Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujos alaus rūšies pristatymas rinkoje

  Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo apibrėžimas ir svarba. Marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Marketingo tipai. Marketingo programa ir jos elementai. Marketingo kompleksas (marketing mix, 4P). Rėmimas (reklama). Reklamos rūšys. Marketingo makroaplinkos poveikis reklamai. Marketingo mikroaplinkos poveikis reklamai. Praktinė dalis. Prekė. Organizacijos misija. UAB "Studentai" vidiniai ir išoriniai veiksniai. UAB "Studentai" funkcinis valdymo paskirstymas. Planavimas. Organizavimas. Motyvacija. Kontrolė. Gamybos procesas bei kaštai. Kaina. Pardavimo vietos pasirinkimas bei paskirstymo kanalai. Rėmimas. Išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2006-11-13
 • Naujos prekės kūrimo ir įvedimo į rinka projektas

  Prekyba kosmetikos gaminiais kompanija "Faberlic". Įvadas. Darbo tikslas – parengti kompanijos "Faberlic" plaukų dažų mėginėlių sukūrimo projektą ir pagrįsti jo reikalingumą. Tyrimo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Naujos prekės kūrimo teorijos analizė. Inovatyvių prekių ypatumai. Rinkos segmentavimo ir tikslinės rinkos parinkimo specifika. Rinkodaros komplekso ypatumai ir jų naudojimas naujos prekės vystyme. Kompanijos "Faberlic" naujos prekės kūrimo analizė. Kompanijos "Faberlic" inovatyvios prekės esmė ir pagrindimas. Kompanijos "Faberlic" rinkos segmentavimo ir tikslinės rinkos parinkimo specifika. Kompanijos "Faberlic" rinkodaros komplekso ypatumai ir jų naudojimas naujos prekės vystyme. Išvados ir pasiūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(20 puslapių)
  2009-04-08
 • Naujosios informacinės technologijos ir politologija: E-demokratija

  Įvadas. Tikslas: apžvelgti e-demokratijos apraiškas pasaulyje ir Lietuvoje. Naujos informacinės technologijos ir politologija. Informacinė visuomenė. E-valdžia. E-demokratija. Tiesioginė e-demokratija. Samprata. Piliečių dalyvavimas politikos ir teisėkūros procesuose. E-rinkimai. E-peticija. E-referendumas. Kiti būdai: forumai, pokalbių kambariai, el. Paštas. Problemos ir jų sprendimo būdai. Žemas kompiuterinio raštingumo lygis. Didelės piliečių bendruomenės. Spręstinų valstybinių klausimų gausa. Žmonių mąstysenos keliamos kliūtys: piliečių politinis pasyvumas. Teisinių žinių neturėjimas. Asmens duomenų apsaugos nepatikimumas. Asmens identifikavimo problemos. E-demokratija lietuvoje. Pirmieji žingsniai. E-demokratijos sąvoka lietuvoje. E-demokratijos dabartis Lietuvoje. Išvados. Summary.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2009-12-23
 • Naujosios viešosios vadybos (NVV) naudojimas modernizuojant valstybės valdymą

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos samprata. Pagrindiniai naujosios viešosios vadybos (NVV) struktūriniai elementai. Naujosios viešosios vadybos (NVV) prielaidos valstybės valdyme. Naujosios viešosios vadybos (NVV) taikymo modernizuojant valstybės valdymą užtikrinimas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) pasireiškimas centriniame ir vietos savivaldos lygmenyse. Naujosios viešosios vadybos (NVV) taikymo problemos Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Viešasis administravimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-11-13
 • Naujų darbuotojų adaptacijos sistemos N organizacijoje tyrimas

  Naujų darbuotojų adaptacijos sistema, naujų darbuotojų adaptacijos sistema kolektyve, personalo adaptacijos sistemos kriterijai, bandomasis laikotarpis, profesionali orientacija ir socialinė adaptacija kolektyve, profesionali darbuotojų adaptacija organizacijoje, specializuota profesionalaus apmokymo ir adaptacijos programa, profesinės orientacijos ir adaptacijos patirtis užsienio šalyse, darbuotojo adaptacija: atsitiktinumas ar paruošta programa, personalo adaptacijos sistemos problemų sprendimas, tipinės naujo darbuotojo įtraukimo į įmonę klaidos, darbuotojo adaptacijos sistemos lygio profesionalioje aplinkoje įvertinimas, adaptacijos sistemos vertinimo bei darbuotojo vystymo sisteminis priėjimas, organizacija, kurioje atliktas tyrimas, tiriamieji, profesinė adaptacija. Socialinė adaptacija.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2005-02-24
 • Naujų ir naudotų automobilių kainų dinamika 2000 – 2004 metais

  Įvadas. Pirkėjo jautrumas kainai. Automobilių pardavimų analizė. Automobilių kainų analizė. Išvados. Priedai (1).
  Rinkodara, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-31
 • Naujų įrodymų pateikimas apeliaciniame procese

  Įvadas. Naujų įrodymų pateikimas apeliaciniame procese. Apeliacija, jos paskirtis, rūšys ir principai. Apeliacijos samprata, paskirtis ir reikšmė. Neribota (visiška) ir ribota apeliacija. Jų atribojimo kriterijai ir bendrieji principai. Draudimo pateikti naujus įrodymus principas ribotoje apeliacijoje. Lietuvoje galiojančių teisės normų ir teismų praktikos analizė. Įrodymų ir naujų įrodymų samprata. Draudimo pateikti naujus įrodymus principo esmė. Naujų įrodymų pateikimo vertinimas apeliacinio proceso paskirties kontekste. Draudimo pateikti naujus įrodymus, teisės į tinkamą procesą ir proceso koncentruotumo principų santykis. Šalių valios reikšmė draudimo pateikti naujus įrodymus ir draudimo piktnaudžiauti procesu principų kontekste. Naujų įrodymų išreikalavimas ir naujų įrodymų pateikimas. Naujų įrodymų pateikimas neribotoje (visiškoje) apeliacijoje. Galimybė pateikti naujus įrodymus ir jos ribojimas. Leidimo pateikti naujus įrodymus privalumai ir trūkumai. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-07-27
 • Naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse

  Įvadas. Tikslas – ištirti naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimo rodiklius Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jo savivaldybėse. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinės lentelės. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos matai. Asimetrijos ir eksceso rodikliai. Dinamikos eilutės ir jų rodikliai. Analitiniai dinamikos eilučių rodikliai. Ekonominių teiškinių tarpusavio analizė. Dinamikos eilučių analizė – tiesinis trendo modelis. Dinamikos eilučių ektrapoliacija prognozavimui. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų statistinio tyrimo eiga ir metodai. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus statistinis tyrimas. Pradiniai tyrimo duomenys ir jų santykiniai dydžiai. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus skaitinės charakteristikos. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus reikšmių pasiskirstymas. Statistinio tyrimo skaičiaus dinamikos eilutės rodikliai. Tarpusavio ryšio analizė. Pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų skaičiaus prognozavimas. Išvados. Priedas (Manifestinė kontento lentelė).
  Ekonominė statistika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-03-30
 • Naujų produktų kūrimas

  Įvadas. Naujo produkto samprata. Prekės gyvavimo ciklas. Naujų produktų kūrimo priežastys. Naujų produktų kūrimas. Būtinumo kurti naujus produktus nustatymas. Naujo produkto tikslų nustatymas. Naujo produkto vystymo procesas. Naujo produkto kūrimas ,,x" įmonėje. Gaminių asortimentas. Rinkos apžvalga. Naujų ir modernizuojamų gaminių projektavimas AB "X". Techninio siūlymo rengimas. Gamybos rengimo grafiko sudarymas. Gamybos rengimo eiga. Eskizinio projekto rengimas. Sukurtų maketų bandymai. Naujų gaminių sertifikavimas. Išvados. Priedai.
  Rinkodara, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-01-27
 • Naujų verslo apskaitos standartų diegimo problemos verslo įmonės apskaitoje

  Santrauka. Įvadas. VAS atsiradimas. Apskaitos politikos atnaujinimas. Apskaitos politikos metodinės dalies atnaujinimai. Verslo apskaitos standartai. "Biologinis turtas" (17-asis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" (18-asis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Turto nuvertėjimas" (23-iasis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Pelno mokestis" (24-asis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Statybos ir kitos ilgalaikės sutartys" (25-asis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Tarpinė finansinė atskaitomybė" (29–asis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Susiję asmenys" (30-asis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių finansinė atskaitomybė" (33-iasis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Segmentų atskleidimas finansinėje atskaitomybėje" (34-asis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Įmonių pertvarkymas" (35-asis VAS). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. "Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė" (36-asis vas). Bendrosios nuostatos. Pagrindinės sąvokos. Naujausi VAS pakeitimai. VAS naujovių nauda ir problemos. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2007-03-29
 • Naujųjų Europos Sąjungos (ES) narių euro integracijos procesai. Europos Centrinis Bankas (ECB) ir naujųjų narių Centrinių Bankų (CB) politika

  Įžanga. Pagrindiniai suartėjimo su euro zona kriterijai. Kainų stabilumo kriterijus. Valdžios sektoriaus biudžeto pozicijos kriterijus. Valiutos kurso kriterijus. Ilgalaikių palūkanų normų kriterijus. 10 naujųjų Europos Sąjungos (ES) narių ekonominių rodiklių analizė pagal Mastrichto kriterijus. Lietuva. Latvija. Estija. Lenkija. Vengrija. Slovakija. Čekija. Slovėnija. Malta. Kipras. Išvados.
  Bankininkystė, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2006-11-20
 • Navigacija

  Laivo plaukiojimo maršrutas. Motorlaivis "Leonid Maksimov". Meteorologinė plaukiojimo rajono apžvalga. Baltijos jūra. Baltijos jūros sąsiauriai. Reikalingų jūrlapių ir leidinių sąrašas. Plaukiojimui reikalingų locijų bei kitų knygų sąrašas. Korektūros formų aprašymas. Išėjimo uosto aprašymas. Tallinn. Port description. Navigation. Berths and cargo. Laivo plaukimo pirminių kursų apskaičiavimas. Matymo zonoje švyturių ir kitų orientyrų žiburių lentelė. Paskirties uostas. Copenhagen. Išankstinis laivo kelio skaičiavimas. Grafinis laivo kelio skaičiavimas. Išankstinio laivo kelio skaičiavimo lentelė. Grafinio kelio skaičiavimo tikslumas. Saugaus plaukimo užtikrinimas. Saugumo užtikrinimas plaukiant siaurumuose. Saugumo užtikrinimas darant posūkius siaurumuose. Laivo vietos nustatymo būdai. Nustatytos laivo vietos analizė įskaitant galimas prietaisų ir stebėtojo klaidas. Išvada. Darbas iliustruotas brėžiniais, diagramomis, paveikslėliais.
  Laivininkystė, kursinis darbas(57 puslapiai)
  2007-05-31
 • Navigacijos planas plaukimui iš uosto Ryga į uostą Rounen

  Įžanga. Laivo aprašymas. Pakrovimo uostas. Iškrovimo uostas. Jūrlapių sąrašas. Jūrlapių klasifikacija. Pagrindiniai spausdinami koregavimo dokumentai. Jūrlapių korektūra. Jūrlapio paruošimas. Navigaciniai pranešimai radijo ryšiu. Baltijos jūra. Hidrometeorologiniai reiškiniai. Pavojingiausios vietos. Vietos tinkančios pasislėpti nuo štormo. Baltijos jūros sąsiauriai. Hidrometeorologiniai reiškiniai. Vietos tinkančios pasislėpti nuo štormo. Šiaurės jūra. Pavojingos vietos. Hidrometeorologiniai reiškiniai. Navigaciniai pavojai šiaurės jūroje. Maršruto parinkimas. Pirminių kursų apskaičiavimas. Maršrutas. Švyturių lentelė. Rouen uosto potvynių, atoslūgių charakteristikos. Šviesulių patekėjimas ir nusileidimas. Plaukiojimui reikalingų locijų bei kitų knygų sąrašas.
  Laivininkystė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-11-13
 • Navigacinio plano sudarymas

  Projekto užduotis: Paruošti laivo navigacinį planą maršrutui Vyborgas – Karlshamnas. Projekto tikslai. Įvadas. Laivo charakteristikos. Plaukimo maršruto apibūdinimas. Pakrovimo uosto charakteristikos. Iškrovimo uosto charakteristikos. Patikimo plaukimo maršruto parinkimas. Reikalingų jūrlapių ir navigacinių leidinių parinkimas. Jūrlapių ir plaukimo vadovų paruošimas plaukimui. Jūrlapių paruošimas prieš plaukimą. Plaukimo vadovų paruošimas plaukimui. Pagrindiniai spausdinami koregavimo dokumentai. Pirminio kurso braižymas ir grafinis skaičiavimas. Pirminio kurso braižymas. Laivo kelio grafinis skaičiavimas be dreifo ir srovės. Švyturių matomumo nuotolio ištaisymas. Izolinijų tinklelio sudarymas. Plaukimo didžiuoju apskritimo lanku skaičiavimas. Observuotos laivo vietos tikslumo įvertinimas.
  Laivininkystė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-03-22
 • Neapmokėjimo rizika tarptautiniuose atsiskaitymuose

  Įvadas. Neapmokėjimo rizikos samprata. Neapmokėjimo rizikos atsiradimo priežastys. Neapmokėjimo rizika kitų rizikų plotmėje. Neapmokėjimo rizikos mažinimo priemonės. Eksporto kredito draudimas. Eksporto kredito draudimo privalumai ir trūkumai. Eksporto kredito draudimas Lietuvoje. Eksporto kredito draudimas užsienio šalyse. Akredityvas. Kitos mažinimo priemonės ir būdai. Atsiskaitymų rizikos rodiklis Europoje ir Lietuvoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2007-01-08
 • Neapmokestinamos Lietuvos respublikos gyventojų pajamos

  Mokesčių kursinis darbas. Įvadas. Istorinė raida, gyventojų pajamų apmokestinamo Lietuvoje aktualumas, neapmokestinamos pajamos (dovanos ir prizai, pardavimo pajamos, verslo liudijimai, individuali veikla, reikalavimai, A klasės pajamos, B klasės pajamos ir kt.), neapmokestinamas pajamų dydis, deklaracijos FR0462N priedo pildymo tvarka. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5).
  Mokesčiai, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2005-10-22
 • Nedarbas (11)

  Įvadas. Nedarbo lygio Lietuvoje apžvalga. Vidutinis pusmečio nedarbo lygis. 2003 metų darbo rinkos apžvalga. Nedarbo lygio mažėjimas. Teritoriniai nedarbo skirtumai. Nedarbas mažėja didžiuosiuose šalies miestuose. Bedarbių struktūroje - daugiau moterų ir vyresnio amžiaus asmenų. Ilgalaikių bedarbių skaičius sumažėjo 30 proc. Įsteigta daugiau darbo vietų negu likviduota. Didžiausias teigiamas darbo vietų steigimo balansas. Darbo jėgos paklausa didėja. Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos profesinis suderinamumas. Išvados. Priedai (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Nedarbas (12)

  Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo sąvoka ir nedarbo rodikliai. Nedarbo tipai. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo raida ir užimtumo vystymasis Lietuvoje. Gyventojai ir darbo jėga. Užimti gyventojai pagal nuosavybės formas. Nedarbo lygis. Bedarbių skaičius ir nedarbo lygis. Regioniniai nedarbo skirtumai. Ilgalaikis nedarbas. Jaunimo nedarbas. Moterų nedarbas. Išsilavinimo įtaka nedarbui. Nedarbas 2005 metų spalio 1 dieną. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2006-11-27
 • Nedarbas Europos Sąjungoje (ES) ir jo priežastys

  Įvadas. Nedarbas ir jo tipai. Nedarbas Europos Sąjungos valstybėse. Nedarbo lygio kitimas Europos Sąjungoje (ES). Vyrų, moterų, jaunimo ir bendras nedarbo lygis Europos Sąjungoje (ES). Nedarbo Europos Sąjungoje (ES) priežastys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-04-16
 • Nedarbas ir jo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Sąvokos. Nedarbas ir jo rūšys. Laikinasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Ilgalaikio nedarbo nagrinėjimas. Ilgalaikio nedarbo priežastys. Tipiškų ilgalaikių bedarbių grupių elgsena darbo rinkoje. Ilgalaikių bedarbių profesinio mokymosi problema. Ilgalaikio nedarbo padariniai. Nedarbo situacija Lietuvoje. Pagrindinės nedarbo priežastys. Laisvosios rinkos mechanizmų veikimo apribojimas. Mažėjantis ekonominis aktyvumas. Ekonomikos struktūros pokyčiai. Draudimo nedarbo atveju sistema. Privatizacija. Bedarbių pašalpos. Nelegalus darbas. Moterų nedarbo Lietuvoje priežastys. Bedarbių išsilavinimas. Darbo išteklių kaita. Rusijos finansinės krizės pasekmės. Nedarbo histerezė. Nedarbą didinančios priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Lisabonos strategija. Prognozės. Išvados.
  Makroekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-12-14
Puslapyje rodyti po