Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kultūrologija

Kultūrologija (43 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kultūros istorija (2)

  Graikija. Šaknys. Mikėnų civilizacija. Tamsieji amžiai. Archajika. Homeriškasis pasaulis. Klasikos laikotarpis. Helenistinis laikotarpis. Filosofija. Teatras. Senovės graikų mokslas. Religija ir medicina. Skysčių medicina. Matematika ir astronomija. Graikų menas. Skulptūra ir žmogus. Kuras ir Kora. Helenistinė skulptūra. Trys didieji skulptoriai. Architektūra. Trys orderiai. Tapyba ir keramika. Graikų dievai. Olimpo dievai. Kitos dievybės. Atėnai. Miestas valstybė. Visuomenė. Piliečių gyvenimas. Sparta. Spartiečių visuomenė. Politinis gyvenimas. Romos kultūros laikotarpis. Romėno kasdienybė. Religija. Duonos ir reginių. Rašto atsiradimas. Senovės Egipto kultūra. Ikidinastinis periodas. Senosios karalystės epocha. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Dievai. Pomirtinio pasaulio samprata. Mumijos. Egipto dailė. Senoji kultūra. Tikėjimas ir magija. Pasaulio sandara.
  Kultūrologija, špera(13 puslapių)
  2006-03-02
 • Kultūros istorija (3)

  Kultūros istorijos objektas. Europos kultūros ypatybės. Senovės Graikijos kultūros ypatumai. Antikinės kultūros fenomenai. Senovės Romos kultūros bruožai. Senovės Graikijos ir Romos kultūros bendrumai ir savitumai. Rytų Europa ir Bizantijos kultūra. Vakarų Europos kultūra ankstyvaisiais Viduramžiais. Vienuolynų kultūra ir karolingų Renesansas. Lietuva tarp rytų ir vakarų Europos Viduramžiais. Krikščionybės priėmimo Lietuvoje kultūrinė problema. Viduramžių kultūros bruožai. Universitetų suklestėjimas Viduramžių Europoje. Riterystės idėja ir Viduramžių kultūra. Miestai Viduramžių kultūroje. Lietuvos miestų kultūra feodalizmo epochoje. Gotika - Viduramžių pasaulėjautos išraiška. Krikščioniškosios Europos kultūros įtaka pagoniškajai Lietuvai. Renesanso ir Viduramžių kultūrų bendrumai ir skirtumai. Italijos renesansas. Antika ir krikščionybė renesanso žmonių sąmonėje. Renesansas XIV - XVII amžius (14-17 amžius). Individo problema renesanso laikais. Raštinių kultūra. Renesanso kultūros bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Reformacijos ir kontrreformacijos kultūriniai sąjūdžiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Švietimo sistemos susiformavimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Vakarų Europos baroko kultūros bruožai. Baroko kultūros bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Apšvietos arba švietimo epochos samprata. Apšvietos epochos kultūros ypatybės Lenkijos-Lietuvos valstybėje.
  Kultūrologija, špera(10 puslapių)
  2006-03-02
 • Kultūros istorija (4)

  Kultūros istorijos objektas. Europos kultūros ypatybės. Europos kultūros istorijos periodizacija. Priešistorė – Europos kultūros ištakos. Antika. Epochos apibūdinimas. Antikos kultūros ir meno bruožai. Viduramžiai. Epochos apibūdinimas. Viduramžiai. Kultūros ir meno bruožai. Universitetai. Bizantijos kultūros bruožai. Žmogaus idealo kaita nuo antikos iki romantizmo. Renesansas. Epochos apibūdinimas. Renesanso epochos pasaulėžiūra. Humanizmas. Renesanso epochos menas. Viduramžių ir renesanso epochų palyginimas. Baroko epochos apibūdinimas. Baroko epochos menas. Renesanso ir baroko epochų apibūdinimas. Apšvietos epocha. Apibūdinimas. Apšvietos epochos švietimas ir mokslas. Apšvietos epochos meno ypatybės. Romantizmo epochos apibūdinimas. Ikikrikščioniškos Lietuvos materialinė ir dvasinė kultūra. Renesanso ir humanizmo idėjų plitimas Lietuvoje. Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Renesanso laikotarpio architektūra ir menas Lietuvoje. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio architektūra, dailė, teatras.
  Kultūrologija, špera(5 puslapiai)
  2006-04-21
 • Kultūros istorija (5)

  Europos kultūros ypatybės. Antika. Viduramžiai. Epochos apibūdinimas. Bizantijos kultūros bruožai. Renesansas. Baroko epochos pasaulėžiūra. Švietimo epocha.Tautinio atgimimo laikotarpio literatūra. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio architektūra, dailė, teatras. Romantizmas. Renesansas Lietuvoje. Kultūros istorijos objektas. Priešistorė – Europos kultūros ištakos. Baroko epochos kultūros ir meno idėjos, pasaulėžiūra. Baroko epochos menas. Romantizmo epochos kultūros ir meno idėjos. Lietuvos kultūros istorijos periodizacija. Ikikrikščioniškos Lietuvos materialinė ir dvasinė kultūra. Europos viduramžių kultūros plitimas Lietuvoje ir jo ypatybės. Renesanso ir humanizmo idėjų plitimas Lietuvoje. Renesanso laikotarpio architektūra ir menas Lietuvoje.
  Kultūrologija, referatas(15 puslapių)
  2006-10-24
 • Kultūros istorija (6)

  Kultūros istorijos objektas. Kultūrologija. Filosofiniai kultūros apibrėžimai. Europos kultūros ypatybės, periodizacija; Europos koncepcijos. Europos priešistorė. Viduramžiai. Renesansas. Barokas. Apšvieta. XIX amžiaus romantizmas. Modernizmas.
  Kultūrologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-12-20
 • Kultūros istorija (7)

  Kultūros istorijos objektas. Europos kultūros ypatybės. Europos kultūros periodizacija ir jos pagrindimas. Priešistorė – Europos kultūros ištakos. Antika – epochos apibūdinimas. Antika. Kultūros ir meno bruožai. Viduramžiai. Epochos apibūdinimas. Viduramžiai: kultūros ir meno bruožai, meno stiliai, universitetai. Bizantijos kultūros bruožai. Žmogaus idealo kaita nuo antikos iki romantizmo. Renesansas. Epochos apibūdinimas. Renesanso epochos pasaulėžiūra. Humanizmas. Renesanso epochos meno ypatybės. Viduramžių ir renesanso epochų palyginimas. Barokas. Epochos apibūdinimas. Baroko epochos menas. Renesanso ir baroko epochų palyginimas. Apšvietos epochos apibūdinimas. Švietėjų idėjos. Baroko ir apšvietos epochų palyginimas. Apšvietos epochos švietimas ir mokslas. Apšvietos epochos meno ypatybės. Romantizmas. Epochos apibūdinimas. Romantizmo epochos kultūros ir meno idėjos. Apšvietos ir romantizmo epochų palyginimas. Iki krikščioniškos Lietuvos materialinė ir dvasinė kultūra. Viduramžių laikotarpio Lietuvos švietimas ir raštija, architektūra. Renesanso ir humanizmo idėjų plitimas Lietuvoje, žymiausi humanistai ir jų veikla. Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Renesanso laikotarpio švietimas, raštija ir teisė Lietuvoje. Renesanso laikotarpio architektūra ir menas Lietuvoje. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio literatūra ir lietuvių kalbos problema. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio mokslas. Problematika ir pasiekimai. Baroko ir vėlyvojo feodalizmo laikotarpio architektūra, dailė, teatras. Lietuvos tautinis atgimimas. Samprata, etapai, rezultatai. Spaudos draudimo fenomenas (tikslai ir rezultatai). Lietuvos XX amžiaus kultūros ypatybės.
  Kultūrologija, špera(5 puslapiai)
  2007-03-05
 • Kultūros istorija (8)

  Kultūros istorijos objektas. Viduramžiai. Vėlyvieji Viduramžiai. Krizė ir visuomenės pokyčiai. Naujų laikų pradžia. Viduramžiai Lietuvoje. Religija. Ūkis. Viduramžių ir Renesanso epochų palyginimas. Renesansas. Renesanso ir Baroko epochų palyginimas. Barokas. Baroko ir Apšvietos epochų palyginimas. Apšvieta. Istorija. Švietimo amžius Lietuvoje. Apšvietos ir Romantizmo epochų palyginimas. Romantizmas. Žmogaus idealo kaita nuo Antikos iki Romantizmo.
  Kultūrologija, konspektas(11 puslapių)
  2007-03-15
 • Kultūros istorija (9)

  Graikai. Helenistinės kultūros pradžia (XI - VIII amžius pr. K.). Archainių graikų kultūros laikotarpis (VIII - V amžius pr. K.) Graikų architektūra. Vakarų civilizacija ankstyviausiais viduramžiais. Tamsiųjų amžių kultūra (VI – VIII amžius). Politines – ekonomines prielaidos. Kultūrinio judėjimo progos. Renesansas. Viduramžių kultūra (XI amžiaus vidurys – XIV amžius pr. K.). Vidurio viduramžiai (1050-1030m.). Trilaukė sistema. To laiko esminis kultūrinis bruožas. Kryžiaus žygiai. Intelektualinio gyvenimo pakilimas ir miestų religija, ekonomika, politika. Literatūra. Vėlyvieji viduramžiai (1300 – 1500m.). XIX amžiaus Europos kultūra. Mokslo, technikos pažanga XIX amžiaus pirmoje pusėje. Konservatizmas, liberalizmas, romantizmas. Mokslo ir literatūros raida. Renesansas. Renesanso kultūra. Renesanso priežastys ir idėjų prasmė. Šiaurias renesansas. Renesanso kultūra Lietuvoje. Moderniųjų laikų Europos kultūra (1560 – 1660). Ekonominės, politines ir religines krizės sąvokos. Modernioji pasaulėžiūra. Kultūros raidos tendencijos. Švietimo epocha Europoje XVIII amžiuje. Švietimo epochos bruožai, idėjų skleidėjai ir filosofijos reikšmė. Švietimo idėjų įtaka visuomeniniam gyvenimui. Švietimo idėjos Lietuvoje. Europos kultūra XIX amžiuje. Pramonės revoliucija ir jos padaliniai. Konservatizmas ir liberalizmas. Kultūrines srovės: klasicizmo ir romantizmo priešprieša.
  Kultūrologija, konspektas(9 puslapiai)
  2007-09-13
 • Kultūros paveldas

  Kultūros paveldo samprata ir paveldo-saugos raida. Akmens amžiaus periodizacija, kultūros paveldo rūšys. Neolito laidojimo tradicijos. Neolito laidojimo paminklai, tradicijos. Indoeuropiečių ir baltų susidarymas (laikas, arealas. Kultūros). Indoeuropiečių atėjimas. Baltų susidarymas. Žalvario amžiaus Lietuvos kultūrinė charakteristika, Vakarų pilkapių kultūra. Geležies amžiaus medinės Lietuvos pilys. Geležies amžiaus laidojimo paminklų rūšys, jų regioniniai (gentiniai) ypatumai. Pagoniškos baltų alkvietės, jų tipologija, paskirtis. Ankstyvųjų miestų kūrimasis Baltijos regione Plytų rišimo būdai ir architektūrinio paveldo datavimo problemos. Lietuvos mūrinių pilių tipologija, chronologija. Lietuvos mūrinių pilių tipologija ir jų charakteringi bruožai. Lietuvos istorinių miestų tinklo susiformavimas, privilegijuoti miestai. Istorinių miestų planinės struktūros raida, gatvių tinklo, turgaus aikščių tipai (linijinis, radialinis, taisyklingas, mišrusis). Miestų ir miestelių architektūra XIV – XX amžiaus pirmoji pusė. Renesanso metu. Klaipėdos senamiesčio urbanistinės raidos etapai, kultūros vertybės. Lietuvos etnokultūrinių regionų architektūriniai ypatumai. Mažosios Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio specifiniai bruožai (miestai ir kaimai, jų planavimas, architektūra). Dvarų istorinė raida ir kultūrinė vertė. Lietuvos jūrinis ir industrinis paveldas, jo kultūrinė vertė, išsaugojimo problemos ir panaudojimo galimybės. Industrinis paveldas.
  Kultūrologija, špera(16 puslapių)
  2010-03-22
 • Kultūros samprata. Kultūros istorija

  Kultūros sąvokos esmė. Senųjų karalysčių gyventojų pasaulėžiūros esmė. Antikinė kultūra – miesto kultūros tipas: teritorija, ūkis, šeima, piliečiai, tikėjimas, idealai. Pagrindinės kultūros fenomeno teorijos. Kultūros morfologija. Senųjų civilizuotų karalysčių dvasinės ir materialinės kultūros religinis pagrindas. Asmenybės ir individualumo formavimasis. Kinijos valdovai ir valdininkai. Sistema, tikėjimai, administracija, pakantumas ir tolerancija, islamizacijos pradžia. Vedos ir upanišados. Sikhizmas. Sutros. Kinijos šeima: "meilė", vyro ir moters santykiai, protėvių kultas. Kai kurie Kinijos materialinės kultūros ypatumai. Daosizmas (kosminė kelio koncepcija, žmogaus ir kosmoso vienovė, formų tapsmas, Dao – tai yra gyvenimo, kelio, pažinimo ypatumai). Indijos kultūros specifika: įvairovė ir vieningumas, civilizacijos ištakos. Indijos religijų ir meno sąveika. Klasikinės arabų-musulmonų kultūros ypatumai: Mahometas - islamo kultūros pagrindėjas. Islamas - trečiasis "Abraomo religijų" tikėjimas. Japonijos gyventojų savimonė: salyno sąmonė, ryšiai su žemynu, kultūros vienalytiškumas. Sufizmas. Sintoizmas ir protėvių kultas. Japonijos grožinės literatūros ypatumai. Islamo kultūros žinojimo kultas ir mokslo pasiekimai. Socialiniai, etniniai klasikinio islamo principai. Meninė islamo kultūros tradicija: poezija, kaligrafija, arabeska, architektūra ir muzika. Tropikų ir Pietų Afrikos Tautų kultūros ypatumai: klimatinės sąlygos, verslas, tikėjimai, menas.
  Kultūrologija, špera(16 puslapių)
  2006-04-27
 • Kultūros turinys: materialinė ir dvasinė kultūra

  Kultūros sociologijos pagrindų pranešimas. Dvasinė kultūra. Simboliai. Kalba. Vertybės. Sintetinei kultūrai. Materialioji kultūra. Informacinė visuomenė. Kultūrinis atsilikimas.
  Kultūrologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-11-16
 • Mažosios Lietuvos senoji lietuviška knyga (iki 1807 metų)

  Įvadas. Spaudos centrai ir spaustuvės. Knygų autoriai. Knygų tematika. Knygų prekyba. Knygų plitimas už Mažosios Lietuvos ribų. Išvados.
  Kultūrologija, referatas(11 puslapių)
  2011-10-12
 • Menas kaip kultūros kodas

  Įvadas. Meno suvokimas ir pažinimas. Meno atspindėjimo teorija. Meno visuomeninė vertė. Meno kūryba ir "masinė" kultūra. Estetinės kultūros ir meno saviveikla. Pramoginis menas ir visuomenė. Išvados.
  Kultūrologija, referatas(11 puslapių)
  2010-09-23
 • Moters vieta islame. Mitai ar realybė

  Kultūros istorija. Islamas. Muhamedas. Koranas. Grožis. Motina. Islame vienas liudytojas vyras lygus dviems liudytojoms-moterims. Islamas ir moterys. Kodėl Islamas dažnai atrodo keistas? Šiuolaikiniam vakariečiui nepažįstamas Islamas. Apibendrinimas.
  Kultūrologija, esė(6 puslapiai)
  2009-01-21
 • Muziejaus sociokultūrinis statusas Kaišiadorių bendruomenėje

  Darbe demonstruojamos profesinės kompetencijos. Santrauka. Pagrindinių sąvokų žodynas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Kaišiadorių muziejų sociokultūrinę veiklą. Muziejus kultūros kontekste. Muziejaus apibrėžimas. Muziejaus teisinė bazė. Muziejų klasifikaciniai ir tipologiniai bruožai. Kraštotyros muziejų rinkiniai. Kraštotyros muziejų reikšmė ir paskirtis. Kaišiadorių muziejus. Sociokultūrinės muziejų veiklos pagrindai. Sociokultūrinės veiklos teoriniai aspektai. Muziejų sociokultūrinės funkcijos. Muziejų ryšių su bendruomene ypatumai. Muziejų, išoriniai ir vidiniai ryšiai. Ryšių su bendruomene sistema. Darbo metodika. Darbo rezultatai ir aptarimas. Išvados. Siūlymai. Priedas: apklausa (5 psl.).
  Kultūrologija, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2009-02-25
 • Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajone

  Santrauka. Įvadas. Savivaldybių krašto muziejai. Muziejaus apibrėžimas. Muziejų klasifikaciniai ir tipologiniai bruožai. Muziejų rinkiniai. Muziejų reikšmė ir paskirtis. Kaišiadorių savivaldybės muziejų dabartinė būklė ir veikla. Anketinės apklausos. Išvados. Priedas.
  Kultūrologija, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-02-25
 • Piligrimystė Lietuvoje ir M.K. Radvila Našlaitėlis "Kelionė į Jeruzalę"

  Įvadas. Referate remtasi Mikolajaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio knyga "Kelionė į Jeruzalę". Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis ( 1549- 1616). Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio piligriminė kelionė į Jeruzalę. Išvados.
  Kultūrologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-12-06
 • Plikoji žmogbeždžionė

  Rašinys apie plikąją žmogbeždžionę Desmond Morris akimis. Skirtas kultūros antropologijai. Žmogbeždžionė medžiotoja. Kuo plika oda žmogbeždžionei padėjo išlikti? Kaip elgiasi mūsų dienų plikoji žmogbeždžionė? Plikosios žmogbeždžionės mitybos elgsena.
  Kultūrologija, rašinys(4 puslapiai)
  2006-11-15
 • Popkultūra: tekstas ir jo interpretacija

  Esė kultūros tema. Meno samprata. Aukštoji kultūra. U. Eco sąvoka "interpretacinis rėmelis".
  Kultūrologija, esė(2 puslapiai)
  2010-06-14
 • Renesanso kultūra (4)

  Įvadas. Renesanso atsiradimo priežastys. Humanistai. Renesanso stilistika, Architektūra. Skulptūra. Tapyba. Literatūra. Teatras. Mokslo raida. Renesansas Lietuvoje. Išvados.
  Kultūrologija, referatas(11 puslapių)
  2009-05-14
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po