio skundo priėmimo tvarka ir atsisakymas priimti apeliacinį skundą. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme. Bylos nagrinėjimo ribos. Bylos nagrinėjimo formos. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka eiga. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Absoliutūs sprendimų negaliojimų pagrindai. Bylos perdavimas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismo sprendimai. Išvados. Uždavinys.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-10-02
 • Bylų dėl hipotekos ir įkeitimo teisinių santykių nagrinėjimas

  Įvadas. Hipotekos ir įkeitimo istorija. Hipotekos istorija. Įkeitimo teisinė prigimtis. Hipotekos ir įkeitimo principai. Hipotekos sąvoka ir jos taikymas praktikoje. Hipotekos registras. Hipotekos sąvoka. Ypatingosios teisenos koncepcijos išraiška hipotekos teisinių santykių bylose. Hipoteka ir įkeitimu užtikrinami reikalavimai. Hipotekos ir įkėlimo teisinių santykių bylos. Įmonės įkeitimas. Išvados. Priedai (3).
  Teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-01
 • Biodegalų gamyba: atsiradimo priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Darbo tikslas - įvertinti biodegalų gamybos rezultatus ir plėtros problemas. Biodegalų atsiradimas, gamyba ir plėtra. Biodegalų ekologinė nauda. Biodegalų gamybos plėtra ir privalumai Europos Sąjungoje. Bioetanolio gamyba pasaulyje ir Lietuvoje. Bioetanolio gamyba Lietuvoje. Biodyzelino gamyba pasaulyje ir Lietuvoje. Teršalų emisija, vartojant biodyzeliną. Biodyzelino gamyba Lietuvoje. Biodegalų gamybos perspektyvos. Biodegalų gamybos ir naudojimo problemos. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-05-17
 • Biofarmacinių produktų biosintezė

  Įvadas. Bioreaktoriai – bendras aptarimas. Bioreaktoriaus palaikymo sistemos. Aeracinė sistema. Dujų pašalinimo sistema. Šilumos perdavimo sistema. Terpės paruošimo ir tiekimo sistema. Kultūrinio skysčio išvedimo sistema. Valymo ir sterilizavimo sistemos. Proceso kontrolės ir įrangos sistema. Bioreaktorių konstrukcija. Indo ir pertvarų geometrija. Maišymo sistema. Aeracinė sistema. Šilumos perdavimo sistema. Produkto išskyrimas.
  Chemija, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-11-18
 • Bioindikatoriai: tipai, charakteristikos, taikymas

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Bioindikatoriaus sąvoka ir tipai. Bioindikacija biologinės organizacijos lygmenyse. Biomarkeriai. Bioindiaktorių panaudojimas. Augalų indikatorinės rūšys. Dumbliai. Kerpės. Samanos. Aukštesnieji augalai. Gyvūnų indikatorinės rūšys. Pirmuonys. Bestuburiai. Stuburiniai. Išvados.
  Biologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-31
 • Biomechanikos mokslas ir tyrimai

  Biomechanikos kursinis darbas. Įvadas. Antropometrinių rodiklių skaičiavimas. Individualūs duomenys. Bendra žmogaus kūno schema. Atskirų kūno segmentų ilgių nustatymas. kūno segmentų masių nustatymas. Segmento masės centro nustatymas. Viso kūno masės centro skaičiuotė. kūno segmentų inercijos momentų skaičiuotė. Kūno inercijos momentas sukimosi ašies atžvilgiu. žmogaus inercijos momentas apie segmento masės centrą. kūno masės centro (mc) pagreičio šuolio į aukštį metu matavimas. Atramos reakcijos jėgų pasiskirstymo skaičiavimas. Kūno MC greičių ir poslinkių skaičiavimas. Kinematinių rodiklių skaičiavimas. Dinaminių rodiklių skaičiavimas. Darbo išvada.
  Mechanika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-01-05
 • Biosistemų šviesos technika

  Įvadas. Bendroji dalis. Apšviestumo normų nustatymas. Atsargos koeficiento nustatymas. Šviestuvų parinkimas ir jų išdėstymas. Įmonės patalpų šviesotechninis skaičiavimas. Apšvietimo rūšies bei sistemos parinkimas. Apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto išnaudojimo koeficiento metodu. Šviestuvų išdėstymo patalpoje rekomendacijos. Apšvietimo skaičiavimas taškiniu metodu. Lauko apšvietimas. Elektros įrangos dirbtuvių apšvietimo skaičiavimas šviesos srauto išnaudojimo koeficiento metodu. Šviestuvų išdėstymo patalpoje skaičiavimas. Patikrinimas taškiniu metodu. Kelio apšvietimo skaičiavimas. Išvados.
  Elektronika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-30
 • Birių krovinių organizavimas

  Krovinių vežimo technologijų kursinis projektas. Įvadas. Bendrasis skyrius. Krovinio charakteristika. Krovinių srautų analizė. Krovinių srautų netolygumas. Eksploatavimo sąlygų charakteristika. Riedmenų parinkimo pagrindimas. Technologinė dalis. Racionalių maršrutų sudarymas. Techninių eksploatacinių rodiklių maršrutuose apskaičiavimas. Vidutinių techninių eksploatacinių rodiklių apskaičiavimas. Krovimo darbų organizavimas. Vežimo organizavimo skyrius. Krovinių vežimo organizavimas. Pamainos planas. Eismo organizavimas. Riedmenų išleidimo į liniją organizavimas. Vairuotojų darbo organizavimas. Krovinių vežimo dokumentai. Darbų sauga. Ekonominio pagrindo skyrius. Reziume.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-03-26
 • Birių krovinių vežimo organizavimas

  Vežimo keliu transportų vadyba. Įvadas. Krovinio charakteristika. Krovinių srautų analizė. Krovinių srautų netolygumas. Racionalių maršrutų sudarymas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-05-15
 • Birutės Pūkelevičiūtės romano "Naujųjų metų istorija" problematika.

  Įvadas. Kūrinio struktūra. Loginis kūrinio sluoksnis. Vaizdinis kūrinio sluoksnis. Veikėjai. Fabula. Kūrinio laikas ir erdvė. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-11-16
 • Biudžetinės įstaigos vyriausiojo buhalterio pareigybės pasas

  Bendroji dalis. Tikslai. Funkcijos ir pareigos. Informacija. Teisės. Atsakomybė. Papildymai ir pakeitimai. Priedai (4).
  Raštvedyba, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2007-02-02
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (9)

  Įvadas. Biudžeto deficitas. Biudžeto deficito finansavimas. Biudžeto deficito poveikis šalies ekonomikai. Valstybės skola. Skolinimosi būdai ir tikslai. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolinimosi poreikio finansavimas. įsiskolinimo poveikis ekonomikos vystymuisi. Europos Sąjungos (ES) kriterijai valstybės skolos atžvilgiu. Biudžeto deficitas ir valstybės skola Lietuvoje. Planuojamas 2009 metų Lietuvos valstybės biudžetas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-10-16
 • Biudžeto deficito priežastys, finansavimo būdai ir pasekmės

  Įvadas. Biudžeto deficitas. Biudžeto deficitas ir jo priežastys. Biudžeto deficito pasekmes. Biudžeto finansavimo būdai. Biudžeto politikos vykdymo problemos. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Valstybės biudžeto deficitas ir jo valdymas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-05
 • Biudžeto deficito priežastys, finansavimo būdai ir pasekmės (2)

  Įvadas. Biudžeto deficitas, jo priežastys. Biudžeto deficito ekonominės pasekmės. Biudžeto deficito finansavimas. Baltijos šalių biudžeto deficito palyginimas. Apibendrinimas. Žodynėlis.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-01-09
 • Biudžeto sistemos reforma

  Finansų teisės kursinis darbas. Įvadas. Nacionalinio biudžeto vaidmuo ir sudarymo principai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Nacionalinio biudžeto sudėtis. Biudžeto kokybė — mokesčių naštos mažinimo prielaida. 2006 metų biudžete ryški socialinė orientacija. Nacionalinio Biudžeto (NB) pajamų surinkimo duomenys 2004-2005 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto principų įgyvendinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-03-16
 • Biudžeto sistemos reforma (3)

  Finansų teisės kursinis darbas. Įvadas. Nacionalinio biudžeto vaidmuo ir sudarymo principai. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinio biudžeto funkcionavimas. Nacionalinio biudžeto sudėtis. Biudžeto kokybė – mokesčių naštos mažinimo prielaida. 2006 metų biudžete ryški socialinė orientacija. Nacionalinio Banko (NB) pajamų surinkimo duomenys. 2004-2005 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto principų įgyvendinimas. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-04-19
Puslapyje rodyti po