Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paauglių požiūris į nepilnamečių nusikalstamumo priežastis

  Santrauka. Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumas kaip problema. Teorinė nusikaltimų analizė. Nusikaltimo bei delinkventinio elgesio samprata. Teorijos, aiškinančios nusikaltimų atsiradimo priežastis. Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys. Teisės pažeidėjų asmenybės problema. Šeima ir nepilnamečių nusikalstamumas. Bendraamžiai ir nepilnamečių nusikalstamumas. Mokykla ir nepilnamečių nusikalstamumas. Ankstyvoji nusikaltimų prevencija. Tyrimas. Tyrimo rezultatų pristatymas ir aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (2).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2007-02-22
 • Pacienčių, sergančių krūties vėžiu, slaugymo ypatumai

  Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Krūties anatomija bei fiziologija. Moterų krūties vėžys. Krūties vėžio etiologiniai aspektai. Krūties vėžio patogenezė, simptomatika. Pagrindiniai krūties vėžio diagnostikos metodai. Psichologinė pacienčių reakcija į ligos diagnozę. Pacienčių, sergančių krūties vėžiu, slaugymo ypatumai. Slaugos elementai priešoperaciniame laikotarpyje. Pooperacinio laikotarpio slaugymo ypatumai. Slaugos ypatybės taikant spindulinį gydymą. Pacienčių slauga chemoterapijos metu. Pacienčių priežiūra hormonoterapijos metu. Literatūrinės dalies išvados. Tyrimo rezultatai, jų analizė ir interpretacija. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrimo rezultatų išvados. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (4).
  Slauga, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2006-09-19
 • Pacientų, sergančių ūminiu miokardo infarktu, slauga

  Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. MI priežastys ir vystymosi eiga. Pagrindiniai MI rizikos faktoriai. ŪMI klinika ir diagnostika. ŪMI gydymo principai. ŪMI komplikacijos ir slaugos ypatumai. Hemodinamikos sutrikimai. Aritmijos ir širdies laidumo sutrikimai. Mechaninės ŪMI komplikacijos. Autoimuninės ŪMI komplikacijos. Kitos ŪMI komplikacijos. Slauga prieš anesteziją. Slauga anestezijos metu. Slauga po anestezijos. Reanimacijos principai. Antrinė MI profilaktika. Sirgusiųjų MI reabilitacija. Tyrimo metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodai. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (8).
  Slauga, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2008-03-14
 • Padėties nustatymo duomenų perdavimo mobiliuoju ryšiu sistema

  Pdf byla. Įvadas. Užduoties analizė. Literatūros apžvalga. Padėties nustatymo įtaisų veikimas. Valdymo sistema. Vartotojo įranga. Padėties nustatymo įrenginio hi-204e aprašymas. Imtuvo žinutės parametrai. Egzistuojančių sistemų apžvalga. Mobiliojo telefono valdymas.. Mobiliojo telefono programinės įrangos valdymas. Programinės įrangos sąsaja. Valdymo komandos. Mikrovaldiklis. Ryšio tarp padėties nustatymo įrenginio ir mikrovaldiklio apžvalga. Mikrovaldiklio "atmega8" apžvalga. "atmega8" išvadų aprašymas. Sistemos kūrimas. Aparatinės įrangos kūrimas. Principinės elektrinės schemos kūrimas. Spausdintinės plokšt÷s ir maketo kūrimas. Programinės įrangos kūrimas. Programinės įrangos mikrovaldikliui kūrimas. Programinės įrangos žinutei, iš telefono į asmeninį kompiuterį įkrauti, kūrimas. Grafinio atvaizdavimo programinės įrangos kūrimas. Sistemos derinimas. Rezultatų apibendrinimas. Summary. Priedai (5).
  Elektronika, diplominis darbas(83 puslapiai)
  2010-11-05
 • Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Literatūros šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos istorinė apžvalga. Europos Parlamentas (EP). Europos Viršūnių Taryba. Europos Taryba. Europos Komisija (EK). Europos Audito Rūmai. Europos Teisingumo Teismas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai.
  Politologija, diplominis darbas(63 puslapiai)
  2005-06-03
 • Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai

  Summary. Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškas darbo apmokėjimo modelis. Japoniškasis darbo apmokėjimo modelis. Vakarų Europos šalių darbo apmokėjimo modelis. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos. Laikinė darbo apmokėjimo forma. Laikinės apmokėjimo už darbą formos atmainos. Darbo užmokesčio diferenciacija. Darbo užmokesčio sistemos socialistinėje ekonomikoje. Tarifinė darbo apmokėjimo sistema. Pareigybiniai atlyginimai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Vadovų darbo apmokėjimas. Specialistų darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas taikant prioritetų paskirstymo metodu (PPM) nustatytą darbinio dalyvavimo koeficientą (DDK). Metodo apibūdinimas. Metodo taikymas. Vertinimo kriterijų parinkimas. Kriterijų svorio nustatymas. Darbuotojų vertinimas pagal kriterijus. Darbinio dalyvavimo koeficiento (DDK) apskaičiavimas. Metodo įvertinimas. Išvados.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2005-09-13
 • Paklojimo laiko ir skirtingos brandos linų stiebelių klojėjimosi ypatumai

  Įvadas. Botaninis linų apibūdinimas. Augimo sąlygos. Veislės. Linų agrotechnika. Vieta sėjomainoje. Dirvos dirbimas. Rudeninis dirvų dirbimas. Pavasarinis (priešsėjinis) dirvų dirbimas. Sėkla, jos paruošimas ir sėja. Sėklos paruošimas. Linų sėja. Tręšimas. Pasėlių priežiūra. Linų apsauga nuo kenkėjų. Linų apsauga nuo ligų. Piktžolių naikinimas. Derliaus nuėmimas. Linų klojėjimas. Linų "gelbėjimas" vartant. Šiaudelių dorojimas. Tyrimų sąlygos ir metodai. Bandymų darymo metų vegetacinių periodų meteorologinės sąlygos. Bandymų laukų dirvožemio charakteristika. Tyrimų schemos ir metodai. Biometrinių matavimų metodai. Tyrimų duomenys ir jų aptarimas. Skirtingose brandose nurautų stiebelių klojėjimosi parametrai. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekiu paklotų stiebelių atsiklojėjimo trukmė. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekio paklotų stiebelių atsiklojėjimo struktūra. Skirtingu laiku ir skirtingos masės kiekiu paklotų stiebelių šiaudelių išeiga. Koreliacinė-regresinė analizė.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(51 puslapis)
  2008-02-19
 • Papildomo informatikos mokymo pagrindinėje mokykloje analizė

  Informatikos mokymas pagrindinėje mokykloje. Informatikos mokymas Lietuvos mokyklose. Papildomo ugdymo koncepcija. Papildomo informatikos mokymo tikslai ir uždaviniai. Jaunesniojo amžiaus vaikų psichologiniai ypatumai. Tyrimo rezultato analizė. Techninė mokyklų bazė. Pedagogai. Papildomam informatikos mokymui skirtų valandų skaičius. Papildomų informatikos užsiėmimų turinys. Papildomų informatikos užsiėmimų planai. Papildomo informatikos ugdymo programa 5 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 6 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 7 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 8 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 9 klasei. Papildomo informatikos ugdymo programa 10 klasei. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis.
  Pedagogika, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2005-09-14
 • Parabolinė antena duomenų perdavimo įrenginiams

  Įvadas. Literatūros analizė. Antenų klasifikavimas. Parabolinės veidrodinės antenos apžvalga. Parabolinio veidrodžio profilis. Parabolinių antenų spinduliuojamieji laukai. Parabolinės antenos naudojimo sritys. Elektriniai antenos skaičiavimai. Antenos parametrų skaičiavimas. Antenos kryptiškumo diagramų skaičiavimas. Elektrinio lauko amplitudės pasiskirstymo veidrodžio angoje skaičiavimas. Antenos konstrukcijos aprašymas. Antenos brėžinys - eskizas. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(29 puslapiai)
  2007-03-22
 • Paruošiamieji spaudos darbai

  Anotacija. Mokslinio tyrimo dalis. CtP įrenginių principinių konstrukcinių sprendimų palyginimas. CtP įrenginių eksponavimo sistemų palyginimas. Skaitmeninių spaudos formų ofsetinei spaudai palyginimas. Išvados. Technologinis projektavimas. Paruošiamųjų spaudos darbų technologiniai procesai. Skenavimas. Skaitmeninių bylų ruošimas spaudai. Skaitmeninis montažas. Spalvų skaidymas, ripavimas. Eksponavimas. Ryškinimas. Darbo sauga ir ekologija. Ekonominė ir vadybos dalis. Technologijos diegimo etapai. Darbuotojų parinkimas. Darbo sąnaudų įvertinimas.
  Kita, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2008-01-02
 • Pasauliečių dalyvavimo bažnyčios gyvenime formos

  Įvadas. Pasauliečiai - bažnyčios nariai. "Pasauliečio" sąvoka. Pasauliečių dalyvavimas bažnyčios gyvenime. Krikščioninimo sakramentų svarba krikščionio gyvenime. Krikštas - vartai į bažnyčios gyvenimą. Kas gali būti krikštijamas. Tikėjimas ir krikštas. Įpareigojantis sutvirtinimo sakramento pobūdis. Eucharistija nuolatinis vienybės su Viešpačiu šaltinis. Šventosios dvasios dovanos. Sutuoktiniai - dievo karalystės skleidėjai. Įvairios apaštalavimo formos. Pasauliečiai - visuomenės apaštalai. Individualus apaštalavimas: reikšmė ir įvairovė. Įvairios individualaus apaštalavimo sritys. Šeima. Šeimos uždaviniai bažnyčioje. Jaunimas. Socialinė aplinka. Valstybinė ir tarptautinė plotmė. Bendruomeninio apaštalavimo svarba. Bendruomeninio apaštalavimo būdai. Dvasininkų bendradarbiavimas ir pagalba su apaštalaujančiomis pasauliečių organizacijomis. Išvados.
  Krikščionybė, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2009-06-08
 • Pasaulinės atvirosios visuomenės modelis XXI amžiuje

  Įvadas. Atvirosios visuomenės sąvoka ir jos bruožai. K.R. Popper'io atvirosios visuomenės konceptas. G. Soros'o atvirosios visuomenės aiškinimas. R. Dahrendorf'o interpretacijos. I. Berlin'o visuomenės modelis. Mažųjų valstybių definicijos problema. Elgsenos tarptautinėje politikoje ypatybės ir nacionalinio intereso specifika. Nacionalinio intereso specifika. Mažųjų valstybių funkcijos. Mažosios valstybės ir tarpusavio priklausomybė. Socialinio atvirumo sklaida XX amžiuje. Politinio idealizmo siekis tarpukaryje. Socialinio atvirumo poslinkiai po II-ojo Pasaulinio karo. Nauja socialinio atvirumo kokybė po 1989 m. Pasaulinės atvirosios visuomenės modelis XXI amžiuje. Išvados.
  Politologija, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2008-01-07
 • Pasiruošimas žemės konsolidacijai Lietuvoje

  Summary. Reziumė. Pratarmė. Žemės konsolidacija, jos samprata ir tikslai, konsolidacijos būdai. Žemės konsolidacijos samprata ir tikslai. Žemės konsolidacijos būdai. Žemės konsolidacijos vykdymas. Pasaulinė praktika. Bendros žemės konsolidacijos procedūros. Svarbiausių problemų aptarimas vykdant žemės konsolidaciją. Žemės sklypų savininkų ir ūkininkų sutikimo problema. Žemės sklypų vertės nustatymas. Kaimo plėtros skatinimas. Naujos ūkio žemės paskirstymas kiekvienam namų ūkiui. Naujų technologijų taikymas. Svarbūs klausimai vykdant žemės konsolidacijos bandomuosius projektus. Pasiruošimo darbai žemės konsolidacijai Lietuvoje. Žemės reforma. Žemės ūkio ir kaimo plėtra. Teritorija, gyventojai, užimtumas, švietimas, pajamos. Ūkių struktūra. Svarbiausi žemės ūkio ir kaimo plėtros tikslai. Žemės ūkio ir kaimo plėtros finansinė parama iš Europos Sąjungos (ES) fondų. Kliūtys žemės ūkio ir kaimo plėtrai. Žemės fragmentacijos (suskilimo) apimtis. Prielaidos naujai žemėtvarka krypčiai. Įstatymai ir organizacinė struktūra. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys žemės konsolidaciją. Bendra žemės tvarkymo ir administravimo organizacinė struktūra. Žemės sklypų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Pasiruošimas žemės konsolidacijai. Žemės konsolidacijos bandomieji projektai. Teisinės bazės paruošimas žemės konsolidacijai. Finansavimas. Galimos grėsmės. Išvados ir pasiūlymai.
  Žemės ūkis, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2005-12-16
 • Paslaugų ir aptarnavimo įmonės informacinė sistema

  Įvadas. Paslaugų ir aptarnavimo įmonės. Duomenų bazės struktūros sudarymas, projektavimas. Duomenų bazės lentelių sudarymas. Duomenų bazių (DB) užklausos. Formos. Ataskaitos. Darbas su programa. Ekonominė dalis. Rinka. Konkurentai. Produktas. Kaina. Pardavimas ir reklama. Darbo sauga darbo vietoje, dirbant su videoterminalais. Įvadas. Darbo ir poilsio režimas. Videoterminalo įrenginiai. Displėjaus ekranas. Klaviatūra. Darbo stalas arba darbo paviršius. Darbo kėdė. Darbo aplinka. Erdvės reikalavimai. Apšvietimas. Triukšmas. Vibracija. Šiluminė aplinka. Spinduliuotė. Oro kokybė. Videoterminalo ir darbuotojo sąveika. Išvados. Priedai (1).
  Apskaita, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2008-10-28
 • Paslaugų kokybės vertinimas: foto paslaugos UAB "Tik akimirka"

  Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo vartotojų požiūriu teoriniai aspektai. Paslaugų kokybės specifikos apibūdinimas. Paslaugų kokybės vertinimo vartotojų požiūriu apibūdinimas. Paslaugų kokybės vertinimą sąlygojantys veiksniai. Paslaugos teikimo proceso apibūdinimas. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Bendras paslaugos vertinimas. Paslaugų kokybės vertinimo vartotojų požiūriu modelis. Visuotinės kokybės vadybos taikymo paslaugų sektoriuje principai. UAB "Tik akimirka" paslaugų kokybės vertinimo tyrimas. UAB "Tik akimirka" veiklos apibūdinimas. UAB "Tik akimirka" paslaugų kokybės vertinimo tyrimo metodika. UAB "Tik akimirka" paslaugų kokybės vertinimo tyrimo rezultatai. Išvados. Summary.
  Kokybės vadyba, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2007-06-12
 • Paslaugų marketingas: UAB "Žalkrina"

  Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo teorijos sąvokų apžvalga. Marketingo kompleksas. Paslaugų marketingas. Paslaugų trikampis. Paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė. Paslaugų marketingo kompleksas. Paslaugų marketingo tyrimo teorija. Paslaugų marketingo mastas ir reikšmė. Paslaugų marketingo tyrimo procesas. Praktinė dalis. UAB "Žalkrina" pristatymas. Įmonės istorija. Teikiamos paslaugos. Organizacinė struktūra. Misija ir tikslai. Rinkos apžvalga. Įmonės teisinė aplinka. Tiekėjai. Rėmimo politika. SWOT analizė. UAB "Žalkrina" paslaugų trikampis. Interneto kavinės "Saitas" paslaugų teikimo ir vartojimo vienovė. Interneto kavinės "Saitas" paslaugų marketingo kompleksas. Vartotojų poreikių tyrimas anketinės apklausos būdu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Resume. Priedai. Anketos pavyzdys.
  Rinkodara, diplominis darbas(40 puslapių)
  2006-06-12
 • Patyčios tarp bendraamžių mokykloje: pagrindinės priežastys ir formos

  Bakalauro darbo santrauka. Įvadas. Patyčių tarp bendraamžių paplitimo problema mokykloje. Patyčios kaip agresyvaus elgesio išraiška. Dominuojančios patyčių formos ir kryptys. Patyčių, agresijos raiška skirtinguose vaiko amžiaus tarpsniuose. Šeimos auklėjimo ypatumai lemiantys patyčių pasireiškimą Bendraamžių tarpusavio santykiai patyčių raiškos procese. Mokyklos bei visuomenės informavimo priemonių įtaka patyčių raiškai bendraamžių tarpe. Galimos patyčių pasekmės bei prevencinis vaiko saugumo mokykloje užtikrinimas. Prevencinės vaiko saugumo užtikrinimo priemonės ir būdai. Vaikų patyčių mokykloje tyrimo rezultatai, jų analizė ir interpretacija. Pilnose ir nepilnose šeimose augančių vaikų patyčių reiškinio palyginimo rezultatai. Patyčių apraiškų tarp vaikų rezultatai lytiškumo aspektu. Vaikų išgyvenančių patyčias atvejo tyrimo rezultatai. Išvados. Rekomendacijos. Summary.
  Pedagogika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2008-12-30
 • Patriotinis auklėjimas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Patriotinis auklėjimas švietimo kaitos kontekste. Šiuolaikiniai ugdymo teoretikai apie patriotizmą. Patriotinio auklėjimo apibrėžtis švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Patriotinis auklėjimas Lietuvos kultūros ugdymo mokslo pagrindėjų darbuose. S. Šalkauskio ir A. Maceinos patriotizmo samprata. Patriotizmo ir kosmopolitizmo santykis. Patriotinio auklėjimo veiksniai. Tautos praeities pažinimas kaip patriotinio auklėjimo priemonė. Kraštotyra – galimybė pažinti savo tautą. Nūdienos pradinė mokykla – patriotinio auklėjimo veiksnys. Patriotinio auklėjimo pradinėje mokykloje tikslai, uždaviniai, turinys. Patriotinio auklėjimo pradinėje mokykloje metodai ir formos. Mokytojo vaidmuo patriotinio auklėjimo procese. Pradinių klasių moksleivių požiūris į patriotizmą. Tyrimo esmė ir metodai. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(19 puslapių)
  2006-05-09
 • Paveldėjimas pagal testamentą (3)

  Įvadas. Paveldėjimo pagal testamentą esmė. Paveldėjimo pagal testamentą genezė. Testamento sąvoka. Paveldėjimo pagal testamentą subjektai. Paveldėjimo pagal testamentą įgyvendinimo procesas. Testamentų sudarymas. Testamentų keitimas bei naikinimas. Testamentų įvykdymas. Atskirų objektų paveldėjimo pagal testamentą ypatumai. Užsienio valstybėse sudarytų testamentų pripažinimas ir vykdymas Lietuvoje. Išvados.
  Civilinė teisė, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2007-07-19
 • Paveldėjimo pagal testamentą problematika

  Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Turto paveldėjimo instituto reikšmė ir vieta civilinėje teisėje. Turto paveldėjimas, kaip savarankiškas civilinės teisės institutas. Turto paveldėjimo teisinių santykių ypatumai romėnų teisėje. Notariato, kaip institucijos, veiklos ypatumai paveldėjimo teisiniuose santykiuose. Paveldėjimo teisės samprata ir paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimo laiko ir vietos problematika. Paveldėjimo teisės subjektų ypatumai. Paveldėjimo teisės objektų klasifikacijos reikšmė. Atskiri paveldėjimo pagal įstatymą aspektai. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamento sąvoka jo sudarymo sąlygos ir turinys. Testamentų rūšys. Oficialusis testamentas. Asmeninis testamentas. Testamentinė išskirtinė. Testamento vykdytojas ir palikimo administratorius. Privalomosios palikimo dalies institutas paveldėjimo teisėje. Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tvarkos ypatumai. Palikimo priėmimas. Atsisakymas priimti palikimą. Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas. Nuosavybės teisės liudijimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai (5).
  Civilinė teisė, diplominis darbas(72 puslapiai)
  2007-05-05
Puslapyje rodyti po