Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisinė sandorių registravimo reikšmė

  Įvadas. Sandorio, prokūros samprata. Teisinės sandorių registracijos pagrindiniai bruožai. Atskirų sutarčių teisinės registracijos ypatumai. Pagrindinių registrų įstaigos. Nekilnojamo turto registras. Valstybės registras. Juridinių asmenų registras. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-05-31
 • Teisinė valstybė

  Įvadas. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas Teisinė valstybė. Teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-09-15
 • Teisinė valstybė (2)

  Įvadas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės ypatumai. Išvados.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Teisinė valstybė (3)

  Įvadas. Akvinietiškasis-institucinis modelis. Seimas. Vyriausybė. Teismai. Konstitucinis Teismas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Konstitucinis modelis. Konstitucinis valdymas. Derama teisės sistema. Įstatymo viršenybė. Demokratiniai rinkimai. Žmogiškasis modelis. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-11
 • Teisinė vartotojų apsauga

  Įvadas. Vartotojų teisių gynimo įstatymai. Vartotojo informavimas. Vartotojų teisių gynimo institucijos. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos veikla. Tarptautinis vartotojų apsaugos gynimo tinklas. Vartotojų teisių apsaugos strategijos ir švietimo programų tikslai. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-01-29
 • Teisinės aplinkos įtaka tarptautiniam verslui

  Įvadas. Tarptautinio verslo teisinės aplinkos bendri bruožai. Tarptautinio verslo teisinės aplinkos sąvokos. Ginčų sprendimas. Globalizacija. Pagrindiniai teisiniai dokumentai įtakojantys tarptautinį verslą. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-02-25
 • Teisinės atsakomybės principai

  Įvadas. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės tikslai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-18
 • Teisinės atsakomybės rūšys (3)

  Įvadas. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Administracinės atsakomybės pagrindiniai principai ir priemonės. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka ir reikšmė. Civilinės atsakomybės rūšys. Drausminė atsakomybė. Drausminės atsakomybės samprata. Drausminės atsakomybės rūšys. Materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąvoka ir atsiradimo sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-11-29
 • Teisinės atsakomybės rūšys (4)

  Civilinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Administracinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Baudžiamoji atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Drausmės atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai. Materialinė atsakomybė. Praktiniai pavyzdžiai.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-12-05
 • Teisinės atsakomybės samprata

  Įvadas. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji, arba retrospektyvi, teisinė atsakomybė. Dvi teisinės atsakomybės stadijos: pozityvioji ir negatyvioji. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos (pagrindai). Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės principai. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-03-27
 • Teisinės draudimo veiklos formos

  Įvadas. Teisinės draudimo veiklos organizavimo formos. Akcinės draudimo įmonės. Akcinių draudimo įmonių valdymo organai. Akcinės draudimo įmonės gyvavimo ciklas. Draudimo draugijos. Draudimo draugijos valdymo organai. Draudimo draugijos gyvavimo ciklas. Valstybinės draudimo įstaigos. Valstybinių draudimo įstaigų valdymo organai. Valstybinių draudimo įstaigų gyvavimo ciklas. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-01-18
 • Teisinės įmonių formos Lietuvoje. Pagrindiniai įmonių steigimo dokumentai

  Įmonė. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Įmonės tikslai. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Individuali (personalinė) įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė (AB). Viešoji įstaiga. Europos bendrovė. įmonės steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. Kitos verslo kūrimo formos. Smulkusis ir vidutinis verslas. Įmonių sąjungos ir susivienijimai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2005-06-15
 • Teisinės institucijos

  Lietuvos teismai 1918 – 1944 metai. Lietuvos teismai. Teismų darbas ir sprendimų vykdymas. Klaipėdos krašto teismai. Hipoteka. Okupacijos ir jų padariniai. Ypatingieji teismai. Kariuomenės teismas. Pulko teismas. Karo lauko teismas. Kiti ypatingieji teismai. Statutinis teismas. Jūrų teismas. Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-02
 • Teisinės minties raida Lietuvoje

  Nuo paprotinės teisės iki Lietuvos statutų. Lietuvos statutai. Teismų, administracinė ir seimo reformos. Lenkijos - Lietuvos valstybė XVI - XVIII amžiuje. Pirmoji konstitucija Europoje. Lietuva 1918- 1938 m. Sovietinės okupacijos metais... Lietuva po atgimimo... Lietuvių tauta.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-05-23
 • Teisinės nuostatos, saugančios vaikus nuo neigiamo žiniasklaidos poveikio

  Įvadas. Žiniasklaidos įtaka vaikui ir visuomenei. Teisinės nuostatos, saugančios vaikus nuo neigiamo žiniasklaidos poveikio. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-12-18
 • Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros santykis (2)

  Įvadas. Teisinė sąmonė. Teisinė kultūra. Teisinė kultūra ir jos teisinis santykis su teisine sąmone. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-02-05
 • Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra ir funkcijos. Teisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisę

  Įvadas. Teisinė sąmonė. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės struktūra. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės sąmonės vaidmuo kuriant teisę. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-05-18
 • Teisinės valstybės idėja Lietuvoje

  Įvadas. Teisinės valstybės idėjos kilmė. Teisinės valstybės idėjos XVI - XX amžiuje. Lietuvos teisinėje doktrinoje. "Teisingo įstatymo" samprata. Teisinės valstybės idėja Lietuvoje Antrosios Respublikos laikotarpiu. Teisinė valstybė – "organinės valstybės" komponentas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-06
 • Teisinės valstybės principas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimus

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti konstitucinį teisinės valstybės principą pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimus. Teisinės valstybės principo samprata. Teisinės valstybės principo raida besiformuojančioje Lietuvoje. Teisinės valstybės požymiai pagal konstitucinio teismo išaiškinimus. Teisinės valstybės principo elementai. Teisinės valstybės principas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo išaiškinimus. Teisės normų bendras pobūdis. Įstatymo viršenybė. Teisės normų prieinamumas. Teisės normų aiškumas ir neprieštaringumas. Prigimtinis teisingumas. Tinkamas teisinis procesas. Proporcingumas. Asmens teisinio saugumo ir tikrumo principas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2011-01-21
 • Teisinės valstybės samprata

  Įvadas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės ypatumai. Konstitucija. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-16
Puslapyje rodyti po