Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Diplominiai darbai

Diplominiai darbai (575 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu

  Kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Transporto reikšmė. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Transporto grandinės ir jų logistika. Įmonės vidaus transporto organizavimas. Užsienio prekyba. Užsienio prekybos pagrindai. Pristatymo ir mokėjimo sąlygos. Tarptautinės prekybos sąlygos "Incoterms". Importo ir eksporto procedūros Lietuvos Respublikoje. Praktinė dalis. Vežimai kelių transportu. Kelių transporto kiekybiniai bruožai. Trampiniai vežimai. Linijiniai vežimai. Kombinuotas krovinių transportavimas. Multimodaliniai pervežimai. Krovinių vežimo sutarties vykdymas. Krovinio vežimo sutarties sudarymas. Reikiami lydimieji dokumentai. Pristatymo terminų reguliavimas pagal CMR. Krovinio perdavimas vežėjo dispozicijon. Papildomi disponavimo kroviniu pavedimai. Vežimo ir pristatymo kliūtys. Vežimo sutartyje numatyta atsakomybė. TIR knygelės veikimo principas. Kroviniai ir jų srautai. Krovinių klasifikavimas. Krovinių vežimų apimtys, jų apyvarta, srautai. Krovinių srautų optimizavimas. Atsargų valdymas ir vežimų partijų optimizavimas. Krovinių partijų formavimas ir kaupimas. UAB "Pakeleivis" ekspedicinė bendrovė. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija užsienio kalba.
  Transportas ir logistika, diplominis darbas(56 puslapiai)
  2006-05-21
 • Krovininių automobilių keltuvas

  Įvadas. Krovininių automobilių keltuvo analogų apžvalga, konstrukcija, jos sudėtiniai elementai ir veikimo principas. Analogų apžvalga. Hidraulinis – pneumatinis vieno cilindro keltuvas. Hidraulinis dviejų cilindrų keltuvas. Hidraulinis – pneumatinis vieno cilindro domkratas. Mechaninis – sraigtinis keturių stovų keltuvas. Mechaninis – sraigtinis šešių stovų keltuvas. Keltuvo konstrukcija, jos sudėtiniai elementai ir veikimo principas. Krovininių automobilių keltuvo stiprumo skaičiavimas. Veikiančių apkrovų skaičiavimas. Išilginių plokščių stiprumo skaičiavimas. Skersinės sijos stiprumo skaičiavimas. Stovų stiprumo skaičiavimas. Hidraulinės sistemos skaičiavimas. Hidraulinio cilindro skaičiavimas. Siurblio parinkimas. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Hidraulinės pavaros naudingumo koeficiento nustatymas. Hidraulinės pavaros šiluminio darbo režimo skaičiavimas. Išilginės plokštės lankstų skaičiavimas. Lankstus veikiančios apkrovos. Lanksto piršto stiprumo skaičiavimas. Lanksto kilpų stiprumo skaičiavimas. Lanksto kilpų suvirinto sujungimo stiprumo skaičiavimas. Krovininių automobilių keltuvo eksploatavimas. Atestacija. Apžiūra. Statinis bandymas. Dinaminis bandymas. Priežiūra. Techninis aptarnavimas ir remontas. Darbo sauga eksploatuojant krovininių automobilių keltuvą. Bendrieji techniniai reikalavimai. Reikalavimai varžtiniams sujungimams. Reikalavimai medžiagoms ir suvirinimo darbams. Aplinkosauga gaminant ir eksploatuojant krovininių automobilių keltuvą.
  Inžinerija, diplominis darbas(51 puslapis)
  2009-05-25
 • Krovininių automobilių remonto įmonės Šiauliuose valdymo mechanizmų remonto baro projektavimas

  Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Gamybos programa. Metinė darbų apimtis. Įmonės metinė darbų apimtis. Baro metinė darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Etatinių darbuotojų skaičius. Pagalbinių darbuotojų skaičius. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo ir pagalbinių postų skaičius. Darbo postų skaičius. Gamybos įranga. Įrengimų žiniaraštis. Prietaisai, įtaisai ir įrankiai. Gamybinių patalpų plotas. Energetika. Suslėgtas oras. Vanduo gamybos reikmėms. Technologinis procesas. Stabdžių sistemos remontas. Gamybos organizavimas. Įmonės organizacinė struktūra. Darbo proceso organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Aplinkos apsauga. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacija. Darbuotojų sauga. Pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, jų poveikis sveikatai, būtinos saugos priemonės. Autošaltkalvio veiksniai prieš darbo pradžią. Autošaltkalvio veiksmai darbo metu. Autošaltkalvio veiksmai baigus darbą. Gaisrinė sauga. Aplinkos apsauga.
  Vadyba, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2007-05-29
 • Krovinių terminalo veiklos analizė: krovinių transportavimas UAB "Transekspedicija"

  Įvadas. Lietuvos kelių transporto esama padėtis. Kelių transporto perspektyvos. Terminalo paskirtis. Kelių transporto terminalai. Muitinės terminalo steigimas. Prekių sandėliavimas terminale. Krovinių išsaugojimas. Rinktinių krovinių transportavimo būdų privalumai ir trūkumai. Pristatymo sąlygos. Krovinių vežimo UAB "Transekspedicija" ūkinė ir finansinė analizė. Terminalo darbo analizė UAB "Transekspedicija". Parko struktūra. Vežamų krovinių rūšys ir struktūra. Krovinio siuntos nustatymas. Skyrių atsakomybė terminalo krovinių. Galimybė prekių saugojimo terminale. UAB "Transekspedicija" paslaugos už terminalą. UAB "Transekspedicija" terminalo veiklos tobulinimas. Galimybė pervežti krovinius iš vieno terminalo į kitą. Terminalo veiklos kompiuterizavimas. Terminalo panaudojimo efektyvumo didinimo krytis. Išankstinės dokumentacijos gavimas. Darbo apmokėjimo sistemos tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1).
  Transportas ir logistika, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2008-09-18
 • Krumplių frezavimo staklių drožlių transporterių judesio pavaros cilindrų kotų remonto baro projektas

  Darbo santrauka. Įvadas. Panaudotų informacijos šaltinių apžvalga. Projektavimo metodika ir priemonės. Profesinių kompetencijų sąrašas. Techninis – ekonominis pagrindimas. Situacijos rinkoje analizė. Produkcijos poreikio nustatymas. Reikalavimai gaminio kokybei. Saugos darbe ir ekologijos reikalavimai. Analitinė dalis. Gaminio ir jo sudėtinių detalių aprašymas. Gamybos tipo parinkimas ir pagrindimas. Detalės remonto techninės sąlygos. Gaminio detalių defektavimo būdų ir priemonių parinkimas. Detalės defektavimas. Gaminio remontojamos detalės medžiagos, jos savybių ir cheminės sudėties analizė. Detalės defektuotų paviršių remonto būdų analize ir parinkimas. Detalės remontuojamų paviršių apdorojimo technologinės pakopos ir jų techniniai duomenys. Užlaidų detalių paviršių mechaniniam apdirbimui parinkimas. Technologinių įrenginių ir įrangos parinkimas. Remonto techniloginių operacijų projektavimas. Technologinė dokumentacija. Organizacinė dalis. Padalinio darbo organizavimas. Padalinio techninio aprūpinimo organizavimas. Remonto ūkio organizavimas. Darbų sauga, gamybos sanitarija ir priešgaisrinė sauga bare. Pagrindinių ir pagalbinių įrenginių išdėstymas. Finansinė dalis. Įrenginių poreikio ir vertės skaičiavimas. Gamybinio ploto poreikio ir jo vertės skaičiavimas. Baro darbuotojų skaičiaus nustatymas. Darbo užmokesčio fondo skaičiavimas. Pagrindinių medžiagų kiekio ir vertės nustatymas. Gaminio savikainos kalkuliacijos sudarymas. Rezultatyvinė dalis. Darbo išvados.
  Inžinerija, diplominis darbas(70 puslapių)
  2006-12-22
 • Kulinarijos cecho patiriamų išlaidų įvertinimas ir jų mažinimo būdai: AB "Norfos mažmena"

  Įvadas. Tikslas – įvertinti UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho patiriamas išlaidas ir pateikti rekomendacijas jų mažinimui. Išlaidų sampratos, klasifikacijos bei išlaidų analizės metodų teoriniai aspektai. Išlaidos: jų apibūdinimas. Išlaidų apskaita. Išlaidų klasifikavimas. Gamybos išlaidų struktūros analizė. Produkcijos savikainos analizė pagal kalkuliacinius išlaidų straipsnius. Darbo užmokesčio išlaidų analizė. Išlaidų vienam prekinės produkcijos litui dinamikos analizė. Išlaidų – apimties – pelno analizė. Išlaidų mažinimo rekomendacijų teorinis pagrindimas. UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho išlaidų analizės praktiniai aspektai. UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho charakteristika. Kulinarijos cecho gamybos išlaidų struktūros analizė. Kulinarijos cecho produkcijos savikainos analizė pagal kalkuliacinius išlaidų straipsnius. Kulinarijos cecho darbininkų darbo užmokesčio išlaidų analizė. Išlaidų vienam prekinės produkcijos litui dinamikos analizė. UAB "Norfos mažmena" kulinarijos cecho išlaidų mažinimas. Krabų salotų su ryžiais kritinio pelningumo taško analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (6).
  Mikroekonomika, diplominis darbas(44 puslapiai)
  2009-01-23
 • Kultura i przyroda jako czynniki określające atrakcyjność turystyczną państw Bałtyckich

  Darbas lenkų kalba. Gamta ir kultūra - veiksniai, lemiantys Baltijos šalių turistinį patrauklumą. Wprowadzenie. Podstawowe informacje o Litwie i Łotwie. Ziemia i ludzie. Położenie geograficzne. Klimat. Krainy etnograficzne. Grupy etniczne. Religia. Język. Najważniejsze wydarzenia historyczne w dziejach państw bałtyckich. Ustrój polityczny. Rząd i polityka. Gospodarka. Przyroda jako czynnik wpływający na atrakcyjność turystyczną państw bałtyckich. Opis elementów przyrody – informacje ogóln. Przyroda a folklor. Bursztyn – złoto bałtyckie. Rezerwaty Przyrody i Parki Narodowe oraz ich walory turystyczne. Kultura czynnikiem określającym atrakcyjność turystyczną państw bałtyckich. Życie kulturalne. Zwyczaje i obyczaje Bałtów. Festiwale, konkursy i uroczystości związane ze świętami państwowymi, ludowymi i kościelnymi. Muzea i ośrodki twórczości ludowej. Najważniejsze miasta Litwy ośrodkami kultury. Wilno – europejska stolica kultury. Troki – śladami Karaimów. Kowno – kolebka litewskiej kultury i tradycji. Šiauliai – północna Litwa i jej centrum duchowe. Kiernów – pierwsza stolica Litwy. Park Europy. Najważniejsze miasta Łotwy ośrodkami kultury. Ryga – wielokulturowe miasto światowego dziedzictwa. Rundale,Mežotne, Bauska i Mittawa – zabytkowe pałace i zamki. Kurlandia – śladami Liwów. Inflanty. Podsumowanie i wnioski. Literatura. Zestawienie fotografii. Zestawienie rycin.
  Turizmas, diplominis darbas(111 puslapių)
  2011-06-29
 • Kultūrinio turizmo veiklos aspektai kultūrines paslaugas teikiančiose įstaigose Klaipėdoje

  Įvadas. Turizmo ir kultūrinio turizmo samprata. Turizmo klasifikavimas. Kultūrinio turizmo svarba. Turizmo poveikis. Kultūrinio turizmo produktai. Kelionių organizatoriai, agentūros. Turistų informavimo būdai. Kultūrinio turizmo objektas - muziejai. Kultūrinio turizmo veiklos aspektai kultūrines paslaugas teikiančiose įstaigose Klaipėdoje tyrimas. Tyrimo metodika. Kultūrinio turizmo aspektai miesto savivaldybės strategijose. Biudžetinių įstaigų teikiančių kultūrines paslaugas turistams vadybos ypatumus. "X" ir "Y" muziejų lankomumas. Muziejų edukacinė veikla. "X" ir "Y" muziejų reklamos platinimo būdai.
  Turizmas, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2007-02-19
 • Kurtuvėnų žuvininkystės tvenkiniai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Bendri duomenys apie Kurtuvėnų žuvininkystės ūkį, surašyti remiantis archyviniais žurnalais. Kurtuvėnų tvenkiniai prieš Antrąjį pasaulinį karą. Darbo tikslai ir uždaviniai. Metodika. Tyrimo objektas. Darbo rezultatas. Tvenkinių skirstymas. Tvenkiniai esantys už parko teritorijos ribų. Žiemojimo tvenkiniai. Tvenkinių paruošimas žuvų peržiemojimui. Deguonies kitimo stebėjimai vasario mėnesį žiemojimo tvenkiniuose 2005 metais.
  Biologija, diplominis darbas(13 puslapių)
  2006-11-19
 • Labdaros ir paramos teikimas socialiai remtiniems asmenims Kauno mieste

  Santrauka. Sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – teoriškai ir empiriškai išanalizuoti labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims Kauno mieste. Labdaringų organizacijų raida Lietuvoje. Labdaros ir paramos samprata Lietuvos įstatymuose. Labdaros ir paramos samprata labdaros ir paramos įstatyme. Anoniminė parama. Specifiniai labdaros ir paramos teikėjai. Labdaros ir paramos samprata civiliniame kodekse. Mokesčių lengvatos labdaros ir paramos teikėjams. Lietuvos respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Pelno mokestis. Valstybės ir nevyriausybinių organizacijų parama. Socialinė parama. Socialinės paslaugos. Nevyriausybinių organizacijų parama. Socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant labdarą ir paramą. Empirinis tyrimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo tikslas – ištirti labdaros ir paramos teikimą socialiai remtiniems asmenims Kauno mieste. Tyrimo rezultatų pateikimas ir analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, diplominis darbas(40 puslapių)
  2009-09-28
 • Laimės samprata lietuvių filosofijoje

  Įvadas. Laimės samprata filosofijos istorijos kontekste. Antika. Viduramžiai. Naujieji laikai. Laimė lietuvių filosofijoje. Laimė senojoje lietuvių pasaulėvaizdoje. Laimė Vilniaus universiteto filosofų darbuose. Lietuvos švietėjiškosios epochos filosofai apie laimę. Laimė moderniojoje lietuvių filosofijoje. XX amžiaus pirmoji pusė. XX amžiaus antroji pusė. Išvados.
  Filosofija, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-12-11
 • Lankytojų aptarnavimo tobulinimas: restoranas "La Paysage"

  Maitinimo įmonių aptarnavimo paslaugų teorinis pagrindimas. Paslaugų samprata. Paslaugų kokybė. Rodikliai apibūdinantys paslaugų rezultatą. Maitinimo įmonių aptarnavimo paslaugos ir ypatumai. Įvaizdžio formavimas. Aptarnaujantis personalas ir komandos samprata. Veiksniai, lemiantys aptarnaujančio personalo darbo kokybę. Vartotojų elgsenos ypatumai. Restorano "Le paysage" lankytojų aptarnavimo analizė. Restorano darbo analizė. Restorano lankytojų nuomonės tyrimas. Aptarnavimo darbuotojų nuomonės tyrimas. Išvados ir siūlymai. Summary. Darbas iliustruotas grafikais.
  Rinkodara, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2009-01-28
 • Lanksčios linijos komponavimo optimizavimas

  Santrauka. Summary. Įvadas. Technologinio proceso analizė. Įrenginių parinkimas. Įrenginio modelio sudarymas. Modeliavimo rezultatų analizė. Įrenginio našumo padidinimo galimybės. Išvados.
  Elektronika, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2006-05-17
 • Leidimų rūšys ir jų naudojimas transporto įmonėje vežant krovinius tarptautiniais maršrutais

  Įvadas. Diplominio darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Analitinė dalis. Individualios įmonės analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės transporto priemonių parkas. Krovinių srautų ir maršrutų apžvalga. Paslaugos technologija. Pagrindiniai paslaugų klientai. Personalo poreikis ir jo planavimas. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. IĮ SWOT analizė. Projektinė dalis. Leidimų rūšys ir jų naudojimas IĮ vežant krovinius tarptautiniais maršrutais. Krovinių gabenimo maršruto Lietuva-Rusija analizė. Transporto priemonės parinkimas maršrutui. Maršruto technologinio proceso ypatumai. Krovinio ir transporto priemonės dokumentai. Vežėjo atsakomybė. Leidimų sistema. Maršruto Lietuva-Rusija ekonominė analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Transportas ir logistika, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2006-06-19
 • Leipalingio parapijos istorinės, religinės ir pastoracinės veiklos analizė

  Įžanga. Leipalingio istorinė ir religinė praeitis iki XX amžiaus pradžios. Miestelio pavadinimas, kilmė ir dvaras. Leipalingio parapijos įkūrimas. Bažnyčios statyba. Leipalingyje dirbę kunigai. Parapijos gyvenimas nuo 1910 iki 1989m. Mokykla, švietimas ir kultūra. Tautinis išsivaduojamasis judėjimas. Tremtis ir žudynės. Pogrindinė veikla. Kunigo K. Ambraso nuopelnai religiniame švietime. Katalikiško jaunimo gyvenimas tarybiniais laikais. Religinio ir kultūrinio gyvenimo pokyčiai, atkūrus Nepriklausomybę. Religinių ir kultūrinių renginių atnaujinimas. Jaunimo religinio gyvenimo pokyčiai. Išvados.
  Krikščionybė, diplominis darbas(37 puslapiai)
  2005-09-18
 • Lengvųjų automobilių išardymo – surinkimo skyriaus projektavimas: UAB "Akstė"

  Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Analitinė dalis. Projektuojamos įmonės charakteristika. Įmonės valdymas. Darbo ir poilsio režimas. Atliekami darbai ir jų paskirstymas. Materialinis aprūpinimas ir apskaita. Technologinė ir konstrukcinė dalis. Metinė darbų apimtis. Išardymo surinkimo posto metinis darbų imlumas. Darbininkų skaičius. Technologiškai būtinų darbininkų metinis laiko fondas. Reikalingų darbininkų skaičius. Etatinis darbininkų skaičius. Postų skaičius skaičiavimas. Technologiniai įrengimai. Gamybinių patalpų plotai. Lengvųjų automobilių išardymo – surinkimo technologiniai procesai. Prietaiso aprašymas. Prietaiso skaičiavimas. Sauga darbe. Instruktavimas ir mokymas. Apšvietimas, šildymas, ventiliacija. Saugos darbe taisyklės. Priešgaisrinė sauga. Gamtos sauga. Ekonominė dalis. Tiesioginės išlaidos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimas pateiktas. Išlaidos energijai. Pastovios (netiesioginės) išlaidos. Administracijos darbuotojo darbo užmokestis. Ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo skaičiavimas. Patalpų išlaikymo išlaidos. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos įrengimų einamajam remontui. Išlaidos darbų saugai. Projektuojamo objekto savikaina. Projektuojamo objekto pajamų prognozavimas. Pelno (nuostolio) skaičiavimas. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai – ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Mechanika, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2007-02-23
 • Lengvųjų automobilių paruošimo ir dažymo baro projektavimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Gruntavimas. Užpildai. Glaistas. Smulkus glaistas. Užpildantys ir įsiskverbiantys glaistai. Glaistymas. Šlifavimas. Pasiruošimas dažymui. Dažymo kamera. Kompresorius ir jo priežiūra. Dažų maišymo aparatas. Dažymas. Senų automobilių perdažymas ir dažymas dviem spalvom. Nedidelio paviršiaus ploto dažymas. Vieno sluoksnio metalo efektinis dažymas. Dviejų sluoksnių metalo efekto dažymas. Daugiasluoksnio efekto dažymas. Dažymas priderinant atspalvius. Antikorozinis paruošimas. Technologinė dalis. Objekto charakteristika. Darbų apimties nustatymas. Technologinių įrenginių parinkimas. Įrangos parinkimas. Įrankių, prietaisų parinkimas. Reikalingų medžiagų parinkimas. Gamybinių patalpų ploto skaičiavimas. Atliekamų darbų technologinis procesas. Organizacinė dalis. Darbo vietų organizavimas. Technologinis procesas. Darbo ir gamtos sauga, priešgaisrinė technika. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai iškilus pavojui. Darbuotojo veiksmai po darbo. Gamtos apsauga. Sveikatos apsaugos priemonės. Comfort Plus dulkių respiratorius. Priešgaisrinė sauga. Ekonominė dalis. Projekto ekonominis skaičiavimas. Kapitaliniai įdėjimai. Išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados.
  Vadyba, diplominis darbas(55 puslapiai)
  2008-01-24
 • Lengvųjų automobilių techninės priežiūros pakelės stoties Radviliškio rajone projektavimas

  Anotacija. Annotation. Baigiamojo projekto užduotis. Profesinių kompetencijų, demonstruojamų projekte, sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Technologijos skyrius. Gamybos programa. Metinė darbų apimtis. Įmonės metinė darbų apimtis. Pakelės stoties metinė darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Etatinių darbuotojų skaičius. Pagalbinių darbuotojų skaičius. Vadovaujančių darbuotojų skaičius. Darbo ir pagalbinių postų skaičius. Gamybos įranga. Įrangos žiniaraštis. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotas. Energetika. Elektros energija. Metinis elektros energijos sąnaudos apšvietimui. Metinės elektros energijos sąnaudos. Suslėgto oro sąnaudos. Vanduo gamybos reikalams. Technologinio proceso organizavimo schema. Atliekamų darbų technologinis procesas. Automobilio VW Pasat vairo mechanizmas su stiprintuvu. Vairo pavaros su stiprintuvu išėmimas. Vairo pavaros su stiprintuvu įdėjimas. Oro pašalinimas iš sistemos. Sistemos hermetiškumo patikrinimas. Vairo pavaros tarpelio reguliavimas. Vairo traukės keitimas. Automobilio VW Pasat vairo mechanizmo hidraulinis siurblys. Dirželio įtempimas. Darbo organizavimo skyrius. Įmonės organizacinė struktūra. Pakelės stoties proceso organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo ir poilsio režimas. Darbuotojų saugos ir aplinkos apsaugos skyrius. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Ventiliacija. Darbuotojų sauga. Aplinkos apsauga. Konstravimo skyrius. Prietaisų analizė. Projektuojamas prietaisas. Prietaisas palyginimui Nr. 1. Prietaisas palyginimui Nr. 2. Prietaiso paskirtis, konstrukcija ir veikimo principas. Prietaiso techninė charakteristika. Prietaiso detalių medžiagų parinkimas. Ekonominio pagrindimo skyrius. Darbuotojai ir jų darbo apmokėjimas. Gamybos išlaidos. Įrengimų vertė ir nusidėvėjimas. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms ir žaliavoms. Išlaidos medžiagoms ir žaliavoms. Išlaidos vandeniui. Išlaidos elektros energijai. Savikainos kalkuliacija. Finansiniai rodikliai. Paskolos grąžinimo grafikas. Pelno (nuostolio) prognozė. Atsipirkimo laikas. Išvados ir rekomendacijos.
  Kinematika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-05-01
 • Lietuvių kalbos ugdymo problemų sprendimas

  Įvadas. Lietuvių kalbos ugdymo turinys iki mokyklos reformos. Programos. Vadovėliai. Lietuvių kalbos ugdymo turinio kaita atgavus Lietuvai nepriklausomybę. Kas sąlygoja lietuvių kalbos ugdymo kaitą? Programos. Vadovėliai. Lietuvių kalbos ugdymo problemų sprendimas pedagoginiame žurnale "Žvirblių takas". Naujojo lietuvių kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo problemos. Integravimo problema. Literatūrinio ugdymo problemos. Kalbinio ugdymo problemos. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(32 puslapiai)
  2006-10-27
 • Lietuvos bankų teikiamos paslaugos fiziniams asmenims

  Įvadas. Bankas kaip paslaugų teikėjas. Lietuvos bankų teikiamos paslaugos fiziniams asmenims. Lietuvos bankų teikiami kreditai. Bankų teikiamų būsto kreditų bendri bruožai bei jų skirtumai. Hansabanko teikiami būsto kreditai. Vilniaus banko teikiami būsto kreditai. Nordea LB banko teikiami būsto kreditai. Nord LB banko teikiami būsto kreditai. Parex banko teikiami būsto kreditai. Vartotojiškas kreditas. Kitos bankų teikiamos paslaugos. Indėliai. Lizingas. Elektroninis bankas. Kitos paslaugos. Lietuvos bankinės sistemos ateitis Europos sąjungos bankinių sistemų kontekste. Išvados ir pasiūlymai.
  Bankininkystė, diplominis darbas(49 puslapiai)
  2007-01-05
Puslapyje rodyti po