Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kursiniai darbai

Kursiniai darbai (5731 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Konceptualiosios melo metaforos lietuvių pasaulėvaizdyje

  Įvadas. Konceptualiosios melo metaforos samprata. Konceptualiosios melo metaforos lietuvių kalbos grožinėje literatūroje pavyzdžių analizė. Melas - daiktas. Melas - maistas. Melas - skystis. Melas - augalas. Melas - būtybė. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Kondicionavimo sistema

  Istorija. Kas yra šiluma? Šaldymo ciklas. Kompresorius. Kondensatorius. Garintuvas. Plėtimosi vožtuvas. Resiveris. Plėtimosi vamzdelis. Akumuliatorius. Elektroninis valdymo blokas. Šaldikliai. Šaldiklis R12. Šaldiklis R134a. Slėgio ir temperatūros priklausomybė. Tepalai. Kenksmingos priemaišos. Klimato kontrolės sistema. Elektros schema su rankiniu valdymu. Elektros schema su automatiniu valdymu. Elementų paaiškinimai.
  Elektronika, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-11-05
 • Konfliktai (13)

  Įvadas. Konfliktas – organizacijos mikroklimatą veikiantis veiksnys. Konflikto samprata bei jo tipai. Organizacinis konfliktas, jo atsiradimo priežastys, funkcijos. Organizacinio konflikto samprata. Organizacinių konfliktų atsiradimo priežastys. Organizacinio konflikto funkcijos. Konfliktų valdymas. Nekonstruktyvus konflikto sprendimas. Konstruktyvus konflikto sprendimas. Konflikto pasekmės organizacijoje. Konflikto sprendimo būdai. Konfliktų kilimą įtakojantys demografiniai kriterijai. Konfliktus, įtakojančios priežastys bei darbuotojų poreikiai. Konfliktų įtaka organizacijos mikroklimatui bei darbo kokybei. Konfliktų sprendimas bei valdymas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-01-18
 • Konfliktai ir bendradarbiavimas Lietuvos viešosiose organizacijose (viešosiose švietimo organizacijose)

  Įvadas arba trumpai apie viešųjų organizacijų sampratą. Lietuvos mokymosi įstaigų analizė. Savivaldos institucijų dermė ir bendradarbiavimas bendrojo lavinimo mokyklose. Mokymo organizacijų bendradarbiavimas su kitomis viešosiomis organizacijomis, siekiant pagerinti besimokančiųjų susisiekimą su mokymo įstaigomis. Švietimo įstaigų bendradarbiavimas su socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo ministerijomis, organizuojant maitinimą mokyklose. Švietimo organizacijų bendradarbiavimas su vyriausybe, užtikrinant švietimo kokybę ir tinkamą mokymosi pasiekimų vertinimą. Švietimo organizacijų bendradarbiavimas, stiprinant tarpinstitucinį suderinamumą ir lankstų pereinamumą. Mokyklų bendradarbiavimą skatinančių ir ieškančių radikalesnių kylančių konfliktų ir problemų sprendimo būdų Lietuvos švietimo atstovų įgyta patirtis Slovėnijoje. Konfliktai ir problemos bendrojo lavinimo mokyklose. Konfliktai ir problemos, kylančios dėl švietimo finansavimo. Pati naujausia konfliktinė situacija ir diskusijos aukštosiose mokyklose. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokslas ir švietimas, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-16
 • Konfliktai šeimoje (tėvai ir vaikai)

  Įvadas. Literatūros analizė. Konflikto samprata. Konfliktų klasifikacija. Konfliktų šeimoje ypatumai. Konfliktų slopinimo būdai. Galimos konfliktų priežastys. Kitos konfliktų priežastys. Konfliktų šalinimo būdai. Konfliktų sprendimo principai. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Vaikų atsakymai. Tėvų atsakymai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-12-04
 • Konfliktai: priežastys, eiga, pasekmės

  Įžanga. Konfliktų tipai. Konfliktų priežastys. Išteklių paskirstymas. Darbų sąryšis. Skirtingi tikslai. Skirtingos vertybės. Skirtinga elgsena, išsilavinimas, bendravimo stilius. Blogai perduota informacija. Kitos konfliktų priežastys. Konflikto eiga. Konfliktų raidos etapai. Konflikto kontinuumas. Konflikto kontinuumo schema. Konflikto kontinuumas ir asmens vieta jame. Konfliktų valdymas. Komunikacijos įgūdžių panaudojimas – derybos. Konflikto prevencijos ir sprendimo būdai. Konflikto prevencija. Konflikto sprendimas. Konflikto sprendimo algoritmas. Konflikto sprendimo priėmimo būdai. Konfliktų pasekmės. Konfliktų nauda ir žala organizacijai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-01-01
 • Konfliktas: priežastys, eiga ir pasekmės

  Įvadas. Kas tai yra konfliktas? Konflikto priežastys. Konflikto eiga. Konflikto pasekmės. Konflikto sprendimo būdai. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2005-11-18
 • Konfliktas: priežastys, eiga ir pasekmės (3)

  Įvadas. Konfliktas: eiga, priežastys ir pasekmės. Konfliktų organizacijoje esmė ir priežastys. Vadovas kaip konflikto priežastis. Konfliktų tipai. Konflikto procesas. Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų pasekmės. Požiūriai į konfliktus. Anketinės apklausos analizė UAB "Miško namas" įmonėje. Išvados. Priedai (3).
  Personalo vadyba, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-11-13
 • Konfliktinių situacijų sprendimo modeliai globos įstaigose

  Įvadas. Tikslas – atskleisti konfliktinių situacijų sprendimo modelius globos įstaigose. Konflikto samprata, tipai, struktūra. Konflikto sąvoka. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Tarpasmeninių konfliktų tipai. Pokyčiai senatvėje bei jų įtaka bendravimui. Gyvenimo sąlygos įtakojančios konfliktų atsiradimą. Globos įtaka seno žmogaus savivertei. Gyvenimo globos įstaigoje ypatumai. Praktinė dalis. Išvados.
  Socialinis darbas, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-10-29
 • Konfliktiškų (nedarnių) šeimų vaikų auklėjimo ypatumai

  Įvadas. Šeima. Šeima ir jos aplinka. Šeimos vaidmuo vaiko auklėjime. Šeimos konflikto sąvoka. Vaiko santykiai su tėvais. Smurtas šeimoje. Netinkamo auklėjimo būdingi bruožai. Konfliktų sprendimo būdai. Tyrimo metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-05-05
 • Konflikto ir streso susidarymas, jų sprendimo būdai

  Įvadas. Konfliktas. Konflikto raidos etapai. Konfliktas, jo teigiamas, neigiamas poveikis. Konfliktų lygiai. Sąlygos, skatinančios konfliktų atsiradimą. Sąlygos, mažinančios konfliktų tikimybę. Konkurencija ir konfliktas. Grupių vidaus konfliktai. Konflikto sprendimo būdai. Kaip konflikto atveju elgiasi vadovas. Stresas. Streso ir nuovargio vystymosi teorijos ir modeliai. Streso fiziologija. Situacija Lietuvoje, streso dažnis ir pagrindinės priežastys. Reabilitacija ir streso mažinimo priemonės. Išvados.
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-06-15
 • Konfliktų sprendimas organizacijoje

  Įvadas. Konfliktų samprata. Konfliktų požymiai ir priežastys. Organizacinis konfliktas. Konfliktų rūšys ir tipai. Konfliktų procesas. Konfliktų sprendimas. Konfliktų sprendimo būdai. Struktūriniai ir asmeniniai konfliktų sprendimo būdai. Konfliktų pasekmės. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-01-19
 • Konfliktų sprendimo būdai kultūros vadybos veikloje

  Įvadas. Vadybos vaidmuo kultūroje. Konfliktų esmė kultūros vadybos veikloje. Konflikto sąvoka kultūros organizacijos vidinių ryšių kontekste. Konflikto struktūra ir dinamika bei jų įtaka konflikto sprendimui. Konflikto valdymo ir sprendimo ypatumai kultūros vadybos kontekste. Konflikto sprendimo strategijos. Konflikto priežasčių ir jo sprendimo būdų ryšio nustatymas. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-06-01
 • Konfliktų sprendimo būdai mokykloje

  Konfliktų sprendimo būdai "x" įmonėje. Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti konfliktų sprendimo būdus Panevėžio miesto Mykolo Karkos vidurinėje mokykloje. Konfliktų esmė bei jų tipologija. Tarpgrupinis konfliktas. Organizacinis konfliktas. Pagrindiniai konfliktų sprendimo būdai. "Viskas arba nieko" būdas. Dalinio rezultato būdas. Atvirų durų būdas. Parlamentinis būdas. Rutininių sprendimų būdas. Smegenų šturmo būdas. Derybų būdas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-05-06
 • Konfliktų valdymas (6)

  Konflikto samprata. Ar konkurencija ir konfliktas – tas pats? Konfliktų valdymas. Konflikto identifikavimas. Konfliktų analizė. Konflikto sprendimas. Konfliktų ir bendradarbiavimo konstruktyvūs ir destruktyvūs aspektai. Kas vyksta konkurencijos ir konfliktų metu. Kas vyksta, pasibaigus konfliktui (konkurencijai). Konfliktų valdymo strategijos. Konfliktų organizacijos esmė. Konflikto raida. Konfliktų vengimas ir valdymas. Komandų vidaus konfliktai. Stresas.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(48 puslapiai)
  2007-03-07
 • Konfliktų valdymas ir konfliktų sprendimo būdai

  Konfliktų valdymas. Konflikto samprata. Konflikto raidos etapai. Konkurencija ir konfliktas. Funkcinių ir disfunkcinių konfliktų diferencijavimas. Konfliktų ir bendradarbiavimo konstruktyvūs ir destruktyvus aspektai. Konfliktai ir jų sprendimas. Grupių vidaus konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Konflikto procesas. Kaip konflikto metu elgiasi vadovas. Konfliktų valdymo strategijos. "Viskas arba nieko" strategija. Dalinio rezultato strategija. Atvirų durų strategija. Parlamentinė strategija. Rutininių strategija. Smegenų strategija. Derybų strategija. Žmonės ir konfliktai. Konfliktų esmė. Konfliktų psichologinės ypatybės. Konflikto dinamika. Konfliktai Lietuvos organizacijos. Išvados.
  Socialinė psichologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-05-10
 • Konfliktų valdymas organizacijoje

  Konflikto samprata. Konfliktų rūšys. Konfliktų priežastys. Konfliktų valdymas. Konflikto analizė. Konfliktai baigmės variantai. Konflikto pasekmės. Konflikto sprendimo strategijos. Konflikto sprendimo būdai, metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-01-12
 • Konfliktų valdymas organizacijose

  Įvadas. Konflikto samprata ir jo rūšys. Konfliktų charakteristika. Konflikto samprata. Konfliktų klasifikacija. Konflikto formos. Konflikto struktūriniai elementai. Konflikto struktūriniai elementai. Konflikto etapai ir fazės. Konflikto eskalacija. Pagrindinės konfliktų priežastys ir atsiradimo sąlygos. Organizacinio konflikto charakteristika. Organizacinis konfliktas. Organizacinių konfliktų ypatybės. Konfliktų organizacijoje priežastys. Konfliktai tarp organizacijos ir darbuotojų. Vadovas kaip konflikto priežastis. Racionalūs ir iracionalūs organizaciniai konfliktai. Konfliktų valdymas. Konfliktų valdymo metodai ir strategijos. Konfliktų valdymas. Vadovavimo stiliai. Sprendimų strategijos. Konfliktų pasekmės. Konfliktų organizacijoje prevencija. Konfliktų prevencija. Jei konfliktas visgi įvyksta. Grupė konflikto metu. Kas vyksta grupėje konfliktų metu. Kas vyksta pasibaigus konfliktui. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-06-05
 • Konkurencija – teigiamas veiksnys rinkoje

  Prekinė konkurencija. Rinkos struktūrų tipai. Grynosios konkurencijos rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Monopolinė rinka. Konkuravimo būdo strategijos. Skirstymas pagal Arthur D. Little. Skirstymas pagal P. Kotlerį. Vartotoją labiausiai veikiančios konkuravimo priemonės. Lojalumo kortelės. Kaininė ir kokybinė konkurencija. Lietuvos konkurencijos bendrojoje rinkoje. Europos ekonominės bendrijos konkurencinis reguliavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-05-23
 • Konkurencija ir konkurencingumas Europos Sąjungoje (S)

  Konkurencija, konkurencingumas ir įmonių politika. Konkurencingumas ir sanglauda. Konkurencijos politika ir sanglauda. Antitrestinės priemonės ir sanglauda. Valstybės pagalbos kontrolė ir sanglauda. Biudžetas: kiekybinė regioninės pagalbos reikšmė. Valstybinės pagalbos kontrolė ir Struktūrinių Fondų veikla. Išvados. Pramonės konkurencija. Bendrijos politika, siekiant pagerinti reglamentų ir standartų įgyvendinimą. Techninis reglamentas, vieninga rinka ir sanglauda. Pramonės strategija ir sanglauda: pramoninio bendradarbiavimo plėtros strategija.
  Tarptautinė ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-05-17
Puslapyje rodyti po