Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verbal communication

  Darbas anglų kalba. Žodinė komunikacija. Introduction. Verbal messages. Intentional verbal. Unintentional verbal. Symbols and referents.
  Anglų kalba, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-28
 • Verbalinė ir neverbalinė kalba

  Įvadas. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-12-18
 • Verbalinė psichologija

  Įvadas. Bendravimas ir komunikacija. Verbalinio bendravimo ypatumai. Pranešimo samprata, ypatumai, analizė. Žodžio komponentai. Vadovo kalba. Vieša kalba. Klausymasis. Bendravimo grįžtamasis ryšys.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-09-26
 • Verbalinis ir neverbalinis bendravimas

  Įvadas. Komunikacija. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Išvada.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-12-04
 • Verbalinis ir neverbalinis bendravimas (2)

  Įvadas. Žodinis (verbalinis) bendravimas. Viešosios kalbos ypatumai. Viešųjų pasisakymų sandara. Bendravimas telefonu. Dalykinis bendravimas raštu. Konferencijos organizavimas. Susirinkimo organizavimas. Bendravimas telekomunikacijos pagalba. Neverbalinis bendravimas. Neverbalinių ženklų tipai. Neverbalinės bendravimo priemonės. Pabaiga.
  Etiketas, referatas(14 puslapių)
  2008-03-03
 • Verbų Sekmadienis Lietuvoje

  Įvadas. Verbų sekmadienis. Šventės kilmė. Krikščionybės, pagonybės sąsaja verbų sekmadienį. Verbų žaliava, turinys ir išvaizda. Verbos panaudojimas Lietuvos žmonių buityje, gyvenime. Naudojimo papročiai. Plakimas verba. Vilniaus verbos. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(12 puslapių)
  2010-03-05
 • Verdančio vandens reaktoriai

  Įvadas. Atominės elektrinės (AE). Reaktorių tipai. Naujo tipo reaktoriai. Vieno kontūro atominės jėgainės principinė veikimo schema. Dviejų kontūrų AE principinė veikimo schema. Skysčių šildymas vandens garu. Reaktoriaus charakteristikos ir sandara. Vandens-vandens energetinis reaktorius BBЭP -1000. Didelės galios kanalinis reaktorius PBMK -1000. Korpusiniai verdantys reaktoriai ACT-500. Greitųjų neutronų reaktoriuose. Išvados.
  Inžinerija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-28
 • Vergleich der nominalen und pronominalen Flexion sowie der Zahlwörter zwischen der indogermanischen Ursprache und den baltischen Sprachen

  Darbas vokiečių kalba. Indogermanų ir baltų kalbų vardažodinių ir įvardinių bei skaitvardžių galūnių palyginimas. Einführung/Einleitung (Ansatz). Die indogermanische Ursprache. Die Nominalflexion. Die Genera. Die Numeri. Die Kasus. Die Stämme. Verschlusslautstämme. Nasal- und Liquidastämme. s-Stämme. i-, und u- Stämme. Die a:- und i:- Stämme. e-/o- Stämme. Die Pronominalflexion. Demonstrativpronomina. Interrogativum/Indefinitum/Relativum. Personalpronomina. Zahlwörter. Kardinälen. Ordinarien. Die baltischen Sprachen. Die Nominalflexion. Die Genera. Die Numeri. Die Kasus. Die Deklinationsklassen. Verschlusslaut-, Nasal- und Liquidastämme. s-Stämme. i- und u-Stämme. a:- und i:- Stämme. o- Stämme. Die Pronomialflexion. Demonstrativpronomina. Interrogativum, Relativum, Indefinitum. Personalpronomina. Die Zahlwörter. Kardinälen. Ordinarien. Zusammenfassung.
  Kalbų studijos, referatas(20 puslapių)
  2007-12-05
 • Vergų darbas Senovės Rytuose

  Įvadas. Senovės Egipto civilizacija. Mesopotamijos (tarpupio) civilizacija. Senovės Indijos civilizacija. Senovės Kinijos civilizacija. "Raudonųjų antakių" sukilimas. "Geltonųjų raiščių" sukilimas. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-10-23
 • Vergų padėtis Senovės Romoje

  Įvadas. Vergovinės santvarkos įsigalėjimas Romoje: Vergo teisės; Vergų sukilimai. Vergovinių santykių suklestėjimas: Vergų teisinė ir buitinė padėtis; Vergų pardavinėjimas; Vergų darbas žemės ūkyje ir jų išlaikymas; Vergų karai ir Spartako sukilimas. Verguomenės padėtis Romos imperijoje: Vergų buitis; Vergų teisinė padėtis. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2005-06-27
 • Verilog HDL

  Įvadas. Kas tai yra HDL? Verilog HDL istorija. Pagrindiniai Verilog HDL populiarumo kriterijai. Pagrindiniai projektavimo principai. Komponento kūrimas. Laidų sujungimas. Hierarchiniai lygmenys. Apibendrinimas.
  Kompiuteriai, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-20
 • Verkių architektūros ansamblis

  Verkių dvaro istorija. Architektūrinių detalių ieškojimas, jų kompozicinis ryšys, analizė. Centriniai rūmai. Šoniniai rūmai. Rytų oficina. Vakarų oficina. Paviljonas. Arklidės. Pastatas prie Neries. Šiltnamiai. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(11 puslapių)
  2005-11-13
 • Verkių regioninio parko rekreaciniai tyrimai

  Įvadas. Kraštovaizdžio vertybės. Teritorijos zonavimas. Konservacinė zona. Apsaugos ir rekreacinė zonos. Verkių regioninio parko draustiniai. Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinis. Turniškių kraštovaizdžio draustinis. Ežerėlių geomorfologinis draustinis. Riešės hidrografinis draustinis. Verkių regioniniame parke saugoma. Išvados.
  Turizmas, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-05
 • Versalio sistema

  Įvadas. Tikslas – išsiaiškinti Versalio sistemos reikšmę ir svarbą Europai bei Lietuvai. Europa po pirmojo pasaulinio karo. Versalio sistema. Taikos sutartys ir karo padariniai. Versalio sistemos silpnėjimas. Lietuva ir Versalio sistema. Lietuvos ginčai su Lenkija ir Rusija: sienų nustatymo problema. Versalio taikos konferencija ir Klaipėdos kraštas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2011-08-02
 • Verschiedenen Lerntypen

  Darbas vokiečių kalba. Skirtingi mokymo metodai. Einleitung. Hauptteil. Was sind Lerntypen? Die verschiedenen Lerntypen. Visueller Lerntyp. Auditiver Lerntyp. Kommunikativer Lerntyp. Motorischer Lerntyp. Was sind Lernstrategien? Kognitive Lernstrategien. Metakognitive Lernstrategie. Ressourcenbezogene Lernstrategien Lernmethoden. Mind-Map Technik. Geschichten erzählen. Die Verwandlung. Die Lerngruppe. Was bedeuten diese Elemente der Theorie für den Unterricht zukünftiger Lehrer und Lehrerinnen? Schlusswort.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-16
 • Verslą ribojantys veiksniai

  Įvadas. Verslo samprata ir pagrindinės verslo organizavimo formos. Verslo samprata. Verslas Lietuvoje. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Verslo aplinka ir verslo aplinkos veiksniai. Didžiausios verslininkystės kliūtys. Mokesčių sistema. Teisinė bazė. Kapitalo trūkumas. Personalas. Asmeninės savybės. SSGG analizė. Finansinių ataskaitų reikšmę įmonių veikloje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-02-26
 • Verslas

  Verslas. Gamybinė verslininkystė. Komercinė verslininkystė. Finansinė verslininkystė. Įmonė. Verslo įmonė. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Kooperatyvai. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Verslo plano sudedamosios dalys. Verslo aplinka. Verslo įmonės valdymas. Verslumas. Verslininkas.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-22
 • Verslas (2)

  Verslas. Gamybinė verslininkystė. Komercinė verslininkystė. Finansinė verslininkystė. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Verslo plano sudedamosios dalys. Verslo aplinka. Verslo įmonės valdymas. Verslumas. Verslininkas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-09
 • Verslas (4)

  Verslas. Verslo organizavimo formos. Verslo planas. Verslo plano sudedamosios dalys. Verslo aplinka. Verslo įmonės valdymas. Verslumas. Verslininkas.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-05
 • Verslas (5)

  Verslas. Verslininkas. Verslumas. Išorinės verslo funkcijos. Verslo kūrimo paskatos. Pagrindiniai verslininko bruožai. Verslininkų verslumo ir jo veiksnių sąveikos modelis. Vidiniai ir išoriniai verslumo veiksniai. Verslo įmonės sėkmės veiksniai. Verslo sėkmės dėsniai. Verslo privalumai. Verslo problemos. Verslininkystės rizika.
  Makroekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-22
Puslapyje rodyti po