Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Bibliotekininkystė

Bibliotekininkystė (161 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Privalomieji spaudos egzemplioriai Lietuvoje

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas — išryškinti privalomojo spaudos egzemplioriaus pagrindinius bruožus Lietuvoje ir numatyti jo panaudojimo galimybes universitetų bibliotekose. Privalomojo egzemplioriaus raida ir pagrindiniai bruožai. Privalomasis egzempliorius Lietuvoje XVII-XXI amžiuje. Privalomasis egzempliorius pasaulyje. Privalomasis spaudos egzempliorius Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekose. Aukštųjų mokyklų bibliotekų raida. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedas (anketa).
  Bibliotekininkystė, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-10-02
 • Privalomojo egzemplioriaus politika Suomijoje

  Suomija ir privalomasis egzempliorius. Tiekėjai. Nacionalinei Suomijos bibliotekai reikia pristatyti: Pristatymo laikas. Už įstatymo nesilaikymą skiriama bauda.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-05-16
 • Projektas: Lietuvos dokumentinis kinas internete

  Įvadas. Tyrimo objektas – Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) dokumentai ir rengiamas projektas "Lietuvos dokumentinis kinas internete". Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) fondai. Lietuvos dokumentinis kinas bus perkeltas į virtualią erdvę. Išvados.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-10
 • Projekto įgyvendinimo planas

  Darbe aprašomas numatytų darbų kalendorinio plano sudarymas, darbų atlikimo trukmės skaičiavimas. Tikslas – nustatyti, kokius darbus būtina atlikti, numatyti jų vykdymo tvarkaraštį, apskaičiuoti reikalingų projektui išteklių poreikį bei sudaryti projekto biudžetą. Numatytų darbų kalendorinio plano sudarymas. Darbų atlikimo trukmės skaičiavimas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-01
 • Projekto viešinimas

  Projektai. Projekto viešinimas. Bibliotekinių projektų ir jų rezultatų sklaida. Projektai remiami Europos Sąjungos ar kitų fondų. Skelbimų lentos. Informaciniai renginiai. Pranešimai žiniasklaidai. Ženklų ir užrašų naudojimas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-01
 • Rankraštinė knyga antikinėje visuomenėje

  Įvadas. Rankraštinė knyga antikinėje visuomenėje. Totorių rankraščių saugojimas ir sklaida. Perrašinėjimo strategija, knygų gamybos technologijos, vertėjai/perrašinėtojai. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(6 puslapiai)
  2010-08-02
 • Rankraštinės knygos menas. Pirmieji lietuviški rankraštiniai tekstai

  Seminarinis pranešimas. Įvadas. Rankraštinės knygos menas. Pirmieji lietuviški rankraštiniai tekstai. Išvados.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-07-15
 • Ryšių su visuomene programa: Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka

  Įvadas. Ukmergės Vlado Šlaito biblioteka. Bibliotekos misija ir vizija. Aplinkos tyrimas: PEST. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. SSGG analizė. Rinkos tyrimas. Publikos. Priemonės tikslui pasiekti. Programos efektyvumo vertinimas.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-29
 • Rusijos Nacionalinės bibliotekos istorija

  Įvadas. Bibliotekos pradžia. Biblioteka kaip knygų saugykla. Nauja švietimo įstaiga Sankt Peterburge. Dimitrijas Buturlinas kaip direktorius (1843 - 1849). Politinis pavasaris Rusijoje (1850 - 1859). Modernioji era: XIX amžiaus (19 amžiaus), antra pusė. Priešrevoliucinis laikotarpis. I pasaulio karo laikotarpis. II pasaulinio karo metai (1941 – 1945). XX amžiaus (20 amžiaus) antroji puse. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(12 puslapių)
  2008-09-19
 • Skaitybos ir bibliotekos pedagogikos samprata

  Skaityba. Bibliotekos pedagogika. Suaugusiųjų švietimas. Bibliotekos ir savišvieta. Informacinis raštingumo ugdymas. Viešoji biblioteka ir informacinio raštingumo skleidimas. Nenutrūkstantis mokymas. Nenutrūkstantis mokymas viešosiose bibliotekose. Vartotojų mokymas.
  Bibliotekininkystė, referatas(10 puslapių)
  2009-04-20
 • Skaitybos psichologija

  Ppsichologiniai skaitybos aspektai. Bibliotekininkystės ir psichologijos integracija. N. Rubakino bibliopsichologija. Skaitymo poreikis, motyvai, interesai, tikslai. Skaitymo ryšys su psichiniais procesais. Dėmesys, suvokimas, atmintis, mąstymas, vaizduotė. Asmenybinių faktorių (temperamento, charakterio) poveikis lektūros pasirinkimui ir suvokimui. Asmenybę formuojantys psichologiniai faktoriai. Skaitymo sutrikimai. Disleksija. Biblioterapija. Bibliotekų paslaugos asmenims su skaitymo sutrikimais.
  Bibliotekininkystė, konspektas(11 puslapių)
  2010-06-02
 • Skaitybos sociologija

  Leidyklos ir leidėjai. Skaitymas kaip socializacijos veiksnys. Demografiniai veiksniai skaitymas ir skaityba. Skirtingos socialinės kilmės moksleivių skaitymo efektyvumo rodikliai. Skaitymo kultūros faktoriai. Raštingumo įtaka vaiko vystymuisi.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-04-20
 • Skaitymo pedagogika

  Skaitytojų tipologija: paskirtis, kriterijai, modeliai, dinamika. H. Volgasto pasiūlytas grupavimas. Skaitybos ir bibliotekos pedagogikos samprata N. Rubakino skaitytojų ugdymo teorija. Skaitymo ir naudojimosi biblioteka skatinimas ir populiarinimas. Skaitymo kultūros samprata. Skaitytojų ugdymas. Suaugusiųjų švietimas. Biblioteka ir savišvieta. Nenutrūkstantis mokymasis. Informacinis raštingumas (IR). Vartotojų mokymas.
  Bibliotekininkystė, konspektas(7 puslapiai)
  2010-06-03
 • Skaitymo psichologija

  Akies judesiai skaitant. Akies judesiai – sakados, fiksacijos ir regresijos. Pauzių ir šuoliukų santykis. Teksto sunkumas ir skaitymo greitis. Maksimaliai įmanomas skaitymo greitis. Raidžių atpažinimas. Raidės atpažinimas ir konteksto įtaka suvokimui. Žodžio atpažinimas. Bendra skaitymo proceso teorija. Skaitymo vystymasis. Skaitymosi vystymąsi lemiantys veiksniai. Skaitymo vystymasis etapai. Iki-alfabetinis vystymosi etapas. Dalinio alfabeto naudojimo etapas. Viso alfabeto naudojimo etapas. Konsoliduoto raidyno naudojimo etapas. Skaitymo vystymosi sutrikimai. Mokyklos poveikis skaitymui.
  Bibliotekininkystė, konspektas(14 puslapių)
  2010-06-03
 • Spausdintos knygos pradžia Lietuvoje

  Dokumentotyros referatas. Įvadas. Spaudos atsiradimas Pabaltyje. Pirmoji spausdinta lietuviška knyga. Pirmoji LDK spausdinta lietuviška knyga. Išvados. Priedai (1).
  Bibliotekininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2009-08-18
 • Specialiųjų bibliotekų paslaugos

  Įvadas. Lietuvos technikos biblioteka. Patentinės informacijos teikimas. Paslaugos ir projektai. Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB) kaip parlamentinės bibliotekos teikiamų paslaugų spektras. Paslaugos ir projektai. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-19
 • Straipsnio analizė: D. Kalvaitienė "Bibliotekų informacijos perspektyvos"

  Straipsnio pateiktis, parengta specialybes kalbos pristatymui. Užduotis: pasirinkti mokslinį straipsnį, susijusį su bibliotekomis, archyvais, institucijomis ir jį išanalizuoti. Atskleisti temą, problemą, aktualumą, pasakyti, apie ką rašoma straipsnyje, paaiškinti nežinomus terminus, parašyt šiek tiek apie jo autorių, pateikti straipsnio santrauką, o taip pat ir referavimą. Bibliotekų informacijos perspektyvos. Apie straipsnio autorę. Straipsnio žanras ir stilius, tema ir problema. Santrauka. Recenzija.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-10-06
 • Suomijos bibliotekų architektūra ir dizainas

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti Suomijos bibliotekų dizainą bei architektūrą. Suomijos bibliotekų architektūra ir dizainas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Bibliotekininkystė, referatas(12 puslapių)
  2009-12-23
 • Š.R. Ranganatano bibliotekininkystės dėsniai

  Įvadas. Pirmasis Š.R. Ranganatano dėsnis – knygos turi būti naudojamos. Antrasis Š.R. Ranganatano dėsnis – kiekvienam skaitytojui – jo knyga. Trečiasis Š.R. Ranganatano dėsnis – kiekvienai knygai – jos skaitytoją. Ketvirtasis Š.R. Ranganatano dėsnis – taupyti skaitytojo laiką. Penktasis Š.R. Ranganatano dėsnis- biblioteka- augantis organizmas. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(12 puslapių)
  2010-06-07
 • Švedija. Bibliotekos, smulkusis ir vidutinis verslas

  Trumpai apie Švediją. Darbo tikslas. Bibliotekos. Universitetinės ir akademinės bibliotekos. Viešosios bibliotekos. Tarptautinė biblioteka. Programos. Nacionalinė Biblioteka. Lundo universiteto Biblioteka. Smulkusis ir vidutinis verslas. Švedijos Smulkiojo Verslo Tyrimų Fondas. Skandinavijos Verslininkystės Tyrimų Institutas. Išvados. Išnašos.
  Bibliotekininkystė, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-07-08
Puslapyje rodyti po