Išplėstinė paieška
 
 
 

Programos (650 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Programavimo kultūra

  Įvadas. Programuotojas, kompiuteris, vartotojas. Programavimo stilius. Programavimo kultūra. Redagavimas. Komentarai. Programos apiforminimas. Ataskaitos, jų apiforminimas. Išvada.
  Programos, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-27
 • Programavimo Matlab terpėje laboratoriniai darbai

  Duoti du masyvai A ir B. apskaičiuokite šių masyvų teigiamu elementų vidurkius. Jei masyvo A elementų vidurkis didesnis, tai nustatykite šio masyvo minimalų elementą. Jei masyvo B elementų vidurkis didesnis, tai neigiamus jo elementus padidinkite vienetu. Funkcijos tekstas. Scenarijus. Rezultatai. Grupėje yra n studentų. Sesijos metu jie išlaikė m egzaminų. Duomenys apie sesijos rezultatus surašyti matricoje. Paskutiniame matricos stulpelyje (m+1)nurodyta, ar studentas turėjo skolų (0 – ne, 1- taip). Išspausdinkite sąrašą studentų, kuriems bus mokama stipendija (stipendija mokama, jeigu vidurkis didesnis kaip 8,5 ir studentas neturi skolų. Sąraše nurodykite studentų vidurkius. %Rez-studentų sesijos rezultatų analizė. Funkcijos Ses tekstas. Uždavinio scenarijus.
  Programos, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2006-09-26
 • Programavimo pagrindai

  Dvejetainė logika. Skaičiavimo sistemos. Dvejetainė aritmetika. Loginės operacijos. Dvejetainės operacijos diskrečiuose kompiuterio elementuose. Universalaus kompiuterio įrenginiai. Informacija ir duomenys. Informacija. Duomenys. Algoritmai ir programos - duomenys. Kompiuteriniai duomenys. Atminties adresacija ir duomenų struktūros. Įrašų formatai. Operatyvioji ir išorinė kompiuterio atmintis. Duomenų sankaupų sudarymo būdai ir įrašų paieška. Duomenų bazės. Duomenų ir programų ryšiai. Formalūs duomenų ir programų ryšiai. Priežastiniai duomenų ir programų ryšiai. Dvejetainis programavimas. Kintamo ilgio dvejetainių komandų tipai. Komandų operandai ir formatai. Formato RR komandos. Formato RX komandos. Formato RS komandos išraiška yra. Formatas SI išreiškiamas. Formatas SS turi išraišką. Pastovaus ilgio dvejetainių komandų sistema. Simboliai ir skaičiai. Dvejetainių komandų sandara. Dvejetainių komandų sistema. Bendrieji dvejetainių komandų algoritmai. Aritmetinių operacijų komandos. Kodų keitimo operacijų komandos. Valdymo operacijų komandos.
  Programos, konspektas(91 puslapis)
  2006-11-03
 • Programavimo paternas "Visitor" (Visitor pattern)

  Objektiškai orientuoto programavimo (OOP) paternas "Visitor" (Visitor pattern). Visitor. Drabužinės (closet) visitoriai. Programiškai. Kodėl vizitorius? Tikslas. Kitas failas. Iškviečiamojo metodo idiomos naudojimas vietoj Visitor paterno. Netiesioginės/netvarkos problema. Problema. Diskusija. Struktūra. Kitas failas. Visitor paterno trūkumai. Išvada.
  Programos, namų darbas(14 puslapių)
  2008-04-24
 • Programavimo technologijos

  Algoritmo analizė ir sprendimo metodas. Vartotojo sąsajos projektas. Realizuotos grafinės sąsajos vaizdas. Programos su C++ grafinės sąsajos vaizdas. Programos su Java grafinės sąsajos vaizdas. Realizuotų sistemų UML diagramos ir klasių bei metodų aprašymai. Klasių diagrama. Naudojimo atvejų (use case) diagrama. Sekos (sequence) diagrama.
  Programos, konspektas(21 puslapis)
  2006-05-02
 • Programinė įranga

  PowerPoint pristatymas. Programinė įranga. Operacinės sistemos. OS paskirtis ir pagrindinės funkcijos. Operacinių sistemų klasifikacija. Vartotojo sąsaja (interfeisas). Operacinės sistemos. MS Windows. Programavimo kalbos. Aukšto lygio programavimo kalbų privalumai. Vykdymo metodas. Aukšto lygio programavimo kalbos. OOPL privalumai. Taikomoji programinė įranga. Populiariausios taikomųjų programų kategorijos. Programinės įrangos rūšys.
  Programos, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-02-17
 • Programinė įranga (2)

  Įvadas. Programinė įranga. Programinės įrangos tipai. Sisteminė programinė įranga. Operacinė sistema. Operacinės sistemos vidinės komandos. Operacinės sistemos išorinės komandos. Operacinių sistemų tipai. Operacinių sistemų apžvalga. MS DOS. OS/2. Microsoft Windows. Išvados.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Programinė įranga (3)

  PowerPoint pristatymas. Operacinės sistemos (OS), jų paskirtis. Operacinė sistema. Žmogaus santykis su operacine sistema. Vartotojų sąsajos. Tekstinė sąsaja. Grafinė sąsaja. Daugiaprogramiškumas. Operacinė sistema DOS. Susipažinkime su ja šiek tiek daugiau. Apie LINUX operacinę sistemą. OS veiksmai. Populiariausios operacinės sistemos. Instrumentinės priemonės.
  Programos, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-06-15
 • Programinė įranga (4)

  Informatikos kryžiažodis su Microsoft Excel. Sprendimas.
  Programos, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-05-23
 • Programinė įranga (5)

  Programinė įranga. Taikomoji programinė įranga – tenkinti vartotojų poreikius. Elektroninė skaičiuoklė. Duomenų bazės. Grafinė programinė įranga. Hipertekstinė programinė įranga. Multimedia, MM. Paslaugų programos. Kompiuterių virusai. Programavimo kalbos. Duomenų perdavimo tinklai. D p/p įrenginiai. Tinklai. Internetas.
  Programos, konspektas(18 puslapių)
  2008-05-06
 • Programinė įranga (6)

  Įvadas. Programinės įrangos tipai. Operacinės sistemos. Taikomosios programos. Išvados.
  Programos, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-22
 • Programinė įranga 3-DS Max

  PowerPoint pristatymas. Kas Tai? Bendra informacija. Programos interfeisas. Iškart po programos atsidarymo pasirodo pagrindinis programos darbo langas. Vaizdo langų konfigūravimas. Objektų vaizdavimas. Pagrindiniai 3DS MAX objektai. Animacijos kūrimo pavyzdys.
  Programos, pristatymas(20 skaidrių)
  2008-09-18
 • Programinė įranga organizacijoje

  Informacinių technologijų kursinis darbas. Įžanga. Programinė įranga. Taikomosios programos. Tekstų redaktoriai. Ekonominės paskirties programos. Leidybinės sistemos. Kompiuterinė grafika, animacija ir programinė vaizdo įranga. Duomenų bazių valdymo sistemos. Automatizuoto projektavimo sistemos. Matematinės ir statistinės programos. Kitos taikomųjų programų rūšys. Integruoti taikomųjų programų paketai. Sisteminės programos. Operacinės sistemos. Pagalbinės programos. Įrankinės sistemos. Programinė įranga organizacijoje. Išvados.
  Programos, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-01-02
 • Programinės įrangos apžvalga ir jos tobulinimo tendencijos

  Duomenų ir programinės įrangos saugojimo kompiuterio atmintinėse principai. Aplankai (katalogai). Programinės įrangos klasifikacija ir trumpa charakteristika. Operacinės sistemos. Naudojamų operacinių sistemų apžvalga ir klasifikacija. Asmeninių kompiuterių OS. Tinklo operacinės sistemos. Operacinių sistemų paslaugos, struktūra, vartotojo sąsaja. Pagalbinės arba paslaugų programos. Taikomoji programinė įranga. Atvirojo kodo integruotų programų paketų trumpa apžvalga. Programavimo sistemos.
  Programos, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-25
 • Programinės įrangos specifikavimas

  Projekto paraiška. Įvadas. Dokumento paskirtis. Proceso modelis. Taikymo sritis. Projekto tikslas ir adresatas. Produkto užsakovas. Problemos sprendimas pasaulyje ir Lietuvoje. Produkto apibūdinimas. Programų sistemos funkcijos. Sistemos kontekstas. Vartotojo charakteristikos. Vartotojo problemos. Bendri apribojimai. Projekto planas. Detalus projekto planas. Reikalavimų specifikacijos. Įvadas. Tikslas. Taikymas. bendras aprašymas. Sistemos paskirtis. Projekto užsakovas. Projekto vykdytojai. Programinio produkto vartotojas. Projekto apribojimai. Įpareigojantys apribojima. Prielaidos ir priklausomybės. Funkciniai reikalavimai. Veiklos sfera. Produkto veiklos sfera. Funkciniai reikalavimai. Reikalavimai duomenims. Nefunkciniai reikalavimai. Reikalavimai sistemos išvaizdai. Reikalavimai panaudojamumui. Reikalavimai vykdymo charakteristikoms. Reikalavimai veikimo sąlygoms. Reikalavimai sistemos priežiūrai. Reikalavimai saugumui. Kultūriniai-politiniai reikalavimai. Teisiniai reikalavimai. Projekto išeiga. Naujos problemos. Rizikos. Vartotojo dokumentacija ir apmokymas. Perspektyviniai reikalavimai. Architektūros specifikacija. Įvadas. Skyriaus paskirtis. Apžvalga. Architektūros tikslai ir apribojimas. Sistemos dinaminis vaizdas. Komponentai. Kokybė. Detalios architektūros specifikacija. Testavimo medžiaga. Įvadas. Testavimo tikslai ir objektai 18Testavimo apimtis. Pagrindiniai apribojimas. Testavimo planas. Testuojama programinė įranga. Testavimo strategija. Vienetų testavimas. Priėmimo testavimas. Testavimo resursai. Techninė ir programinė įranga. Personalas. Testavimo įrankiai ir aplink. Testavimo tvarkaraštis. Testavimo procedūra. Testavimo procedūros. Testavimo resursų paskirstyma. Testavimo rezultatų kaupimas. Išvados.
  Programos, referatas(19 puslapių)
  2008-11-25
 • Programiniai agentai

  Įvadas. Programinių agentų trumpa istorijos apžvalga. Kas yra agentas? Agentų klasifikavimas. Bendra agentų apžvalga. Bendri agentai (collaborative agents). Hipotezės/Tikslai. Motyvacija. Trumpa ir kritiška bendrųjų agentų sistemos apžvalga. Pagrindiniai bendrųjų agentų išbandymai. Sąveikos agentų trumpa apžvalga. Hipotezės/Tikslai. Motyvacija. Nauda/Vaidmenys. Trumpa ir kritiška sąveikos agentų sistemos apžvalga. Pagrindiniai sąveikaujančių agentų išbandymai. Mobilių agentų trumpa apžvalga. Hipotezės, motyvacija ir nauda. Mobiliųjų agentų veikimo principas. Informaciniai/internetiniai agentai. Reaguojantys programinės įrangos agentai. Agentai hibridai. Herterogeninių agentų sistemos. Agentų ateitis.
  Programos, referatas(15 puslapių)
  2006-05-10
 • Programinių agentų taikymo sritys

  Programiniai agentai. Programinių agentų samprata. Agentinių technologijų panaudojimas programos sistemose. Agentinių technologijų panaudojimas verslo sistemose. Agentinių technologijų reikalavimai. MAS taikymo sritys. MAS taikymas duomenų bazėse. MAS taikymas profesionaliose paslaugose. MAS taikymas naujienų paslaugose. MAS taikymas finansinėse paslaugose. MAS taikymo problemos. Išvados.
  Programos, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-13
 • Programos "Struktūros" projektavimas

  Savarankiško darbo Nr.2 ataskaita. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų ir klasių diagramos. Naudojami duomenų tipai, kintamieji, konstantos, objektai, metodai. Programos * .h ir *.cpp failų tekstai. Duomenų ir rezultatų failų tekstai. Atmintinė vartotojui. Programos failų vardai. Programai keliami apribojimai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos kurioms esant programa stringa. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programos, praktikos ataskaita(27 puslapiai)
  2006-11-30
 • Programos "Struktūros" projektavimas (2)

  Savarankiško darbo Nr. 2 ataskaita. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. panaudos atveju, klasių ir sekų diagramos. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai ir jų paskirtis. Programos failu sąrašas: vardai, paaiškinimai. Skaičiavimų algoritmu blokinės schemos. Unit1.h, unit2.h, unit1.cpp ir unit2.cpp failu tekstai su komentarais. Atmintin' vartotojui. Pradiniu duomenų ir rezultatu failu vardai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. Programos testavimo rezultatai. Išvados
  Programos, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2007-12-08
 • Programos analizė: testavimo programa "FreshDiagnose"

  PowerPoint pristatymas. Pagrindinis langas. Pagrindinė valdymo panelė. Programinės įrangos testas. Techninės įrangos testas. Išoriniai įrenginiai. Tinklas ir internetas. Multimedia. Techninės įrangos resursai. Atliekamo proceso kopijavimas ("Snapshot"). Kompiuterio testavimas, bandymas ("Benchmark"). Procesoriaus testavimas. Multimedia testas. Atminties testavimas. Kietojo disko testavimas. Vaizdo įrenginių testavimas. Kompaktinių diskų nuskaitymo įrenginių testavimas. Išvados.
  Programos, pristatymas(30 skaidrių)
  2009-01-16
Puslapyje rodyti po