Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbas ir nedarbo mažinimo politika Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo esmė ir tipai. Laikinasis nedarbas (bei sezoninis nedarbas). Ciklinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Savanoriškas nedarbas. Ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys ir pasekmės. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo paklausą. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo pasiūlą. Nedarbo lygio nustatymas. Jaunimo nedarbo problema. Natūralus nedarbo lygis. Infliacija ir nedarbas. Užimtumo politika Lietuvoje. Nedarbo politika. Nedarbo dinamika ir rodikliai. Lietuvos darbo birža. Jos veikla. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-02
 • Nedarbas ir nedarbo priežastys

  Įvadas. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimas. Nedarbo mažinimas. Darbo vietų paieška ir kūrimas. Darbo rinkos profesinis mokymas. Nedarbo nuostoliai. Nedarbo nuostoliai. Nedarbo lygio įvertinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-10-26
 • Nedarbas Lietuvoje (19)

  Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-01
 • Nedarbas Lietuvoje (2)

  Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. 2003 metų darbo rinkos apžvalga. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-06-12
 • Nedarbas Lietuvoje socialiniu-ekonominiu aspektu

  Įvadas. Nedarbas socialiniu-ekonominiu aspektu. Nedarbo ir darbo jėgos sąvokos. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys ir natūralus nedarbo lygis. Socialinės – ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo analizė. Nedarbo apžvalga Lietuvoje. Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymo pasekmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Makroekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-01-05
 • Nedarbas Lietuvoje: jo priežastys ir paplitimas

  Įvadas. Nedarbas kaip kategorija. Nedarbo rūšys. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo paplitimas. Jaunimo – pagyvenusių žmonių problema ir nedarbo paplitimas tarp jų. Nedarbo paplitimas tarp lyčių. Regioniniai nedarbo aspektai. Išsilavinimo reikšmė nedarbo paplitimui. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-01-02
 • Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo trukmė. Nedarbo reguliavimas. Darbo jėgos pasiūla didėja, o paklausa – mažėja. Didžiausias nedarbas Ignalinos rajone. Didėja nuolatiniam darbui skirtų laisvų darbo vietų dalis. Į mokymo programas nukreipta daugiau asmenų. Nedarbą didinančios priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Ilgalaikio nedarbo ištakos glūdi dar mokyklos suole. Bedarbiais žmonės tampa dėl labai įvairių priežasčių. Ilgalaikiai bedarbiai – labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų grupėje. Daugiausia rūpesčių su vyresnio amžiaus bedarbiais. Asmenų su negalia darbinis užimtumas. Nedarbas ir teritoriniai gyventojų užimtumo aspektai. Socialiniai nedarbo nuostoliai. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Minimali alga ir jo įtaka nedarbui. "Europinis nedarbas" Lietuvoje: ar to išvengsime? 2005 metų darbo rinkos prognozė. Darbo rinkos tendencijos 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-01-11
 • Nedarbas, jo priežastys ir raida Lietuvoje (2)

  Įvadas. Tikslas: išnagrinėti nedarbą, jo priežastis ir raidą Lietuvoje. Nedarbas ir jo tipai. Darbo jėga. Nedarbo tipai. Laikinasis (migracinis) nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo raida Lietuvoje. 2000-2009 metų nedarbo lygis Lietuvoje pagal lytį. 2000-2008 metų nedarbo lygis Lietuvoje pagal regionus. Kaimo – miesto atžvilgiu. Savivaldybių atžvilgiu. Nedarbo pasekmės. Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-04-27
 • Nedarbas: priežastys ir raida Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti nedarbo priežastis bei raidą Lietuvoje 2001 – 2007 metais. Nedarbas. Nedarbo samprata. Nedarbo mastas. Ilgalaikis ir trumpalaikis nedarbas. Nedarbo rūšys. Nedarbo tipai. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą. Didinančios darbo paklausą. Užimtumas. Užimtumo programos. Okano dėsnis. Nedarbo Lietuvoje statistinių duomenų analizė. Bedarbių skaičius rajonuose. Bedarbių skaičius pagal lytį apskrityse. Ilgalaikis nedarbas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-04-23
 • Nedarbingumas Lietuvoje

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Gyventojų užimtumas. Valstybės gyventojų užimtumo teisinės garantijos. Moterų nedarbas Lietuvoje. Kas padės kaimo bedarbiui? Situacija Lietuvos darbo rinkoje. Pagrindinės 1999 metų darbo rinkos tendencijos. Išlaikytas aukštas įdarbinimo lygis. Atviro informavimo ir tiesioginio įdarbinimo paslaugos. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-18
 • Nedarbo ekonominės pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo analizė teoriniu aspektu. Nedarbas ir jo rūšys. Ilgalaikis ir trumpalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje Nedarbo sąlygoti ekonominiai socialiniai nuostoliai. Socialinės nedarbo pasekmės. Ekonominių ir socialinių nuostolių. palyginamoji analizė teoriniu aspektu. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo paklausą nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo analizė praktiniu aspektu. Pagrindinių nedarbo rodiklių analizė ir prognozės 2006 metams. Ekonominių nedarbo pasekmių analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-05-11
 • Nedarbo lygio Radviliškio mieste statistinis tyrimas

  Įvadas. Nedarbas ir užimtumas. Darbo išteklių klasifikacija. Nedarbo tipai ir visiškas užimtumas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo mažinimo priemonės ir užimtumo reguliavimas. Tyrimo metodika. Nedarbo lygio analizė Radviliškio mieste. Trumpa Radviliškio darbo biržos charakteristika. Ekonominės situacijos apžvalga Radviliškio mieste. Bedarbių struktūra Radviliškio mieste. Užimtųjų gyventojų dinamika Radviliškio mieste. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-25
 • Nedarbo lygio regioniniai skirtumai Lietuvoje

  Nedarbas ir jo lygis Lietuvoje. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo priežastys. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo lygio skirtumų vertinimas regionuose. Bendras nedarbo lygis. Nedarbo lygis apskrityse. Nedarbo lygis apskrityse pagal lytį. Nedarbo lygis apskrityse pagal amžiaus grupes. Nedarbo lygis apskrityse pagal gyvenamąją vietą. Nedarbo lygio regionuose problemos ir jų sprendimas. Nedarbo lygio problemos regionuose. Nedarbo lygio problemų sprendimas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-12-28
 • Nedarbo lygio statistinis įvertinimas

  Nedarbo nuostoliai. Nedarbo nuostoliai (kaštai). Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo tipai. Visiškas užimtumas ir jo kriterijai. Moterų nedarbas Lietuvoje. Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo pasiūla gali būti padidinta. Darbo paklausa gali būti padidinta. Nedarbo nuotėkio srautas. Lietuvos darbo birža. Darbo biržos funkcijos. Statistinių duomenų analizė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2006-04-24
 • Nedarbo lygio statistinis tyrimas Vilniaus apskrityje ir jos savivaldybėse

  Įvadas. Nedarbo lygis. Nedarbo lygio Vilniaus apskrityje ir jo savivaldybėse statistinis tyrimas. Absoliutinių ir santykinių dydžių apskaičiavimas. Nedarbo lygio vidutinių rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio variacijos matavimas. Analitinių rodiklių apskaičiavimai. Nedarbo lygio kitimo ir pokyčio tempai. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas. Nedarbo lygio prognozavimas. Dinamikos eilučių prognozavimas. Nedarbo lygio prognozavimas naudojant trendą. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2007-12-07
 • Nedarbo lygio Šiaulių mieste statistinis tyrimas

  Įvadas. Nedarbo lygio samprata. Nedarbo tipai. Nedarbo lygio sąvoka. Nedarbo lygio Šiaulių mieste statistinė analizė. Nedarbo lygio Šiaulių mieste struktūros tyrimas. Bedarbių skaičiaus dinaminis tyrimas. Faktorinė nedarbo lygio analizė. Išvados.
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-04-20
 • Nedarbo lygio Utenos mieste statistinis tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Nedarbo lygio Utenos mieste statistinis tyrimas. Nedarbo tipai. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Lietuvos darbo rinkos problemos ir tendencijos. Lietuvos darbo rinkos ir Europos sąjungos šalių palyginimas. Praktinė dalis. Bedarbių skaičiaus kitimo analizė. Jaunimo iki 25 m. kitimo analizė. Bedarbių struktūra pagal lytį. Bedarbių procento nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus analizė. Ieškančiųjų darbo įdarbinimo kitimo analizė. Ieškančiųjų darbo įdarbinimo kitimo analizė. Išvados. Priedas (1).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-03-20
 • Nedarbo lygis Lietuvoje

  Nedarbo lygio Lietuvoje analizė. Nedarbas. Nedarbą įtakojantys veiksniai. Nedarbo kitimas. Kaip nedarbas pasiskirstęs tarp vyrų ir moterų pagal amžių. Ar nedarbo lygiui turi įtakos bedarbių išsilavinimas. Nedarbas ir jo rūšys: Prislėgtasis nedarbas, Paslėptasis nedarbas, Tekamasis nedarbas, Struktūrinis nedarbas, Ciklinis nedarbas. Mokesčių įtaka nedarbui Lietuvoje. Nedarbo lygio analizė pagal amžiaus grupes ir lytį. Nedarbo lygio analizė Lietuvoje ir užsienio šalyse. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais.
  Makroekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-05-26
 • Nedarbo politika

  Įžanga. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo politika. Europos Sąjungos socialinio fondo teikiamos galimybės. Programa susijusi su Vyriausybės prioritetais: "Mažinti nedarbą ir skurdą". Pataisos įstaigose esančių žmonių įdarbinimas. Žmonių išteklių plėtros paramos fondo administruojami projektai. Nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES). Nedarbo lygio Lietuvoje tendencijos. Lietuvos Vyriausybės prioritetas. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-10-02
 • Nedarbo problemos Lietuvoje

  Įžanga. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo lygio nustatymo paklaidos. Nedarbo priežastys. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Nedarbo mažinimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-02-24
Puslapyje rodyti po