Išplėstinė paieška
 
 
 

Programos (650 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Java klasės

  Java kalba aprašyta mikrobangės klasė.
  Programos, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-01-03
 • Java programa-sąrašas

  Sąrašas, naudojant vieną iš Java List priemonių, su grafine sąsaja.
  Programos, laboratorinis darbas
  2006-10-16
 • Java technologija

  PowerPoint pristatymas. Atsiradimo priežastys. Kas tai yra? Galimybės. JVM (Java Virtual Machine). Programos vykdymas. Java platforma. J2SE (Java 2 Platform, Standard Edition). Struktūra. Core Java technologijos. Desktop Java technologijos. J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition). J2EE aplinka. J2EE jungiamojo elemento (connector) architektūra. J2EE technologijos. Kur pritaikoma J2ME. Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME). Prijungtų prie tinklo bevielių aplikacijų aplinka. J2ME architektūra. Connected Limited Device Configuration (CLDC). Connected Device Configuration (CDC). Mobile Information Device Profile (MIDP). Foundation Profile (FP). Personal Profile (PP). Optional Packages. Java Card Technologija. Smart Cards naudojančios Java Card technologiją. Java Card technologijos komponentės. Java technologijos ir Web servisai. Kas yra Web servisai. Web Servisai. Atviras kodas (Open Source). Vystymosi platformos.
  Programos, pristatymas(37 skaidrės)
  2008-04-24
 • JavaScript

  Įžanga. Kas ta JavaScript? Pirmoji programa. JavaScript kalba. Pagrindinės kalbos konstrukcijos. if. for. while. for ... in. break. continue. switch. function. var. Pagrindiniai kalbos operatoriai. Priskyrimo operatoriai. Palyginimo operatoriai. Loginiai operatoriai. Aritmetiniai operatoriai . Tekstinės eilutės operatoriai. Specialieji operatoriai. Įvykiai, į kuriuos reaguoja html objektai. JavaScript objektai. window. Document. String. Style. Math. Date. Pavyzdžiai. if pavyzdys "Susipažinkime". string objekto pavyzdys. JavaScript html objektai. Funkcija eval(), mini skaičiuoklė. Mini laikrodis. Išvados.
  Programos, referatas(19 puslapių)
  2005-06-22
 • Jpg ir Bmp formatų skirtumai

  PowerPoint pristatymas. Jpg (Jpeg). JPG glaudinimo metodai. Jpg naudojimas, privalumai ir trūkumai. JPG paveikslėlių iškraipymai. BMP (bitmap). Bmp naudojimas, privalumai ir trūkumai.
  Programos, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-05-22
 • Judesio imitacija

  Judesio imitacija. Įvairūs judesiai. CRT papildymas.
  Programos, pristatymas(11 skaidrių)
  2005-12-09
 • Judesio objektiškai orientuoto projektavimo modeliai

  Kompiuteriniai judesio modeliai ir problemų analizė. Judesio modeliavimo technologijų analizė (vektorinė rastrinė grafika). Vektorinė ir rastrinė grafika. Animacijos technologijos. Vektorinės grafikos ir animacijos technologijos Internete. Judesio modeliavimo aplinkų analizė, produktai. Macromedia Flash. Corel R.A.V.E. Adobe LiveMotion2. Kiti redaktoriai. Apibendrinimas. Objektiškai orientuoto projektavimo technologijų analizė. OOP technologijos. Vaizdinis modeliavimas. MagicDraw. Rational Rose. ArgoUML ir Poseidon for UML. Judesio objektiškai orientuotas projektavimas. Žmogaus judesio imitavimo modelis. Laikrodžio modelis. Sniegas. Apibendrinimas. Judesio objektiškai orientuotas programavimas. Objektiškai orientuotas ActionScript. Programavimo kalba Java. Judesio objektiškai orientuoto programavimo taikymas. Judesio OOP taikymas Interneto reklamoje. Judesio OOP taikymas žaidimuose. Judesio OOP taikymas robotų valdyme. Apibendrinimas.
  Programos, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2005-09-05
 • Juostų, polilinijų, daugiakampių, žiedų ir elipsių braižymas

  Juostos. Juostų brėžimo tvarka. Polilinijos. Polilinijų atkarpų brėžimas. Lanko brėžimas polilinija. Apskritimo brėžimas polilinija. Daugiakampiai. Daugiakampių pavyzdžiai. Daugiakampių braižymo tvarka. Daugiakampių braižymo užduotis. Į apskritimą įbrėžtas daugiakampis. Apie apskritimą apibrėžtas daugiakampis. Daugiakampio brėžimas pagal kraštinę. Žiedai. Žiedų braižymo tvarka. Žiedų braižymo užduotis. Žiedų braižymas. Elipsės. Elipsių braižymo tvarka. Elipsės brėžimas per centrą ir du taškus. Elipsės brėžimas per dvi ašis. Elipsės brėžimas pasukant apie ašį. Antrosios geometrinės figūros braižymas. Švaistiklis.
  Programos, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2005-11-06
 • Kaip "Word" rengti didelės apimties dokumentus

  Kaip "Word" rengti didelės apimties dokumentus. Kaip rengti sudėtinį dokumentą?Kaip sudaryti sudėtinio dokumento šabloną?Kaip rašyti sudėtingą dokumentą? Kaip rengti sudėtinį dokumentą ir jį tvarkyti? Kaip dirbti "Master document" režimu? Kaip surinkti dokumento statistiką, sudaryti santrumpą ir ieškoti papildomos informacijos? Kaip sudaryti dalykų rodyklę? Kaip pasirengti sudaryti dalykų rodyklę? Kaip sudaryti ir papildyti dalykų rodyklę? Kaip sudaryti ir pakeisti turinį? Kaip sudaryti paveikslėlių sąrašą? Kaip sudaryti literatūros šaltinių ar kitų frazių sąrašą?
  Programos, referatas(13 puslapių)
  2006-10-23
 • Kaip naudotis PowerPoint?

  PowerPoint pristatymas. Darbo su Microsoft PowerPoint programa žingsneliai. Fonas. More colors. Fill Effects. Efektai. Skrajojančios skaidrės.
  Programos, pristatymas(12 skaidrių)
  2005-06-15
 • Kavinės duomenų tvarkymo programa

  Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Loginis duomenų modelis. Fizinis duomenų modelis. Rezultatas. Taikyti metodai ir kontrolinis pavyzdys. Programinės dalies aprašymas. Failai. Formos. Programos kūrimo etapai. Instrukcija vartotojui. Priedai: bendra langų priklausomybė; vieno veiksmo algoritminė schema.
  Programos, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2005-08-04
 • Kintamieji

  Kintamieji ir jų tipai. Kintamųjų apibrėžtis. Vardų sudarymo taisyklės. Kintamųjų inicijavimas. Simboliai. Konstantos. Platesni simboliai ir kelių simbolių konstantos. Vardinis tipas.
  Programos, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-11
 • Kintamieji. Konstantos

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Konstanta. Užduotys. Pradiniai duomenys, galutiniai duomenys. Kintamieji. Kintamųjų vardų sudarymo taisyklės. Reiškiniai.
  Programos, uždavinys(17 skaidrių)
  2007-01-17
 • Klaidas aptinkantys ir ištaisantys kodai. Apžvalga, veikimo principai, taikymas

  Klaidas aptinkantys ir taisantys kodai. Pavyzdys. Kanalų pavyzdžiai. Apibrėžimas. (Klaidas taisančiu) kodavimu. Pavyzdys. (Pakartojimo kodas). Apibrėžimas. Hemingo (R.W. Hamming) atstumu. Apibrėžimas. Minimalaus atstumo dekodavimo taisykle. Teorema. Kodas C. Pavyzdžiai. Pakartojimo n kartų kodas. Kontrolinio simbolio kodas. Knygų numeracijos sistema ISBN. Lietuvos piliečių asmens kodas. Hemingo kodas. Baigiamosios pastabos.
  Programos, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-04
 • Klaidas taisantys kodai

  Kanalų pavyzdžiai. Pakartojimo kodas. Apibrėžimas. Teorema. Pakartojimo n kartų kodas. Kontrolinio simbolio kodas. Knygų numeracijos sistema ISBN. Lietuvos piliečių asmens kodas. Hemingo kodas.
  Programos, konspektas(5 puslapiai)
  2006-10-03
 • Klavišų kombinacijos Windows 95/98, Microsoft Word, Excel programose

  PowerPoint pristatymas. Pelė. Klavišas "Win". Kiti klavišai ir jų kombinacijos. "Windows" programose veikia. Microsoft Word. Microsoft Excel.
  Programos, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-04-08
 • Kolegijos biuro technikos duomenų bazė

  Įvadas. Duomenų bazės schema. Reliacinės duomenų bazės, jų savybės. Duomenų bazių projektavimo bendrieji principai. Lentelių kūrimas. Užklausų kūrimas. Formų kūrimas. Ataskaitų kūrimas.
  Programos, referatas(16 puslapių)
  2007-01-22
 • Kolekcijos ir vartotojo sąsaja

  Java laboratorinis darbas. Užduotis: Duotas studentų sąrašas: Vardas, Pavardė, Šifras, Pažymiai. Suformuoti sąrašą: Vardas, Pavardė, Šifras, Pažymių vidurkis. Spausdinti pradinį ir rezultatų failą ekrane. Programos tekstas. Duomenų failas ir rezultatai.
  Programos, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-01-10
 • Komandos JMP aprašymas

  Įvadas. Užduoties analizė. Komandos paskirtis. Komandos formatai. Komandos šešioliktainiai kodai. Eksperimentinė dalis. Apibendrinimas.
  Programos, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-01-31
 • Kombinatorika (7)

  Įvadas. Grafai. Bendros žinios apie grafus. Bendrieji elementai bei teiginiai. Grafų duomenų struktūros. Grafų saugojimo būdai. Nekryptinių grafų saugojimo ypatumai. Tinklinių uždavinių tipai. Minimalios kainos srauto uždaviniai (minimum cost problem). Maksimalaus srauto problema (max flow). Trumpiausio kelio problema. Porų kombinacijų radimo uždaviniai. Tarpusavio ryšys tarp uždavinių. Algoritmo projektavimas ir analizė. Sudėtingumo analizė. Empirinė analizė. Apibendrinto vidutiniško atvejo analizė. Blogiausio atvejo analizės metodas. Susietumas algoritmo sudėtingumo su sprendžiama problema. Potencinės funkcijos metodo taikymas algoritmų sudėtingumo analizei. Parametrų balansavimo metodas. Jo taikymas algoritmų sudėtingumo analizei. Polinominiai ir eksponentiniai algoritmai. Algoritmų analizės ypatumai. Sveikas skaitmeninis tiesinis programavimas (SSTP). Apribojimų matricos unimoduliarumas. Tiesinio programavimo algoritmų taikymas kombinatorikos uždavinių sprendimui. Minimalaus karkaso uždaviniai. Įvadas. Bendrasis uždavinio formulavimas. Teoriniai algoritmų kūrimo pagrindai. Minimalaus karkaso radimo algoritmai. Kruskalo algoritmas. Primo algoritmas. Sollin algoritmas. Trumpiausio kelio uždavinių klasė. Pagrindinės prielaidos. Trumpiausių kelių užd. tipai. Dvi pagrindinės algoritmų grupės. Algoritmų kūrimo teorinės prielaidos. Dikstros algoritmas. Algoritmo sudėtingumas. Atbulinis Disktros algoritmas. Dvikryptis Dikstros algoritmas. Trumpiausi keliai: žymių korekcijos algoritmai. Žymių korekcijos algoritmų kūrimo teorinės prielaidos. Apibendrintas žymių korekcijos algoritmas. Modifikuotas žymių korekcijos algoritmas. Žymių korekcijos algoritmas, k-io sudėtingumas o(nm). Neigiamų ciklų išaiškinimas. Minimalaus kainos ir laiko santykio uždavinio sprendimas. Algoritmo sudarymo strategijos. Visų trumpiausių kelių uždavinių grupė (all pairs shortest path). Teorinės algoritmo kūrimo prielaidos. Floyd - Worshall algoritmas visų porų trumpiausiems keliams rasti. Maksimalūs srautai. Uždavinio formulavimas. Teorinės prielaidos. Kelio ieškojimo mechanizmas. Žymėjimo algoritmas maksimaliam srautui rasti. Ford-Fulhemon algoritmas.
  Programos, špera(21 puslapis)
  2006-10-05
Puslapyje rodyti po