Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etninė kultūra

Etninė kultūra (511 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Duona lietuvių buityje ir papročiuose

  Samprotaujamojo tipo rašinys. Lietuvių liaudies buitis ir jos sąsajos su duona.
  Etninė kultūra, rašinys(4 puslapiai)
  2006-05-16
 • Duona lietuvių papročiuose

  Įvadas. Duonos kepimo papročiai. Duona liaudies medicinoje. Duona ir šeimyninės apeigos. Kalendorinės apeigos ir duona. Duona žiemos ir pavasario švenčių apeigose. Pabaigos žodis.
  Etninė kultūra, kursinis darbas(15 puslapių)
  2007-03-20
 • Duona šeimyninėse apeigose

  Etnokultūros dalyko referatas. Įvadas. Duona vestuvėse. Duona vardynose. Duona šermenyse. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(10 puslapių)
  2010-05-07
 • Duonos kepimo papročiai

  Įvadas. Duonos kepimo papročių apžvalga. Papročiai susiję su duonkubiliu. Duonos ir jos raugo skolinimas. Kepalų žymėjimas ir šviežio kepalo ragavimas. Su kuo duoną įdeda į krosnį ir ką daro kai išima? Duonos laikymas. Pagarba duonai. Duonos papročiai susiję su svečiais. Kiti papročiai. Patarlės, eilėraščiai, mįslės, pasakos susiję su duona ir jos kepimu. Eilėraščiai. Patarlės ir priežodžiai. Mįslės. Pasaka apie valstietį ir velnią. Šeimininkės diena, kada kepa duoną. Įrankiai reikalingi duonai kepti. Duonos kepimas. Valgiai iš ruginių, kvietinių miltų ir priedai į duoną. Duonų skirtumas. Valgių, iš ruginių ir kvietinių miltų, receptai. Diese Expedition. Pabaigos žodis.
  Etninė kultūra, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-05-31
 • Dzūkų moterų tautiniai drabužiai

  Įvadas. Marškiniai. Liemenės. Sijonai. Juostos. Prijuostės. Galvos apdangalai, skaros, drobulės. Audiniai ir jų raštai. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(25 puslapiai)
  2006-10-12
 • Dzūkų tautiniai drabužiai

  Įvadas. Marškiniai. Sijonai. Liemenės. Prijuostės. Juostos. Sermėgos. Kailiniai. Švarkeliai. Galvos Danga. Kaklo Papuošalai. Pirštinės ir kojinės. Riešinės. Apavas. Skariniai.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2008-11-04
 • Elfai mitologijoje

  Įvadas. Elfai norvegų mitologijoje. Skandinavijos elfai vėliau. Vokiečių elfai. Anglų elfai.
  Etninė kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-12-03
 • Estetinis grožis lietuvių tautiniuose rūbuose

  Įvadas. Audiniai - seniausias liaudies meno pasireiškimas. Liaudies raštai. Juostos liaudies mene. Tautinių rūbų unikalumas. Tautinio kostiumo samprata, jo susiformavimo istorija. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-21
 • Etinės problemos seksualinio priekabiavimo analizė

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti kaip seksualinis priekabiavimas paveikia įmonės ar organizacijos socialinę aplinką. Seksualinis priekabiavimas. Kėsinimosi objektas. Pirmoji bausmė dėl seksualinio priekabiavimo Lietuvoje. Seksualinis priekabiavimas darbo aplinkoje. Aukštas statusas ir seksualinis priekabiavimas. Išvados.
  Etninė kultūra, namų darbas(12 puslapių)
  2010-10-12
 • Etninės muzikos instrumentai papročiuose

  Etninės muzikos instrumentai papročiuose. Instrumentai, skirti signalizacijai. Terkšlė. Tabalai. Trideksnis ir eglytė. Ragai. Varpeliai. Barabanka. Rinkinė. Dūdelė. Švilpynės ir birbynės.
  Etninė kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-23
 • Etninės muzikos vartotojų elgsena

  Įvadas. Etninės muzikos vartotojo elgsenos ypatumai. Muzikos ir etninės muzikos sampratos. Muzikos samprata ir jos vaidmuo žmogaus gyvenime. Muzikos suvokimas ir muzikos žanrai. Etninės muzikos sąvoka, stiliai ir vaidmuo. Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojo elgsenos sąvoka ir vidiniai veiksniai. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai ir išoriniai etninės muzikos vartotojo elgsenos veiksniai. Etninės muzikos vartotojo elgsenos tyrimo programa. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo pobūdis ir duomenų rinkimo metodas. Išvados.
  Etninė kultūra, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-11-17
 • Etnokultūra

  Ethos - tauta. Kuo lietuviai įdomūs Europai. Anot Rimanto Vėbros tauta turi keletą svarbių požymių. Baltų religijos ir mitologijos rašytinių šaltinių pobūdis. Ikikrikščioniškoji (pagonybės) baltų (lietuvių) religija. Sluoksniai. Mitinis pasaulis, medis, kaip pasaulio modelis, senovės baltų (lietuvių) pasaulėžiūroje. Pagrindiniai baltų pagonybės bruožai krikšto išvakarėse. Svarbiausi mitinės pasaulėžiūros bruožai. Šventės. Baltiškojo kalendoriaus raidos etapai. Gotika Lietuvos architektūroje. Renesansas Lietuvos architektūroje. Barokas Lietuvos architektūroje. Klasicizmas Lietuvos architektūroje. Lietuvos krikšto reikšmė kultūros raidai. Švietimas 14-16 amžiuje. Gotikos paminklai. Renesanso manierizmo paminklai. Baroko paminklai. Klasicizmo paminklai.
  Etninė kultūra, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-30
 • Etnologija

  Etnologija. Neolitas. Vėlyvasis neolitas III-II tūkst. pr. Kr. Pamarių kultūra ir baltų formavimasis. Kaimų ir miestelių kapinės. Statymo tradicijos. Memorialiniai paminklai. Puošyba. Verslai. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Bitininkystė. Medžioklė. Žvejyba. Kaimo amatai. Moterų darbai. Miestelio amatininkai. Miesto verslai. Audiniai. Gimtuvės. Krikštynos. Laidotuvės. Vestuvės. Piršlybos. Vakarynų (mergvakario) apeigos. Išlydėjimas. Palaiminimas. Jungtuvės. Jaunųjų sutiktuvės. Sodo pirkimas. Naujuose namuose. Gaubimo apeigos. Marčpietis.
  Etninė kultūra, špera(20 puslapių)
  2006-06-12
 • Etnologija (2)

  Mėnulio kalendorius. Saulės kalendorius. Pastovios ir kilnojamos kalendorinės šventės. Žiemos solsticija: Adventas (nuo XII.01 iki Kalėdų). Šv. Kalėdos (XII.25). Prasideda išvakarėse - Kūčiomis. Naujieji metai. Trys Karaliai. Šv. Pauliaus atsivertimas (Pusiaužiemis). Užgavėnės. Pelenų diena (Kita diena po Užgavėnių). Gavėnia. Grabnyčios. Šv. Agota. Vasario 16. Šv. Kazimieras. Keturiasdešimt kankinių. Šv. Juozapas. Gandrinė (blovieščiai). Metų diena. Lygiadienis. Verbų sekmadienis. Didžioji savaitė. Šv. Velykos. Atvelykis. Jurginės. Motinos diena. Šeštinės - kryžiaunos dienos. Sekminės. Tėvo diena. Joninės. Petrinės, šv. Petro ir Povilo diena. Šv. Ona – rugiapjūtės pradžia. Žolinė. Lygiadienis. Vėlinės (visų šventųjų diena). Ilgės. Ožio šventė. Apie vėlių pagerbimą. Raudos.
  Etninė kultūra, konspektas(14 puslapių)
  2006-09-11
 • Etnologija (3)

  Etnologijos mokslas. Tyrimo objektas ir metodai. Kultūros esmė. Etnologijos mokslas Lietuvoje. Senoji lietuvių religija ir mitologija. Mitinė pasaulėžiūra. Dievybės ir mitinės būtybės. Kulto tarnai. Tautinės mažumos. Materialinė kultūra. Sodyba. Gyvenamasis namas. Regioniniai rūbai. Dvasinė kultūra.
  Etninė kultūra, konspektas(10 puslapių)
  2009-07-08
 • Etnologija: verslai, amatai

  Žemdirbystė. Arimas. Sėja. Derliaus nuėmimo. Kūlimas. Vėtymas. Gyvulininkystė. Ganymas. Bitininkystės pradžia. Bitininkystės produktai. Žvejyba. Žvejybos įrankių. Amatai. Puodininkystė. Kailių ir odos dirbinai. Kaulo ir rago. Žalvario ir geležies dirbiniai. Avalynė. Verpimas ir audimas.
  Etninė kultūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-05-11
 • Eugenija Šimkūnaitė

  "Lietuvos žiniuonė" - Eugenija Šimkūnaitė. Habilituota biologijos mokslų daktarė Eugenija Šimkūnaitė. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Etninė kultūra, rašinys(4 puslapiai)
  2005-12-07
 • Garsažodinių refrenų įvairovė lietuvių tautosakoje

  Įvadas. Garsažodiniai refrenai dainose. Nuo gamtos garsų mėgdžiojimų iki refreninių dainų. Sutartinių refrenai. Kitos garsažodinės refreninės dainos. Išvados. Pamokos projektas: Garsažodžių įvairovė lietuvių tautosakoje. Klasė: 11-12. Pamokos tikslai. Pasirengimas pamokai. Pamokos eiga. Lentelė: pamokos dalys, mokytojo veikla, mokinių veikla, mokymo uždaviniai. Priedai (5 psl.)
  Etninė kultūra, referatas(20 puslapių)
  2008-11-21
 • Gegutė lietuvių papročiuose

  Gegutė – likimo lėmėja. Gegutė – vestuviniuose papročiuose. Gegutė – mirties liudininkė. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(12 puslapių)
  2005-09-22
 • Gimimo deivė - Laima

  Įvadas. Gimimo deivė – Laima. Gegutė. Liepos kultas. Išvados. Priedas (1).
  Etninė kultūra, referatas(12 puslapių)
  2007-03-07
Puslapyje rodyti po