Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Programavimo kalbos apžvalga: Visual Basic for Aplication

  Anotacija . Įvadas. Redaktorius. Kintamieji ir konstantos. Operatoriai. Procedūros. Valdymo struktūros. Funkcijos. Klasė. Rinkmenos. Išvados.
  Programavimas, referatas(19 puslapių)
  2007-04-16
 • Programavimo kalbos. Istorija, raida, klasifikacijos. Kodo pavyzdžiai

  Programavimo istorija. Programavimo kalbos. Programavimo kalba. Programavimo kalbų apžvalga. Programavimo stilius. Imperatyvusis programavimas. Nuoseklusis programavimas. Struktūrinis (procedūrinis) programavimas. Objektinis programavimas. Deklaratyvusis programavimas. Funkcinis programavimas. Loginis programavimas. Išeitinis kodas. Išeitinis kodas. Istorija.
  Programos, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-17
 • Programavimo kalbų kartos

  Įvadas. Pirmoji karta. Antroji karta. Trečioji karta. Trečiosios kartos programavimo kalbų raida. Ketvirtoji karta. Penktoji karta. Reikalavimai programavimo kalbai. Išvados.
  Programavimas, referatas(10 puslapių)
  2009-06-10
 • Programavimo kultūra

  Įvadas. Programuotojas, kompiuteris, vartotojas. Programavimo stilius. Programavimo kultūra. Redagavimas. Komentarai. Programos apiforminimas. Ataskaitos, jų apiforminimas. Išvada.
  Programos, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-27
 • Programinė įranga (2)

  Įvadas. Programinė įranga. Programinės įrangos tipai. Sisteminė programinė įranga. Operacinė sistema. Operacinės sistemos vidinės komandos. Operacinės sistemos išorinės komandos. Operacinių sistemų tipai. Operacinių sistemų apžvalga. MS DOS. OS/2. Microsoft Windows. Išvados.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-02
 • Programinė įranga (6)

  Įvadas. Programinės įrangos tipai. Operacinės sistemos. Taikomosios programos. Išvados.
  Programos, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-22
 • Programinės įrangos DAM (Decision analysis module)

  Įvadas. Trumpai apie sprendimų paramos sistemas. Programinė įranga DAM (Decision analysis module). DAM v 2.0. Išvados.
  Inžinerija, referatas(18 puslapių)
  2010-10-27
 • Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga (4)

  Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Kompiuterių programų ir duomenų bazių teisinės priežiūros atsiradimas. Autorių teisių įstatymas. Turtinės ir neturtinės autorių teisės. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Programinių įrangų gamintojai.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(6 puslapiai)
  2007-09-19
 • Programinės įrangos specifikavimas

  Projekto paraiška. Įvadas. Dokumento paskirtis. Proceso modelis. Taikymo sritis. Projekto tikslas ir adresatas. Produkto užsakovas. Problemos sprendimas pasaulyje ir Lietuvoje. Produkto apibūdinimas. Programų sistemos funkcijos. Sistemos kontekstas. Vartotojo charakteristikos. Vartotojo problemos. Bendri apribojimai. Projekto planas. Detalus projekto planas. Reikalavimų specifikacijos. Įvadas. Tikslas. Taikymas. bendras aprašymas. Sistemos paskirtis. Projekto užsakovas. Projekto vykdytojai. Programinio produkto vartotojas. Projekto apribojimai. Įpareigojantys apribojima. Prielaidos ir priklausomybės. Funkciniai reikalavimai. Veiklos sfera. Produkto veiklos sfera. Funkciniai reikalavimai. Reikalavimai duomenims. Nefunkciniai reikalavimai. Reikalavimai sistemos išvaizdai. Reikalavimai panaudojamumui. Reikalavimai vykdymo charakteristikoms. Reikalavimai veikimo sąlygoms. Reikalavimai sistemos priežiūrai. Reikalavimai saugumui. Kultūriniai-politiniai reikalavimai. Teisiniai reikalavimai. Projekto išeiga. Naujos problemos. Rizikos. Vartotojo dokumentacija ir apmokymas. Perspektyviniai reikalavimai. Architektūros specifikacija. Įvadas. Skyriaus paskirtis. Apžvalga. Architektūros tikslai ir apribojimas. Sistemos dinaminis vaizdas. Komponentai. Kokybė. Detalios architektūros specifikacija. Testavimo medžiaga. Įvadas. Testavimo tikslai ir objektai 18Testavimo apimtis. Pagrindiniai apribojimas. Testavimo planas. Testuojama programinė įranga. Testavimo strategija. Vienetų testavimas. Priėmimo testavimas. Testavimo resursai. Techninė ir programinė įranga. Personalas. Testavimo įrankiai ir aplink. Testavimo tvarkaraštis. Testavimo procedūra. Testavimo procedūros. Testavimo resursų paskirstyma. Testavimo rezultatų kaupimas. Išvados.
  Programos, referatas(19 puslapių)
  2008-11-25
 • Programiniai agentai

  Įvadas. Programinių agentų trumpa istorijos apžvalga. Kas yra agentas? Agentų klasifikavimas. Bendra agentų apžvalga. Bendri agentai (collaborative agents). Hipotezės/Tikslai. Motyvacija. Trumpa ir kritiška bendrųjų agentų sistemos apžvalga. Pagrindiniai bendrųjų agentų išbandymai. Sąveikos agentų trumpa apžvalga. Hipotezės/Tikslai. Motyvacija. Nauda/Vaidmenys. Trumpa ir kritiška sąveikos agentų sistemos apžvalga. Pagrindiniai sąveikaujančių agentų išbandymai. Mobilių agentų trumpa apžvalga. Hipotezės, motyvacija ir nauda. Mobiliųjų agentų veikimo principas. Informaciniai/internetiniai agentai. Reaguojantys programinės įrangos agentai. Agentai hibridai. Herterogeninių agentų sistemos. Agentų ateitis.
  Programos, referatas(15 puslapių)
  2006-05-10
 • Programinių agentų taikymo sritys

  Programiniai agentai. Programinių agentų samprata. Agentinių technologijų panaudojimas programos sistemose. Agentinių technologijų panaudojimas verslo sistemose. Agentinių technologijų reikalavimai. MAS taikymo sritys. MAS taikymas duomenų bazėse. MAS taikymas profesionaliose paslaugose. MAS taikymas naujienų paslaugose. MAS taikymas finansinėse paslaugose. MAS taikymo problemos. Išvados.
  Programos, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-13
 • Programų kokybės analizė

  Įžanga. Reikalavimas ir jo savybės. Reikalavimų formulavimo būdai. Anotuoti reikalavimai. Reikalavimų statusas. Reikalavimų kritiškumo laipsnis. Reikalavimų galiojimo terminas. Projekto ir programų sistemų reikalavimai. Projekto reikalavimai. Programų sistemos reikalavimai. Programų sistemos interfeiso reikalavimai. Programų sistemos veikimo reikalavimai. Iš ekonominių apribojimų išplaukiantys reikalavimai.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-21
 • Programų sistemų kūrimo ir projektavimo metrikos

  Turinys. Įžanga. Matai, metrikos ir indikatoriai. Projekto ir proceso sričių metrikos. Procesų metrikos ir programų sistemų projektų patobulinimai. Projekto metrikos. Programų sistemų matavimai. Dydžių metrikos. Funkcinės metrikos. Išplėstųjų funkcinių taškų metrikos. Skirtingų metrikų skaičiavimo metodų suderinimas. Programų sistemų kokybės metrikos. Kokybės matavimas. Defektų pašalinimo efektyvumas. Metrikų integravimas į programų sistemų kūrimo procesą. Metrikų ir TKM gavimas. Santrauka.
  Programavimas, referatas(16 puslapių)
  2007-08-02
 • Progressive technology in immovable property trade

  Šiuolaikinės technologijos nekilnojamo turto versle. Referatas anglų kalba.
  Informatika, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-20
 • Project management: music festival in a Greenwich Park

  Darbas anglų kalba. Muzikos festivalio planavimas Grinvičo parke. Background. Objectives. Brain storming. The Main Aims for our Music Event. Details of Event. Group Breakdown. Roles and Responsibilities. Target Audience. Location. Accessibility. Entertainment. Marketing. Catering. The Legal Responsibilities for the Concert. Health and Safety. Security. Pricing. Contracts. Top Level Activities for Music Festival. WHat is Critical Path Analysis (CPA)? Factors effecting critical path analysis (CPA). Appendix: Greenwich park scheme, scene plan, contract for contractors, acceptance of contract.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2008-10-24
 • Projektas "Mirtis vaikams netinka"

  Trumpas apibūdinimas. Trumpa veiklos apžvalga. Organizacijos aplinkos aprašymas. Potencialių vartotojų ir dalyvių portretas. Projekto įgyvendinimo grafikas. Pagrindiniai projekto ištekliai. Finansavimo šaltiniai. Projekto komanda. Projekto komandos veikla. Ganto lentelė. Organizacijos personalas Darbuotojų atlyginimas. Organizacijos struktūra. Finansinis planas, sąmatos lentelė. Reklaminės kampanijos planas. Įžanga. Reklaminės kampanijos tikslai. Reklamos strategija ir priemonių parinkimas. Paslaugos tyrimas. Marketingo tyrimas. SWOT analizė. Reklamos išlaidos. Reklamos skleidimas. Priedai.
  Rinkodara, referatas(21 puslapis)
  2007-01-10
 • Projektas: neįgaliojo jaunimo centro kūrimas Alytuje

  Projekto idėja. Alytaus mieste nėra neįgaliojo jaunimo užimtumo centro, o tokią negalią turinčių žmonių vis daugėja ir yra būtina tokių asmenų socialinė integracija. Misija. Vizija. Tikslas. Projekto uždaviniai. Klientai. Marketingo plano elementai. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas (tikslinė grupė). Konkurencijos analizė. Paslaugų aprašymas. Kainų politika. Paslaugų paskirstymo politika. Reklama. Veiklos organizavimas ir jos tikėtini rezultatai. Veiklos aprašymas. Tikėtini rezultatai. Valdymas, personalas. Vadyba. Organizacinė įstaigos struktūra. Rizikos įvertinimas. Finansavimas. Projekto santrauka.
  Vadyba, referatas(21 puslapis)
  2009-01-13
 • Projektas: pagyvenusių žmonių laisvalaikio centro kūrimas "Aušrinė"

  Vieta. Prašoma suma. Pavadinimas. Santrauka. Tikslas: Patenkinti Šiaulių miesto pagyvenusių žmonių laisvalaikio užimtumo poreikius. Uždaviniai. Projekto pagrindimas. Veiklos etapai. Metodologija. Projekto trukmė. Projekto vykdymo grafikas. Laukiami rezultatai. Veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Rizika ir numatoma veikla taip įvykus. Projekto biudžetas.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2009-02-13
 • Projektas: Reklamos specialybių studentų darbų konkursas su seminarais

  Projekto santrauka. Problemos analizė. Problema. Idėja. Projekto tikslai. Uždaviniai. Projektui keliami reikalavimai. Projekto nauda. Projekto vykdymas. Siūlomi festivalio dalyviai. Studentai. Prelegentai. Konkurso sąlygos. Rizikos faktoriai. Festivalio renginiai. Projekto biudžetas.
  Kita, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-26
 • Projektavimo automatizavimas su SystemC

  Įvadas. SystemC apžvalga. Objektinis projektavimas su SystemC. Modulių apibendrinimas naudojant programavimo šablonus. SystemC modulių modeliavimas. SystemC specifikacijų sintezė naudojant CoCentric paketą. Įvertinimas ir išvados.
  Elektronika, referatas(15 puslapių)
  2005-10-27
Puslapyje rodyti po