Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Geografija>Lietuvos geografija

Lietuvos geografija (217 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos gamtinė geografija

  Lietuvos geografinė ir geopolitinė padėtis. Lietuvos Respublikos plotas ir gyventojų skaičius. Geografinė padėtis ir jos įvertinimas. Lietuvos sienos. Sausuminių ir jūrinių sienų apibūdinimas. Kraštiniai Lietuvos Respublikos taškai. Geometrinis Lietuvos centras. Geopolitinė Lietuvos padėtis. Artimi ir tolesni kaimynai, jų požiūris į Lietuvą. Geopolitinis Lietuvos sienų spaudimas ir kaita. Administracinis Lietuvos suskirstymas. Administraciniai vienetai, jų atsiradimas ir raida. Administracinio suskirstymo istorinė raida. Dabartinis suskirstymas. Valstybinė ir politinė santvarka. Herbas, vėliava, himnas. Svarbiausi valdžios organai miestuose ir kaimuose. Leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia, teisinė valdžia. Žiniasklaida. Valstybinė kalba, partijos ir visuomeninės organizacijos. Geologinė padėtis. Bendrieji geologijos raidos bruožai iki kvartero. Archainė ir proterozojaus eros. Kristalinis pamatas. Lietuvos teritorijos raida paleozojuje, mezozojuje ir kainozojuje. Teritorijos raida Kvartero metu. Apledėjimas ir tarpledynmečiai. Teritorijos raida poledynmetyje. Bendrieji Lietuvos reljefo bruožai. Pagrindinės reljefo formos: žemumos, lygumos, plynaukštės, aukštumos. Dabartinio reljefo ryšys su geologine praeitimi (priekvarteru). Orografinis Lietuvos suskirstymas. Orografinių vienetų apibūdinimas. Upių slėnių ir ežerų dubenų susidarymas ir raida. Dabartiniai veiksniai, keičiantys Lietuvos paviršių. Žemės turtų paieškos ir jų reikšmė. Naudingų iškasenų susidarymo sąlygos ir dėsningumai. Kristalinis pamatas ir jo turtai. Pagrindinių sluoksnių žemės turtai, jų ryšys su geologine praeitimi. Kvartero periodo žemės turtai. Neišsenkantys turtai ir jų panaudojimas. Lietuvos klimato kaita geologinėje praeityje, istoriniais laikais. Svarbiausi Lietuvos klimato bruožai. Klimatą formuojantys veiksniai. Klimato pereinančio iš jūrinio į sausuminį savybės. Atskiri klimato elementai. Lietuvos klimato ypatumai atskirais metų laikais. Lietuvos klimato rajonai. Ūkinis klimato įvertinimas. Vandenų bendra apžvalga. Požeminiai vandenys, jų tipai, slūgsojimo sąlygos, dinamika, temperatūrų rėžimas. Mineraliniai vandenys ir jų tipai. Požeminių vandenų reikšmė. Paplitimas, panaudojimas, apsauga. Upių tinklo susidarymas ir tankumas. Baseinai, vandenskyros, nuolydžiai. Upių mityba, nuotėkis, temperatūrų rėžimas. Upių reikšmė krašto apgyvendinimui. Didesnių Lietuvos upių apibūdinimas. Kanalai ir jų reikšmė. Ežeringumas praeityje ir dabar. Ežerų kaitos priežastys. Genetinė ežerų dubenų klasifikacija. Svarbiausi Lietuvos ežerai ir ežerynai. Ežerų raida, nuosėdos, hidrochemija, autrafizacija. Ežerų ūkinis panaudojimas ir apsauga. Pelkėdaros procesai Lietuvoje. Pelkių susidarymas ir raida, tipai, augalija. Pelkių apsauga. Kauno, Antalieptės, Elektrėnų marių reikšmė. Kuršių marios ir jos reikšmė. Baltijos jūra – vartai į pasaulį. Dirvožemio susidarymas ir bendrieji bruožai. Dirvodarinės uolienos, jų paplitimas, kilmė. Dirvožemius formuojantys veiksniai. Natūralūs Lietuvos dirvožemiai. Dirvožemio derlingumą įtakojančios priemonės. Lietuvos dirvožemių rajonavimas. Natūralios augalijos istoriniai bruožai. Pelkiniai augalai. Augalų bendrijos. Ekologinė miškų situacija. Pievų tipai, paplitimas, reikšmė. Vidaus vandenų augalijos apžvalga. Ruderalinė ir introdikuota augalija. Parkai ir jų tipai. Vaistažolės. Lietuvos augalijos rajonavimas. Stuburinių gyvūnų suskirstymas. Gyvūnijos kompleksai. Dabartinės faunos raida. Aklimatizuoti gyvūnai. Raudonoji knyga. Faunos įtaka geografinei aplinkai. Saugotinos Lietuvos teritorijos. Saugotinų teritorijų sistema. Rezervatai, regioniniai parkai, draustiniai, jų paplitimas ir reikšmė. Sritys ir rajonai.
  Lietuvos geografija, špera(37 puslapiai)
  2006-01-23
 • Lietuvos gamtinė geografija (2)

  Įvadas. Bendrieji teritorijos geografiniai bruožai. Trumpa teritorijos geografinio ištirtumo istorijos apžvalga. Žemės gelmių sąranga. Ikikvarterinio laikotarpio paviršiaus raidos bruožai. Paleozojinė era. Mezozojinė era. Kainozojaus era. Kvartero periodo apžvalga. Pleistocenas. Ledynmečiai ir tarpledynmečiai. Holocenas. Lietuvos reljefas. Bendra paviršiaus charakteristika. Karterinio reljefo genetiniai tipai. Geomorfologinės sritys. Atskirų orografinių vienetų apžvalga. Lietuvos klimatas. Globaliniai ir vietiniai klimatą formuojantys veiksniai ir procesai. Lietuvos klimatą formuoja 6 skirtingos oro masės. Globaliniai slėgio centrai virš kurių formuojasi oro masės. Atskirų klimato elementų apžvalga.
  Lietuvos geografija, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Lietuvos gamtos ištekliai

  Gamtos ištekliai: Gamtos ištekliai ir gamtos apsauga, Gamtos išteklių klasifikavimas: Realūs ir potencialūs, Išsenkantys ir neišsenkantys. Lietuvos gamtos ištekliai.
  Lietuvos geografija, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-13
 • Lietuvos gamtos paminklai

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Lietuvos gamtos paminklai. Akmenys Mokas ir Mokiukas. Barstyčių akmuo. Akmenys - gamtos paminklai. 10 didžiausi akmenys Lietuvoje. Pučkorių atodanga. Nidos kopos. Žagarės ozas.
  Lietuvos geografija, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-12-21
 • Lietuvos geografinė padėtis

  Bendrieji šalies paviršiaus bruožai. Reljefo susidarymas. Dirvožemiai. Miškų fondas. Miškų įvairovė.
  Lietuvos geografija, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-01
 • Lietuvos geomorfologinio žemėlapio analizė

  Užduotys: Apibūdinkite Lietuvos geomorfologinio žemėlapio sudarymo principus vadovaujantis žemėlapio legenda. Atkreipkite dėmesį į šiuos klausimus: Lietuvos reljefo kilmė ir amžius. Paaiškinkite kaip sudaryta minėtus reljefo bruožus, kilmę ir amžių apibūdinanti legenda; Aprašykite kur Lietuvos teritorijoje paplitę skirtingo amžiaus ir kilmės reljefo kompleksai; ledyno pakraščio dariniai; dugninės morenos reljefas; fliuvioglacialiniai dariniai; prieledynionių ežerų reljefas (limnoglacialinis); eolinis (vėjo supustytos) reljefo formos; jūrų pakraščių reljefas; alivinės (upių) reljefo formos; erozinės reljefo formos. Apibūdinkite Lietuvos reljefo kategorijų įvairovę. Išanalizavę žemėlapį apibūdinkite savo gimtojo rajono reljefo susidarymą ir jo įvairovę. Apibūdinkite žemėlapyje pateiktus geomorfologinius profilius ir sudarykite savo gimtinės reljefo analogišką profilį.
  Lietuvos geografija, namų darbas(16 puslapių)
  2006-03-03
 • Lietuvos geomorfologinio žemėlapio analizė (2)

  Apibūdinkite Lietuvos geomorfologinio žemėlapio sudarymo principus, remiantis žemėlapio legenda. Lietuvos reljefo kilmė ir amžius. Paaiškinti, kaip sudaryta minėtus reljefo bruožus apibūdinanti legenda. Aprašyti kur Lietuvos teritorijoje paplitę skirtingo amžiaus ir skirtingos kilmės reljefo kompleksai. Apibūdinti Lietuvos reljefo kategorijų įvairovę. Dugninių ledyninių darinių paplitimas. Fliuvioglacialinių darinių reljefo paplitimas. Prieledyninių ežerų paplitimas. Eolinio reljefo formų paplitimas. Jūrų pakrančių reljefo paplitimas. Aliuvinės reljefo formos paplitimas. Senovinės griovinės erozijos reljefo formos paplitimas. Išanalizavę žemėlapį apibūdinkite savo gimtojo rajono reljefo susidarymą ir jo įvairovę. Apibūdinti žemėlapyje pateiktus geomorfologinius profilius. Sudaryti savo gimtinės reljefo profilį.
  Lietuvos geografija, namų darbas(11 puslapių)
  2006-07-17
 • Lietuvos geomorfologinio žemėlapio analizė (3)

  Apibūdinti Lietuvos geomorfologinio žemėlapio sudarymo principus remiantis žemėlapio legenda. paaiškinti kaip sudaryta žemėlapio legenda, atspindinti reljefo kilmę ir amžių. Aprašyti skirtingo amžiaus ir skirtingos kilmės reljefo komplekso paplitimą: ledyno pakraščio reljefą; dugninės morenos reljefą; fliuvioglacialiniai dariniai; prieledyninių ežerų reljefą (limnoglacialinis); eolinės (vėjo supustytos) reljefo formos; jūrų pakraščių reljefą; aliuvinės (upių) reljefo formos; erozinės reljefo formos. Apibūdinkite Lietuvos reljefo kategorijų įvairovę. Lygumos. Plynaukštės. Gūbriai. Aukštumos. Išanalizuoti žemėlapį ir apibūdinti savo gimtojo rajono reljefo susidarymą ir jo įvairovę. Apibūdinti žemėlapyje pateiktus geomorfologinius profilius ir sudarykite savo gimtinės reljefo analogišką profilį. (AA1) Vidurio Žemaičių aukštumos reljefo profilis. (BB1) Mūšos – Nemunėlio reljefo profilis. (CC1) Dainavos lygumos profilis.
  Lietuvos geografija, laboratorinis darbas(14 puslapių)
  2008-05-21
 • Lietuvos geomorfologinio žemėlapio analizė (4)

  Apibūdinkite Lietuvos geomorfologinio žemėlapio sudarymo principus vadovaujantis žemėlapio legenda. Paaiškinkite kaip sudaryta reljefo kilmę ir amžių atspindinti žemėlapio legendos dalis. Lietuvos reljefo kilmė ir amžius. Paaiškinkite kaip sudaryta minėtus reljefo bruožus, kilmę ir amžių apibūdinanti legenda. Aprašykite kur Lietuvos teritorijoje paplitę skirtingo amžiaus ir kilmės reljefo kompleksai; ledyno pakraščio dariniai; dugninės morenos reljefas; fliuvioglacialiniai dariniai; prieledyninių ežerų reljefas (limnoglacialinis); eolinis (vėjo supustytos) reljefo formos; jūrų pakraščių reljefas; alivinės (upių) reljefo formos; erozinės reljefo formos. Apibūdinkite Lietuvos reljefo kategorijų įvairovę.
  Lietuvos geografija, namų darbas(14 puslapių)
  2008-09-08
 • Lietuvos gyventojai

  Užduotys: 1. Sąvokos, rodikliai, apibūdinantys natūralaus gyventojų skaičiaus judėjimą Lietuvoje. (Natūralus prieaugis, gimstamumas, mirtingumas promilėmis). 2. Mirtingumas pagal priežastis. Diagrama. Pagrindinių skirtumų tarp moterų ir vyrų mirtingumo priežasčių analizė?
  Lietuvos geografija, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-12-04
 • Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinis įvertinimas

  Įvadas. Lietuvos gyventojų biometeorologinio jautrumo sociologinio įvertinimo apžvalga. Panaudoti duomenys ir darbo metodika. Žmonių jautrumo orams vertinimas. Informacijos apie orus panaudojimas. Oro užterštumas Lietuvoje. Sociologinis komfortiškumo vertinimas. Išvados. Santrauka. Summary. Priedas (1).
  Lietuvos geografija, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-10-23
 • Lietuvos gyventojų išsimokslinimas ir raštingumas bei jo kaita

  Įvadas. Švietimo samprata, sistema ir valdymas. Lietuvos gyventojų formalusis išsilavinimas ir jo kaita. Gyventojų išsilavinimas iki pirmojo pasaulinio karo. Gyventojų išsilavinimas tarpukaryje ir atgavus nepriklausomybę. Gyventojų išsilavinimo kaita 1995 – 2005 metais. Bendra išsilavinimo statistikos charakteristika. Gyventojų išsilavinimo charakteristika pagal administracinį suskirstymą. Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis palyginus su Baltijos šalių ir senesnių Europos sąjungos (ES) šalių gyventojais. Pagrindinės priežastys įtakojančios išsilavinimą ir jo kaitą. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(15 puslapių)
  2008-04-03
 • Lietuvos klimatas

  Lietuvos klimatas. Lietuvos klimatą formuojantys veiksniai. Pavasaris. Vasara. Ruduo. Žiema. Klimato elementai. Temperatūra. Krituliai. Vėjas. Darbas iliustruotas grafikais, schemomis.
  Lietuvos geografija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-18
 • Lietuvos lapuočiai ir jų panaudojimas

  Įvadas. Ąžuolas. Uosis. Bukas. Lazdynas. Juodalksnis. Obelis. Beržas. Drebulė. Liepa. Klevas. Gluosnis. Riešutmedis. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-04
 • Lietuvos miestų istorija: Trakai

  Pažintis su Trakais. Trakų muziejai, paminklai, skulptūros. Trakų nacionalinis sporto ir sveikatingumo centras (pavyzdingiausias). Trakų istorinis nacionalinis parkas. Trakai vasarą ir žiemą. Trakų kavinės, restoranai. Viešbučiai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos geografija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-22
 • Lietuvos nacionaliniai parkai

  Nacionaliniai parkai, Dzūkijos nacionalinis parkas, Žemaitijos nacionalinis parkas, Trakų nacionalinis parkas, Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kuršių nerijos nacionalinis parkas: Saugomi objektai, Kultūros paveldas, Upės, Ežerai, Augalija ir gyvūnija, Pelkės, Parko lankymas.
  Lietuvos geografija, referatas(9 puslapiai)
  2005-03-08
 • Lietuvos nacionaliniai parkai (2)

  PowerPoint pristatymas. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Veiklos nacionaliniuose parkuose reglamentavimas.
  Lietuvos geografija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-03-18
 • Lietuvos nacionaliniai parkai (3)

  Lietuvos nacionaliniai parkai. Nacionalinių parkų paskirtis. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorija. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos geografija, referatas(11 puslapių)
  2006-04-24
 • Lietuvos nacionaliniai parkai (4)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos nacionaliniai parkai. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Žemaitijos nacionalinis parkas. Veikla nacionaliniame parke.
  Lietuvos geografija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-11-10
 • Lietuvos pajūris

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos pajūris. Gamta. Klimatas. Gyvūnai. Augalai. Žolinė augalija. Gyventojai. Ūkis. Gyvenvietės. Klaipėda. Muziejai. Istorinės vertybės. Architektūrinės vertybės. Laisvalaikis. Žemėlapis.
  Lietuvos geografija, pristatymas(16 skaidrių)
  2005-10-23
Puslapyje rodyti po