Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vadovavimas ir lyderiavimas

  Įžanga. Lyderiavimo samprata. Lyderiavimo tipai. Vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo ir lyderiavimo skirtumai. Išvada.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-25
 • Vadovavimas ir lyderiavimas socialinėje psichologijoje

  Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo psichologijos uždaviniai. Vadovavimo bruožų teorijos. Transformacinis ir transakcinis vadovavimas. Charizmatinis vadovavimas. Lyderiavimas. Lyderiavimo stiliai. Transakcinis ir transformacinis lyderiavimas. Lyderiavimas nesikišant. Charizmatinis lyderiavimas. Lyderiavimo teorijos. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2008-04-28
 • Vadovavimas ir lyderystė

  Įvadas. Kas yra vadyba? Valdymo stiliai. Vadybos procesas. Vadybiniai vaidmenys. Pokyčio įtaka organizacijai. Kokybiškų ir lojalių darbuotojų ugdymas. Kokybiškos veiklos modelis. Konfucijus. Vizijų lyderių bruožai. Trys vertybių lygmenys. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-16
 • Vadovavimas pamokoje klasėje

  Klasės auklėtojo darbas yra mažai suprantamas ir dviprasmis. Klasės auklėtojo – profesionalo paskirtis. Klasės auklėtojui geriausiai sekasi konstruktyvi veikla. Profesionalus pedagogas. Pedagoginiai reikalavimai mokinių darbui. Klasės auklėtojo veiklos turinys.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-04-06
 • Vadovavimas posėdžiams

  Įžanga. Posėdžiai dažniausiai rengiami dėl šių priežasčių. Posėdžių komponentai. Nuorodos susirinkimo pirmininko pareigoms. Susirinkimo dalyvis. Posėdžio dalyvio pareigos. Vadovaujant posėdžiui reikėtų laikytis tokių taisyklių. Problemos. Pasiruošimas posėdžiui. Pasiruošimo posėdžiui sąrašo paruošimas. Protokolavimas.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-09-27
 • Vadovavimas viešojo administravimo institucijoms

  Įvadas. Vadovavimo privataus ir viešojo sektorių skirtumai. Vadovavimas viešosiose ir privačiose organizacijose. Valstybinis valdymas. Valstybinio valdymo subjektai. Demokratinis valdymas. Vadovavimo strategijos. Viešojo sektoriaus valdymo lygiai. Veiklos keitimo lygmuo. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-20
 • Vadovavimas, vadovavimo funkcijos

  Vadybinių funkcijų pritaikymas mokykloje. Vadovavimo esmė. Mokyklos paskirtis. Mokyklos valdymas kaip organizacijos samprata. Vadovavimo mokyklai specifika. Mokyklos valdymas. Organizacijos vizija, misija ir filosofija. Situacijos analizė ir požiūriai į valdymą. Mokyklos savivalda. Mokyklos vadovas ir jo veikla. Vidaus audito metodika. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2005-06-03
 • Vadovavimas, vadovavimo stiliai

  Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2005-05-09
 • Vadovavimo etika (2)

  Įvadas. Etikos samprata. Vadovavimo dorovinės vertybės. Etiško elgesio modelis. Idealus-etiškas vadovas. Vadovo asmenybė. Vadovo profesionalumas. Neetiškas vadovas. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2008-05-14
 • Vadovavimo metodai

  Vadovavimo metodai n įmonėje. Įvadas. Prievarta. Atlygiu pagrįsta valdžia. Ekspertinė valdžia. Pavyzdžio (etalono) valdžia. Teisės valdžia. Asmeninėmis savybėmis pagrįsta valdžia. Valdymo subjektas ir objektas. Vadovavimo stiliaus ir valdymo metodų samprata.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-13
 • Vadovavimo NVO stiliai. Komandos kūrimas

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Vadovavimo stiliai. Stilių derinamumas. Komandos ir jų kūrimas. Komandos vystymosi etapai. Komandų klasifikavimas. Komandos sandara ir funkcijos. Vaidmenys komandose. Darbas komandose. Komandinio darbo nauda. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-01-11
 • Vadovavimo pokalbiui, laiko ir klausimų pateikimo įtaka pretendento pasirinkimui

  Įvadas. Kaip vadovauti pokalbiui? Kokios turi būti pokalbio laiko ribos? Kodėl svarbu klausinėti pokalbio metu? Atviro tipo klausimai. Uždaro tipo klausimai. Tiriamieji klausimai. Kokius klausimus galėtumėte užduoti per pokalbį? Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-31
 • Vadovavimo stiliai

  Vadovo darbas ir funkcijos. Vadovo darbo stiliai. Autokratinis (direktyvinis) vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Vadovavimo stilių pobūdis. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-05-19
 • Vadovavimo stiliai (10)

  Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata ir esmė. Vadovavimo stiliaus samprata. Vadovavimo stiliaus esmė. Vadovavimo įtaka darbuotojams. Vadovavimo stilių skirstymas. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. UAB "Dainiai" vadovavimo stiliaus tyrimas. Įmonės charakteristika. Įmonės vadovo darbas. Vadovavimo stiliaus tyrimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2008-01-24
 • Vadovavimo stiliai (11)

  Įvadas. Vadovavimų teorijų analizė ir vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimų teorijos ir jų palyginamoji analizė. Vadovavimų stiliai, jų privalumai ir trūkumai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių suderinamumas bei įtaka. Vadovavimo stilių įtaka motyvacijai. UAB "Moderni furnitūra" vadovavimo stiliaus tyrimas. Įmonės vadovo charakteristika. Įmonės vadovo darbas. Įmonės vadovavimo stilius. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2009-03-30
 • Vadovavimo stiliai (3)

  Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir stiliai. Vadovavimo sąvoka. Vadovavimo stiliai. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-23
 • Vadovavimo stiliai (5)

  Įvadas. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stiliaus samprata. Stilių derinamumas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Vadovavimo stiliai (6)

  Įžanga. Vadovavimo stiliaus samprata ir jį lemiantys veiksniai. Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant vadovo asmenybę. Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant komandos narių charakteristikas. Vadovavimo stilių klasifikacija. Tradiciniai ir naujieji vadovavimo stiliai. Charizmatinis vadovavimo stilius. Patriarchalinis vadovavimo stilius. Autokratinis vadovavimo stilius. Biurokratinis vadovavimo stilius. Kooperatiniam vadovavimo stilius. Laisvas vadovavimo stilius. Vadovo asmeninio stiliaus formavimas. Veiksniai, turintys įtaką asmeninio vadovavimo stiliaus formavimuisi. Organizacijos ar komandos, kuriai vadovaujama, specifika. Sprendžiamų klausimų specifika. Valdymo lygis. Vadovaujamos komandos ypatumai. Vadovo karjeros kelias ir mokykla.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-06
 • Vadovavimo stiliai (7)

  Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata ir elementai. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių lentelė. Informacijos srautų įvairovė. Vadovavimo esmė. Stilių suderinamumas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-09-24
 • Vadovavimo stiliai (8)

  Įvadas. Organizacijos veikla ir vadovavimo stilių įtaka. Organizacijos samprata ir veikla. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo stiliai ir darbuotojų pasitenkinimas darbu. Autokratinis - direktyvinis vadovavimo stilius. Aiškinamasis (įtikinimo) vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Vadovavimo įgūdžių vystymas siekiant didesnio darbuotojų pasitenkinimo darbu. Problemos aktualios organizacijai. Vadovavimo įgūdžių tobulinimas. Vadovo savybės ir funkcijos. Vadovo savybės. Vadovo funkcijos. Vadovo elgesį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2007-12-20
Puslapyje rodyti po