Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarptautinių rinkų pasirinkimas

  Įvadas. Tarptautinio marketingo esmė. Tarptautinio marketingo uždaviniai. Užsienio rinkos užvaldymas. Tarptautinio marketingo etapai. Tarptautinio marketingo tyrimai. Tarptautinio marketingo komplekso specifika. Kainų nustatymas tarptautiniame marketinge. Papročiai ir etika tarptautiniame marketinge. Išvados.
  Rinkodara, referatas(10 puslapių)
  2006-04-19
 • Tarptautinių santykių pokyčiai globalizacijos procese

  Įvadas. Globalizacijos įtaka tarptautiniams santykiams. Tarptautinių santykių realizavimas globalinėje erdvėje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-20
 • Tarptautinių santykių samprata

  Tarptautinių santykių samprata. Tarptautinio konflikto samprata. Terorizmas. Teroristų išpuoliai Rusijoje. Artimųjų Rytų konfliktas.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai

  Įvadas. Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-06
 • Tarptautinių sutarčių galiojimas

  Įvadas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių galiojimas laike. Tarptautinių sutarčių galiojimas teritorijoje. Tarptautinių sutarčių galiojimas asmenims. Naudota literatūra. Išnašos.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-27
 • Tarptautinių sutarčių sąvoka ir rūšys

  Įžanga. Tarptautinių sutarčių apibūdinimas. Tarptautinių sutarčių sąvokos genezė. Tarptautinių sutarčių rūšys. Išvados.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-05-25
 • Tarptautinių vizitų vadyba. Jų rūšys. Priėmimo programa

  Tarptautinių vizitų vadyba, Darbo vizitas, Neoficialūs vizitai, Tranzitiniai vizitai, Mandagumo vizitas, Užsieniečių delegacijos vizito programos parengimas.
  Vadyba, referatas(4 puslapiai)
  2005-03-08
 • Tarpukario konstitucijų palyginimas

  Įvadas. Priežastys, dėl kurių reikėjo laikinosios Konstitucijos bei Steigiamojo seimo darbai. 1920 metų birželio 10 dienos laikinoji Konstitucija. Bendrosios nuostatos. 1922 metų rugpjūčio 1 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. Bendrosios nuostatos. 1928 metų gegužės 25 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metų vasario 11 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-04-27
 • Tarpukario Lietuvos ekonomika

  Lietuvos ūkis atsiskyrus nuo Rusijos imperijos. Ekonomikos plėtra. Pramonės įmonės. Maisto pramonė. Žemės ūkis. Bankai Lietuvoje. Lietuvos Respublikos iždas. Geležinkelio tinklas. Vandens ir oro transportas. Nekilnojamasis turtas. Valstybės investicijos. Stambiausios įmonės. Užsienio kapitalas. Darbininkų padėtis. Lietuvos užsienio prekyba tarpukario metais. Pramonės įmonių pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių 1938 metais. Žemėvaldos pasiskirstymas Lietuvoje 1940 m. pradžioje (be Klaipėdos krašto).
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-17
 • Tarpukario Lietuvos finansų sistema

  Įvadas. Klausimai. Finansų sąvoka, funkcijos, sudėtis ir vaidmuo valstybės gyvenime. Finansų – kredito sistemos, kaip specialaus valstybinio aparato, veiklos raida tarpukario Lietuvoje. Finansų ministerija ir jos sistema. Lietuvos bankas. Valstybės kontrolė. Tarpukario Lietuvos biudžetas ir valstybės pajamos. Pinigų sistemos raida Lietuvoje 1918 – 1940 m. Išvados.
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2006-09-19
 • Tarpukario Lietuvos Konstitucijos

  Įvadas. Tarpukario Lietuvos konstitucijos. Piliečių teisės ir pareigos. Įstatymų leidžiamoji valdžia ir jos funkcijos. Vykdomoji valdžia ir jos funkcijos. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-07
 • Tarpukario Lietuvos Konstitucijos ir jų reikšmė

  Įvadas. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos pamatiniai dėsniai. 1920 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Aukščiausiųjų valstybės institucijų sistema. Piliečių teisinė padėtis. Rinkimų teisė. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 m. Lietuvos Konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2007-09-27
 • Tarpukario Lietuvos pedagogas. Antanas Maceina

  Antano Maceinos biografijos faktai. Tarpukario Lietuvos pedagogo veikla. Ugdymo idėjos. Antano Maceinos pašaukimas filosofijai bei pedagogikai. Tautinis auklėjimas.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-18
 • Tarpukario Lietuvos vidaus politikos tyrimų problemos

  Tarpukario Lietuvos vidaus politikos 3–4 dešimtmečių tyrimų problemos. Politikos nestabilumas. Policijos įstaigos. Slaptųjų tarnybų tyrimai. Arvydas Anušauskas ir jo tiriamasis darbas. Darbai po nepriklausomybės atgavimo. Policijos institucijos kūrimosi raidą. R. Skipitis ir jo knygos. J. Budrys ir atsiminimai knygoje "Kontržvalgyba Lietuvoje". Priežastys lėmusios policijos reformą.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-10-22
 • Tarpusavio santykiai

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Bendravimo procesas. Tarpasmeniniai santykiai. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(12 puslapių)
  2007-04-04
 • Tarpusavio santykiai šeimoje

  Įvadas. Sutuoktinių pagarba. Sutuoktinių sąžiningumas ir pareiga šeimai. Nuoširdumas, pasitikėjimas, ištikimybė. Sunkumai šeimoje. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(6 puslapiai)
  2010-06-10
 • Tarpvalstybiniai įmonių atsiskaitymai su Rytų ir Vakarų valstybėmis

  Įvadas. Lietuvos ir užsienio valstybių muitų sistema. Muitų esmė ir reikšmė. Muitų normos įvairioms šalims. Užsienio prekybos politikos instrumentai. Tarpvalstybiniai muitai rytų ir vakarų valstybėse. Tarptautinė prekyba su Europos sąjungos (ES) šalimis. Tarptautinė prekyba su Rytų valstybėmis. Kiti tarpvalstybiniai įmonių mokesčiai. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizo mokestis. Išvados.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2006-01-10
 • Taršos įtaka žmogui

  Įvadas. Atmosferos oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Dirvos taršos poveikis žmogaus sveikatai. Vandens taršos poveikis žmogaus sveikatai. Išvados.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-24
 • Taršos prevencija vyno pramonėje

  Bendroji apžvalga. Atliekų prevencija. Taršos prevencijos žingsniai vyno pramonėje. Taršos prevencija vynuogių auginime. Grybelio kontrolė. Energijos taupymas. Šaldomųjų agentų panaudojimo alternatyvos. Išpilstymo proceso racionalizacija. Nuotekų kiekio mažinimas. Procesų efektyvumas. Atliekų tvarkymo ir saugojimo strategijos.
  Pramonė ir gamyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-25
 • Taršos prevencijos strategijos

  Įvadas. Aplinkos apsaugos tikslai. Aplinkos apsaugos investicijų rūšys. Teršalų išmetimas į atmosferą. Aplinkos apsaugos mokesčiai.
  Ekologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-22
Puslapyje rodyti po