Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendradarbiavimas grupės ar komandos veikloje

  Įvadas. Socialiniai įgūdžiai. Grupinio/ komandinio darbo elementai. Grupinio darbo priežastys. Komandinio darbo pranašumas. Empirinis tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-13
 • Bendradarbiavimas prevenciniame darbe

  Sąvokos. Įvadas. SSP modelis. Nusikalstamumo prevencijos sąvoka. SSP kooperacija. SSP kooperacijos sudarymas. Valdymo lygis. Koordinavimo lygis. Įgyvendinimo lygis. Nusikalstamumo prevencinio darbo pagrindas. Veiklos planas ir tikslai. Situacijos žymėjimas. SSP konsultantas. Išvados. SPPK (Socialinės Pedagoginės pagalbos komandos) veiklos modelis. Komandos samprata. Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos. Bendradarbiavimo modelis. SPPK veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose. SPPK komandos narių atsakomybės. Specialioji prevencija. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(24 puslapiai)
  2007-11-27
 • Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Gyvenimo ir keliavimo sąlygos Europos piliečiams. Sienų kontrolės atsisakymas Europos Sąjungos (ES) viduje. Europos Sąjungos prieglobsčio politika. Pereinamieji laikotarpiai darbui Europos Sąjungos (ES) šalyse. Situacija dabartinėse Europos Sąjungos (ES) šalyse narėse. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-28
 • Bendradarbiavimo su darbuotojais psichologiniai aspektai

  Darbuotojo kaip asmenybės pažinimas. Psichologinis klimatas. Pasitenkinimas darbu. Darbas ir bendravimas grupėje. Vadovavimo stiliaus įtaka. Kritika. Konfliktai. Praktinė dalis.
  Organizacinė psichologija, referatas(21 puslapis)
  2005-09-12
 • Bendradarbių informavimo psichologija

  Įvadas. Tarpasmeninė informavimo sistema. Skirtingas suvokimas ir kaip jo išvengti. Emocijos. Neverbalinė (nežodinė) komunikacija. Nepasitikėjimas. Informavimas organizacijos viduje. Vertikalioji komunikacija. Horizontalioji komunikacija. Neformalioji komunikacija. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-05
 • Bendrajai teisinei sistemai priklausančios Švedijos policijos organizacijoms būdingi ypatumai

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Švedijos policijos organizacijos ir joms būdingi ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2007-02-09
 • Bendras geležinkelių kursas

  Įvadas (Lietuvos geležinkelio istorija). Kelio planas ir profilis. Pagrindiniai reikalavimai įrengiant geležinkelį normaliuose ir sunkiose topografinėse sąlygose. Periodinis instrumentinis kelio plano ir profilio patikrinimas. Sankasa, kelio viršaus sandara ir kelio statiniai, eksploatavimo normos. Stočių statinių ir įrenginių išdėstymas, techninis aprūpinimas statinių ir įrenginių priežiūra. Stočių keliai, peronai, keleiviniai ir krovininiai įrenginiai. Tarnybiniai pastatai. Stočių apšvietimas, aprūpinimas SCB įrenginiais. Ryšiai. Reikalavimai ryšiams. Traukinių tvarkdariniai, traukinių tarpstotiniai, pastotiniai linijiniai kelio, iešminiai ir traukinių radijo ryšiai.
  Transportas ir logistika, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-22
 • Bendras gyvenimas neįregistruotoje santuokoje ir separacija

  Įvadas. Sutuoktinių gyvenimas neįregistravus santuokos. Sutuoktinių bendras gyvenimas skyrium (separacija). Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-24
 • Bendras nacionalinis produktas ir jo apskaita

  Įvadas. Nacionalinis produktas ir jo forma. Bendrasis nacionalinis produktas BNP ir jo apskaičiavimas. BNP gali būti skaičiuojamas keliais būdais. BNP kaip išlaidų suma. BNP kaip pajamų suma. Nacionalinių pajamų ir nacionalinio produkto rodiklių priklausomybė. Bendrasis vidaus produktas. Nominalusis ir realusis BNP. Išvados. Savarankiški darbai.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-10-23
 • Bendras vidaus produktas (BVP) ir bendras nacionalinis produktas (BNP)

  Įvadas. Bendrojo vidaus produkto (BVP) apibrėžimas. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas (BVP). Gamybos būdas. Išlaidų apskaitos būdas. Pajamų apskaitos būdas. Bendro nacionalinio produkto (BNP) apibrėžimas. Lietuvos Bendrojo vidaus produkto (BVP) (2001–2007 metais III ketvirtis) ir trumpa padėties ir tendencijų analizė. Europos Sąjungos (ES) šalių ekonomika 2007 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-06-03
 • Bendras vidaus produktas (BVP) ir ekonominė gerovė

  Įžanga. Bendrojo vidaus produkto (BVP) nustatymo būdai. Gamybos būdas. Išlaidų apskaitos būdas. Pajamų apskaitos būdas. BVP (bendrojo vidaus produkto) sudėtis. Neįtraukiama į BVP (bendrojo vidaus produkto) sudėtį. Įtraukiama į BVP (bendrojo vidaus produkto) sudėtį. Grynoji ekonominė gerovė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-16
 • Bendras vidaus produktas. Jo dinamika Lietuvoje

  Apibrėžimas. BVP skaičiavimas. Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Realusis BVP. Nominalusis BVP. BVP skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Indeksai. Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis. Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis. BVP Alytuje ir Lietuvoje.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-06-05
 • Bendrasis susitarimas dėl muitų ir prekybos (GATT)

  GATT susikūrimas. Pagrindiniai tarptautinės prekybos sistemos principai. GATT 1947 ir GATT 1994. Jų panašumai ir skirtumai. GATT ir Europos ekonominė bendrija. Lietuvos derybos su GATT.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-11-13
 • Bendrasis vidaus produktas (2)

  Bendrasis vidaus produktas. BVP skaičiavimas. Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Bvp dinamika 1990 – 2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-17
 • Bendrasis vidaus produktas (3)

  Bendrojo vidaus produkto ypatybės ir jo vertės matai. Bendrojo vidaus produkto samprata. Nominalus ir realus bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto kainų indeksai. Duomenų šaltiniai įvertinti bendrąjį produktą. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Galutinis produktas. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Išlaidų ir pajamų apskaitos metodų palyginimas.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-18
 • Bendrasis vidaus produktas (4)

  Įžanga. Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto nustatymas gamybos metodu. Lietuvos ekonomikos BVP. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-08
 • Bendrasis vidaus produktas (8)

  Įvadas. Tikslas: remiantis naujausiais duomenimis, apskaičiavus, išanalizavus Lietuvos Bendrą vidaus produktą (BVP), pateikti atitinkamas išvadas. Bendro vidaus produkto (BVP) samprata. Bendrasis vidaus produktas. Bendro vidaus produkto (BVP) dinamika ketvirčiais. Bendro vidaus produkto (BVP) dinamika 2000 ir 2008 metais. Bendrasis vidaus produktas (BVP) pagal apskritis. BVP valstybės ir privatus sektorius. Bendrasis vidaus produktas (BVP) tenkantis vienam gyventojui. Bendroji pridėtinė vertė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2010-10-28
 • Bendrasis vidaus produktas (BVP) (6)

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jo sudėtis. Bendrasis vidaus produkto vertinimo metodai. BVP vertinimas gamybos metodu. BVP vertinimas išlaidų metodu. BVP vertinimas pajamų metodu. Bendrojo vidaus produkto pasiskirstymas pagal apskritis. Bendrojo vidaus produkto pasiskirstymas pagal metus. Palyginimas su Latvijos ir Estijos ekonomikų raida. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-21
 • Bendrasis vidaus produktas ir jo nustatymo būdai

  Bendrasis vidaus produktas. Nacionalinių pajamų apskaita. Kainų lygio poveikis bendrojo vidaus produkto apimčiai. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Pajamų apskaitos metodas.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-17
 • Bendrasis vidaus produktas ir šešėlinė ekonomika

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendro vidaus produkto (BVP) struktūra. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui augimo tempai. Bendrojo vidaus produkto (BVP) skaičiavimo problemos. Šešėlinė ekonomika. Šešėlinė ekonomika veržiasi į pieno ūkį. Oficialiai neapskaitomos ekonomikos tyrimo rezultatai. Šešėlinės ekonomikos dalis mažmeninėje prekyboje siekia 14 proc. Nepakeliama mokesčių našta verslą ir gyventojus stumia į šešėlį. Šešėlinis alkoholinių įmonių privatizavimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-08
Puslapyje rodyti po