Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Valdymas ir lyderiavimas valdymo struktūrose

  Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovas ir lyderis. Šių dviejų sąvokų skirtumai. Vadovo funkcijos. Lyderiavimo stiliai. Vadovo profesinė etika, kalbos kultūra, bendravimo su žmonėmis taisyklės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-01
 • Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas

  Įvadas. Daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Daiktinė teisė. Turtinės (daiktinės) teisės požymiai. Daiktai kaip daiktinių teisių subjektai. Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Nekilnojamojo daikto valdymo atsiradimas. Kilnojamojo daikto valdymo atsiradimas. Daikto valdymo atsiradimas per kitą asmenį. Teisėtas ir neteisėtas daikto valdymas. Teismų praktika. Dėl didesnio pavojaus šaltinio valdytojui. Valdymo gynimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-09-13
 • Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Valdymo gynimas (2)

  Įvadas. Daiktinės teisės bendrosios nuostatos. Daiktų valdymo atsiradimas ir įgyvendinimas. Valdymo atsiradimas. Valdymo pabaiga. Nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės nuostatos. Nuosavybės valdymo gynimas. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-23
 • Valdymas romėnų teisėje

  Įvadas. Valdymo samprata. Valdymo rūšys. Valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Corpore et animo. Solo animo (vien valia). Gebėjimas įgyti valdymą. Valdymo įgijimas per tarpininkus. Valdymo praradimas. Valdymo apsauga. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-25
 • Valdymas tikslų pagrindu

  Įžanga. Valdymo filosofijos, vizijos ir misijos numatymas Organizacijos tikslai, jų klasifikacija. Valdymo tikslų klasifikacija. Tikslinis modelis (tikslų medis). Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje. Valdymo funkcijų samprata, klasifikacija, ryšys tarp jų. Vadovų pasitenkinimas įmonių veiklos rezultatais. AB bankas "Hansabank", Swedbank verslo filosofija. UAB "Ardena". UAB "Oberhaus". Pabaiga.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2009-04-20
 • Valdymas. Organizacija. Vadovas

  Įžanga. Valdymas ir jo funkcijos. Valdymo subjektas ir objektas. Organizacijos valdymas. Vadovas ir jo darbas. Išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-11-29
 • Valdymas. Valdymo sprendimų priėmimas

  Valdymo metodai. Gamybiniai techniniai valdymo metodai. Ekonominiai socialiniai valdymo metodai. Administracinių (organizacinių) metodai. Psichologiniai valdymo metodai. vadovavimo grupinių sprendimų procesui modelis. Valdymo sprendimų priėmimo proceso metodologija. Valdymo sprendimų priėmimo proceso subjektai. Valdymo sprendimų priėmimo proceso turinys grupinių valdymo sprendimų priėmimo metodų analizė. Kolegialaus pasitarimo modelis. Sprendinio priėmimo grupėje valdymas. Vadovo pasaulėžiūros įtaka grupės sprendimų rezultatams. Specifinės vadovo savybės. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2005-08-11
 • Valdymo analizė: mobiliojo ryšio bendrovė UAB "Bitė Lietuva"

  Įvadas. Darbo tikslas – Atlikti UAB "Bitė Lietuva" valdymo analizę. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės tipas. Įmonės veikla. Įmonės asortimento (teikiamų paslaugų) struktūra. Įmonės padėtis rinkoje. Įmonės valdymas. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės veiklą sąlygojantys išorinės tiesioginės aplinkos veiksniai. Vartotojai. Partneriai. Konkurentai. Tiekėjai. Darbo ištekliai. Įstatymai ir kitos valstybės reguliavimo normos. Įmonės veiklą sąlygojantys išorinės netiesioginės aplinkos veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominė situacija. Konkurentai. Socialinė kultūrinė aplinka. Technologiniai veiksniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-02-23
 • Valdymo analizė: mobiliosios paslaugos UAB "Omnitel"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti UAB "Omnitel" valdymo analizę. UAB "Omnitel" charakteristika. Įmonės tipas ir jį apibūdinantys požymiai. Įmonės vieta, jos apibūdinimas. Įmonės pagrindinė veikla. Organizacinė struktūra. Pirkėjų (klientų) aptarnavimo būdai įmonėje. Įmonės išorinės veiklos analizė. Tiesioginio poveikio veiksniai. Konkurentai. Bendradarbiavimas. Pirkėjai. Žaliavos bei jų tiekėjai. Darbo ištekliai. Šalutinio poveikio veiksniai. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Kontrolė. Planavimas. Perspektyvos, pranašūmai ir trūkumai. Įmonės dalyvavimas užsienio rinkoje. Esami ir numatomi ryšiai su užsienio partneriais. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2010-01-29
 • Valdymo analizė: VĮ "Valstybinis žemėtvarkos institutas"

  Įvadas. Literatūros teorinė analizė. Organizacijos apibūdinimas. Organizacijų valdymas. Organizacijos aplinkos. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Organizacijų struktūros. Vadovavimo stiliai. VĮ "Valstybinio žemėtvarkos instituto" valdymo analizė. VĮ "Valstybinio žemėtvarkos instituto" charakteristika. Įmonės struktūra. Įmonės veikla ir tikslai. Įmonės vadovo vadovavimas. Įmonės valdymas. VĮ "Valstybinio žemėtvarkos instituto" SSGG analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Viešasis administravimas, referatas(20 puslapių)
  2008-12-15
 • Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei

  Įvadas. Apskaita, kaip informacinė sistema. Valdymo apskaitos informacijos principai. Valdymo apskaitos kontrolei ciklai ir procedūros. Kontrolės ciklai. Išvados.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2006-04-27
 • Valdymo apskaitos realizavimas įmonėje: "Panevėžio statybos trestas"

  Įvadas. Valdymo apskaita. Valdymo apskaitos sąvoka. Valdymo apskaitos esmė. Valdymo apskaitos funkcijos. Finansinės ir valdymo apskaitų palyginimas. Valdymo apskaitos taikymo sritys. Valdymo apskaitos ypatumai. Valdymo apskaitos vieta lietuvos įmonėse. Valdymo apskaitos reglamentavimas. Praktinė dalis. Apie įmonę. Finansinių rodiklių skaičiavimas. Likvidumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Sąnaudų lygio santykiniai rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Priedas (1).
  Auditas, referatas(27 puslapiai)
  2012-05-15
 • Valdymo apskaitos samprata

  Valdymo apskaita – sprendimų priėmimo sistema. Valdymo apskaitos samprata. Išlaidų klasifikavimas ir jų apskaita. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, jų rūšys. Atsargų apskaita ir įvertinimo metodai. Konkrečių kainų metodas.
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2006-10-13
 • Valdymo elementų projektavimo principai

  Ergonominiai veiksniai lemiantys gaminio projektavimą. Sistemos "žmogus - mašina" suderinamumas. Valdymo sistemų projektavimas. Valdymo elementų įvertinimas bei valdymo priemonės. Elementų išdėstymo darbo vietoje įvertinimas. Pagalbinių priemonių projektavimo etapas.
  Mechanika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-12
 • Valdymo funkcijos

  Valdymo funkcijos samprata ir struktūra. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo proceso etapai. Planų tipai pagal planuojamą laikotarpį ir turinį. Organizavimas. Organizavimo funkcijos samprata ir jos etapai. Valdymo struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo esmė ir tikslai. Darbuotojų veiklos motyvavimo būdai. Kontrolė. Kontrolės esmė ir tikslai. Kontrolės funkcijos ir organizavimo principai. Praktinė užduotis.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-13
 • Valdymo funkcijos (4)

  Įvadas. Valdymo charakteristikos. Žmonijos veiklos erdvė. Valdymo proceso esmė. Valdymo funkcijų skirstymas. Planavimo metodologija. Organizavimas. Vadovavimo metodai. Vadovavimo stiliai ir modeliai. Vadovo pasaulėžiūros įtaka vadovavimui. Motyvacijos principai. Kontrolės metodai. Išvados. Išnašos.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-05-19
 • Valdymo funkcijos (klasifikavimas ir vykdymo organizavimas)

  Valdymo funkcijos samprata. Valdymo funkcijų klasifikavimas ir esmė. Konkrečios vadybos funkcijos. Bendrosios (pagrindinės) vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė ir apskaita. Motyvavimas (stimuliavimas). Kitos funkcijos. Valdymo funkcijų vykdymo organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2007-01-25
 • Valdymo funkcijos ir jų klasifikavimas

  Valdymo funkcijos ir jų klasifikavimas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Išorinės aplinkos įvertinimas ir analizė. Organizacijos valdymo tyrimas. Strategijos alternatyvos. Strategijos įgyvendinimo planavimas. Strateginio plano įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Strateginio plano įvertinimas. Sąveikos ir įgaliojimų organizavimas. Organizavimas, jo esmė. Įgaliojimų suderinimas. Vadovų ir štabų įgaliojimai. Organizacijų struktūros. Motyvavimas. Motyvavimo esmė ir raida. Pasitenkinimo darbu motyvavimo teorijos. Elgsenos reguliavimo teorijos. Motyvavimas ir kompensavimas. Kontrolė. Kontrolės apibūdinimas. Kontrolės procedūra. Kontrolės sistema įmonėje. Visuotinės kokybės vadyba.
  Vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-16
 • Valdymo funkcijos ir uždaviniai

  Įvadas. Vizija ir misija. Tikslai, jų hierarchija. Valdymo funkcijų klasifikacija. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės. Planavimo uždaviniai.Organizavimo uždaviniai. Vadovavimo uždaviniai. Kontrolės uždaviniai. Išvados.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-09-23
 • Valdymo funkcijos organizacijose

  Įvadas. Organizacijos samprata, tikslai, valdymo funkcijos. Organizacijos aplinka. Vadovas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-01
Puslapyje rodyti po