Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Prekybos įmonės veiklos planavimas ir organizavimas: AB "Adimas"

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti AB "Adimas" prekybinės veiklos planavimą ir organizavimą. AB "Adimas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonių planavimas ir organizavimas. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslas ir objektas. Organizavimo sudedamosios dalys. AB "Adimas" planavimo ir organizavimo analizė. AB "Adimas" SWOT analizė. AB "Adimas" organizacinė struktūra. AB "Adimas" strateginiai tikslai. AB "Adimas" organizavimas. AB "Adimas" organizavimas pagal prekes. AB "Adimas" organizavimas pagal rinkas. AB "Adimas" organizavimas pagal geografinį kriterijų. Išvados ir pasiūlymai. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2011-03-14
 • Prekybos kooperacijos analizės Petro Šalčiaus veikaluose vertinimas

  Įvadas. Prekybos kooperacijos pradžia Lietuvoje. Prekybos kooperacijos socialinės ekonominės aplinkos charakteristika. Prekybos kooperacijos pradžios analizės Petro Šalčiaus veikaluose vertinimas. Prekybos kooperacijos pradžios analizė Petro Šalčiaus veikaluose. Prekybos kooperacijos pradžios šviesuoliai: Petro Šalčiaus vaidmuo. Prekybos kooperacijos Lietuvoje įtaka XX amžiaus pradžios bei dabartinei ekonomikai. Prekybos kooperacijos įtaka XX amžiaus pradžios ekonomikai. Prekybos kooperacijos vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-12-13
 • Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacija ir reintegracija

  Įvadas. Prekyba moterimis. Priverstinė prostitucija. Pagrindinės sąvokos. Prekyba žmonėmis. Prekyba moterimis. Prostitucija. Prostitucijos sąvokos, apibrėžimai. Prekyba moterimis ir prostitucijos priežastys, statistiniai duomenys. Prekybos moterimis geografija ir mastai Lietuvoje bei pasaulyje. Prekybos moterimis ir prostitucijos priežastys. Socialinis – demografinis prekybos moterimis ir prostitucijos aukų portretas. Moterų verbavimo būdai. Verbuotojai. Pagalba nuo prekybos moterimis ir prostitucijos nukentėjusioms moterims. Prevencinės programos. Pagalbos poreikis. Prevencijos, reintegracijos ir reabilitacijos programos, vykdomos Lietuvoje. Tarptautiniai teisės dokumentai, skirti kovai su žmonių prekyba. Tarptautinių teisės aktų, skirtų užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir prostitucijai, nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-09-04
 • Prekybos skolos. Kontraktai

  Įvadas. Prekybos skolų atsiradimo būdai. Trumpalaikių skolų atsiradimo būdai. Trumpalaikės skolos. Finansavimas panaudojant vekselius. Faktoringas ir sąskaitų diskontavimas. Banko indėlis. Einamieji įsipareigojimai. Kreditiniai įsipareigojimai. Trumpalaikis turtas. Prekybinių kontraktų sudarymo metodai. Kontrakto samprata ir kontrakto subjektai. Pirkimo-pardavimo kontraktas. Pirkimo – pardavimo kontraktų rūšys ir ypatumai. Vienkartinio tiekimo kontraktai. Kontraktai komplektiniams įrengimams tiekti. Kontrakto turinys. Kontrakto įvadinė dalis. Kontrakto dalykas ir objektas. Prekybinių kontraktų vykdymo kontrolė. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-10-04
 • Prekybos žmonėmis kvalifikavimas teismų praktikoje

  Įvadas. Prekybos žmonėmis samprata tarptautinėje ir Europos sąjungos teisėje. Prekybos žmonėmis normos taikymas teismų praktikoje. Prekybos žmonėmis normos Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamajame kodekse (BK). Prekyba žmonėmis Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies sistemoje. Nusikaltimo objektas. Objektyvioji pusė. Subjektyvioji pusė. Nusikaltimo subjektas. Sankcija. Prekybos žmonėmis kontrolė Lietuvoje. Struktūros, užsiimančios prekybos žmonėmis kontrole. Struktūrų, užsiimančių prekybos žmonėmis kontrole, informacinis aprūpinimas. Organizuotas nusikalstamumas ir prekyba žmonėmis. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-05
 • Prekinio ženklo vertė

  Įvadas. Prekinio ženklo vertė. Prekių ženklo sąvokos, analizė (brandas, ženklas). Prekinio ženklo formavimasis istorinė retrospektyva. Prekinio ženklo funkcijų apibendrinimas. Prekinio ženklo vertės apskaičiavimo metodika. Sudėtinio finansinio ir vartotojo elgsenos vertinimo metodas. Prekių ženklo potencialios vertės nustatymo metodas. BBDO metodas "Brand equity evaluation system (BEES)". Kaip valdyti prekių ženklą ir auginti jo vertę. Pasaulio prekių ženklai, kainuojantys milijardus dolerių. Prekės ženklo galia. Sėkmingi prekiniai ženklai. Vertingiausi prekių ženklai užsienyje. Geriausi lietuviški BRAND‘AI. Lietuviškų prekinių ženklų vertė ir jų reitingai. Kova dėl prekinio ženklo. Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-07-30
 • Prekinio ženklo vystymo strategija

  Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Prekinis ženklas versle: teoriniai aspektai. Prekinio ženklo atsiradimo istorija. Prekinio ženklo reikšmė. Prekinio ženklo strategija. Kodėl prekinis ženklas svarbus vartotojui ir pardavėjui? Prekinio ženklo vertė. Ar reikalingas prekinis ženklas? Prekinio ženklo sukūrimas. Prekinio ženklo registravimo subtilumai. Prekinių ženklų meninis konstravimas (dizainas). Prekinių ženklų raida Lietuvos organizacijose: reali padėtis. Prekės ženklo vystymosi ypatumai šalyje: praeitis ir dabartis. Valstybinio patentų biuro veikla. AB "Alita" prekinio ženklo vystymo strategija. Įmonės charakteristika. Įmonės prekės ženklo koncepcija. Įmonės prekinio ženklo vystymas: realijos ir pasiūlymai. Išvados ir pasiūlymai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(56 puslapiai)
  2007-03-02
 • Prekinių ženklų analizė: kramtomosios gumos

  Įvadas. Istorija. SWOT analizė. Stimorol. Dirol. Informacija apie rinką ir konkurentus. Rinka. Konkurencija. Prekės ženklo strategija. Dirol. Stimorol. Dominavimas ir įvaizdis. Prekybos vystymosi tendencijos. Bendra apžvalga. Rinkos tendencijos. Konkurentai. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-24
 • Prekinių ženklų formavimo ypatumai. Alaus pramonės pavyzdžiu

  Prekinių ženklų formavimo ypatumai. Prekių ženklinimo ir vartotojų informavimo teisiniai, rinkodariniai aspektai. Intelektinės nuosavybės apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Alaus daryklos ir prekinių ženklų dizaino ypatumai. Prekinis alaus pateikimas. Vartotojų elgsenos formavimas rinkodaros priemonėmis. Vartotojų elgsenos tyrimo metodika ir rezultatų analizė. Vartotojų elgsenos ypatumai. Anketavimo rezultatų apžvalga. Dizaino ypatumai alaus pramonėje. Pirkėjų lojalumo prekių ženklams analizė. Reklama – prekės ženklo sėkmės faktorius. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Rinkodara, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2005-10-28
 • Prekių asortimento struktūros įtaka įmonės veiklos efektyvumui

  Įvadas. Prekių asortimento klasifikavimas. Asortimento formavimas. Asortimento politika. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento politikos tikslai ir strateginės bei operatyvinės orientacijos. Asortimento politikos strateginės orientacijos. Asortimento politikos operatyvinės orientacijos. Asortimento valdymo strategijos. Asortimento analizė.
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-16
 • Prekių judėjimas ir sandėliavimas: UAB "Mabivil"

  Įvadas. Sandėlių logistikos samprata. Sandėlių logistika bendrame verslo logistikos kontekste. Sandėlių logistikos apibrėžimai ir funkcijos. Paskirstymo kanalo pasirinkimas. Atsargų valdymas. Sandėlių logistikos efektyvumo apskaičiavimo metodai. Prekių judėjimas ir sandėliavimas įmonėje UAB "Mabivil". Esamos tiekimo grandies apibūdinimas. Esamas vartotojų tinklas. Prekių valdymo įmonėje "Mabivil" apibūdinimas. Atsargų valdymas įmonėje. Veiklos gerinimas įmonėje UAB "Mabivil". Sandėlio valdymo efektyvumas. Optimalaus užsakymo kiekio apskaičiavimas. Atsargų valdymo sistemų palyginimas. Tiekėjų pasirinkimo metodai. Išvados. Pasiūlymai. Santrauka (anglų k.). The research shows that. Priedai (2).
  Transportas ir logistika, kursinis darbas(51 puslapis)
  2006-11-20
 • Prekių paklausos numatymo būdai: esmė ir palyginimas

  Įvadas. Prekių paklausa. Paklausa. Paklausą lemiantys veiksniai. Prekės. Kitų prekių kainos ir jų kitimas. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Vartotojų elgsena. Vartotojų pasirinkimas. Prekių paklausos numatymo būdai. Formali numatymo struktūra. Paprasčiausi numatymo būdai. Prekių paklausos sezoniškumas. Įmonių "X" ir "Y" prekių numatymo palyginimas. Įmonės "X" veikla. Įmonės "Y" veikla. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-09-22
 • Prekių pakuotė - vienas svarbiausių informacijos šaltinių ir pardavimą skatinančių veiksnių

  Įvadas. Pakuotė - prekės įvaizdis. Pakuotės reikšmė. Sprendimai dėl pakuotės. Pakuotės etikečių svarba. Naujos pakuotės sprendimai. Pakuotės informacija. Maisto produktai. Gėrimų pakuotės (taros) informacija. Pusfabrikačių pakuotės informacija. Pramoninės prekės. Skalbimo miltelių pakuotės informacija. Žaislų pakuotė informacija. Įvairūs produktai. Garsiakalbių pakuotės informacija. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-11-30
 • Prekių ženklų marketingas

  Įvadas. Teorinis pagrindimas. Pagrindinių sąvokų interpretacija. Prekių ženklų atsiradimo istorija. Prekinio ženklo analizė. Prekių ženklo sąvoka. Prekės ženklo vertė. Prekės ženklo projektavimas. Prekinio ženklo registravimas. Prekinio ženklo identifikavimas. Prekių ženklų identifikavimo strategija. Prekių ženklo pozicionavimas. Pozicionavimo samprata. Prekių ženklo vidinis pozicionavimas. Prekių ženklų konkurencingumas. Prekės ženklo lojalumas. Prekių ženklų kontrolė. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-07-30
 • Preparatai, skirti vartoti ant odos, jų receptūros Lietuvos vaistinėse

  Įvadas. Teoriniai sprendimai. Vaistų formų klasifikacija. Klasifikacija pagal agregatinę būklę. Klasifikacija pagal vaistų vartojimo būdą. Klasifikacija pagal agregatinę būklę. Išvados.
  Medicina, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-10-04
 • Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti

  Įmonės bankroto diagnostikos nustatymas. Darbo tikslas: išanalizuoti ar gresia UAB "Arena Interli" bankrotas, remiantis finansiniais įmonės veiklos rezultatais ir apžvelgti prevencinę audito sistemą darbuotojų motyvacijai įvertinti. Santrauka. Turinys. Įvadas. 1 užduotis. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Įmonės išankstinis vertinimas. Įmonės finansinės situacijos vertinimas. Išvados. 2 užduotis. Prevencinė audito sistema darbuotojų motyvacijai įvertinti. Vidinio audito planas. Tyrimo metodika. Įmonės darbuotojų motyvų struktūros tyrimas. Įmonės sugebėjimų motyvuoti darbuotojus tyrimas. Priedai (3).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-12-30
 • Prevencinė medicinos pagalba poliklinikoje

  Įvadas. Prevencinės medicinos pagalbos turinys. Informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais. Atrankiniai asmenų sveikatos tikrinimai. Užkrečiamų ligų imunoprofilaktika ir chemioprofilaktika. Profilaktiniai patikrinimai. Išvados.
  Medicina, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-09-19
 • Prezidento konstitucines galios Lietuvos Respublikos (LR) konstitucijose

  Įvadas. Pirmieji projektai, vizijos apie Lietuvos valstybės vadovo instituciją. Savivaldybės Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės (LDK) konstitucijos pamatai. Bandymai įvesti konstitucinę monarchiją Lietuvoje. Lietuvos laikinosios konstitucijos. 1920 metų Steigiamojo seimo pamatai prezidento raidos instituto raidoje. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija ir prezidento galios joje. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucijos spragos. Prezidento galių sustiprinimas 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucijoje. Prezidento galios 1938 metų Konstitucijoje. Prezidento galios įtvirtintos 1992 metų Konstitucijoje. Pirmieji projektai. Prezidento galios ryšyje su valdžiomis. Išvados.
  Konstitucinė teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-03-28
 • Prezidento Rolando Pakso apkalta

  Įvadas. Lietuvos respublikos prezidento statusas. Apkalta – parlamentinė procedūra. Seimo kompetencija pašalinti respublikos prezidentą iš pareigų apkaltos būdu. Respublikos prezidento apkaltos proceso seime stadijos. Lietuvos Respublikos prezidento imuniteto santykis su apkalta. Respublikos Prezidento apkaltos pagrindai. Lietuvos Respublikos prezidento Rolando Pakso kaltinimai. Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo vaidmuo. Prezidento apkaltos procese. Prezidento Rolando Pakso pašalinimas iš užimamų prezidento pareigų. Politinės ir teisinės prezidento pašalinimo iš pareigų pasekmės. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-09-10
 • Prezumpcijos civilinėje teisėje

  Įvadas. Prezumpcijos pagrindai. Prezumpcijos ištakos. Prezumpcijos apibrėžimas. Prezumpcijų įtvirtinimas. Prezumpcijų struktūra. Prezumpcijų vieta tarp teisės normų. Prezumpcijų klasifikavimas. Tiesioginės ir išvestinės prezumpcijos. Prezumpcijos civilinėje teisėje. Prezumpcijų reikšmė. Išvados. Zusamenfassung.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2008-10-17
Puslapyje rodyti po