Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atsinaujinantys energijos šaltiniai (9)

  Įvadas. Saulės energija. Saulės energijos charakteristika. Saulės energijos potencialas Lietuvoje. Saulės elementai. Saulės elemento veikimo principas ir konstrukcija. Saulės elemento charakteristikos. Saulės elementų panaudojimo sritys ir būdai. Saulės elementų ekonominiai aspektai. Saulės šiluma. Saulės šildymo sistemų rūšys. Centralizuotos rajoninio šildymo sistemos. Saulės kolektoriai. Akumuliatorius. Saulės šilumos ekonominiai aspektai. Saulės šilumos elektros technologijos. Pasyvus saulės šildymas. Vėjo energija. Vėjo energija Europoje – 70 000 MW 2010 m. Vėjo energijos charakteristikos. Vėjo energijos ištekliai Lietuvoje. Jėgainių tipai. Vėjo jėgainės Lietuvoje. Vėjo turbinos įtaka aplinkai. Vėjo energijos ekonominiai ir socialiniai aspektai. Hidroenergetika. Lietuvos Mažosios hidroenergetikos istorinė raida. Mažosios hidroelektrinės. Svarbiausi hidroelektrinių tipai. Hidroelektrinių klasifikacija. Statusas, privalumai ir trūkumai. Hidroenergijos ištekliai ir jų panaudojimas. Vanduo – energijos nešėjas. Vandens galios tyrinėjimai. Lietuvos mažosios hidroenergetikos ateitis. Mažosios hidroenergetikos plėtra. Lengvatos mažoms HE ir nauda. Bangų ir potvynių energija. Potvynių energija. Bangų energija. Bioenergija. Biomasė. Biodujos. Biodujos Lietuvoje. Biodujų jėgainės. Biodegalai. Biodyzelino pranašumai. Biodegalų perspektyvos. Geoterminė energija. Geoterminės energijos chatakteristika. Geoterminių išteklių klasifikacijos. Aukštos temperatūros technologijos. Vidutinės temperatūros technologijos. Žemos temperatūros technologijos. Geoterminė energija Lietuvoje. Aplinkosauginiai ir ekonominiai aspektai. Lietuvoje įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių projektai. Šiaudais kūrenami katilai. Energetinių augalų naudojimas kurui. Medienos atliekų ruošimas ir naudojimas kurui. Bendrovės "Vilniaus energija" 60 MW galios biokuro katilas. Biodegalų gamyba ir vartojimas. Bioetanolis. Biodyzelino gamintojai. Saulės kolektorių sistemos šiltam vandeniui ruošti Veisiejų verslo ir techonologijų mokykloje. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(68 puslapiai)
  2010-04-22
 • Atsiskaitymai, taikomi tarptautiniuose prekybos sandoriuose

  Įvadas. Tarptautiniai atsiskaitymo būdai ir mokėjimų pavedimai. Tarptautiniai atsiskaitymo būdai eksportuotojo ir importuotojo atžvilgiu. Mokėjimo sąlygų apibūdinimas eksportuotojo ir importuotojo atžvilgiu. Nedokumentinių mokėjimų vykdymas tarptautinėje prekyboje. Išankstinis mokėjimas. Atviroji sąskaita. Avansinis mokėjimas. Mokėjimas tiekiant. Dokumentinių mokėjimų vykdymas tarptautinėje prekyboje. Dokumentų inkasavimas. Akredityvai. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai. Čekiai. Vekseliai. Banko tratos. Kiti tarptautinių atsiskaitymų būdai. Tradiciniai ir netradiciniai atsiskaitymų būdai. Overdraftas. Lizingas. Eksporto faktoringas. Forfeitingas. Eksporto faktoringo ir forfeitingo skirtumai. Tarptautinių atsiskaitymų valiuta apribojimai. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-15
 • Atsiskaitymų su darbuotojais ir jų apskaita ikimokyklinio ugdymo įstaigose

  Įvadas. Ikimokyklinis ugdymas bei jo esmė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vykdomos programos bei jų finansavimas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo sistemos reikalavimai. Darbo užmokesčio nustatymas. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir jo apskaita. Atostogų suteikimas ir atostoginių skaičiavimas. Ligos pašalpa. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-05-15
 • Atsiskaitymų su pirkėjais formos, dokumentai, apskaita ir kontrolė: transporto priemonių remontas ir prekyba atsarginėmis detalėmis UAB "Autotesa"

  Įvadas. Atsiskaitymų su pirkėjais formos ir dokumentai. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaita UAB "Autotesa". Pirkėjų įsiskolinimų samprata. Prekybos nuolaidų apskaita. Valiutų kursų įtaka. Parduotų prekių grąžinimai ir nukainojimai. Pirkėjų skolos, pardavus prekes išsimokėtinai. Faktoringo apskaita. Abejotinos ir beviltiškos skolos. Skolų fiksavimo skirtumai tarp VAS ir PMĮ. Pirkėjų skolų įtaka finansinėje atskaitomybėje. Atsiskaitymų su pirkėjais apskaitos kontrolė. Atsiskaitymų apskaitos politikos nustatymas. Pirkėjų skolų kontrolė. UAB "Autotesa" finansiniai rodikliai vidiniams ir išoriniams vartotojams. Finansiniai rodikliai išoriniams vartotojams (pirkėjams). Finansiniai rodikliai vidiniams vartotojams.
  Apskaita, kursinis darbas(46 puslapiai)
  2010-02-26
 • Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais analizė: vamzdynų įrengimo paslaugų UAB "Para"

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai. UAB "Para" likvidumo koeficientai. UAB "Para" stabilumo koeficientai. UAB "Para" turto grąžos koeficientas. UAB "Para" pelningumo rodikliai. UAB "Para" augimo koeficientai. Finansinio darbo organizavimas. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais analizė. Atsiskaitymų su pirkėjais analizė. UAB "Para" pirkėjų įsiskolinimų pokytis. Atsiskaitymų su tiekėjais analizė. UAB "Para" skolų tiekėjams pokytis 1998–2002 m. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Apskaita, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-07
 • Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita

  Įvadas. Atsiskaitymų būdų įvairovė. Kaip banko klientui pasirinkti tinkamiausią atsiskaitymo būdą. Atsiskaitymai mokėjimo pavedimais. Pirkimų ciklas. Pirkimų skolon žurnalas. Pinigų mokėjimo žurnalas. Pirkimo ir pinigų mokėjimo žurnalas. Pardavimų ciklas. Pardavimo skolon žurnalas. Pinigų gavimo žurnalas. Pardavimų ir pinigų gavimo žurnalas. Pridėtinės vertės mokestis. Dokumentai, kuriuos pateikė įmonė. Dokumentų apibendrinimas. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-05-31
 • Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais ir užsakovais organizavimas: UAB "Ortopedijos centras"

  Įvadas. Literatūros apžvalga. UAB "Ortopedijos centras" apibūdinimas. Veiklos pobūdis. Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais užsakovais organizavimas. Atsiskaitymų dokumentai. Atsiskaitymo kortelės ir jų rūšys. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-31
 • Atsiskaitymų už darbą apskaita Alytaus miesto savivaldybėje

  Literatūros apžvalga. Alytaus miesto savivaldybės apibūdinimas. Administracijos struktūra. Atsiskaitymų už darbą apskaita Alytaus miesto savivaldybėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Apskaita, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2005-05-30
 • Atskirų ikiteisminio mokestinio ginčo nagrinėjimo stadijų palyginimas

  Įvadas. Mokestiniai ginčai. Mokestinio ginčo sąvoka. Mokestinis ginčas kaip procesas. Mokestinio ginčo nagrinėjimas centriniame mokesčių administratoriuje. Mokestinio ginčo nagrinėjimas mokestiniu ginčų komisijoje. Atskirų ikiteisminio mokestinio ginčo stadijų palyginimas. Palyginimo teoriniai pagrindai. Instituciniai konfliktai. Privalomumas. Mokestinio ginčo proceso šalys ir dalyviai. Mokestinio ginčo ikiteisminių stadijų dalyvių subjektinių teisių palyginimas. Efektyvumo kriterijus mokestinio ginčo ikiteisminėse stadijose. Išvados. Išnašos.
  Teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-24
 • Atstovavimo institutas Lietuvos civiliniame procese

  Įvadas. Atstovavimo sąvoka, jo reikšmė. Atstovavimo rūšys. Atstovavimas pagal pavedimą ir atstovavimas pagal įstatymą. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-07-03
 • Atvirųjų vagysčių ir plėšimų tyrimo metodika

  Įžanga. Atvirųjų vagysčių ir plėšimų kriminalistinė charakteristika. Nusikaltimo situacija. Nusikaltimo padarymo būdas. Nusikaltimo subjektas. Nukentėjusysis. Baudžiamosios bylos iškėlimas ir pirminiai tardymo veiksmai atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose. Baudžiamosios bylos iškėlimas. Pirminiai tardymo veiksmai atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose: nukentėjusiojo ir liudytojo apklausa; įvykio vietos apžiūra atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose; krata atvirųjų vagysčių ir plėšimų bylose; nusikaltėlio paieška ir sulaikymas ir kitos operatyvinės paieškos priemonės. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-06-01
 • Audiovizualinių dokumentų fondai Lietuvoje

  Įvadas. Audiovizualinių dokumentų tipologija. Plokštelės. Magnetinės juostos. Fonogramos. Kasetės. Vaizdajuostės. Mikroformos. Audiovizualinių dokumentų saugojimas fonduose. Išvados.
  Kita, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-09-26
 • Auditas (12)

  Įvadas. Audito rizikos samprata ir klasifikacija. Audito rizikos samprata. Audito rizikos klasifikavimas. Įgimta rizika. Kontrolės rizika. Neaptikimo rizika. Audito rizikos vertinimas. Audito rizikos vertinimo modelių analizė. Klasikinis audito rizikos modelis. ABREMA modelis. Kiti audito rizikos vertinimo modeliai. Audito rizikos vertinimo procedūros ir testai. Priedai (6).
  Auditas, kursinis darbas(40 puslapių)
  2006-12-05
 • Auditas. Audito atsiradimas, organizavimas, reikšmė ir būtinumas

  Anotacija. Audito samprata. Audito apibrėžimas. Audito elementai. Audito raida. Audito klasifikacija. Audito organizavimas. Audito skirstymas į etapus. Audito duomenų tipai. Rizika ir klaidos. Skiriami trys pagrindiniai reikšmingumo (materialumo) lygiai. Lietuvoje galiojantys audito norminiai dokumentai. Auditoriaus teisės ir pareigos. Audito esmė ir būtinumas. Audito rinkos apžvalga 2004 m. Išvados.
  Auditas, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-10-27
 • Auditing in Lithuania

  Darbas anglų kalba. Auditas Lietuvoje. Introduction. The aim of this work is to find out what institutions, and how do the audit in Lithuania. Definition of auditing. Types of audits and auditors. Financial statement audit. Compliance audits. Operational audit. Auditing in Lithuania. Public Accounting System in Lithuania. Audit History in Lithuania. The Auditor General. Lithuanian Chamber of Auditors. Audit Quality Control. Lithuania’s audit market review. European Union funds audit. Conclusion.
  Apskaita, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-06-05
 • Audito analitinės procedūros

  Įvadas. Audito samprata. Audito rūšys. Audito tikslai. Auditoriaus samprata. Auditoriaus teisės ir pareigos. Audito analitinės procedūros. Analitinių procedūrų tikslas. Analitinės procedūros detalės. Duomenų patikrinimo procedūros. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-28
 • Audito ataskaita

  Įvadas. Audito ataskaitos ypatumai veiklos audito kontekste. Veiklos audito ataskaitų rengimo esmė. Audito ataskaitų standartų analizė remiantis INTOSAI. Audito ataskaitos rengimo proceso apibūdinimas. Veiklos audito ataskaitos struktūros analizė. Apibendrinimai ir išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-10-04
 • Audito atlikimas įmonėje ir jo rezultatai

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Audito esmė ir tikslai. Audito rūšys. Audito būtinumas. Apskaita audito procese. Audito atlikimo tvarka. Audito darbo dokumentai. Darbo metodai ir principai. Vilniaus universiteto veiklos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Audito atlikimo tvarka. Audituojamos įstaigos finansinės veiklos rezultatai. Reikšmingos klaidos, dėl kurių universiteto vadovybė turi imtis skubių veiksmų. Klaidos ir pažeidimai, kuriuos universiteto vadovybė turi apsvarstyti. Auditorių pastebėjimai. Išvada.
  Apskaita, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-02
 • Audito atranka (2)

  Įvadas. Audito samprata. Audito duomenų atrankos samprata. Audito duomenų atrankos etapai. Audito atranka. Audito darbo dokumentai. Audito išvada ir audito ataskaita.
  Auditas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2009-06-03
 • Audito Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ypatumai lyginant su Lietuva

  Įvadas. Audito samprata ir būtinumas. Audito esmė ir atsiradimas. Auditą reglamentuojantys teisės aktai. Audito Lietuvoje vystymasis. Audito atsiradimas. Audito klasifikavimas. Audito Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ypatumai lyginant su Lietuva. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-01-10
Puslapyje rodyti po