Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokyklos strategijos formavimo principai: lietuviška Kristijono Donelaičio mokykla Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV)

  Įvadas. Strateginio mąstymo švietimo sistemoje aspektai. Švietimo vadybos santykis su bendrąja vadyba. Strategijos esmė. Švietimo organizacijų strategijų įvairovė. Tautinio ugdymo visuomenėje ir mokykloje bruožai. Tautinio ugdymo tikslai. Tautinis tapatumas. Tautinio ugdymo veiksniai. Lietuvių bendruomenės švietimo situacija Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Lietuviškųjų organizacijų steigimas. Lietuvių bendruomenės situacija Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) šiandien. Dabartinių lietuviškų mokyklų padėtis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Kristijono Donelaičio lietuviškos mokyklos Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) strategijos formavimo ypatumų tyrimas. Organizacijos misija, vizija, tikslai ir funkcijos. Mokyklos išorinės ir vidinės aplinkos analizė. K. Donelaičio mokyklos SSGG analizė ir strateginių tikslų formavimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3).
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(71 puslapis)
  2009-02-19
 • Mokyklos veiklos galimybių studija: Kasčiukiškių pagrindinė mokykla

  Santrauka. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Pagrindinių sąvokų analizė. Strateginio planavimo iššūkis. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Įstaigos vizija, misija, organizacijos kultūra, tikslai. Mokyklos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizės metodika. Strateginių alternatyvų analizė. Vidaus audito sistema. Tyrimo rezultatų analizė. Kasčiukiškių pagrindinės mokyklos aplinkos analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Institucijos išteklių(vidinių veiksnių) analizė. Mokyklos istorijos apžvalga. Teisinė bazė. Mokyklos reorganizavimo planas. Organizacinė struktūra. Žmonių ištekliai. Finansiniai ir materialieji ištekliai. Veiklos sistema. Planavimo sistema. Ryšių sistema. Vidaus audito sistema. SSGG analizė. Institucijos veiklos strategija. Misija, vizija. Mokyklos tikslai ir uždaviniai. Veiklos turinys. Išvados ir pasiūlymai.
  Mokslas ir švietimas, diplominis darbas(66 puslapiai)
  2009-02-25
 • Mokymo bendradarbiaujant taikymas pradiniame ugdyme

  Įvadas. Teoriniai mokymo bendradarbiaujant pagrindai. Mokymo bendradarbiaujant idėjų raida Lietuvoje. Svarbiausi mokymo bendradarbiaujant elementai. Mokinių sąveikos organizavimo principai. Teigiamos tarpusavio priklausomybės ir asmeninės atsakomybės formavimas. Bendradarbiaujančių grupių ypatybės. Mokytojo vaidmuo bendradarbiavimo atmosferos kūrime. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Mokymo bendradarbiaujant pedagoginės patirties analizė. Išvados. Priedai (4).
  Pedagogika, diplominis darbas(74 puslapiai)
  2006-02-28
 • Mokymosi motyvacija (2)

  Įvadas. Mokymosi prieinamumo modeliavimas. Mokymosi nauda ir reikšmė. Mokymosi motyvacijos pagrindiniai principai. Mokymasis ir mokymosi motyvacija žinių visuomenėje ir Nuotolinio (distancinio) mokymosi plėtra. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(19 puslapių)
  2006-05-25
 • Mokinių ir tėvų tarpusavio santykių dinamika ir jų įtaka ugdymosi procesui

  Įvadas. Tyrimo tikslas– plačiau susipažinti su tėvų ir mokinių santykių dinamika, tų santykių įtaka ugdymosi procesui pradinėse klasėse ir paauglystėje. Analitinė dalis. Mokinių santykių su tėvais charakteristika. Šeimos samprata. Emocijų reikšmė pradinuko ir paauglio asmenybės formavime. Tarpusavio santykiai šeimoje. Mokinių ir tėvų bendravimo ypatumai paauglystėje. Tėvų reikalavimai vaikams ir poveikio būdai. Vaikų santykiai su tėvais nepilnose šeimose. Tiriamoji dalis. Mokinių ir tėvų santykių dinamika ir jos įtaka ugdymosi procesui. Išvados ir pasiūlymai. Informacinių šaltinių sąrašas. Anotacija. Priedai (2).
  Pedagogika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2009-01-22
 • Moksleivių fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Fizinio aktyvumo reikšmė asmenybės ugdymui ir sveikatai. Fizinio aktyvumo raida. Fizinis aktyvumo ugdymas. Fizinis aktyvumas ir sveikata. Fizinio aktyvumo skatinimas mokykloje. Moksleivių veiklos motyvacija. Veiksniai skatinantys v alkų fizinį aktyvumą. Savigarbos modelis. Pirminis fizinės kompetencijos suvokimo lygis (pagal amžiaus tarpsnius). Fizinio aktyvumo džiaugsmas. Draugų įtaka fiziniam aktyvumui. Fizinio aktyvumo piramidė. Moksleivių fizinio aktyvumo didinimo strategijos. Veiksniai įtakojantys fizinį aktyvumą. Veiksnių klasifikavimas. Moksleivių fizinio aktyvumo žadinimas (remiantis įvairias autoriais). Metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedas (anketa).
  Sportas, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2006-10-31
 • Moteriško proginio kostiumo projektavimas

  Įvadas. Šio diplominio projekto tikslas − suprojektuoti moterišką pusiau prigludusio silueto paltą. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo darbu, sąrašas. Baigiamajame darbe naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Rinkos analizė ir pardavimų prognozė. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos nustatymas. Konkurentų analizė. Pardavimo apimties nustatymas. Kainos prognozė. Reikalavimai projektuojamam gaminiui. Mados krypties analizė. Medžiagų parinkimas. Darbo metodai ir priemonės. Projektuojamo gaminio konstrukcinis eskizas. Drabužių konstravimo metodikos parinkimas. Pagrindiniai duomenys, reikalingi gaminio konstravimui. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Konstrukcinio brėžinio sudarymas. Konstrukcinis brėžinys M1:4. Gaminio lekalų sudarymas. Lekalų sudarymo schemos M1:4. Gaminio siuvimo technologija. Gaminio apdorojimo metodai. Gaminio apdorojimo technologinis nuoseklumas. Lekalų ir gaminio matų lentelė. Gaminio projektavimo ir gamybos naudingumo nustatymas. Gamybos apimties nustatymas. Gaminio projektavimo ir gamybos išlaidų prognozė. Kainos nustatymas. Pajamų, pelno prognozė ir analizė. Išvados ir pasiūlymai. Baigiamajame darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašas. Baigiamojo darbo anotacija lietuvių ir užsienio kalbomis. Die Litauisch und Deutschsprache Annatation zur Diplomarbeit. Priedai (4 psl.).
  Mada ir drabužiai, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2010-02-09
 • Moteriškų suknelių kolekcija: "Žirginys"

  Įvadas. Darbo tikslas: sukurti proginių moteriškų suknelių kolekciją. Techninė užduotis naujo gaminio kūrimui. Baigiamojo darbo pagrindimas. Konstrukcinė - technologinė dalis. Drabužių asortimento parinkimas ir pagrindimas. Techniniai pasiūlymai. Gaminių modelių analizė. Suknelės modelio – analogo (MA1) charakteristika. Suknelės modelio – analogo (MA2) charakteristika. Suknelės modelio (MA3) charakteristika. Suknelės modelio – analogo (MA4) charakteristika. Suknelės modelio – analogo (MA5) charakteristika. Moteriškų suknelių kolekcija "Žirginys". Eskizinis projektas. 2008 metų pavasario ir vasaros mados kryptys. Kolekcijos ir pagrindinio modelio analizė. Techninis projektas. Medžiagų parinkimas projektuojamam gaminiui. Megztinės medžiagos charakteristika. Siuvimo siūlų charakteristika. Gaminio priežiūros simboliai. Konstrukcinių brėžinių sudarymas. Drapiruoto priekaklio konstravimas. Pagrindinio modelio techninis modeliavimas. Lekalų sudarymas. Lekalų sudarymas. Techninis lekalų dauginimas (gradavimas). Lekalų išklotinių sudarymas. Siūlinių sujungimų charakteristika. Reikalavimai gaminio hidroterminiam apdorojimui. Gaminių siuvimui naudojami įrengimai. Darbo padalos sudarymas. Gaminio pasiuvimo laikas. Kokybės kontrolės organizavimas. Ekonominė dalis. Gamybinė programa. Techninių – ekonominių rodiklių skaičiavimai. Išvados ir pasiūlymai.
  Mada ir drabužiai, diplominis darbas(61 puslapis)
  2009-04-09
 • Moters figūros vaizdavimas šiuolaikinėje dailėje: "Troškimai"

  Įvadas. Kūno teorijos ir menas. Moters figūros vaizdavimas skulptūroje. Moters figūros vaizdavimas tapyboje. Moters figūros vaizdavimas fotografijoje, akcijose, videofilmuose. Moters figūra performansuose. Moters figūra instaliacijose marionetėse. "Tylusis feminizmas" Lietuvos mene. Tekstilė (dailioji, smulkioji, mišri tekstilė). Erdvinė tekstilė. Netradicinės technologijos tekstilėje. Moters figūra šiuolaikinės tekstilės kūriniuose. Moters drabužiai. Darbo atlikimo technika. Pritaikomumas mokykloje. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Dailė, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2007-05-05
 • Moterų diskriminavimas Lietuvos darbo rinkoje

  Teoriniai diskriminacijos darbo rinkoje aspektai. Diskriminacija ir jos rūšys. Diskriminavimo teorija. Moters padėties visuomenėje raida. Moterų padėtis apmokamo darbo rinkoje. Moterys Europos Sąjungos šalių darbo rinkoje ir lygių galimybių įgyvendinimas. Moterų padėtis apmokamo darbo rinkoje Lietuvoje. Moters padėtis Lietuvos visuomenėje. Užimtumas, darbo užmokestis, darbų segregacija. Moterų bedarbystė. Moterų aktyvumas versle. Lyties reikšmė darbo skelbimuose. Moteriškos ir vyriškos profesijos darbo skelbimuose. Tyrimo išvados. Išvados. Pasiūlymai. Santrauka.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(50 puslapių)
  2005-10-06
 • Moterų nusikaltimų socialiniai veiksniai

  Įvadas. Moterų nusikaltimų analizės teorinės prielaidos. Nusikalstamumas: samprata ir specifika. Nusikaltimas, kaip realiatyvi sąvoka. Nusikalstamumo ir konkrečių nusikalstamų veikų priežastys. Moterų įvykdomų nusikaltimų charakteristika ir ją aiškinančios teorijos. Moterų nusikalstamumo statistika Lietuvoje 1990-2007 metais. Moterų nusikalstamumą įtakojančių socialinių veiksnių analizė. Socialiniai veiksniai, turintys įtakos moterų nusikalstamumui. Teorijos, aiškinančios moterų padarytų nusikaltimų socialinius veiksnius. Anomijos teorijos. Nusikalstamumo priežasčių teorijos. Kontrolės teorijos. Feminizmo teorijos. Išvados.
  Sociologija, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2011-08-22
 • Motinystės apsauga Lietuvoje

  Santrauka. Summary. Įvadas. Motinystės apsaugos priemonės. Motinų ir kūdikių sveikata. Motinystės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Pašalpa nėštumo ir gimdymo atostogų metu. Vaiko priežiūros atostogos. Pašalpa vaiko priežiūros atostogų metu. Vaiko priežiūros paslaugos. Motinoms teikiamos lengvatos ir jų teisės. Išmokos, kompensacijos ir kitos lengvatos. Motinų teisės ir diskriminacija darbe. Motinystės ir profesinės veiklos derinimo problemos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo metodas. Tyrimo atranka. Tyrimo eiga ir organizuotumas. Tyrimo rezultatai. Rezultatų pristatymas. Rezultatų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2008-12-24
 • Motyvacijos ir motyvavimo priemonių vertinimas viešbutyje

  Įvadas. Kas yra motyvacija. Pagrindiniai motyvacijos teiginiai. Motyvacijos teorijų apžvalga. A. Maslow poreikių hierarchijos teorija. C. Alderferio ERG teorija. V. Vroomo lūkesčių teorija. Poreikių pažinimas motyvacijos skatinimo sistemoje. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Darbuotojų motyvavimo metodai. Darbo užmokestis kaip motyvavimo priemonė. Socialiniai motyvatoriai. Motyvacija kaip mokymo priemonė ir kaip tikslas. "N" įmonės – viešbučio pristatymas. Įmonės struktūra. "N" įmonėje taikomi darbuotojų skatinimo planai. Motyvacijos skatinimo tyrimas "n" įmonėje. Motyvacijos teorijų praktinis taikymas "n" viešbutyje. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, diplominis darbas(41 puslapis)
  2006-12-11
 • Multimodaliniai gabenimai

  Anotacija. Summary. Kompetencijų sąrašas. Įvadas. Tarptautinių krovininių gabenimų analizė. Tarptautinių krovinių gabenimų rinkos paklausa ir pasiūla. Tarptautinių krovinių gabenimų rinkos vystymosi tendencijos. Srautų analizė Europos tarptautinių transporto koridoriuose. Multimodalinių gabenimų organizavimo tyrimas. Multimodalinių gabenimų transporto sistemų analizė. Multimodalinių gabenimų dalyvių teisinis aprūpinimas. Krovinių srautų prognozavimo metodai. Multimodalinių gabenimų analizė ir prognozė transporto sistemos atžvilgiu. Multimodalinių gabenimų rinkos analizė ir prognozė. Multimodalinių gabenimų vystymosi galimybės Lietuvoje. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (7).
  Transportas ir logistika, diplominis darbas(60 puslapių)
  2006-04-04
 • Muziejaus sociokultūrinis statusas Kaišiadorių bendruomenėje

  Darbe demonstruojamos profesinės kompetencijos. Santrauka. Pagrindinių sąvokų žodynas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Kaišiadorių muziejų sociokultūrinę veiklą. Muziejus kultūros kontekste. Muziejaus apibrėžimas. Muziejaus teisinė bazė. Muziejų klasifikaciniai ir tipologiniai bruožai. Kraštotyros muziejų rinkiniai. Kraštotyros muziejų reikšmė ir paskirtis. Kaišiadorių muziejus. Sociokultūrinės muziejų veiklos pagrindai. Sociokultūrinės veiklos teoriniai aspektai. Muziejų sociokultūrinės funkcijos. Muziejų ryšių su bendruomene ypatumai. Muziejų, išoriniai ir vidiniai ryšiai. Ryšių su bendruomene sistema. Darbo metodika. Darbo rezultatai ir aptarimas. Išvados. Siūlymai. Priedas: apklausa (5 psl.).
  Kultūrologija, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2009-02-25
 • Muzikinė veikla kaip naujų žinių formavimas

  Įvadas. Naujų žinių formavimo pradinėse klasėse teorinės prielaidos. Pradinuko psichinės ir fizinės raidos ypatybės. Naujų žinių pobūdis pradiniame mokykliniame amžiuje. Vaiko patirtis kaip prielaida naujų žinių formavimui(si). Vaikui aktuali veikla ir naujos žinios. Naujų žinių formavimo remiantis muzikine veikla ypatybės. Vaiko muzikinė raiška ir naujos žinios vaikui aktualioje veikloje. Vaiko muzikinės veiklos integracinis pobūdis. Muzikinė veikla – žinių šaltinis ir žinojimo forma. Naujų žinių formavimo(si) per muzikinę veiklą praktikos tyrimas. Tyrimo organizavimas ir imties charakteristika. Pedagogų požiūrio į naujų žinių formavimą per muzikinę veiklą tyrimas. Vaikų požiūrio į naujų žinių formavimą per muzikinę veiklą tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(51 puslapis)
  2007-12-29
 • Muzikos terapijos poveikio analizė pacientams, turintiems psichosomatinių sutrikimų

  Santrauka. Įvadas. Muzika, jos vaidmuo ir įtaka žmogui. Garso savybės bei poveikis. Garso pojūčiai ir savybės. Žmogaus klausos organų sandara ir veikla. Garso savybės, jų taikymas. Biorezonansas ir akustinis organizmo laukas. Reikšmingiausios muzikos funkcijos, veikiančios emocinę bei intelektualinę sferą. Muzikos daromos įtakos hipotezės. Psichofiziologinis muzikos poveikis žmogaus funkcijoms bei vidiniam pasauliui. Muzika ir emocijos. Įvairių muzikos žanrų įtaka žmogaus psichinei veiklai. Muzikos terapija. Kai kurie muzikos terapijos istoriniai aspektai. Šiuolaikinės muzikos terapijos kilmė. Muzikinių intervalų charakteristika. Muzikos terapija - nespecifinis psichoterapijos metodas. Bendra muzikos terapijos metodų apžvalga. Individualios muzikos terapijos taikymas. Grupinės muzikos terapijos taikymas. Veiksniai įtakojantys muzikos terapijos efektyvumą. Muzikos kūrinių pasirinkimas terapijai. Konsonansas – pagrindinė raminamoji muzikinės psichoterapijos priemonė. Vibroakustinė stimuliacija. Šiuolaikinės muzikos terapijos problemos. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Apibendrinimas. Išvados. Priedas (1).
  Psichologija, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-05-14
 • Namų kompiuterio aušinimo sistemos modifikavimas

  Anotacija. Įvadas. Profesinės kompetencijos demonstruojamos projekte. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Projekte naudotų pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Paprasčiausios aušinimo oru sistemos veikimo principas. Pagrindiniai reikalavimai, renkantis aušinimo sistemas, namų vartotojų grupei. Naujausių kompiuterinių korpusų apžvalga. Efektyviausios ir populiariausios aušinimo sistemos. Namų kompiuterio oro srauto krypčių analizė. Projektinė dalis. Aušinimo sistema su LM317 įtampos reguliatoriumi. Aušinimo sistema panaudojant MIC502 integrinį grandyną. Aušinimo sistema su PIC16F877 mikrovaldikliu. Kompiuterio korpuso modifikavimas efektyviam aušinimo sistemų palaikymui. Aušinimo sistemų lyginamasis vertinimas. Darbo sauga ir ekologija. Ekonominė dalis. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Kompiuteriai, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2010-06-28
 • Narkomanijos prevencija mokykloje

  Santrauka. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Narkomanija Lietuvoje. Žalingų įpročių paplitimas Lietuvoje. Statistinė informacija apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimą bei neteisėtą apyvartą Lietuvoje 2006 m. Narkomanijos prevencija mokykloje. Narkotinių medžiagų samprata ir klasifikacija. Priežastys, įtakojančios narkotikų vartojimą mokinių tarpe. Narkomanijos prevencijos pagrindiniai aspektai mokykloje. Pagalbos telefonai. Narkomanijos prevencijos pagrindiniai aspektai šeimoje. Narkomanijos prevencijos mokykloje tyrimas. Tyrimo metodika. Anketinės apklausos analizė ir apibendrinimas. Išvados. Priedai (4).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2007-11-14
 • Narkotikų paplitimas moksleivių tarpe

  Santrauka. Summary. Įvadas. Tikslas - Nustatyti narkotikų paplitimą moksleivių tarpe. Narkotikų ir narkomanijos samprata. Narkotikai mokyklose. Priklausomybės nuo narkotinių medžiagų priežastys. Narkotikų rūšys ir jų poveikis. Sergamumas narkomanija. Kaip atpažinti narkotikus vartojantį asmenį. Pagalba priklausomam nuo narkotikų asmeniui. Prevencijos programos. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tiriamųjų imtis. Tyrimo metodai. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Medicina, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2009-10-15
Puslapyje rodyti po