Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Polysemy

  Leksikologijos kursinis apie polisemiją (žodis su daug reikšmių), su pavyzdžiais. Introduction. Polysemy and polysemous: having many meanings. Treatment of homophony and polysemy in dictionaries. Diachronic approach to polysemy. Synchronic approach to polysemy. Frequent types of polysemy. Examples of the polysemantic words. Conclusions.
  Kalbų studijos, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-09-09
 • Politinė kultūra (5)

  Įvadas. Politinės kultūros ištakos ir raida. Politinės kultūros apibrėžimas. Talcotto Parsonso politinės kultūros apibrėžimas. Gabrielio A. Almondo ir Sidney Verbos politinės kultūros apibrėžimas. Luciano W. Pye politinės kultūros suvokimas. Mary Douglas - sociokultūrinės teorijos pradininkė. Aarono B. Wildavsky indėlis į sociokultūrinės teorijos plėtrą. Sociokultūrinės teorijos kritika. Michelo Foucault politinės kultūros koncepcija, diskurso analizės paradigma. Ronaldo Ingleharto politinės kultūros koncepcija. Politinės kultūros raidos apibendrinimas. Politinės kultūros raida postsovietinėse šalyse. Politinė kultūra Sovietų Sąjungoje. Nepriklausomos Lietuvos politinė kultūra. Nepriklausomos Ukrainos raida. Ukraina po nepriklausomybės atgavimo 1990- taisiais. Ukrainos prezidentas- Leonidas Kučma. "Oranžinė revoliucija". Ukraina renkasi demokratiją. Ukraina po "Oranžinės revoliucijos". "Oranžinis duetas" - Viktoras Juščenka ir Julija Timošenko. "Oranžinės revoliucijos" padariniai. Lietuva ir Ukraina. Skirtumai ir panašumai. Lietuvos ir Ukrainos skirtumai. Lietuvos ir Ukrainos panašumai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-19
 • Politinė kultūra ir viešasis administravimas

  Įvadas. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros raida. Politinės kultūros koncepcija. Politinės kultūros struktūra. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Politinės kultūros tipologija. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo koncepcija. Viešasis administravimas ir politika. Etika viešajame administravime. Politinė kultūra viešajame administravime. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-06-04
 • Politinė lyderystė

  Įvadas. Politinės lyderystės sampratų įvairovė. Politinio lyderio koncepcijos. Politinių lyderių tipologizacija. Politinis lyderis: asmenybė ir elgsenos ypatumai. Politinio lyderio įvaizdžio formavimo psichologiniai aspektai. Politinio lyderio funkcijos. Lyderio ir jo komandos sąveika. Politinio lyderio komunikacijos vadyba. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-11-26
 • Politinė lyderystė (2)

  Lyderystės reiškinys. Lyderių tipai. Politinio lyderio fenomenas ir jo psichologija. Politinė lyderystė. Politinio lyderio ir jo komandos sąveika. Kas ir kodėl veržiasi į valdžią? Lyderio kelias į valdžią. Politinis lyderis Lietuvoje. Ką reiškia būti lyderiu Lietuvoje? Europos Sąjungai (ES) po balsavimų Prancūzijoje ir Vokietijoje gresia lyderystės krizė. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-02-21
 • Politinės darbotvarkės formavimas

  Įvadas. Politinės darbotvarkės sąvoka. Darbotvarkių rūšys ir turinys. Problemų apibrėžimas. Problemų patekimo ir nepatekimo į politinę darbotvarkę priežastys. Žiniasklaida ir viešoji nuomonė. Problemos pobūdis. Simbolių naudojimas. Interesų grupės. Nesprendimų priėmimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-28
 • Politinės partijos ir demokratija

  Įvadas. Darbo tikslas - išsamiai supažindinti su politinėmis partijomis plačiąja prasme ir Lietuvoje bei apibūdinti jų demokratiškumo požymius. Politinės partijos. Politinių partijų samprata. Politinių partijų atsiradimas. Politinių partijų struktūra. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Lietuvos politinės partijos. Lietuvos politinių partijų raida. Lietuvos politinių partijų demokratiškumas. Politinių partijų demokratizacija. Politinės partijos ir demokratija pagal M. Diuveržė. Politinių partijų tipai naujose demokratijose. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-05-28
 • Politinių režimų samprata

  Įvadas. Valstybės formos sąvoka. Politinio režimo sąvokos reikšmė apibūdinant valstybę. Valstybės valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Valstybė kaip teisės kategorija. Politinio režimo sąvoka. Jo reikšmė apibūdinant valstybę. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu. Teisinio reguliavimo metodo ryšys su vyraujančia teisės samprata ir politiniu režimu. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-09
 • Popamokinės veiklos organizavimas

  Įvadas. Formalaus ir neformalaus švietimo aspektai. Popamokinė veikla už mokyklos ribų. Popamokinės veiklos organizavimo metodika. Popamokinės veiklos ypatumai. Metodų ir formų pasirinktinumas. Pramoginės popamokinės veiklos formų analizė. Reikalavimai pramoginiam renginiui. Pramoginės veiklos organizavimas. Pedagogo vaidmuo popamokinėje veikloje. Klasės vadovo asmenybė. Klasės auklėtojo popamokinės veiklos organizavimas. Tyrimų analizė ir metodika. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-02-28
 • Popieriaus panaudojimas kultūros mokykloje

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti popieriaus panaudojimo kultūros mokykloje principus. Popieriaus atsiradimo istorija. Rašymo medžiagos atradimas. Popieriaus gamyba. Popierius ir jo sunaudojimas. Popieriaus panaudojimo kultūros mokykloje ypatumai. Ekologinio ugdymo reikšmė popieriaus naudojimo kultūrai. Popieriaus atliekų rūšiavimo bei tvarkymo kultūra. Popieriaus panaudojimo galimybės. Tyrimo "popieriaus panaudojimo kultūra mokykloje" rezultatų analizė. Išvados. Priedai (Anketa).
  Dailė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-09-10
 • Populiariausios pasų klastojimo technologijos

  Įvadinė dalis. Pirminė dokumentų apžiūra. Pagrindinės elgimosi su jais taisyklės. Pagrindiniai dokumentų klastojimo būdai. Klastojimo požymiai. Trynimas ir skutimas. Ėsdinimas ir plovimas. Prirašymai ir ištaisymai. Nuotraukų perklijavimas ir kitų dokumento fragmentų pakeitimas. Paso nuotraukų keitimas-dažniausias pasų klastojimo būdas. Dokumentų klastočių grupės. Suklastotas (dalinė klastotė) dokumentas. Suklastoti (visiška klastotė) dokumentai. Dokumentas gautas apgaulės būdu. Svetimo dokumento panaudojimas. Fantazijos dokumentas. Aktualūs klastojimo būdai ir jų atpažinimas. Asmens duomenų puslapio pritvirtinimas vidinėje viršelio pusėje. Integruotų nuotraukų klastojimas ir keitimas. Visiškai padirbtos integruotos nuotraukos. Padirbtos integruotos nuotraukos. Lietuvos Respublikos paso klastojimo požymiai. Apibendrinimas ir išvados. Priedas. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Teisė, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2009-08-03
 • Populiariausios pozicionavimo teorijos ir jų panaudojimas

  Įvadas. Kas tas pozicionavimas? Lyderio pozicionavimas. Sekėjo pozicionavimas. Perpozicionavimas. Vardo galia. Savęs ir savo karjeros pozicionavimas. Verslo pozicionavimas. Pozicionavimo žaidimas. Diskusijoje pateiktų argumentų vertinimas. "Pozicionavimas neveikia" argumentų vertinimas. "Pozicionavimas veikia" argumentų vertinimas. Išvados ir siūlymai. Сводка. Priedai (2).
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-09-30
 • Populiariųjų žurnalų vertybės moksleivių akimis

  Įvadas. Kas yra vertybės? Vertybių rūšys. Vertybių sistema. Vertybinės orientacijos. Idealai, tikslai, interesai ir įsitikinimai kaip vertybės. Šeimos ir mokyklos vaidmuo ugdant vertybes. Svarbiausios vertybės, kurias turėtume diegti jaunimui namuose ir mokykloje. Kokias vertybes skiepija moksleivių skaitomi žurnalai? Tyrimas. Moksleivių anketų atsakymų analizė. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-05-17
 • Poreikio kaimo socialinėms paslaugoms Elektrėnų savivaldybėje tyrimas

  Įvadas. Kaimo socialinių paslaugų organizavimo teoriniai pagrindai. Socialinių poreikių samprata ir esmė. Socialinių paslaugų teikimas. Socialinės paslaugos Lietuvoje. Poreikių socialinėms paslaugoms Elektrėnų savivaldybėje tyrimas. Maitinimo organizavimas. Specialiojo transporto organizavimas ir aprūpinimas kompensacine technika. Neįgaliųjų būsto ir aplinkos pritaikymo bei sveikatos priežiūros ir pagalbos namuose paslaugos. Globos paslaugos. Kitos paslaugos. Savivaldybės gyventojų poreikio socialinėms paslaugoms tyrimas. Socialinių paslaugų planavimas. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-12-22
 • Portlandcemento gamyba

  Portlandcemento gamyba. Portlandcemento gamybos šlapiuoju būdu technologinė schema. Gamyba. Žaliavos naudojamos portlandcemento gamyboje. Uolienos. Molis. Mergelis. Gipsas. Priedai. Įranga naudojama portlandcemento gamyboje. Sukamoji krosnis. Dvikameris malūnas. Pagrindinės portlandcemento savybės. Vandens sąnaudos. Rišimasis. Stiprumas. Portlandcemento smulkumas. Piltinis tankis. Savitasis tankis. Pagrindinių portlandcemento savybių nustatymo metodai. Vandens sąnaudos. Rišimasis. Smulkumas. Stiprumas. Portlandcemento klasės nustatymas. Piltinis tankis. Savitasis tankis. Portlandcemento panaudojimas. Paprastasis portlandcementas. Specialieji portlandcementai. Išvados.
  Statyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-06-12
 • Postmoderni pragmatinė edukologija: teorinės prielaidos ir modeliai

  Įvadas. R. Rorty individuacijos samprata. Individuacija ir subjekto teorijos. Individuacijos strategijos ir modeliai. Kooperuotos studijos ir individuacijos paradigma. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-05-18
 • Postmodernus būvis

  Įvadas. Postmodernizmo bruožai. Kalba ir kalbiniai žaidimai. Žinojimo transformacija. Performatyvumas ir mokymas. Legitimacijos problema. Tyrinėjimų legitimacija. Postmodernizmo kritika individo ir kultūros atžvilgiu. Legitimacija remiantis paralogija. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-11-26
 • Pozicionavimas

  Pozicionavimas: Pasiūlos pozicionavimas, Pozicionavimas rinkoje, Prekių pozicionavimas, Pozicionavimas pagal vertę. Prekių ženklas: Fokusavimas, Prekinio ženklo galia, Ar prekės vardas gali padėti parduoti? Įvaizdis, kurį galima įkvėpti. Pozicionavimo strategijos: Tikslinių grupių strategijos, Rinkos nišos strategija, Aprūpinimo spragos strategija, Rinkos lyderio strategija, Rinkos standartizavimo strategija, Rinkos diferencijavimo strategija, Rinkos diversifikavimo strategijos, Konkuravimo strategijos. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(19 puslapių)
  2005-06-03
 • Pozicionavimas (2)

  Įvadas. Pozicionavimo samprata ir jo ypatumai. Pozicionavimo būdai ir jų samprata. Pasiūlos pozicionavimas. Pozicionavimas rinkoje. Demografinis segmentavimas. Geografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Segmentavimas pagal vartotojo elgseną. Prekių pozicionavimas. Pozicionavimas pagal vertę. Brand. Pozicionavimas – tai informacijos perdavimo priemonė.
  Rinkodara, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-10-23
 • Pozicionavimas (4)

  Įvadas. Darbo tikslas. Remiantis moksline literatūra, straipsniais, statistika, internatinių puslapių medžiaga bei savo praktikos metu įgyta patirtimi patvirtinti arba paneigti darbe iškeltą hipotezę. Darbo uždaviniai: Sudaryti anketą, kuri padėtų atskleiti turizmo įmonės pasirinkimo kriterijus; Atskleisti faktorius, kurie trukdo sėkmingam pozicionavimui rinkoje Literatūros apžvalga. Komunikacijos proceso samprata. Komunikacijos procesas marketinge. Pozicionavimas. Įmonių pozicijos rinkoje. Pozicionavimo būdai. Pozicionavimo būdai pagal Al Ries ir Jack Trout. Pozicionavimo būdai pagal P. Kotlerį. Pozicionavimo būdai pagal Lewis'ą. Pozicionavimo būdai pagal M. Tris'į ir F.Virsem’ą. Pozicionavimo būdai pagal F. Crawford ir R. Mathews. Pozicionavimo ir brendinimo ryšys. Vardo galia. Inicialai ar pilnas vardas. Pozicionavimo rinkoje įvertinimo tyrimas. Tyrimo metodai ir priemonės. Anketos rezultatų analizė. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-06-13
Puslapyje rodyti po