Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo planas: modernaus ekologiško ūkio steigimas

  Verslo plano santrauka. Ūkio subjektas ir veiklos plėtra. Rinka. Produkcija. Valdymas ir darbuotoja. Investicijos ir finansavimas. Finansinės prognozės. Projekto įvertinimas. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2006-04-22
 • Verslo planas: moliniai dirbiniai UAB "Molinukas" (2)

  Santrauka. Verslo aprašymas. Firmos istorija. Verslo srities aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos apžvalga. Kainodaros strategija. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Vietos analizė. Transportas. Tiekėjai. Vadyba. Nuosavybė ir savininkai. Valdymas ir organizacinė struktūra. Personalas. Rizikos veiksniai. Finansai. Priedai (2). Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Verslo planai, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2008-05-01
 • Verslo planas: prekyba grindų danga UAB "Danga"

  Apibendrinimas. Projekto idėja. Įmonės apibudinimas. Projekto tikslai, galimybės. Projekto įgyvendinimas. Aplinkos analizė. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Ekonominė aplinka. Rinkos analizė. Rinkos apžvalga. Prekių charakteristikos. Vartotojai. Konkurentų analizė. Marketinginės priemonės. Veiklos organizavimas. Įmonės turtas. Organizacinė įmonės struktūra. Tiekėjai. Finansinės prognozės. Pardavimų prognozė. Pardavimų savikainos prognozė. Veiklos sąnaudų prognozė. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto prognozės. Finansinės prognozės ir projekto nauda. Priedai (1).
  Verslo planai, diplominis darbas(27 puslapiai)
  2006-09-05
 • Verslo planas: prekyba šviežiais vaisiais ir daržovėmis UAB "Artišokas"

  Įvadas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai. Įmonės charakteristika. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką, partnerius ir pagrindinius akcininkus. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Rinkodaros planas. Tikslai ir uždaviniai. Kainų politika ir kainos. Rėmimas ir reklama. Produkcijos pardavimų prognozės. Gamybos planas. Gamybinės patalpos. Įrengimai. Medžiagos, žaliavos, jų tiekėjai. Energijos sunaudojimas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Informacija apie vadovą. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizika, susijusi su išoriniais veiksniais. Įmonės silpnosios vietos. Rizikos mažinimas. Finansinis planas. Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai. Reikalingos investicijos. Darbo užmokesčio sąnaudos. Įmonės sąnaudų suvestinė. Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo planas. Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Projekto atsipirkimo laikas. Aplinkosauga. Darbo sauga.
  Verslo planai, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2006-12-22
 • Verslo planas: sergančių vaikų priežiūra namuose VĮ "Sveikata į namus"

  Įvadas. Santrauka. Verslo srities aprašymas. Firmos istorija. Firmos tikslai. Paslaugų aprašymas. Paslaugų tobulinimo tyrimai. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskyrimas. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Vietos analizė. Patalpos. Reklama ir rėmimas. Darbo jėga. Rizikos vertinimas. Finansai. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. Paslaugų kainos nustatymas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(21 puslapis)
  2006-04-13
 • Verslo planas: studentiška interneto kavinė

  Įvadas. Analitinė dalis. Tikslai ir galimybės. Interneto tinklas. Vartotojų analizė. Konkurentų analizė. Schemotechninė dalis. Tinklo veikimas, parinkimas. Įrangos parinkimas. Interneto tiekimo būdo analizė ir parinkimas. Programinių paketų parinkimas. Kompiuterinio tinklo gedimų prognozavimas, paieška, taisymas. Darbo sauga. Bendroji dalis. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais. Darbuotojo veiksmai baigus darbą. Ekonominė dalis. Bendras sumanymo aprašymas. Marketingo planas. Paslauga. Kaina. Paslaugos poreikiai. Paskirstymas. Rėmimas. Darbo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(58 puslapiai)
  2007-04-16
 • Verslo planas: šildymo paslaugų UAB "Šilta svajonė"

  Įmonė montuos naujas ir renovuos senas pasenusias šildymo sistemas, teiks informaciją ir konsultaciją visais dominančiais šilumos energetikos klausimais. Santrauka. Verslo aprašymas. Dabartinė situacija, šakos plėtros tendencija. Verslo misija. Verslo tikslai. Produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkodaros apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainų politika. Rinkodaros strategija. Reklama ir rėmimas. Rinkodaros biudžetas. Ofiso vieta, patalpos ir įrenginiai. Gamybos įrenginiai. Tiekėjai. Personalas. Gamybos savikaina. Organizacijos planas. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė bendrovės struktūra. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Verslo vizija. Finansinis planas. Reikalingas kapitalas, jo panaudojimas ir šaltiniai. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo apskaičiavimas. Finansinių prognozių prielaidos. Savikainos prognozė. Pelno ataskaita. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(17 puslapių)
  2006-03-20
 • Verslo planas: tarptautinių krovinių pervežimas IĮ "Tomas"

  Techniniai – ekonominiai rodikliai. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės tipas. Veiklos pobūdis. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Rinkodaros organizavimas. Verslo idėjos, veiklos kryptys. Rinkos ir konkurencijos analizė. Paslaugos aprašymas. Paslaugos kaina. Paslaugų prognozė. Reklama. Personalo vadyba. Darbuotojų skaičius. Personalo kvalifikacija ir pasirinkimas. Atlyginimų nustatymas. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Laukiamo pelno (nuostolio) ataskaita. Verslo balansas, pinigų srautai, atsipirkimo laikas. Rizikos veiksniai. Galimos problemos ir kliūtys. Alternatyvi veikla. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2006-04-25
 • Vertybinių popierių emisijos Lietuvoje

  Įvadas. Pirminės vertybinių popierių rinkos struktūra ir reglamentavimas. Vertybinių popierių rinkos sukūrimas ir įstatyminė bazė. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje. Vertybinių popierių emisija ir emitentai. Finansinio tarpininkavimo institucijos pasaulyje ir Lietuvoje. Investuotojų samprata ir reikšmė. Vertybinių popierių rinkos kontrolės institucijos. Aptarnaujančios institucijos. Vertybinių popierių emisijos organizavimas. Vertybinių popierių emisijos ruošimas ir parametrų nustatymas . Vertybinių popierių emisijos tikslai. Vertybinių popierių emisijos rizika ir jos minimizavimas. Vertybinių popierių emisijų platinimo metodai. Emisijos sąnaudų problema. Emisijos kainos nustatymo problema ir antrinės rinkos poveikis. Vertybinių popierių emisijos registravimo procesas ir jo tikslai. Tarpininkavimas platinant vertybinius popierius. Viešosios apyvartos tarpininko pasirinkimo kriterijai ir būdai. Tarpininkavimo platinant vertybinių popierių emisijas būdai. Tarpininkų sindikatų struktūra ir tikslai. Vertybinių popierių platinimas emitento pastangomis. Vertybinių popierių platinimas akcininkams (privilegijuotas platinimas). Emisijos didinant bendrovės įstatinį kapitalą iš nuosavų lėšų. Skolos akcionavimas. Neviešas vertybinių popierių platinimas. Kapitalo rinkos naujovės ir perspektyvos Lietuvoje. Pasirašymo teisių emisijos. Depozitoriumo pakvitavimų programos Lietuvoje. Pirminės kapitalo rinkos vystymosi perspektyvos. Išvados. Resume.
  Finansai, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2005-10-04
 • Vertybinių popierių rinkos

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. VP rinkos formavimasis pasaulyje. VP rinkos formavimasis Lietuvoje ir jį veikiantys įstatymai. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir reglamentavimas. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkos dalyvių. Vertybinių popierių rinkos rūšys. Lietuvos Vertybinių popierių rinkos infrastruktūra. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Instituciniai Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių rinkos problemos. Vertybinių popierių emisijos organizavimas. Vertybinių popierių emisijos ruošimas ir parametrų nustatymas. Vertybinių popierių emisijos tikslai. Vertybinių popierių emisijos rizika ir jos minimizavimas. Vertybinių popierių emisijų platinimo metodai. Išlaidos susijusios su VP išleidimu. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje. Nuosavybės VP (Akcijos). Akcijų rūšys. Skolos vertybiniai popieriai (Obligacijos). Obligacijų rizika. Akcijų ir obligacijų kursus veikiantys veiksniai ir jų skiriamosios savybės. Vekseliai. Bendrieji vekselių principai. Vekselių įforminimas. Vekselių važtaraštis. Vertybinių popierių registracija ir jų kainų viešas skelbimas. V P registravimas. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Nacionalinės VP biržos valdymas ir jos prekybos sistema. NVPB valdymo struktūra. NVPB prekyba. Reikalavimai, norint patekti į Nacionalinės vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus. Esminės vertybinių popierių rinkos reguliavimo naujovės vertybinių popierių rinkos įstatyme. Išvados. Anotacija. Annotation. Priedai (4).
  Finansai, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2006-11-28
 • Vežimėlių krepšinio raida Lietuvoje

  Įvadas. Tyrimo tikslas, uždaviniai ir metodika. Vežimėlių krepšinio raidos bruožai. Vežimėlių krepšinio pradžia pasaulyje. Vežimėlių krepšinio atsiradimas ir raida Lietuvoje. Organizuoto neįgaliųjų sporto Lietuvoje pradžia. Lietuvos vežimėlių krepšinio ir tarptautinių ryšių plėtra (1992–1995 metais). 1996–2001 metų Lietuvos vežimėlių krepšinio raidos bruožai. Išvados. Summary.
  Sportas, diplominis darbas(66 puslapiai)
  2005-10-29
 • VI–IX klasių moksleivių muzikinis ugdymas chorine veikla

  Įvadas. Chorinė veikla Lietuvos veikla Lietuvos muzikinio ugdymo kontekste. Chorinio dainavimo raida Lietuvoje. Chorinio dainavimo įtaka moksleivių muzikiniam ugdymui. VI-IX klasių moksleivių amžiaus tarpsnis ir muzikinis ugdymas. VI-IX klasių moksleivių muzikinio ugdymo chorine veikla konstatuojamasis tyrimas. Konstatuojamojo tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo bazės charakteristika. Konstatuojamojo tyrimo duomenų analizė. Apibendrinimas.
  Pedagogika, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2006-07-21
 • Vidutinių nuotolių bėgikų funkcinės būklės vertinimas arterinio kraujo spaudimo ir Rufjė testo pagalba parengiamojo ir varžybinio laikotarpio treniruotėse

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Svarbiausios sąvokos panaudotos darbe. Širdis. Kraujas. Kraujo tekėjimo greitis. Kraujo apytakos ypatybės įvairiomis sąlygomis. Kraujo sudėtis. Kraujospūdis. Kraujospūdžio matavimas. Sportininkų arterinio kraujospūdžio tyrimas ir vertinimas. Pulso dažnis. Pulso dažnis ir jo vertinimas. Ramybės pulso dažnio matavimas. Pulso dažnio reakcija į fizinį krūvį. Rufjė testas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Tyrimų organizavimas ir metodika. Tyrimo metodai. Tiriamasis kontingentas. Tyrimo protokolas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Kraujospūdžio kitimas ramybės būsenoje. Kraujospūdžio kitimas intensyvių treniruočių metu. Rufjė testo taikymas. Išvados.
  Sportas, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2006-10-12
 • Viešbučio paslaugų verslo plėtra: IĮ "Beržas"

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti I. ir K. Česnauskų IĮ "Beržas" viešbučio paslaugų būklę ir plėtros galimybes. Viešbučio paslaugų verslo reikšmė ir būklė Lietuvoje. Įstatyminė bazė reglamentuojanti viešbučių verslą. Viešbučio paslaugų būklė Telšių apskrityje. Verslo būklės apžvalga. Verslo sąlygos. Verslo aplinka. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Konkurencinė analizė. Vartotojų analizė. Marketingo komplekso analizė. Įmonės veiklos organizavimas. Materialiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Darbuotojai ir jų motyvacija. Paslaugų organizavimas. Finansiniai rezultatai ir jų vertinimas. Verslo plėtros galimybių įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary.
  Vadyba, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2010-10-19
 • Viešbučio steigimas: "Adorus"

  Įvadas. Esamos situacijos analizė. Viešbučio steigimo vieta. Apgyvendinimo įmonės tipas. Patalpos ir jų įrengimas. Viešbučio įregistravimas. Viešbučio padaliniai, jų funkcijos ir teikiamos paslaugos. Darbuotojai. Viešbučio "Adorus" darbuotojų funkcijos. Rėmimas, reklama. Finansinė dalis. Pagrindiniai viešbučio veiklos rodikliai. Išvados.
  Verslo planai, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2006-05-03
 • Viešieji ryšiai Alytaus miesto organizacijų kontekste

  Įvadas. Viešųjų ryšių sąvoka ir raida. Viešųjų ryšių publikos. Viešųjų ryšių principai ir funkcijos. Viešųjų ryšių etika organizacijose. Bendravimo su žiniasklaida ypatumai. Viešieji ryšiai kaip įmonės reputacijos ir įvaizdžio formavimo būdas. Alytaus miesto organizacijų ir jų publikų komunikacijos tyrimas. Tiriamų organizacijų pristatymas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Viešųjų ryšių tobulinimo galimybės. Išvados ir pasiūlymai.
  Žiniasklaida, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2007-05-04
 • Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata

  Įvadas. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė: argumentai "už" ir "prieš". Savivaldybė kaip viešojo administravimo subjektas. Savivaldybės samprata. Savivaldybių administravimo subjektai ir jų statusas. Taryba. Valdyba. Meras. Savivaldybių funkcijos ir jų skirstymas. Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų analizė. Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų rūšys. Savivaldybės viešųjų paslaugų teikimas elektroniniu būdu. Savivaldybės viešųjų paslaugų ekonomiškumo ir kokybiškumo kriterijai viešajame ir privačiame sektoriuose. Savivaldybių ir privataus sektoriaus partnerystės patirtis Lietuvoje ir užsienio šalyse. Savivaldybių ir privataus sektorių partnerystės patirtis užsienio šalyse. Savivaldybės ir privataus sektorių partnerystės būklė ir galimybės Lietuvoje. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos naudojimas. Išvados. Summary. Priedas (1)
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-06-09
 • Viešojo sektoriaus reforma Lietuvoje: pensijų reforma

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti pensijų reformos politiką Lietuvoje, ir nustatyti pagrindines jos įgyvendinimo kliūtis. Pensijų sistemos reformos Lietuvoje teoriniai taikymo aspektai. Pensijų sistemos pakopos ir jų klasifikavimo metodai. Pensija kaip atidėtas vartojimas. Neapibrėžtumai senatvės apsaugoje. Pajamų perskirstymas pensijų sistemose.Pensijų reformos nesėkmės. Pensijų fondų atsiradimo priežastys. Pensijų fondų tipai. Pensijų fondų veiklos principai. Pensijų fondų sistema Lietuvoje. Pensijų kaupimo fondai. Lietuvos ir Lenkijos pensijų sistemos reformos lyginamoji analizė. Lietuvos ir Lenkijos pensijų fondų veikla ir rezultatai. Išvados.
  Ekonomika, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-13
 • Viešųjų bibliotekų projektai 2000-2004 metais: temos, partneriai ir rėmėjai

  Įvadas. Projektinės veiklos apibrėžimas ir pagrindinės sąvokos. Projekto apibrėžimas. Projektų valdymo apibrėžimas. Projektinės veiklos ypatumai. Projektinė veikla bibliotekininkystės kontekste. Anketinio tyrimo "Rytų Lietuvos viešųjų bibliotekų projektinė veikla 2000 – 2004 m." analizė. Viešųjų bibliotekų dalyvavimo projektinėje veikloje atspindys profesiniame žurnale ir bibliotekų tinklalapiuose. 2000 – 20004 m. Rytų Lietuvos viešųjų bibliotekų įgyvendinti projektai: žurnale "Tarp knygų" ir internetinėse bibliotekų svetainėse. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ir Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Išvados. Summary. Priedai (2).
  Bibliotekininkystė, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2007-11-27
 • Viešųjų paslaugų administravimas Lietuvos savivaldybėse: situacija, problemos, perspektyvos

  Lentelių, paveikslų sąrašas. Anotacija. Summary. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Valstybė – organizuota viešoji valdžia. Lietuvos respublikos savivaldybių specifiniai bruožai. Viešoji politika ir viešasis paslaugų administravimas. Viešųjų paslaugų administravimo reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Darbo metodai ir priemonės. Viešasis sektorius ir jo įtakos srities analizė. Viešojo sektoriaus vertinimo metodai. Demarkacija ir jos įsisavinimo valstybėje problema. Viešųjų paslaugų administravimo savivaldybėse politinė aplinka. Viešųjų paslaugų administravimo Lietuvos respublikoje reformos. Viešųjų paslaugų administravimo Klaipėdos rajono savivaldybėje analizė. Viešųjų paslaugų administravimo savivaldybėse įstatymo analizė. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Viešųjų paslaugų administravimo Lietuvos respublikos savivaldybėse istorinė raida. Administracinės viešųjų paslaugų elgsenos racionalumas: situacija, problemos, perspektyvos. Viešųjų paslaugų administravimo Lietuvos respublikos savivaldybėse strategija. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2006-04-27
Puslapyje rodyti po