Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skurdo matavimo būdai Lietuvoje ir pasaulyje

  Įvadas. Skurdo teorinė analizė. Skurdo sąvoka ir koncepcijos. Skurdo priežastys. Skurdo rizikos grupės. Skurdo lygio matavimas. Matavimo metodai. Gyvenimo lygio analizė. Skurdo ribos. Skurdo matavimo rodikliai. Skurdo matavimo problemos. Skurdo būklė Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Skurdo būklė Lietuvoje. Namų ūkių disponuojamų pajamų diferenciacija 2006 metais. Gyvenimo lygio ir santykinio skurdo rodikliai 2006 metais. Skurdo būklė pasaulyje ir Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Geografija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-05-19
 • Skurdo problema Lietuvoje

  Prezidento žodis apie skurdą. JTVP žodis apie skurdą. Įvadas. Skurdo paplitimas Lietuvoje. Skurdo ribos ir lygis. Skurdo paplitimo sritys. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo politikos įvertinimas. Parama labiausiai skurstantiems. Ministerijų pateiktas skurdo mažinimo strategijos įgyvendinimas. Skurdas ir socialinės atskirties problema. Išvados. Priedai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2006-04-13
 • Slaugytojų nuomonės apie vyresniųjų slaugytojų (administratorių) darbo kokybę tyrimas VšĮ Kupiškio ligoninėje

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Literatūros šaltinių analizė. Vadyba ir vadovavimas slaugymo organizavime. Slaugos kokybė sveikatos priežiūros paslaugų visumoje. Slaugos proceso ir modelių įtaka slaugos organizavime. Dorovė slaugos praktikoje. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika ir darbo organizavimas. Darbo rezultatai ir jų apibendrinimas. Respondentų demografinė padėtis. Vadybos ir vadovavimo reikšmė vyresniųjų slaugytojų praktinėje veikloje. Vyresniųjų slaugytojų kompetencija ir pareigos praktinėje veikloje. Vyresniųjų slaugytojų įtaka slaugos procesui. Slaugos etika vyresniųjų slaugytojų veikloje. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (anketa).
  Slauga, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2006-10-16
 • Slovanske mytologie

  Darbas čekų kalba apie slavų mitologiją. Úvod. Kořeny slovanské mytologie Mýty o vzniku světa a člověka. Posmrtný život. Obřady praslovanů. Slavnosti. Seznam hlavních bohů. Kult přirodních duchů. Závěř.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(12 puslapių)
  2005-05-14
 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra

  Įvadas. Darbo tikslas – parengti smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) Lietuvoje skatinimo galimybes ir jų įgyvendinimo priemones. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros poreikio tyrimas. Smulkių ir vidutinių įmonių bruožai ir verslo ypatumai. Smulkaus ir vidutinio verslo pranašumai ir trūkumai. Verslo finansavimo galimybės. Smulkaus ir vidutinio verslo padėtis Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Mažų ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Smulkus ir vidutinis verslas Europoje ir JAV (Jungtinių Amerikos Valstijų). Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros galimybių gerinimo priemonės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2009-06-11
 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė Lietuvoje

  Anotacija. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė ekonominei-socialinei plėtrai. Veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičiaus kaitos tendencijos. Įregistruotų ir likviduotų smulkių ir vidutinių įmonių skaičiaus dinamika. Priežastys trukdančios smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai. Pagrindinės verslo plėtros kliūtys. Menka vartotojų perkamoji galia. Biurokratinės kliūtys. Valdininkų korupcija. Vyriausybės pagalba smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtrai. Priemonės, skirtos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sąlygų gerinimui. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-02-01
 • Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata, valstybės parama

  Įvadas. Tikslas – išnagrinėti smulkių ir vidutinių įmonių sampratos bei valstybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) ypatumus. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) svarba Lietuvos ekonomikai. Mažų ir vidutinių įmonių veiklos mastas ir struktūra. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV). Paramos gavimo tvarka. Smulkiojo ar vidutiniojo verslo subjekto deklaravimas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas. Paramos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) formos. Finansinė parama. Nacionalinė parama. Europos sąjungos parama. Viešosios paslaugos verslui. Mokesčių ir rinkliavų lengvatos. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2009-11-18
 • Smulkaus ir vidutinio verslo analizė Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti smulkaus ir vidutinio verslą Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių apibrėžimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų apibrėžimas, remiantis Lietuvos Respublikos (LR) smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros teikiama nauda. Smulkaus ir vidutinio verslo padėtis Lietuvoje 2004-2008 metais. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) reikšmė Lietuvos ekonomikai. Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skaičiaus kaitos tendencijos. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Dirbančiųjų pasiskirstymas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) problemos. Svarbiausios probleminės sritys. Šalies smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir finansavimo problemos. Problemų padariniai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. Valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui Lietuvoje. Valstybės pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams apribojimai. Europos Sąjungos teikiama parama. Priedai (2). Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-05-20
 • Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo institucijos ir instrumentai Lietuvoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo institucijos ir instrumentai Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo institucijos Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo šaltiniai ir parama Lietuvoje. Reikalingiausia parama smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) ir finansavimo institucijų pagrindiniai trūkumai. Išvados.
  Komercinė teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-09-26
 • Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo šaltiniai

  Abstract. Summary. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo veiklos struktūra Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo galimybės Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas kredito institucijų lėšomis. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas valstybės lėšomis. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas iš kitų šaltinių. Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas Europos Sąjungoje. Pagrindiniai rezultatai ir išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-31
 • Smulkaus ir vidutinio verslo samprata, valstybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui

  Įžanga. Referato tikslas: apžvelgti smulkaus ir vidutinio verslo situaciją Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo bruožai. Smulkaus ir vidutinio verslo charakteristika. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje. Smulkaus ir vidutinio verslo svarba lietuvos ekonomikai. Įstatymo naujovės smulkaus ir vidutinio verslo subjektams. Smulkaus ir vidutinio verslo paramos formos. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikiamos pagalbų formos. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialioji programa. Valstybės pagalba mokesčių lengvatų forma (paramos mastai, formos, tendencijos). Institucijos, teikiačios paramą smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės pagalba lengvatinių kreditų ir kitokios finansinės paramos forma. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo konsultavimas ir mokymas. Verslo inkubatorių, verslo centrų, technologinių parkų steigimas ir jų teikiamų paslaugų subsidijavimas. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos tikslai. ES (Europos Sąjungos) parama Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-05-19
 • Smulkaus verslo vaidmuo rinkoje

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų samprata. Verslas tarp saulėtekio ir saulėlydžio. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Apie įmonių vadovus. Skolinimosi tendencijos. Kliūtys. Verslo nesėkmės. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai.
  Finansai, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-06-09
 • Smulkaus verslo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Smulkaus verslo samprata bei raida Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus verslo samprata ir rūšys. Socialinis ir ekonominis smulkaus verslo vaidmuo. Smulkaus verslo steigimosi motyvacija ir SV kūrimosi istorinės industrinės sąlygos. Smulkaus verslo plėtros kliūtys Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos smulkioms įmonėms kylančios problemos. Problemos, kylančios tarptautinėje rinkoje. Didelių bei smulkių įmonių bendradarbiavimo problemos. Smulkaus verslo rėmimo sistema Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Smulkaus verslo rėmimo sistemos Europos Sąjungoje apžvalga. Smulkaus verslo paramos formos Lietuvoje. Vyriausybės numatytos smulkaus verslo plėtros strategijos. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-01-31
 • Smulkios ir vidutinės įmonės

  Įvadas. Smulkaus verslo perspektyvos Lietuvoje. Parama ir lengvatos smulkiajam verslui. Investicijų ir verslo garantijos. Smulkiojo verslo problemų sprendimas. Smulkaus verslo perspektyvos įstojus į Europos Sąjungą. Smulkaus verslo strateginiai tikslai, stojant į Europos Sąjungą (ES). Ilgalaikiai strategijos planai. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai, finansinė parama smulkiam verslui. Lietuvos taisyklių trūkumai ir Europos Sąjungos (ES) taisyklių privalumai. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Įregistruotų bei likviduotų mažų ir vidutinių įmonių dinamika. Mažų ir vidutinių įmonių pasiskirstymas Lietuvos apskrityse. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Verslo perspektyvos internetu. Priešistorė. Inovacijų bei informacijos technologijų naudojimo smulkiame ir vidutiniame versle skatinimas. Institucinės verslo infrastruktūros tobulinimas. Smulkus verslas – gelbėjimosi ratas skurstantiems. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-05-30
 • Smulkiosios motorikos lavinimas esant spazminiam cerebriniam paralyžiui

  Įvadas. Apžvalga. Cerebrinis paralyžius. Cerebrinio paralyžiaus tipai. Diskinezinis cerebrinis paralyžius. Ataksinis cerebrinis paralyžius. Mišrus cerebrinis paralyžius. Spazminis cerebrinis paralyžius. Cerebrinio paralyžiaus gydymas ir reabilitacija. Gydymas vaistais. Chirurginis gydymas. Reabilitacija. Ergoterapija esant spazminiam cerebrinio paralyžiaus tipui. Smulkiosios motorikos vystymasis. Pagrindinės motorinės problemos, apimančios smulkiąją motoriką. Tyrimo metodikos ir organizavimas. Tiriamoji imtis. Tyrimo metodai. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Vaikų išsivystymo amžius prieš ergoterapijos užsiėmimus. Vaikų išsivystymo amžius po ergoterapijos užsiėmimų. Rankos miklumo testo įvertinimas. Išvados. Pasiūlymai specialistams ir vaikų tėveliams, kaip skatinti vaikų su spazminiu CP smulkiąją motoriką. Priedai (2).
  Ligos ir traumos, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-01-12
 • Smulkių ir vidutinių įmonių verslo aplinkos gerinimo kryptys

  Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo įtaka ekonomikos plėtrai. Analitinė dalis. Anketinis tyrimas. Anketinio tyrimo duomenų apibendrinimas ir analizė. Informacija apie respondentus. Bendra informacija apie įmonę. Verslo aplinka. Bendradarbiavimas. Projektinė dalis. Smulkių ir vidutinių įmonių verslo aplinkos gerinimo kryptys. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Vadyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-04-25
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (4)

  Įžanga. Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sąvoka Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Smulkaus ir vidutinio verslo tyrimai. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje ir Europos sąjungoje. Smulkaus ir vidutinio verslo raida ir plėtra Lietuvoje. Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas. Mažų ir vidutinių įmonių palyginamoji analizė. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-05
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (5)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo situacija. Smulkių ir vidutinių įmonių vieta Lietuvos ekonomikoje. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkių ir vidutinių įmonių finansiniai rodikliai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija, strateginiai tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros vizija. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginių krypčių formavimo principai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros strateginiai tikslai. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra iki 2003 metų. Parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Valstybės parama verslo plėtrai. Europos sąjungos parama Lietuvos ekonomikai. Nuomonės dėl integracijos į Europos Sąjungą. Phare programa. Sapard programa. Kitos Europos Sąjungos (ES) paramos programos. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-12-15
 • Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) (9)

  Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtra Lietuvoje. Smulkių ir vidutinių įmonių situacija 1990-1995 m. Smulkaus ir vidutinio verslo santrauka. Makro priežastys. Mikro priežastys. Smulkių ir vidutinių įmonių struktūra. Smulkaus ir vidutinio verslo teisinis reguliavimas. Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymas. Smulkaus ir vidutinio verslo veiklos formos. Mažųjų įmonių teisinė padėtis. Techninės paramos SVV subjektams sistema Lietuvoje. Valstybės teikiama parama SVV. Techninę paramą SVV teikiančios institucijos. Kitos paramą teikiančios organizacijos. Paslaugų verslui įstaigų tinklo veikla ir jos rezultatų apibendrinimas. SVV plėtros sąsajos. SVV plėtra ir Lietuvos prioritetų lyginimas. Smulkaus ir vidutinio verslo integracija į Europos Sąjungą (ES). Daugiametė programa įmonėms, bei verslininkystei. Pagrindiniai DPĮ tikslai. Europos mažųjų įmonių planavimas. Naujas mikro, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimas Europoje. Priedai (1). Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2008-01-14
 • Smurtą patyrusių vaikų problema ir jos sprendimo galimybės

  Įvadas. Smurto samprata. Pagrindinės smurtą apibrėžiančios sąvokos. Smurto prieš vaikus priežastys. Pasekmės,lydinčios smurtą patyrusius vaikus. Smurtą patyrusiems vaikams pagalbos koncepcijos. Šeimos ir specialistų bendradarbiavimo sistema. Pasaulio valstybių patirties, tarptautinių dokumentų įvertinimas. Ką pastaruoju metu jau pavyko pasiekti Lietuvoje. Smurto prevencija ir pagalba smurtą patyrusiems vaikams. Išvados, rekomendacijos.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-03-04
Puslapyje rodyti po