Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovo ir lyderio palyginimas

  Įvadas. Lyderis. Vadovas. Vadovo ir lyderio palyginimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2007-05-05
 • Vadovo ir lyderio problema organizacijoje

  Įžanga. Vadovas ir jo funkcijos. Lyderiavimas organizacijoje. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Lyderiavimas atsitiktinumų požiūriu. Situacinis lyderiavimo modelis. Lyderiavimo situacijos. Vadovas - lyderis. Būdingiausi lyderiavimo bruožai. Optimizmas. Pasitikėjimas. Garbingumas. Ryžtingumas. Vadovo - lyderio funkcijos grupėje. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2006-01-09
 • Vadovo ir lyderio samprata bei reikšmė

  Įvadas. Vadovo ir lyderio samprata bei reikšmė. Vadovo samprata. Lyderio samprata. Vadovo lyderio funkcijos grupėje. Šiuolaikinis požiūris į organizacijos veiklos kokybę. Darbuotojų motyvacija dirbti. Darbuotojų pasitenkinimas darbu. Rekomendacija: kaip tapti geriausiu vadovu? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-11-06
 • Vadovo ir pavaldinio bendravimo etiketas

  Įvadas. Svarbus veiksnys vadovo ir pavaldinio bendravime yra žodynas. Darbdavio etiketas su busimu darbuotoju. Pastabos darbdaviui dėl atleidimo iš darbo. Darbo ir tarnybos etika. Vadovo kasdieninis elgesys įstaigoje. Užsienio šalių vadovo ir pavaldinio santykiai. Nyderlandai. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susirinkimai. Prancūzija. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Vokietija. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Anglija. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Belgija. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Šiais laikais pats sudėtingiausias bendravimas yra tarp vadovo ir pavaldinio moters (seksualinis priekabiavimas). Tarnybinis romanas. Tarnybiniai susirinkimai. Išvados.
  Etiketas, referatas(15 puslapių)
  2006-11-20
 • Vadovo ir pavaldinių ryšys

  Teorinė dalis. Įvadas. Uždaviniai. Tikslas. Dėstymas.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-29
 • Vadovo ir pavaldinių santykių esmė bei efektyvus bendradarbiavimas

  Vadovo ir pavaldinių santykių esmė bei efektyvus bendradarbiavimas. Vadovas. Vadovo teisės organizacijoje. Efektyvus bendradarbiavimas pasiekiamas tada, kai..
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Vadovo įtaka organizacijos sėkmei

  Įvadas. Vadovai ir jų savybės. Vadovų hierarchija ir darbo turinys. Vadovo autoritetas. Valdymo metodai. Valdymo stilius ir elgsena. Vadovo asmeninio darbo organizavimas. Vadovavimo priemonės. Bendradarbių motyvavimas. Informatyvumo didinimas. Delegavimas ir kontrolė. Pasitarimai ir pokalbiai. Nurodymai. Valdymo sprendimai. Konfliktai ir jų valdymas. Išvada.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-07
 • Vadovo įvaizdis. Įvaizdį formuojantys elementai

  Įvadas. Laimi etiškas vadovas, verslininkas. Verslas ir vadovo santykių vadyba. Kas sudaro pirmąjį įspūdį apie vadovą. Dalykinio bendravimo ypatumai. Kas nepriimtina dalykiniam bendravimui. Vadovo bendravimas. Santykiai su bendradarbiais. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2009-02-18
 • Vadovo kaip darbdavio ir darbuotojo santykiai organizacijoje

  Dirbantis žmogus. Darbuotojų paklausa. Santykiai tarpusavyje. Darbuotojų kontaktas su įmone. Vadovų ir darbuotojų priešiškumas. Socialinė politika. Tėvų įtaka darbo santykiams. Darbdavių nepasitenkinimo priežastys. Vadovo teisės organizacijoje. Darbuotojų paklusnumas. Darbdavių tironiškumas. Dabartinė situacija Lietuvoje.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-07
 • Vadovo kalbos menas

  Įvadas. Kalba pagrindinė žmonių bendravimo priemonė. Žodžio jėga. Vadovo kalbos elementai. Kiek reikia vadovui kalbėti? Ką reiškia kalbėti įtikinamai?
  Vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-04
 • Vadovo komunikacija

  Įvadas. Vadovo vaidmuo. Valdymo procesas. Vadovo tipai. Svarbiausi vadovo įgūdžiai. Vadovavimo stiliai. Vadovo vadovavimo stiliai. Klasikiniai vadovo tipai. Vadovo valdymo veiksniai. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo sudedamosios dalys. Darbo organizavimas. Prioritetai. Darbuotojų motyvavimas. Veiklos vertinimas. Vertinimo klaidos. Komunikacija. Komunikacijos įtaka trims vadovų vaidmenims pagal Mintzbergą. Efektyvių susirinkimų organizavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2005-06-09
 • Vadovo komunikacijos (2)

  Darbo tikslas. Komunikacija. Trys žmonių komunikacijos lygiai. Per A. Christensen, Jon Lund savo knygoje išskyrė tokias komunikacijas. Vertikalioji komunikacija. Vertikaliosios komunikacijos problema. Komunikacijų įvairovė. Bendrai apie komunikaciją. Išvados.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-02
 • Vadovo lyderystės raiškos sąsajos su organizacijos veiklos kokybe

  Įžanga. Lyderiavimas ir jo teorijos. Lyderio pareigos. Kokybė ir jos supratimas. Lyderio įtaka organizacijos veiklos kokybei. Tyrimo metodika. Respondentai. Tyrimo charakteristika. Anketos charakteristika. Organizacijos charakteristika. Organizacijos charakteristika. Anketa ir klausimai. Duomenų analizė. Išvados, patarimai. Priedas (1).
  Personalo vadyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-04-02
 • Vadovo požiūris ir pasitikėjimas darbuotojais

  Įvadas. Teorinė dalis. Vadovavimo samprata. Kolektyvas, jo vaidmuo organizacijoje. Organizacijos vadovas. Santykiai tarp organizacijos narių. Empirinė dalis. Aktualumas. Metodologinė dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Giluminis interviu. Pasiruošimas giluminiam interviu. Klausimyno sudarymas. Tyrimo atlikimas. Rezultatų analizė. Giluminio interviu rezultatai.
  Draudimas, referatas(16 puslapių)
  2010-02-17
 • Vadovo profesionalumas, bendravimo manieros

  Įvadas. Pagrindiniai vadovo aprangos reikalavimai. Vadovo elgesys su darbuotojais. Kreipimosi maniera. Veidas, mimika. Humoras ir šypsena. Nuotaika. Kaip elgtis vadovui?
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-14
 • Vadovo samprata. Vadovavimo stilius

  Įvadas. Vadovo sąvoka. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Valdymo stilių efektyvumas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-19
 • Vadovo santykiai su aplinka

  Įvadas. Vadovavimas – menas, vadovas – menininkas, organizacija (aplinka, darbuotojai ir kita) yra menininko kūrinys. Vadovavimas. Pagrindinis vadovavimo uždavinys. Asmeninių bruožų arba personologinis požiūris. Elgesio požiūris. Situacinis / kognityvinis požiūris. Socialinės sąveikos požiūris. Aplinka. Prisitaikykite sau empatiškumo užduotis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-09
 • Vadovo savybės ir valdymo stiliai

  Įvadas. Vadovo savybės. Valdymo stilius. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-03-18
 • Vadovo saviugda

  Įvadas. Dėstymas. Vadovo veiklos ypatumai. Efektyvaus asmeninio vadovavimo stiliaus ugdymas. Interviu atsakymų aptarimas. Užsklanda. Priedai (2).
  Organizacinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2006-05-12
 • Vadovo sąžiningumas kasdieninėje įmonės veikloje

  Įvadas. Efektyvaus bei dorovingo vadovo samprata. Vadovo dorovinės savybės. Sąžiningumas versle. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-02-23
Puslapyje rodyti po