Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagrindai ir pamatai (5)

  Aiškinamasis raštas. Projektuojamas pramoninio pastato vidines kolonos pamatas. Apkrovų skaičiavimas. Apskaičiuoju apkrova tenkančią pamatui nuo sniego apkrovos. Pamato įgilinimo gylis. Išvados. Pamato projektavimas saugos ribiniam būviui. Saugos ribinio būvio projektavimas analitiniu apskaičiavimu. Saugos ribinio būvio apskaičiavimai atliekami naudojant tik efektyviuosius įtempius. Tinkamumo ribinio būvio skaičiavimas. Tamprieji nuosėdžiai. Konsolidacijos nusėdimų skaičiavimas. Bendri nusėdimai. Išvados. Pagrindo atspario patikslinamasis apskaičiavimas. Plokštės armavimas. Duomenys. Kolonos. Pamato plokštės. Skaičiavimas. Armatūros inkaravimo ilgis. Inkariniai strypai.
  Statyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2010-09-15
 • Pagrindinės kliūtys plėtojant verslą. UAB "Šeigo" susidūrimas su kliūtimis plėtojant verslą

  Anotacija. Verslo samprata. Pagrindinės kliūtys verslui. Mokesčių sistema. Konkurencingumas. Tobuloji konkurencijos rinka. Monopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Rizika. Verslo inkubatorius. Valstybės parama verslui. UAB "Šeigas" įmonės susidūrimo su pagrindinėmis kliūtimis plėtojant verslą įvertinimas. UAB "Šeigas" apibūdinimas. Įmonės susidūrimas su kliūtimis plėtojant verslą. Išvados. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-01-11
 • Pagrindinės NATO reformų kryptys ir reikšmė

  Pagrindinės NATO reformų kryptys ir reikšmė. Įžanga. NATO istorija. Kas tai yra ir ko siekia NATO. Naujasis NATO po 1989 metų. Būtinumas aljansui keistis. NATO keitimasis. NACC vėliau EAPC. Partnerystė taikos labui (PfP). NATO siekis užtikrinti saugumą per plėtimąsi. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-02-14
 • Pagrindinės politinės sistemos institucijos

  Įvadas. Parlamentas – atstovavimo ir įstatymų leidimo institucija. Parlamento samprata. Parlamento struktūra ir funkcijos. Vykdomoji valdžia. Valstybės vadovo samprata. Teisminė valdžia. Pagrindinių valdžios institucijų sąveika ir savarankiškumas. Politinės partijos. Politinės partijos ir jų klasifikacija. Politinių partijų funkcijos. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-12-16
 • Pagrindinės šiuolaikinės ekonominės srovės

  Įžanga. Merkantilizmas. Liberalizmas. Klasikinė mokykla. Ekonominis liberalizmas. Socializmas. Socialinės kryptys. Anarchizmas. Krikščioniškosios socialinės srovės. Marksistinė ekonomika. Keinsizmas. Monetarizmas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-06-10
 • Pagrindinės valdymo funkcijos

  Įvadas. Darbo tikslas yra išnagrinėti pagrindines valdymo funkcijas; aptarti optimaliausius jo pasirinkimo būdus, iš šiame darbe pateiktos medžiagos padaryti išvadas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo samprata. Pasiruošimas planavimui. Planavimo proceso fazės. Misija. Organizavimas. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija.Motyvacijos samprata. Motyvacijos užduotys.Konfliktų valdymas. Vadovavimo stilius. Kontrolė. 1 Kontrolės esmė ir samprata. Kontrolės proceso žingsniai. Kontrolės sritys įmonėse. Vidinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(40 puslapių)
  2005-05-18
 • Pagrindinės veiklos apskaita: didmeninė prekyba šaldytais produktais UAB "Sėda"

  Įvadas. UAB "Sėda" apibūdinimas. Literatūros apžvalga. Gamybos išlaidos rūšys ir jų klasifikacija. Savikainos (išlaidų) kalkuliavimo metodai. Absorbcinio (pilnojo) išlaidų kalkuliavimo metodas. Užsakyminis savikainos kalkuliavimo metodas. Procesinis savikainos kalkuliavimas. Tiesioginės išlaidos taikant gaminių savikainos kalkuliavimo metodus. Netiesioginės išlaidos taikant produktų savikainos kalkuliavimo metodus. Ribinis kalkuliavimo metodas. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje. Savikainos apskaičiavimo būdai. UAB "Sėda" pagrindinės veiklos apskaita. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-03-02
 • Pagrindiniai anketų sudarymo principai

  Įvadas. Apklausa. Istorinė apklausų paštu bei namuose plėtra. Kontingento atranka. Tikimybės atrankos metodas. Istorinė apklausų telefonu plėtra. Atsitiktinė telefoninė apklausa. Individų atranka namų ūkiuose. Apklausa paštu. Panelė (Skydas). Retų populiacijų apklausos. Fokus grupės. Apklausos, atliekamos parduotuvėse. Įmonių apklausos. Elektroninės apklausos. Evoliucijos procesai ir raida ateityje. Susidorojimas su neatsakomumu. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-05-22
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (4)

  Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių apžvalga. Informaciniai dokumentai. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Dokumentų registravimas. Dokumentų pavyzdžiai.
  Raštvedyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-22
 • Pagrindiniai statybos sutarčių sudarymo principai. Esminės klaidos sudarant sutartis

  Įvadas. Esminės sąlygos sutartyje. Rangos sutarčių ypatumai. Bendrieji sutarčių bruožai, požymiai. Sutarčių aiškinimas. Sutarčių pasibaigimas. Posutartiniai santykiai. Išvados.
  Statyba, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-06-29
 • Pagrindiniai suprojektuoto variklio techniniai duomenys ir aprašymas

  Techninė variklio charakteristika. Trumpas suprojektuoto variklio aprašymas. Dvitakčio variklio šiluminis skaičiavimas. Dvitakčio vdv cilindro užpildymo procesas. Šviežio užtaiso suspaudimo proceso parametrai. Mišinio degimo proceso parametrai. Dujų plėtimosi procesas. Pagrindiniai ciklo indikatoriniai, efektiniai ir ekonominiai rodikliai. Pagrindiniai variklio matmenys. Skaičiuojamosios indikatorinės diagramos sudarymas. Skaičiuojamosios indikatorinės diagramos apdorojimas. Variklio dinaminis skaičiavimas. Vieno cilindro leistinų jėgų diagramos sudarymas. Maksimalios liestinės jėgos nustatymas. Sumarinių liestinių jėgų diagrama. Smagračio skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas pagal jūrų registro formules.
  Mechanika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-12-22
 • Pagrindiniai valstybės aparato organizacijos ir veiklos principai

  Įvadas. Valstybės apibūdinimas. Valstybės istorija. Valstybės susidarymo teorijos. Valstybės susiformavimo priežastys. Valstybės požymiai ir funkcijos. Valstybės aparatas. Pagrindiniai valstybės aparato organizacijos ir veiklos principai. Išvados.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(16 puslapių)
  2005-11-25
 • Pagrindinių darbo jėgos rodiklių ir BVP tarpusavio priklausomybės įvertinimas kiekybiniu ir kokybiniu aspektais

  Statistikos tiriamasis kursinis darbas. Įvadas. Darbo jėgos ir BVP statistinis tyrimas. Dinaminių eilučių apskaičiavimas analizuojant darbo jėgos ir BVP rodiklius. Vidurkių apskaičiavimas. Darbo jėgos ir BVP statistinis prognozavimas. Analitinis metodas – trendo funkcija. Dinaminės eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį padidėjimo ir vidutinį. Didėjimo tempą. Darbo jėgos ir BVP tarpusavio ryšio analizė. Tiesinės koreliacijos koeficientas. Regresijos lygtis. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-12-21
 • Pagrindinių ekonominių rodiklių prognozavimas: AB "Swedbank" ir AB "SEB Vilniaus bankas"

  Įvadas. Bankų ekonominiai rodikliai teoriniu aspektu. Pagrindinių ekonominių rodiklių prognozavimas. AB "Hansabanko" ekonominių rodiklių prognozavimas. Rodiklių prognozavimas analitinių metodu. Rodiklių prognozavimas eilutės išlyginimo pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą metodu. SEB Vilniaus banko ekonominių rodiklių prognozavimas. Rodiklių prognozavimas analitiniu metodu. Rodiklių prognozavimas eilutės išlyginimo pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą metodu. AB Hansa ir SEB Vilniaus bankų ekonominių rodiklių ir jų prognozių palyginimas. Išvados. Išnašos.
  Ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-05
 • Pagrindinių skirtumų tarp reklamos ir kitų rėmimo veiksnių analizė

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Rėmimo veiksnių pagrindiniai skirtumai. Rėmimo samprata ir rėmimo veiksmų grupės. Reklamos apibūdinimas ir esmė. Pardavimo skatinimo esmė ir tikslai. Pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į galutinius vartotojus. Pardavimo skatinimo veiksmai, nukreipti į prekybininkus. Prekybininkų naudojami pardavimo skatinimo veiksmai. Ryšių su visuomene samprata, tikslai ir naudojimas marketinge. Populiarinimo naudojimas. Paramos tikslai ir planavimas. Parodų ir mugių naudingumas. Asmeniško pardavimo reikšmė ir turinys. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-11-29
 • Pagrindinių teisės šakų bendra charakteristika

  Teisės sistema. Teisinės sistemos komponentai. Teisės normos ir jų sisteminimas. Teisės šakos samprata ir jos atsiradimo būdai. Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika. Teisės šakų santykiai teisės sistemoje. Išvados.
  Teisė, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-05-24
 • Paieškos sistemos (4)

  Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinių paieškos sistemų aptarimas. Nacionalinių paieškos sistemų aptarimas. Pagerinta paieška. On–line, off–line paieška. Tarptautinė paieškos sistema "askees". Tarptautinė paieškos sistema "search engines". Darbo temos trumpas pagrindimas, aktualumas. Tikslai ir uždaviniai. Analitinė dalis. Kaip ir kokiais būdais buvo atliktos konkrečios paieškos. Vertybinių popierių birža: istorija, prasmė, naujovės, metodai. Vertybinių popierių samprata. Vertybinių popierių rūšys. Vertybinių popierių biržos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių birža. Pagrindiniai vertybinių popierių komisijos uždaviniai. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Vilniaus vertybinių popierių birža. Finansinio maklerio įmonė. Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Finansinio tarpininkavimo institucijos pasaulyje ir Lietuvoje. Internetinių paieškų sistemų galimybių detalus nagrinėjimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Internetas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-06-16
 • Pajamų apskaita

  Įvadas. Pajamų apskaita. Pajamų sąvoka. Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pardavimo pajamų dokumentavimas. PVM sąskaita faktūra. Sąskaita faktūra. Pardavimų skolon ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų už grynuosius pinigus apskaita. Prekybos nuolaidų apskaita. Parduotų prekių grąžinimų ir nukainojimų apskaita. Parduotų prekių savikainos apskaičiavimas ir registravimas parduotų prekių savikainos žurnale. Komisinės prekybos ypatumai. Veiklos nuomos apskaita. Kiti pardavimų apskaitos dokumentai. Kasos aparato kvitas. Kasos pajamų orderis. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-03-09
 • Pajamų apskaita biudžetinėse įstaigose pagal VSAFAS

  Įvadas. Pajamų apskaita biudžetinėse įstaigose pagal vsafas. VSAFAS "finansavimo sumų pajamos". Finansavimo sumų pripažinimas ir registravimas gavėjo apskaitoje. Suteiktų ir perduotų kitam VSS finansavimo sumų registravimas apskaitoje. Finansavimo pajamų apskaita ir registravimas apskaitoje. Pagrindinės finansavimo sumų operacijos. VSAFAS "mokesčių ir socialinių įmokų pajamos". Standarto bendrosios nuostatos. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų pripažinimas. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamų įvertinimas. Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. VSAFAS "kitos pajamos". Pajamų pripažinimas. Pajamų apskaitos buhalteriniai įrašai. Pajamų įvertinimas. Paslaugų teikimo pajamų pripažinimas. Prekių pardavimo pajamų pripažinimas. Palūkanų pajamos. Rinkliavų, dividendų ir kitų pajamų pripažinimas. Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus apskaitos standartų praktinis palyginimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-02-25
 • Pajamų ir įplaukų samprata bei jų apskaita

  Buhalterinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pajamų ir įplaukų apskaita verslo įmonėse. Prekių pardavimo ir paslaugų teikimo pajamos. Įplaukų apskaita verslo įmonėse. Kasos operacijų apskaita ir pinigų priėmimo kvitas. Banko sąskaitose laikomų pinigų apskaita. Pajamų ir įplaukų apskaita biudžetinėse įstaigose. Biudžetinių įstaigų pajamų apskaita. Įplaukų apskaita biudžetinėse įstaigose. Kasos operacijos ir kasinės išlaidos. Išvados.
  Finansai, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-08
Puslapyje rodyti po