Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio darbuotojo ir vaiko dialogo kūrimas socialinės pagalbos procese

  Įvadas. Jaunesniojo paauglio amžiaus tarpsnio apibrėžtis. Seksualinio smurto prieš vaikus problema. Kaip prakalbinti vaiką, prieš kurį buvo panaudotas seksualinis smurtas.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2007-03-21
 • Socialinio darbuotojo kompetencijos

  Įvadas. Socialinio darbuotojo kvalifikacijos. Bendruomeniškumas. Projektas. Išvados, pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Socialinio darbuotojo kompetencijos ribos dirbant su grupe

  Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo grupėje. Atsakomybė ir autoritetas. Socialinio darbuotojo kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje

  Įvadas. Socialinės paslaugos plačiuoju ir siauruoju požiūriu. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu. Socialinės paslaugos siauruoju požiūriu. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinės paslaugos pagal klientų grupes. Socialinio darbuotojo pagalba vaikams ir paaugliams patyrusiems smurtą šeimoje. Pagalba vaikams nukentėjusiems nuo smurto. Pradedančiojo socialinio darbuotojo eiga pirmam interviu, orientuotame į problemą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2007-12-29
 • Socialinio darbuotojo profesiniai ypatumai dirbant su nuo alkoholio priklausančių tėvų vaikais

  Įvadas. Alkoholizmas. Alkoholizmo trejybė. Alkoholizmo stadijos. Alkoholizmas – kaip nedarnios šeimos reiškinys. Ko neturėtų daryti socialinis darbuotojas, dirbdamas su šiomis šeimomis. Nedarni šeima ir jos įtaka vaikui. Nedarni šeima - vaiko asmenybės vystymąsi stabdantis veiksnys. Nedarnios šeimos įtaka vaiko valios ir emocijų sferai. Alkoholikų vaikų vaidmenys. Alkoholikų tėvų įtaka vaiko sveikatai. Suaugę alkoholikų vaikai. Pagalba piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikams. Tyrimo metodologijos aprašymas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2007-01-08
 • Socialinio darbuotojo profesiograma (2)

  Įvadas. Socialinio darbo ištakos (Lietuvos ir pasaulio patirtis). Išvados. Socialinio darbo tikslas. Žinios, vertybės ir įgūdžiai socialiniame darbe. Vertybės reikalingos socialiniam darbuotojui. Refleksija socialiniame darbe. Supervizija socialinio darbo praktikoje. Socialinis darbuotojas ir socialinis pedagogas (veiklos palyginimas). Socialinio darbuotojo asmenybė.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-17
 • Socialinio darbuotojo vaidmuo, įveikiant priklausomybę narkotinėms medžiagoms

  Įvadas. Socialinio darbuotojo vaidmuo, įveikiant priklausomybę narkotinėms medžiagoms. Žmonijos raidos bruožai. Mūsų laikmečio ypatumai. Narkotinės medžiagos ir jų veikimas. Narkotikų vartojimo motyvai. Pagrindiniai priklausomybės požymiai. Priklausomybės grėsmės suvokimas. Žmogaus savojo "aš" veiksmingumo pripažinimas. Organizacijų teikiamos socialinė paslaugos priklausomiems asmenims. Išvados. Rekomendacijos.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-06-11
 • Socialinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis turinčiomis neįgalų vaiką

  Įvadas. Neįgalus vaikas šeimoje. Problemos su kuriomis susiduria neįgalūs vaikai. Efektyvus socialinio ugdymo būdas-reabilitacijos centro veikla. Socioedukacinio darbuotojo veikla dirbant su šeimomis, auginančiomis neįgalų vaiką. Esminės problemos. Medicininės problemos. Psichologinės problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-02-26
 • Socialinio darbuotojo veikla ir vaidmenys bendruomenės organizavime

  socialinio darbuotojo veikla ir vaidmenys bendruomenės organizavime. Bendruomenė kaip socialinė sistema.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2010-05-10
 • Socialinio darbuotojo veikla stresą ir krizes patiriančiai šeimai

  Įvadas. Šeimos sąvoka. Bendravimo šeimoje ypatumai. Kas yra krizė. Šeimos ir santuokos krizės. Santuoka vedybų – pradžia. Naujas šeimos narys – kūdikio gimimas. Skyrybos. Mirtis. Sielvartas senatvėje. Parama krizės ištiktiems asmenims. Individuali socialinio darbuotojo veikla. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2006-10-24
 • Socialinio darbuotojo vertybės dirbant su senais žmonėmis

  Įvadas. Etikos samprata. Socialinio gyvenimo būdas. Socialinio darbuotojo kompetencija. Žinios. Vertybės. Liūdna statistika. Kasdieniniai rūpesčiai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2006-05-03
 • Socialinio dialogas įmonėje

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio dialogo organizavimą įmonėje. Organizacijų sociologija. Organizacijos valdymas. Komunikacija organizacijoje. Konfliktas organizacijoje. Prielaidos socialiniam dialogui atsirasti. Socialinio dialogo tarpininkai įmonėje. Profsąjungų nauda. Kolektyvinė sutartis. Išvados. Priedai (1).
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2010-05-17
 • Socialinio draudimo biudžeto sudarymas ir vykdymas: Šalčininkų skyrius

  Įvadas. Darbo tikslas – remiantis Šalčininkų skyriaus socialinio draudimo duomenimis, išnagrinėti Šalčininkų skyriaus socialinio draudimo biudžeto sudarymą ir vykdymą. Socialinio draudimo biudžeto sudarymo ir vykdymo literatūros apžvalga. Valstybinio socialinio draudimo fondo Šalčininkų skyriaus biudžeto sudarymas ir tvirtinimas. Valstybinio socialinio draudimo fondo Šalčininkų skyriaus biudžeto vykdymas. Išvados.
  Draudimas, referatas(28 puslapiai)
  2009-09-29
 • Socialinio draudimo raida

  Įvadas. 1998 metų pradžios socialinio draudimo sistemos situacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso problema. Darbingo amžiaus gyventojų ir apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu skaičiaus kitimas. Socialinio draudimo pensijų sistema. 1999 metų socialinio draudimo sistemos situacija. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto balanso problema. Pensijų ir pašalpų sistema. Socialinio draudimo finansinė padėtis 2000 metais. Socialinio draudimo įmokų tarifų padidinimas. Socialinio draudimo pajamos 2000 metais. Socialinio draudimo išlaidos 2000 metais. Pagrindiniai pakeitimai socialiniame draudime 2001 metais. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įvedimas. Kai kurių socialinio draudimo išmokų panaikinimas. Pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimai. Senatvės pensinio amžiaus ilginimo spartinimas. Pagrindiniai pakeitimai socialiniame draudime 2001-2002 metais. Gerėjanti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto situacija bei siekis panaikinti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sukauptą deficitą. Pajamų struktūra. Išlaidų struktūra. Gerėjanti valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto padėtis 2003 metais. Socialinio draudimo ir šalpos išmokų didinimas. Pensijų kaupimas (valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimas). Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-01-22
 • Socialinio draudimo samprata

  Socialinio draudimo samprata. Socialinio draudimo rūšys. Pensijų sistema. Pensijos ir pašalpos. Priežastys, sąlygojančios valstybinio socialinio draudimo finansinę situaciją.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2005-12-20
 • Socialinio elgesio sutrikimų priežastys

  Įvadas. Asocialaus elgesio samprata. Agresyvus elgesys. Skriptų teorija. Agresijos rūšys. Agresijos formų kitimas. Lyčių agresyvumo skirtumai. Vaikų agresija kaip socialinis pedagoginis reiškinys. Delinkventinis elgesys. Kriminalinis elgesys. Psichologinės nusikaltimus ir nusikalstamą elgsena aiškinančios teorijos. Kultūrinių veiksnių ir socializacijos įtaka socialinio elgesio sutrikimams. Ekologinis požiūris į nusikaltimus. Nusikaltėlių gaujų teorijos. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-01-11
 • Socialinio gyvenimo ypatybės Mažojoje Lietuvoje

  Įvadas. Mažosios Lietuvos gyventojai. Mažosios Lietuvos formavimasis. Prūsijos kunigaikštystė. Prūsijos karalystė. Mažosios Lietuvos kultūra. Mažoji Lietuva XIX a. Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Mokyklų steigimas Mažojoje Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2008-01-01
 • Socialinio konflikto samprata

  Įžanga. Konfliktų rūšys pagal subjektus. Bendros konfliktų priežastys. Konflikte dalyvaujančių asmenybių tipai. Elgesys konfliktinėse situacijose. Konfliktų sprendimas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-05
 • Socialinio konflikto teorija

  Įvadas. Konfliktas. Konflikto samprata. Požiūriai į konfliktą. Konfliktų klasifikacija. Konflikto kilimo priežastys. Konfliktų tipai. Socialinio konflikto teorija. Socialinio konflikto teorijos atsiradimas. Esminiai socialinio konflikto teorijos bruožai. Žymiausi socialinio konflikto teorijos atstovai. Išvados. Sutrumpinimai.
  Sociologija, referatas(20 puslapių)
  2008-02-27
 • Socialinio lyginimo įtaka savęs vaizdo formavimui

  Socialinio lyginimo šaknys. Socialinis lyginimas. Kūno įvaizdis. Kritiško požiūrio į kūną formavimasis. Kūno įvaizdis ir socialinis lyginimas. Reklamų įtaka. Socialinio lyginimo įtaka moters kūno įvaizdžiui. Moters kūno įvaizdis žiniasklaidoje. Muzikinių TV įtaka kūno įvaizdžiui. Socialinis lyginimas ir vyrų kūno įvaizdis. Socialinis lyginimas ir ligos.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2007-05-15
Puslapyje rodyti po