Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Civilinė teisė

Civilinė teisė (591 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Civilinė teisė (13)

  Civilinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Atstovavimo samprata, subjektai ir rūšys. Įgaliojimas. Termino samprata, rūšys ir skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Daiktinės teisės samprata. Daiktinių teisių objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybė teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys. Nuosavybės teisės turinys. Nuosavybės teisės atsiradimas. Bendrosios nuosavybės teisės savininko teisių apsauga ir gynimas. Prievolių teisės samprata. Prievolės samprata, rūšys ir subjektai. Prievolių vykdymas. Sutarties sampratos rūšys ir forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybė samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos.
  Civilinė teisė, špera(5 puslapiai)
  2006-02-28
 • Civilinė teisė (14)

  Įvadas. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės paskirtis. Civilinės teisės tikslai. Civilinės teisės funkcijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-17
 • Civilinė teisė (15)

  Civilinės teisės sąvoka, funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-12
 • Civilinė teisė (16)

  Civilinės teisės sąvoka ir reikšmė. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinis teisnumas. Civilinis veiksnumas ir jo rūšys. Fizinio asmens gyvenamoji vieta. Pripažinimas nežinia kur esančiu ir paskelbimas mirusiu. Globa ir rūpyba. Civilinės būklės aktai. Juridinių asmenų sąvoka, požymiai ir rūšys. Juridinių asmenų įsteigimo tvarka. Juridinių asmenų reorganizacija. Juridinių asmenų likvidacija. Sandorio sąvoka ir rūšys. Sandorių forma. Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Atstovavimo sąvoka ir rūšys. Įgaliojimas ir jo rūšys. Forma ir terminas. Termino sąvoka ir rūšys. Ieškinio senaties sąvoka ir ieškinio senaties terminų rūšys. Ieškinio senaties termino sustabdymas, nutraukimas ir pasibaigimas. Daiktinės teisės sąvoka ir rūšys. Daiktų sąvoka ir rūšys. Civilinių teisių objektai. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Komisas. Valdymo sąvoka, jo įgijimas. Valdymo įgyvendinimas ir pasibaigimas. Servituto sąvoka ir rūšys. Uzufrukto nustatymas ir pasibaigimas. Hipotekos sąvoka ir rūšys. Įkeitimo samprata. Prievolių teisės samprata ir sistema. Prievolės samprata ir rūšys. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Sutarties samprata ir rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Civilinės sutarties turinys. Prievolių įvykdymas ir jo principai. Civilinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Civilinės atsakomybės formos. Civilinės atsakomybės sąlygos. Prievolių pabaigos pagrindai. Bendrosios pardavėjo pareigos ir teisės. Bendrosios pirkėjo pareigos ir teisės. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartis. Renta ir jos rūšys. Dovanojimas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Gyvenamosios patalpos nuoma. Panauda. Ranga. Pavedimas. Pasauga. Paskola.
  Civilinė teisė, špera(13 puslapių)
  2006-10-29
 • Civilinė teisė (17)

  Viešoji ir privatinė teisės. Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistema. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Daiktai (jų rūšys) kaip civilinės teisės objektai. Asmeninės neturtinės ir neturtinės susijusios su turtinėmis teisės. Terminai civilinėje teisėje. Nuosavybės teisė kaip daiktinė teisė. Hipoteka kaip daiktinė teisė. Prievolės. Prievolių įvykdymo užtikrinimas civilinėje teisėje. Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutartis. Rentos sutartis, jos rūšys. Paskolos sutartis. Pastatų, statinių ir įrenginių nuomos ir panaudos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuoma. Rangos sutartis. Krovinių ir keleivių vežimo sutartis. Pasaugos sutartis. Paveldėjimo teisė.
  Civilinė teisė, konspektas(24 puslapiai)
  2006-11-29
 • Civilinė teisė (18)

  Fizinių asmenų, kaip civilinės teisės subjektų, teisnumas, jo turinys. Teisnumo atsiradimas ir išnykimas. Fizinių asmenų, kaip civilinės teisės subjektų, veiksnumo samprata, santykis su teisnumu. Fizinių asmenų riboto veiksnumo samprata, ypatumai. Veiksnumo pabaiga. Emancipacija. Fizinių asmenų specifinės teisės ir garbės ir orumo gynimo apibūdinimas. Fizinių asmenų nuolatinės gyvenamosios vietos samprata. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai, juridinio asmens buveinės samprata. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo būdai ir tvarka. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų organai. Juridinių asmenų reorganizavimas. Juridinių asmenų likvidavimas. Juridinio asmens pabaiga, būdai ir teisinės pasekmės.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-01-25
 • Civilinė teisė (19)

  Civilinis teisinis santykis. Juridiniai faktai. Sandoriai. Civilinių teisių objektai. Terminai. Ieškinio senatis. Fiziniai asmenys. Veiksnumas. Juridinis asmuo. Atstovavimas. Įgaliojimas. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Prokūra. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas. Užstatymo teisė. Ilgalaikė nuoma. Prievolė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas.
  Civilinė teisė, konspektas(9 puslapiai)
  2007-03-02
 • Civilinė teisė (2)

  Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės ir jų įgyvendinimas. Juridinio asmens sąvoka. Viešieji ir privatieji asmenys. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija. Juridinių asmenų turtas. Juridinio asmens buveinė. Juridinio asmens veiklos laikotarpis. Juridinio asmens steigėjai. Juridinio asmens įsteigimo momentas. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas ir kodas. Asmenys, atsakingi už juridinio asmens dokumentų ir registro duomenų pateikimą registro tvarkytojui. Atsisakymas registruoti. Klaidų juridinių asmenų registre taisymas. Juridinių asmenų registro viešumas. Juridinių asmenų teisnumas. Licencijos išdavimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompensacija ir funkcijos.
  Civilinė teisė, špera(5 puslapiai)
  2005-10-04
 • Civilinė teisė (20)

  Civilinė teisė. Fiziniai asmenys. Specifinės fizinių asmenų civilinės teisės. Sandorių samprata ir forma. Terminai. Ieškinio senatis. Nuosavybės sąvoka ir jos įgijimo pagrindai. Paveldėjimo teisė. Santuokos sudarymas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių turtinės teisės. Tėvų teisės ir pareigos.
  Civilinė teisė, špera(8 puslapiai)
  2007-03-29
 • Civilinė teisė (21)

  Prievolių teisė. Prievolės samprata. Prievolių dalykas. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymo principai (subjektai). Prievolės įvykdymo būdas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Prievolės įvykdymo kokybė. Sąlygos įvykdymo ar neįvykdymo terminai. Sutarčių teisė. Sutarties samprata. Sutarties principas. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis. Vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai. Sutarties galia. Sutarties forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybės pagrindai. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Neteisėti veiksmai. Priežastinis ryšys. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga. Žala ir nuostoliai. Šalių susitarimai dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar jos apribojimo. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Deliktinė atsakomybė. Pareiga atlyginti padarytą žalą. Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pirkimo-pardavimo sutarties dalykas. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo išlaidos. Pirkimo-pardavimo sutarties forma. Kaina. Išankstinis mokėjimas už daiktus. Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Vertybinių popierių ir valiutos pirkimo- pardavimo sutartys. Nuomos sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties terminas. Neterminuotos nuomos sutarties pasekmės. Tolesnis naudojimasis daiktu pasibaigus sutarties terminui. Nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti sutartį. Nuomininko teisių ir pareigų perleidimas ar suvaržymas. Sutarties galiojimas daikto perėjimo kitam savininkui ar nuomininko mirties atvejais. Nuomos sutarties pabaiga suėjus jos terminui. Draudimo sutarties samprata. Specialios draudimo šakos ir grupės. Draudiko pakeitimas. Pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutarties samprata. Lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata. Lizingo sutarties dalykas. Lizingo sutarties nutraukimas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties nutraukimo ir asmenų iškeldinimo tvarka. Nuomininko teisė nutraukti sutartį. Iškeldinimas iš gresiančių sugriūti gyvenamųjų namų, butų . Panaudos sutarties samprata. Panaudos davėjas. Daikto neatlygintinio naudojimo sutarties nutraukimas prieš terminą. Teisė atsisakyti daikto neatlygintinio naudojimo sutarties. Rangos sutarties samprata. Rangos sutarties dalykas. Rangos sutarties nutraukimo iki darbų rezultato perdavimo ir priėmimo teisinės pasekmės. Pavedimo sutarties samprata. Bendrosios vežimo nuostatos. Krovinio vežimo sutartis. Vežimų organizavimo sutartys. Krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata. Krovinių ekspedicijos sutarties forma. Vienašalis sutarties nutraukimas. Paskolos sutarties samprata. Paskolos sutarties forma. Palūkanos. Skolos pakeitimas (novacija) paskolos prievole. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo samprata. Paveldėjimo pagrindai. Palikimo atsiradimas. Palikimo atsiradimo vieta. Asmenys, galintys būti įpėdiniais. Įpėdinių pagal įstatymą eilės. Paveldėjimas atstovavimo teise. Sutuoktinių paveldėjimo teisė. Namų apstatymo ir apyvokos reikmenų paveldėjimas. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentinis veiksnumas. Testamento ar jo dalių negaliojimas. Testamento nuginčijimas. Testamento sudarymo sąlygos. Testamentų rūšys. Oficialieji testamentai. Palikimo priėmimas. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti. Palikimo atsisakymas. Šeimos teisė. Santuokos samprata. Šeimos teisės šaltiniai. Šeimos santykių principai. Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos savanoriškumas. Santuokinis amžius. Veiksnumas. Draudimas pažeisti monogamijos principą. Draudimas tuoktis artimiesiems giminaičiams. Santuokos sudarymas. Prašymas įregistruoti santuoką. Santuokos įrodymas. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų oficiali apskaita. Asmeniniai ir turtiniai sutuoktinių santykiai. Sutuoktinių lygiateisiškumas. Sutuoktinių pareiga vienas kitą remti. Šeimos santykių sukūrimas. Sutuoktinių pareigos vaikams. Sutuoktinių teisės ir pareigos namų ūkyje. Sutuoktinių teisės ir pareigos į gyvenamąją patalpą, esančią šeimos turtu. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ir tvarka. Santuokos nutraukimo sąlygos. Prašymas nutraukti santuoką. Santuokos nutraukimo tvarka. Sutuoktinių taikinimas. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimo sąlygos. Prašymo turinys. Klausimai, kuriuos teismas išsprendžia nutraukdamas santuoką. Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Santuokos nutraukimo sąlygos. Santuokos nutraukimo momentas. Nepilnamečių vaikų turto tvarkymas. Tėvų pareigos tvarkant nepilnamečių vaikų turtą.
  Civilinė teisė, špera(21 puslapis)
  2007-03-29
 • Civilinė teisė (22)

  Įvadas. Uždavinys (A-F). Ieškinio senaties terminai. ieškinio senaties termino atnaujinimas. reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma. kada prasideda ieškinio senaties termino eiga? Išvados.
  Civilinė teisė, uždavinys(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Civilinė teisė (23)

  Civilinė teisė. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Teisės funkcija. Pagrindinis uždavinys. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės sistema. Civilinės teisės santykis. Civilinės teisės santykių ypatumai. Civilinės teisės santykio turinys. Civilinės subjektinės teisės sąvoka. Civilinės subjektinės teisės turinys. Civilinės teisės subjektiškumas. Teisnumas. Veiksnumas. Juridinis faktas. Veiksmai. Teisiniai aktai. Poelgiai. Administraciniai aktai. Sandoriai. Teisiniai įvykiai. Teisnumas. Civilinis veiksnumas. Juridinis asmuo. Viešieji ir privatieji asmenys. Individuali įmonė. Akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Politinės partijos. Civilinių teisių objektai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Daiktų skirstymas pagal vertę. Pinigai. Vertybinis popierius. Sandoriai. Sandorio forma. Konkliudentiniai veiksmai. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai. Atstovavimas. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimas. Terminas. Ieškinio senatis. Valdymas. Daiktinių teisių rūšys. Nuosavybės teisė. Turto patikėjimo teisė. Valdymo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas.
  Civilinė teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-15
 • Civilinė teisė (24)

  Juridiniai asmenys. Komercinis atstovavimas. Terminai. Ieškinio senatis. Daiktinė teisė. Prievolių teisė. Sutarčių teisė. Civilinė atsakomybė. Paveldėjimo teisė.
  Civilinė teisė, konspektas(7 puslapiai)
  2007-05-15
 • Civilinė teisė (25)

  Užduotis: Tėvas liepė savo nepilnamečiui sūnui vykti į parduotuvę nupirkti maisto produktų. Sėdęs į savo draugui priklausantį automobilį, sūnus išvažiavo vykdyti tėvo paliepimo. Tačiau važiuodamas reguliuojamojoje pėsčiųjų perėjoje partrenkė pėstįjį, sunkiai jį sužeisdamas. Nuo kokių aplinkybių priklausys tėvo, sūnaus ir (ar) sūnaus draugo civilinės atsakomybės klausimo sprendimas? Sprendimas.
  Civilinė teisė, uždavinys(7 puslapiai)
  2007-10-15
 • Civilinė teisė (26)

  Įvadas. Nuosavybės rūšys. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė ir bendroji jungtinė nuosavybės. Nuosavybės įgijimo ir praradimo pagrindas. Savininko teisių garantijos ir gynimas. Išvados. Priedas (1).
  Civilinė teisė, referatas(21 puslapis)
  2007-12-21
 • Civilinė teisė (27)

  Viešoji teisė. Viešosios teisės funkcijos. Privatinės teisės šakos. Civilinė teisė. Lietuvos Respublikos civilinės teisės sistema. Fiziniai asmenys. Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Atstovavimas civilinėje teisėje. Daiktai ir jų rūšys. Asmeninės neturtinės teisės. Sandoriai. Sandorių rūšys. Negaliojantys sandoriai. Terminai civilinėje teisėje. Ieškinio senatis. Nuosavybės teisė. Servitutas. Hipoteka. Įkeitimas. Prievolė. Civilinė atsakomybė. Bendrieji sutarčių civilinėje teisėje nuostatai. Pirkimo – pardavimo sutartis. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis. Didmeninio pirkimo – pardavimo sutartis. Nekilnojamojo daikto pirkimo – pardavimo sutartis. Dovanojimo sutartis. Rentos sutartis. Mainų sutartis. Paskolos sutartis. Nuoma. Transporto priemonių nuoma. Pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis. Žemės nuomos sutartis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Paskolos sutartis. Rangos sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Krovinių ir keleivių vežimo sutartis. Draudimo sutartis. Pasaugos sutartis. Komiso sutartis. Paveldėjimas.
  Civilinė teisė, konspektas(34 puslapiai)
  2007-12-29
 • Civilinė teisė (28)

  Įvadas. Šio darbo tikslas yra atskleisti panaudos ir nuomos sutarties panašumus ir skirtumus. Turto nuoma. Šalių teisės ir pareigos. Nuomininko teisės. Panauda. Panaudos sutarties (PS) šalių teisės ir pareigos. Išvada.
  Civilinė teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-09
 • Civilinė teisė (29)

  PowerPoint pristatymas. Civilinės teisės bruožai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Nuosavybės teisė. Daiktinė teisė.
  Civilinė teisė, pristatymas(5 skaidrės)
  2008-01-14
 • Civilinė teisė (3)

  Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės įstatymų galiojimas laiko, erdvės ir asmenų atžvilgiu. Civilinės teisės santykių sąvoka. Civilinės teisės santykio turinys bei formos. Civilinio teisinio santykio subjektai. Civilinės teisės santykio objektas. Civilinių teisinių santykių rūšys. Civilinių teisinių santykių atsiradimas, pasibaigimas, pasikeitimas. Juridiniai faktai – veiksmai. Sandorių sąvoka. Sandorių klasifikacija. Sandorio forma. Sandorių negaliojimas. Niekiniai sandoriai. Nuginčijami sandoriai. Sandorių negaliojimo pasekmės. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Valstybė – civilinės teisės subjektas. Atstovavimo sąvoka, požymiai. Atstovavimo rūšys. Įgaliojimo sąvoka. formos. Komercinis atstovavimas. Prokūra. Terminai, jų rūšys. Terminų nustatymas ir skaičiavimas. Ieškinio senaties sąvoka, nustatymo priežastys. Ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas. Civilinės teisės turinio galimybės. Civilinės teisės atsiradimo pagrindai. Civilinės teisės gynimas. Teismas ir savigyna. Valdymas, naudojimas ir disponavimas. Nuosavybės teisės turinio galimybės. Viešoji nuosavybė. Privatinės nuosavybės teisė – bendroji, dalinė ir jungtinė. Savininko teisių apsauga ir nuosavybės teisių gynimas. Daikto sulaikymas. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Prievolių teisė ir prievolė. Prievolių atsiradimo pagrindai ir rūšys. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Reikalavimo perleidimas ir skolos perkėlimas.
  Civilinė teisė, špera(21 puslapis)
  2005-10-22
 • Civilinė teisė (30)

  Kas yra Civilinės teisės objektas? Kokie yra Civilinės teisės santykiai, su kuo jie susiję? Kas yra sandoris? Kokios yra sandorių rūšys? Kokie yra sandoriai nuo jų sudarymo momento? Sandorių sudarymo formos. Paaiškinti kiekvieną iš jų. Kokie yra negaliojantys sandoriai? Paaiškinti civilinį teisnumą. Paaiškinti civilinį veiksnumą. Kada gali būti apribojamas veiksnumas? Kas gali jį apriboti? Kada gali būti nutraukiamas veiksnumas? Kas gali jį nutraukti? Paskelbimas nežinia kur esančiu. Paskelbimas mirusiu. Kas yra terminas? Kokios yra termino rūšys? Kas gali nustatyti terminą? Kada terminas įsigalioja? Kas yra ieškinio senatis? Kokie yra ieškinio terminai?
  Civilinė teisė, špera(4 puslapiai)
  2008-01-25
Puslapyje rodyti po