Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Konspektai

Konspektai (4248 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komunikacija kaip vadybos priemonė. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje

  Komunikacija - kaip vadybos priemonė. Formalus ir neformalus bendravimas. Vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija. Derybos, kaip komunikacijos priemonė vadyboje. Organizacijos kultūros ir multikultūros vieta dabarties organizacijos veikloje. Aplinkos veiksniai, įtakojantys organizacijos kultūrą. Socialinė atsakomybė ir etika. Vertybės. Organizacijos elgesio modeliai. Organizacijos multikultūra.
  Vadyba, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-18
 • Komunikacijos įgūdžiai (2)

  Bendravimo tipai ir poreikiai. Sėkmingas bendravimas. Suvokimo samprata ir suvokimo proceso struktūra. Autokoncepcijos formavimas ir funkcijos. Autokoncepcijos struktūra (Johari langas). Socialinis asmenybės pažinimas (aureolės efektas, stereotipinis vertinimas). Informacijos interpretavimo priežastys. Aktyvus ir pasyvus, reflektyvus ir nereflektyvus klausymasis. Vidinės ir išorinės neklausymo priežastys, klausymosi trukdžiai. Aktyvaus klausymo įgūdžių tobulinimas. Verbalinės komunikacijos samprata. Kalbos, kaip verbalinės komunikacijos, savybės. Neverbalinės komunikacijos bruožai. Kalbos ženklų denotacija ir konotacija. Kalbos ženklų kategorijos: ikona, indeksas, simbolis. Pozityvus ir negatyvus neverbalinis elgesys. Svarbiausi viešo pasisakymo (prezentacijos) veiksniai. Kūno kalbos signalai: emblemos, iliustracijos, emocijų išraiška, reguliatoriai, adaptoriai. Viešo pasisakymo (prezentacijos) eiga. Pranešimo parengimo metodika. Pagalbinės viešos kalbos parengimo priemonės. Konflikto samprata ir priežastys. Konfliktų ypatybės, rūšys. Konflikto sprendimo būdai. Derybos kaip problemos sprendimo būdas. Derybų tikslai, procesas ir rezultatas. Derybų efektyvumo veiksniai ir jų barjerai. Įtikinimo strategija.
  Vadyba, konspektas(10 puslapių)
  2008-01-19
 • Komunikacijos įgūdžiai (3)

  Kas tai yra komunikacija? Kaip vyksta komunikacijos procesas? Kodėl komunikacija galima vadinti daugiadisciplinine studijų sritimi? Kokias žinote komunikacijos studijų mokyklas? Kas joms būdinga? Kokie jų esminiai skirtumai? Išvardinkite ir apibūdinkite komunikacijos lygmenis. Išvardinkite ir apibūdinkite komunikacijos funkcijas. Kokius žinote tarpasmeninės komunikacijos kodus? Efektyviosios komunikacijos samprata.
  Žiniasklaida, konspektas(8 puslapiai)
  2008-09-30
 • Komunikacijos ir bendravimo samprata

  Komunikacijos sąvoka. Bendravimas. Santykis. Ryšys. Sąveika. Bendravimo poreikiai. Komunikacijos funkcijos. Tarpasmeninis bendravimas. Empatija. Tarpasmeninės komunikacijos informacijai kas būdinga. Komunikacijos kompetencija. Suvokimo procesas. Suvokimas. Klausymasis. Bendravimo intymumas ir atstumas. DESC sistema.
  Socialinė psichologija, konspektas(13 puslapių)
  2006-03-29
 • Komunikacijos ir informacijos istorija

  Remtasi visuotinės knygos istorija. Raštas ir jo raidos pakopos. Raštas ir knyga senovės Egipte. Raštas ir knyga Mesopotamijoje. Senovės rašto sistemų iššifravimas. Fonetinis raštas ir jo plitimas. Raštas ir knyga senovės Kinijoje. Knyga antikinėje visuomenėje. Vakarų Europos rankraštinė knyga. Tekstinės ir vaizdinės informacijos dauginimo būdai Rytų Azijoje ir Vakarų Europoje iki J. Gutenbergo laikų (estampavimas, ksilografija, spausdinimas atskirais spaudmenimis). Spaudos išradėjas J. Gutenbergas, jo išradimas ir leidiniai. Poligrafinės spaudos atsiradimas ir plitimas Centrinėje Europoje ir Baltijos šalyse (Čekija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Skandinavija). Poligrafinė spauda Rusijoje, pirmieji Maskvos spaustuvininkai (Ivanas Fiodorovas, Piotras Mistislavicas) Poligrafinė spauda Rusijoje. Žymiausios XVI – XVIII a. leidėjų dinastijos ir jų veikla. XVI – XVIII a. spaustuviniai šriftai, leidėjai, skaitančioji visuomenė. XVI – XVIII a. periodinė spauda. Spaudos techninė pažanga ir leidybos verslo ypatumai. XIX a. spaustuvės, skaitančioji visuomenė ir populiariosios leidinių serijos. Knygos istorijos kaip mokslo atsiradimas ir raida. Prancūzų knygos istorijos mokykla ir jos atstovų svarbiausi darbai. Anglų, amerikiečių knygos istorijos mokykla, svarbiausi jos atstovai ir jų darbai. Robertas Darntonas ir jo knygos istorijos samprata. Knygos istorijos mokslas Centrinėje ir Rytų Europoje XX a. Knygos istorija: objektas, struktūra ir tyrimo metodai. Šiuolaikinio knygos istorijos mokslo institucinė būklė. Rašomosios medžiagos. Istorinė apžvalga (nuo rankraštinės Egipte iki šių dienų). Popieriaus išradimas ir jo plitimas. Filigranai ir filigranologija. Inkunabulai ir jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Knygos forma ir jos istorinė raida. Rankraštinės knygos menas. Spausdintos knygos menas (XIX a. pab.). Svarbiausi spaudos būdai (iškiliaspaudė, giliaspaudė, plokščiaspaudė). Litografija Periodinės spaudos užuomazgos, jos atsiradimas ir raida.
  Bibliotekininkystė, konspektas(26 puslapiai)
  2009-01-06
 • Komunikacijos ir informacijos teorijos

  Informacijos ir informacinės visuomenės teorijos. Informacijos tapimas svarbia, keičiančia visuomeninę sanklodą pagal Frank Webster. Informacijos amžiaus įtaka mūsų gyvenimui pagal Thomas Hylland Eriksen. Informacinės visuomenės samprata pagal Frank Webster. Informacinė visuomenė kaip poindustrializmas – Daniel Bellas. Informacinis kapitalizmas pagal Manuel Castells. Modernieji laikai pagal Anthony Giddens. Informacija ir brandus kapitalizmas pagal Herbert Schiller. Komunikacijos teorijos. Komunikacijos problema ir reikšmės. Komunikacija po antrojo pasaulinio karo. Dialogas ir skleidimas. Johnas Locke`as ir prasmė. Mesmerizmas, spiritizmas, parapsichologija. Hegelis apie pripažinimą. Marksas apie pinigus. Komunikacija pagal Kierkegaard. Įrašymas ir perdavimas. Komunikacija su mirusiaisias. Neįteikti laiškai. Telefoniniai slėpiniai. Radijas. Nekomunikabilumas. Komunikacijos mokyklos. Shannono ir Weaverio modelis. Triukšmas, Perteklius ir entropija/ Kanalas, priemonės, grįžtamasis ryšys. Gerbnerio modelis. Newcombo modelis. Westley ir MacLeano modelis. Ženklai: reikšmės, kategorijos, konvencija, organizavimas. Kodai (analoginiai arba skaitmeniniai, prezentaciniai, išplėtoti ir riboti, plataus ir siauro vartojimo, sutartiniai). Neverbalinė komunikacija. Mitas. Metafora ir metonimija. Semiotiniai tyrimai; Komunikacijos medijos. Medija bendrais bruožais. McLuhano medijos: medijų raida, karštos ir vėsios medijos. Knuto Hickethierio grupavimas ir skirstymas. Medijų apibrėžimai. Postmedijų estetika-menas. Medijų ekologija. Medijų ekologija pagal Michelkevičių. Medijų poveikis. Tinklaraščiai. Struktūralistinė teorija ir jos taikymas. Empiriniai metodai. Idealogija ir prasmė.
  Bibliotekininkystė, konspektas(28 puslapiai)
  2009-10-16
 • Komunikacijos istorija

  Įvadas į komunikacijos istoriją. Ženklų ir signalų amžius. Komunikacijos sąvoka. Komunikacijos priemonės. Komunikacijos istorijos periodizavimas. Žmogiškosios komunikacijos raidos etapai. Komunikacijos raidos bruožai ir tendencijos. Žmonijos istorijos laikrodis. Teoriniai požiūriai į komunikacijos istoriją. Kalba. Raštas. Ženklų ir signalų amžius. Kalbos amžius. Kalbos atsiradimas. Kalbos kilmės teorijos. Pasaulio kalbos. Mišrios kalbos. Kas vyksta su kalbomis? Raštas. Primityvūs rašto tipai. Rašto atsiradimo prielaidos. Pagrindiniai rašto tipai – rašto formavimosi etapai. Piktogramos. Ideogramos (logogramos). Pagrindinės ideografinio rašto sistemos. Fonetinis raštas. Raštas kaip komunikacijos priemonė. Žodinė ir rašytinė kultūra. Rankraštinė knyga: Senovės Rytų valstybės. Rankraštinė knyga: Antika. Rankraštinė knyga: Viduramžių Europa. Raštas kaip komunikacijos priemonė. Žodinė ir rašytinė kultūra. Spaudos išradimas ir įtaka. Spaudos išradimas: Kinija. Spaudos išradimas: Vakarų Europa. Kodėl Gutenbergas? J. Gutenbergo metodo išskirtinumas. Poreikis spaudai. Spausdinimo technologijos raida. Spaudos įtaka. Sociologinis požiūris į knygos istoriją. Spaudos įtakos visuomenei kryptys. Laikraščių istorija. Iki tikrųjų laikraščių atsiradimo... Laikraščių atsiradimo prielaidos. "Tikri" laikraščiai. Pirmieji tikri laikraščiai. Ankstyvųjų laikraščių formos. Laikraščiai XVII amžiuje. Spaudos laisvės raida. Spaudos laisvės įtvirtinimas. Spaudos laisvės raida: reguliavimo sistemos. Laikraščių leidybos raida XVIII amžiuje. Laikraščių leidybos raida XVIII amžiuje. Masinių laikraščių pradžia: "penny press". Masinės spaudos prielaidos. XIX amžiaus 9 dešimtmetis: "naujoji žurnalistika". Tabloidinė (bulvarinė) spauda. Tabloidizacija. Laikraščių raidos tendencijos. Telegrafas ir telefonas. Elektroninės komunikacijos era. Optinis telegrafas (semoforas). Telegrafo išradimas. Telefono valdymas. Telegrafo plėtra. Telegrafo reikšmė. Telefono išradimas. Telefono plėtra. Telefono valdymas. Mobilus ryšys. Naujienų agentūros. Tarptautinė naujienų agentūrų plėtra. Naujienų agentūrų susitarimai. Naujienų agentūros po Pirmojo pasaulinio karo. Tarptautinių naujienų sistema. Tarptautinio komunikacijos srauto kritika. New World Information and Communication Order (NWICO). Garso įrašai. Muzikos įrašų pramonė. Garso įrašų reikšmė. Garso įrašų raidos etapai (įrašų technologijos tipai). Mechaniniai įrašai. Magnetiniai įrašai. Optiniai analoginiai įrašai. Skaitmeniniai įrašai. Muzikos įrašų pramonė. Muzikos įrašų įtaka. Muzikos įrašų pramonė pasaulyje. Muzikos įrašų pramonės tendencijos ir problemos. Fotografija ir kinas. Fotografijos pritaikymas. Fotografijos elementai. Pagrindiniai fotografijos išradimai. Fotografijos plėtra. Tolesnė fotografijos raida. Skaitmeninė fotografija. Fotografija žurnalistikoje. Mėgėjiškos fotografijos reikšmė. Kino išradimas. Filmų rodymo plėtra. Pirmieji kino filmai ("primityvusis etapas", iki 1980). Pereinamasis etapas (1909-1918). Pokarinis etapas. Garsinis kinas (nuo 1927 metų). Holivudo studijų sistema. Konkurencija su televizija. Dabartinės tendencijos. Visų laikų pelningiausi filmai (apskaičiuota atsižvelgiant į infliaciją). Radijas ir televizija. Radijo išradimas. Radijo transliacijos. Radijo valdymas ir organizavimas. Turinio ir organizacinė raida. Radijo raida 4 dešimtmetyje ir po Antrojo pasaulinio karo. Radijo raida po Antrojo pasaulinio karo. Radijo propaganda. Televizijos išradimas: mechaninė televizija. Televizijos išradimas: elektroninė televizija. Televizijos plėtra. Televizijos reguliavimas ir organizacija. Visuomeninės televizijos modelis. Televizijos dereguliavimas Europoje. Televizijos programų plėtra. Televizija: tendencijos. Televizijos ypatumai. Internetas. Interneto atsiradimas ir plėtra. Interneto galimybių plėtra. Interneto kiekybinė plėtra: vartotojų skaičius. Skaitmeninė atskirtis. Internetas kaip komunikacijos priemonė. Interneto įtaka. Informacijos visuomenė. Informacijos visuomenės metaforos. Žodinė – rašytinė – elektroninė kultūra. Kompiuterinės komunikacijos amžius. Interneto istorija. Skaitmeninė atskirtis. Informacijos visuomenė.
  Visuotinė istorija, konspektas(30 puslapių)
  2008-04-03
 • Komunikacijos procesai įmonėje

  Komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Vertikalioji komunikacija.
  Vadyba, konspektas(5 puslapiai)
  2007-02-12
 • Komunikacinės elgsenos

  Psichologija. Žmogus. Bendravimo procesas. Psichologijos sritys. Psichologinių tyrimų tikslai ir metodai. Asmenybė ir bendravimas. Temperamentai. "Sunkūs" žmonės ir bendravimas. Mąstymas. Socialinė percepcija. Emocijos ir bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Efektyvaus bendravimo bruožai. Bendravimo šeimoje aspektai. Savianalizė.
  Organizacinė psichologija, konspektas(14 puslapių)
  2006-12-12
 • Komunikacinis procesas

  Įvadas. Komunikacinės politikos samprata ir esmė. Komunikacinio proceso samprata.
  Komunikacija, konspektas(11 puslapių)
  2009-07-09
 • Komunikavimas

  Komunikavimas. Komunikavimo funkcijos. Komunikavimo procesas. Komunikavimo kryptis. Tarpasmeninis komunikavimas. Komunikavimas žodžiu. Komunikavimas raštu. Nežodinis komunikavimas. Komunikavimas organizacijoje. Formalūs mažų grupių tinklai. Gandai. Komunikavimas kompiuteriu. Efektyvaus komunikavimu kliūtys. Kultūrų komunikavimas. Kultūrinis kontekstas.
  Socialinė psichologija, konspektas(17 puslapių)
  2005-06-08
 • Komunikavimas (2)

  Apibrėžimai. Komunikavimo funkcijos, klasifikavimas. Komunikavimas panaudojant kompiuterius. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. Elektroninis paštas. FTP servisas. Forumai ir pokalbiai.
  Informatika, konspektas(11 puslapių)
  2008-01-07
 • Komunikavimo pagrindai

  Komunikavimo pagrindai. Komunikacijos procesas ir jo elementai. Komunikacijos barjerai ir jų įveikimas. Komunikacija organizacijoje. Verbalinė komunikacija: įtaigus kalbėjimas. Verbalinė komunikacija: konstruktyvus kritikavimas. Verbalinė komunikacija: aktyvus klausymasis. Konfliktų valdymas. Komunikacija grupėje ir komandoje. Vaizdinių priemonių panaudojimas. Argumentavimas. Debatai. Organizacijos ryšių su visuomene būdai. Organizacijos įvaizdis. Reklama. Rašytinė komunikacija. Dalykinių laiškų rašymo ypatumai. Karjera šiuolaikiniame darbo pasaulyje.
  Socialinė psichologija, konspektas(24 puslapiai)
  2005-10-24
 • Komunikavimo procesas

  Informacijos teorija. Transakcinės analizės teorija. Bendravimo proceso kliūtys: organizacinės ir asmeninės. Trečiojo asmens vaidmuo sprendžiat konfliktus.
  Komunikacija, konspektas(8 puslapiai)
  2012-02-10
 • Komunistinio disidentizmo raiškos bruožai ir ypatybės Sovietų Socialistinių Respublikų Sajungoje (SSRS) ir pasaulio komunistiniame judėjime tarpukariu

  Bolševikų partija. Spalio revoliucijos laimėjimų sunaikinimas ir reakcija į Vasario revoliuciją. Nuosaikusis bolševikų sparnas. Kairiųjų komunistų opozicija. Darbininkų opozicija. Stalinas ir jo politika.
  Visuotinė istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-01-21
 • Koncesija

  Koncesijos samprata. Koncesininkų apmokėjimas, teisinė apsauga ir garantijos. Koncesija. Koncesijos atlygis. Koncesininkų apmokestinimas. Muitų lengvatos. Koncesininkų nuosavybės teisė. Koncesijos objektai ir veiklos sritys ir ribojimai. Koncesijos objektais Lietuvos Respublikoje gali būti. Koncesijos suteikimo principai ir tvarka. Koncesijos suteikimo principai. Koncesijos suteikimo tvarka. Koncesijos konkursai ir jų organizavimas. Koncesijos konkursas. Koncesijos sandoris. Būtinosios koncesijos sandorio sąlygos. Sandorio šalys. Privalomi koncesijos sutarties reikalavimai. Koncesijos sutarties pasibaigimas ir nutraukimas.
  Teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-29
 • Konfliktas

  Kas yra konfliktas. Konfliktų priežastys. Konfliktų tipai. Konfliktiška elgsena. Konflikto situacija. Konflikto subjektai ir objektai. Konflikto nauda ir žala. Konflikto sprendimo galimybės.
  Socialinė psichologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-06-14
 • Konfliktas ir sutaikinimas

  Konfliktas ir sutaikinimas. Kas sukelia konfliktą? Socialinės dilemos. Socialinių dilemų sprendimas. Konkurencija. Suvoktas neteisingumas. Klaidingas suvokimas. Veidrodinis įvaizdžio suvokimas. Pernelyg supaprastintas mąstymas. Suvokimo poslinkis. Apibendrinimas. Kas sukuria konfliktą? Kada desegregacija pagerina požiūrį į kitą rasę? Bendradarbiavimas. Bendra išorinė grėsmė sutelkia. Aukštesni tikslai skatina bendradarbiauti. Kolektyvinis mokymasis pagerina nuostatas rasių atžvilgiu. Grupė ir aukštesnio lygmens tapatumai. Bendravimas. Derybos. Tarpininkavimas. Arbitražas. Sutaikinimas.
  Socialinė psichologija, konspektas(13 puslapių)
  2009-10-01
 • Konfliktas organizacijos sociologijoje

  Konfliktas ir jo pagrindiniai komponentai. Organizacinis konfliktas. Konfliktas ir bendradarbiavimas organizacijoje. Konfliktų pasekmės. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros modeliai. Organizacijų kultūrų tipai. Organizacijos klimatas.
  Sociologija, konspektas(13 puslapių)
  2006-04-07
 • Konfliktų valdymas

  Konfliktų valdymas, pokyčių, permainų ir stresų valdymas, konfliktų procesualinis modulis
  Personalo vadyba, konspektas(6 puslapiai)
  2005-05-27
Puslapyje rodyti po