Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etninė kultūra>Etninės kultūros konspektai

Etninės kultūros konspektai (17 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aitvaras

  Įvadas. Šaltiniai. Žinios apie mitologiją. Raganų teismų bylos. Aitvaras.
  Etninė kultūra, konspektas(6 puslapiai)
  2006-06-20
 • Antropologija (3)

  Didžioji savaitė. Kuo skiriasi šventė ir šiokiadienis sakraline prasme. Kalendorinės šventės, ką reiškia kalendorinės šventės, papročiai krikščioniškame kontekste. Gimines ir gentis nusakantys terminai. Šeima. Kuo skiriasi šiuolaikinės ir buvusios šeimos gyvenimas? Kokie kaimų tipai ir kada jie susiformavo? Tradicinis lietuvių liaudies menas: kryžiai, stogastulpiai, koplytėlės, krikštas. Vienkiemis. Nurodykite kuo skiriasi aukštaičių ir žemaičių sodybos? Gatviniai kaimai. Gyvenamieji namai. Kuo skiriasi žemaičių troba nuo aukštaičių pirkios? Užnemunės stuba. Ūkiniai pastatai. Sodybų aptvėrimas. Žmogaus gyvenimo etapai. Gimtuvių papročiai. Santuoka. Laidotuvės. Kaimo bendruomenės papročiai. Bandžiulystė ir bičiulystė. Apie tautinius kostiumus. Liaudies medicina. Verslai ir amatai. Tradiciniai produktai ir patiekalai.
  Etninė kultūra, konspektas(8 puslapiai)
  2007-05-11
 • Antropologija (6)

  Kultūros antropologija, jos objektas, tyrimo metodai. Kultūros samprata, kas būdinga. Lietuvių etninio tapatumo bruožai, etninio tapatumo ištakos. Kultūros dimensijos, individualistinė ir kolektyvistinė kultūros dimensijos, horizontalumas ir vertikalumas kultūroje. Seniausios lietuvių kilmės teorijos. Indoeuropiečių šakos, šiuolaikinės tautos skiriamos indoeuropiečiams. Indoeuropiečių protėvynės problema. Indoeuropiečių kultūros ypatumai. Senosios Europos samprata. Senosios Europos kultūros ypatumai, su kokiu laiku, kokiais kraštais siejama. Matrilinijinė ir patrilinijinė, patrilokalinė, matrilokalinė, matricentrinė ir patriarchalinė. Senieji gyventojai Lietuvos teritorijoje. Baltai, baltų vardo problema, baltams skiriamos tautos. Lietuvių kalbos ir tautybės susiformavimas. Lietuvių kalbos tarmės. Didžioji savaitė. Adventas. Gavėnia. Šventė. Pagrindiniai pereinamieji žmogaus gyvenimo etapai. Pagrindinės liaudies pedagogikos vertybės. Pagrindiniai gimtuvių, vestuvių, laidotuvių papročiai. Senosios kaimynų bendravimo tradicijos. Tradiciniai gyvenamieji pastatai. Regioniniai skirtumai. Svarbiausi valstiečių gyvenamieji namai. Pagrindiniai tradiciniai ūkiniai pastatai. Kupetiniai kaimai. Gatviniai kaimai. Vienkiemiai. Senosios aukštaičių ir žemaičių sodybos. Stogastulpiai. Koplytstulpiai. Koplytėlės. Krikštas. Tradicinis liaudies kostiumas ir tautinis kostiumas. Lietuvių liaudies medicina.
  Etninė kultūra, konspektas(13 puslapių)
  2008-01-22
 • Baltų genezė. Vakarų ir rytų baltai

  Pilkapių kultūra. Brūkšniuotosios keramikos kultūra.
  Etninė kultūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-12-14
 • Etnokultūra

  Ethos - tauta. Kuo lietuviai įdomūs Europai. Anot Rimanto Vėbros tauta turi keletą svarbių požymių. Baltų religijos ir mitologijos rašytinių šaltinių pobūdis. Ikikrikščioniškoji (pagonybės) baltų (lietuvių) religija. Sluoksniai. Mitinis pasaulis, medis, kaip pasaulio modelis, senovės baltų (lietuvių) pasaulėžiūroje. Pagrindiniai baltų pagonybės bruožai krikšto išvakarėse. Svarbiausi mitinės pasaulėžiūros bruožai. Šventės. Baltiškojo kalendoriaus raidos etapai. Gotika Lietuvos architektūroje. Renesansas Lietuvos architektūroje. Barokas Lietuvos architektūroje. Klasicizmas Lietuvos architektūroje. Lietuvos krikšto reikšmė kultūros raidai. Švietimas 14-16 amžiuje. Gotikos paminklai. Renesanso manierizmo paminklai. Baroko paminklai. Klasicizmo paminklai.
  Etninė kultūra, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-30
 • Etnologija (2)

  Mėnulio kalendorius. Saulės kalendorius. Pastovios ir kilnojamos kalendorinės šventės. Žiemos solsticija: Adventas (nuo XII.01 iki Kalėdų). Šv. Kalėdos (XII.25). Prasideda išvakarėse - Kūčiomis. Naujieji metai. Trys Karaliai. Šv. Pauliaus atsivertimas (Pusiaužiemis). Užgavėnės. Pelenų diena (Kita diena po Užgavėnių). Gavėnia. Grabnyčios. Šv. Agota. Vasario 16. Šv. Kazimieras. Keturiasdešimt kankinių. Šv. Juozapas. Gandrinė (blovieščiai). Metų diena. Lygiadienis. Verbų sekmadienis. Didžioji savaitė. Šv. Velykos. Atvelykis. Jurginės. Motinos diena. Šeštinės - kryžiaunos dienos. Sekminės. Tėvo diena. Joninės. Petrinės, šv. Petro ir Povilo diena. Šv. Ona – rugiapjūtės pradžia. Žolinė. Lygiadienis. Vėlinės (visų šventųjų diena). Ilgės. Ožio šventė. Apie vėlių pagerbimą. Raudos.
  Etninė kultūra, konspektas(14 puslapių)
  2006-09-11
 • Etnologija (3)

  Etnologijos mokslas. Tyrimo objektas ir metodai. Kultūros esmė. Etnologijos mokslas Lietuvoje. Senoji lietuvių religija ir mitologija. Mitinė pasaulėžiūra. Dievybės ir mitinės būtybės. Kulto tarnai. Tautinės mažumos. Materialinė kultūra. Sodyba. Gyvenamasis namas. Regioniniai rūbai. Dvasinė kultūra.
  Etninė kultūra, konspektas(10 puslapių)
  2009-07-08
 • Etnologija: verslai, amatai

  Žemdirbystė. Arimas. Sėja. Derliaus nuėmimo. Kūlimas. Vėtymas. Gyvulininkystė. Ganymas. Bitininkystės pradžia. Bitininkystės produktai. Žvejyba. Žvejybos įrankių. Amatai. Puodininkystė. Kailių ir odos dirbinai. Kaulo ir rago. Žalvario ir geležies dirbiniai. Avalynė. Verpimas ir audimas.
  Etninė kultūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-05-11
 • Lietuvių dievai ir deivės (2)

  Gamtos ir atmosferos deivės. Laumės. Raganos. Miško ir vėjo deivės. Bičių deivė Austėja. Vandenų deivės. Ugnies deivės. Dangaus deivės. Deivė Saulė. Žemės deivės. Deivė Žemyna. Javų Bobos. Deivė Pergubrė. Deivė Kaupolė. Deivė Vaisgamta. Gimimo ir mirties deivės. Gimimo deivė Laima. Mirties deivė Giltinė. Deivės gimdytojos Lada ir Lela. Kitos deivės.
  Etninė kultūra, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-05
 • Lietuvių liaudies darbų papročiai

  Pirmasis arimas. Sėja. Pasėlių lankymas. Rugiapjūtės papročiai. Rugių pjovimo papročiai. Rugiapjūtės pabaigtuvės. Mėšlavežio papročiai. Linų rovimas ir mynimas.
  Etninė kultūra, konspektas(10 puslapių)
  2007-09-18
 • Lietuvių liaudies kalendorinės šventės

  Įvadas. Dėstymas. Velykos. Kalėdos. Joninių papročiai, tradicijos ir žaidimai.
  Etninė kultūra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-13
 • Lietuvių liaudies tautodailė (3)

  Senieji baltų simboliai liaudies mene. Tautodailė — tai žmogaus ir žemės ryšys, išreikštas simboliais. Liaudies architektūra. Lietuvių liaudies mažoji architektūra. Lietuvių liaudies skulptūra. Liaudies tapyba. Liaudies grafika. Taikomoji liaudies dailė.
  Etninė kultūra, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-23
 • Lietuvių namai

  Namas ir jo raida. Palapinės ir namai. Piliakalniai. Gyvenamųjų pastatų pagrindiniai tipai ir jų susidarymas. Pirmasis lietuvių rentinis gyvenamasis pastatas. Lėpys. Pirkios- trobos. Žemaičių trobos. Aukštaičių pirkios. Interjeras ir baldai. Puošyba.
  Etninė kultūra, konspektas(9 puslapiai)
  2008-02-12
 • Lietuvių šeimos mirties ir laidotuvių papročiai ir apeigos

  Lietuvių laidotuvių papročiai. Mirties suvokimas. Mirusiųjų priežiūra, rengimas, palydėjimas. Laidojimo apeigos.
  Etninė kultūra, konspektas(7 puslapiai)
  2009-02-12
 • Mitinės būtybės lietuvių tautosakoje (2)

  Įvadas. Laimės. Laumės. Aitvarai. Kaukai. Išvados.
  Etninė kultūra, konspektas(7 puslapiai)
  2008-07-09
 • Priešpriešos. Trys baltų arealai

  Kas yra priešpriešos? Trys baltų arealai: vidurio, rytų ir vakarų. Kas jiems būdinga? Svarbiausios priešpriešos. Žemai – aukštai, vakarai – rytai. Vanduo – ugnis. Akmuo – medis. Juoda – balta, naktis – diena, mėnulis – saulė ir kt. Senas – jaunas. Trys – vienas. Išvados.
  Etninė kultūra, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-14
 • Vestuvių papročiai Lietuvoje (2)

  Piršlybos XIX amžiaus pradžioje – XX amžiuje. Atklausai - Pažintuvės. Apsėdai (piršlės, pragėrai). Pražvalgai. Sužadėtuvės. Užsakai. Mergavimas. Kraitis. Tėvai.
  Etninė kultūra, konspektas(10 puslapių)
  2007-10-10