Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Požiūris į moteris ankstyvajam budizme

  Įžanga. Požiūris į moterį ir moteriškumą ankstyvajame budizme. Keturi skirtingi požiūriai į moteris ir moteriškumą. Soteriologinis įtraukimas. Institucinis androcentrizmas. Asketinė mizoginija. Soteriologinė androginija. Apibendrinimas.
  Budizmas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-01
 • Požiūris į religiją Tomo Akviniečio filosofijoje

  Įvadas. Filosofija ir religija. Žmogus ir Dievas. Dievo ir pasaulio samprata. Išvados. Išnašos.
  Viduramžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-23
 • Požiūris į šeimą

  Šeimos ir santuokos samprata. Šeimos ir santuokos sąvokų turinys. Skirtumai tarp santuokos ir šeimos. Nuomonių apie santuoką ir šeimos kūrimą įvairovė. Vyrų ir moterų požiūris į šeimą. Požiūris į šeimą ir santuoką kai kuriose pasaulio šalyse. Anglijos šeima. Amerikiečių šeima. Australijos šeima. Prancūzų šeima. Japonų šeima. Švedijos šeimos. Vokietijos šeima. Veiksniai, sąlygojantys lietuvių požiūrį į šeimą ir santuoką. Šeimos mikroklimatas . Ugdomosios programos. Šeimos politika. Išvados.
  Psichologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Praca z uczniem zdolnym, jej organizacja i zadania

  Darbas lenkų kalba. Ypatingų, gabių vaikų edukacijos ypatumai. Pojęcie zdolności i tzw. ucznia zdolnego. Pojęcie zdolności. Różnice ilościowe. Różnice jakościowe. Pojęcie "ucznia zdolnego". Sposoby kształcenia uczniów zdolnych. Szybszy rozwój uczniów zdolnych. Rozszerzenie treści programowych i treści pozaprogramowych (wzbogacanie programów szkolnych). Różnicowanie poziomu trudności. Kształtowanie myślenia i działania oryginalnego oraz twórczego. Wnioski.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-01
 • Prader Willi sindromas

  Įvadas. 15 chromosoma. Prader Willi sindromo požymiai. Pagrindiniai simptomai. Kiti simptomai. Hiperfagija (nenormaliai padidėjęs apetitas). Hipotonija. Artikuliacijos defektai. Diagnozė. Gydymas. Ko tikėtis.
  Ligos ir traumos, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-13
 • Pradinė mokykla švietimo politikos kontekste

  Įvadas. Švietimo politikos samprata. Švietimo politiką įtakojantys veiksniai. Pradinis ugdymas Pradinio ugdymo tikslai. Švietimo strategija pradiniam ugdymui. Švietimo sistemos samprata. Pradinės mokyklos vieta švietimo sistemoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-05
 • Pradinės kintamos informacijos paruošimas kompiuterizuojant darbo užmokesčio apskaitą

  Įvadas. Darbo užduotis. Aktualumas. Tyrimo metodai. Pradinės informacijos paruošimas kompiuterizuotoje apskaitoje. Darbo užmokesčio apskaita. Darbo apmokėjimas. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita. Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai. Pradinės kintamos informacijos paruošimas kompiuterizuojant darbo užmokesčio apskaitą. Darbo užmokesčio pradinė kintama informacijos sąvoka. Darbo ir darbo užmokesčio apskaitos pirminė apskaita. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Grupinis atliktų darbų ir darbo užmokesčio apskaitos lapas. Atliktų darbų ir darbo užmokesčio apskaitos lapas. Traktorininko darbo apskaitos lapas. Kelionės lapai. Vidutinio ir kompensuojamo darbo užmokesčio apskaičiavimas. Mokėjimo žiniaraštis. Atsiskaitymų už darbą apskaitos žiniaraštis. Asmens sąskaita. Kintama informacija, kompiuterizuojant darbo užmokesčio apskaitą. Išvados.
  Apskaita, referatas(17 puslapių)
  2007-10-05
 • Pradinio mokymo plaukti metodika

  Mokymo uždaviniai, principai. Mokymo metodai. 12 pamokų pradinio mokymo plaukti metodikos programa. Plaukimo pamokėlių ypatumai, struktūra ir organizavimas. Plaukimo mokymo priemonės. Bendrojo lavinimo ir specialieji fiziniai pratimai. Parengiamieji pratimai vandenyje. Specialieji plaukimo mokymo pratimai. Mokomieji šuoliai į vandenį. Žaidimai ir pramogos vandenyje. Plaukimo technikos mokymas. Plaukimo krauliu mokymas. Kojų judesių pratimai. Rankų judesių pratimai. Rankų judesių derinimo su kvėpavimu pratimai. Judesių derinimo pratimai. Plaukimo nugara mokymas. Kojų judesių pratimai. Rankų judesių ir kvėpavimo pratimai. Judesių derinimo pratimai. Plaukimo įtaka ir pratybų poveikis vaikų organizmui.
  Sportas, referatas(20 puslapių)
  2006-03-21
 • Pradinis ugdymas grojant pučiamaisiais instrumentais

  Įvadas. Šiuolaikinės metodikos fiziologinės ir psichologinės prielaidos. Mokymo groti pučiamaisiais instrumentais metodikos fiziologinės prielaidos. Klasikiniai temperamentų tipai. Mokymo groti pučiamaisiais instrumentais metodikos psichologinės prielaidos. Šiuolaikinės metodikos pagrindiniai principai. Mokymas groti klarnetu. Sandaros, garso ir grojimo technikos ypatumai. Grojimo pagrindų formavimo pradmenys. Klarneto pirštuotė.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-31
 • Pradinis ugdymas Lietuvoje

  Mokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pradinis ugdymas grindžiamas šiais principais. Keliami pagrindiniai uždaviniai. Pradinio ugdymo turinys sudaromas remiantis šiais principais. Pradinio ugdymo metodai. Pradinio ugdymo įgyvendinimas. Kalbų mokėjimas ir ankstyvasis užsienio kalbos ugdymas.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-19
 • Pradinių klasių mokinių dėmesingumo skatinimas

  Pradinių klasių mokinių dėmesio ypatumai, veiksniai turintys įtakos mokinių dėmesingumui: aplinka, mokytojas, mokymo proceso planavimas ir organizavimas, mokinių dėmesingumo skatinimo būdai: sudominimas, pamoka, pabaiga.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2005-03-03
 • Pradinių klasių mokinių iš globos namų diagnostika mokykloje

  Įvadas. Globos įstaigų samprata. Vaikų globa ir rūpyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Tyrinėtos globos institucijos. Vaikų socializacijos proceso ypatumai. Mokinių raidos ir santykių ypatumai. Psichologinės ir pedagoginės adaptacijos problemos. Globos vaikų metodologiniai tyrimo duomenys. Respondentų nuomonės apie mokinius. Tiriamųjų savęs vertinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(20 puslapių)
  2006-01-17
 • Pradinukų bendravimas su bendraamžiais

  Tikslas. Įvadas. Įvairaus amžiaus vaikai. Vaikų visuomenė. Konfliktai tarp vaikų. Vaikų tarpusavio konfliktų sprendimo būdai. Keletas patarlių ir priežodžių. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-01-03
 • Pradinukų savęs vertinimas ir pasitikėjimas savimi per kūno kultūros pamokas

  Pradinių klasių mokinių teigiamo savęs vertinimo ir pasitikėjimo savimi ugdymo ypatumai per kūno kultūros pamokas. Įvadas. Savęs vertinimo samprata. Savęs vertinimo lygiai. Pasitikėjimo savimi apibūdinimas. Nepasitikėjimas savimi. Netikras pasitikėjimas savimi. Tikrasis pasitikėjimas savimi. Savęs vertinimo ir pasitikėjimo savimi svarba per kūno kultūros pamokas. D. Bogdanovos ir J. Kiseliovo metodika. H. Rozenbergo metodika. V. Stolino metodika. J. Kiseliovo pasitikėjimo savimi vertinimo skalė "Termometras". Pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-09-17
 • Pragyvenimo lygio įvertinimo metodika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Pragyvenimo lygis ir socialinė valstybė. Pragyvenimo minimumas ir skaičiavimo metodika. Socialinės apsaugos sistema. Piniginės išmokos garantuojančios pragyvenimo lygį. Bendra gyvenimo lygio tendencija. Socialinė rūpyba ir pragyvenimo lygio palyginimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansavimas. Organizavimas. Išmokos. Gavėjai. Administracinės procedūros. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2008-03-22
 • Pragmatizmas

  Įvadas. Ankstyvasis Č. Pirso pragmatizmas. Džemso pragmatizmas. Djui instrumentalizmas. Apibendrinimas.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2007-10-18
 • Pragmatizmas ir tiesos problema

  Įvadas. Kas yra tiesa? Tiesos kriterijus. Apie tiesos esmę. Įprasta tiesos sąvoka. Teisingumas. Tikrumas. Klasikinė tiesos samprata. Akivaizdumo teorija. Išvados.
  Filosofija, referatas(11 puslapių)
  2009-05-19
 • Pragulos

  Įvadas. Pragulų samprata. Pragulų etiopatologija. Pragulų klasifikacija ir komplikacijos. Pragulų profilaktika. Spaudimo mažinimas. Odos priežiūra. Pragulų gydymas. Pragulų gydymas mažo intensyvumo terapiniu lazeriu. Pragulų gydymas poliarizuota šviesa (BIOPTRON). Pragulų gydymo metodika aparatu "BTL-09". Pragulų gydymas elektrine audinių ir nervų transkutanine stimuliacija. Pragulų mažo dažnio impulsinė magneto terapija. Išvados. Mokymo programa.
  Slauga, referatas(17 puslapių)
  2011-12-05
 • Praktika: viršutinių drabužių konstravimas ir siuvimas

  Įvadas. Moteriškas puspaltis. Moteriško puspalčio aprašymas. Žmogaus figūros matmenų charakteristika. Puspalčio užlaidos. Puspalčio konstrukcinio brėžinio sudarymas. Puspalčio technologinis aprašymas. Šventinis drabužis. Suknelės aprašymas. Žmogaus figūros matmenų charakteristika. Suknelės konstrukcinio brėžinio sudarymas. Suknelės technologinis aprašymas.
  Mada ir drabužiai, referatas(16 puslapių)
  2007-05-29
 • Praktikos ataskaita: Motinos ir vaiko pensionas

  Įvadas. Ataskaita. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas. Pensiono pagrindiniai veiklos uždaviniai. Moterims ir jų vaikams teikiamos šios paslaugos. Personalas. Klientai. Darbo metodai. Ateities planai. darbas praktikos metu. Pasiūlymai. Klausinėjimo apie SPM principai. Klausimai apie SPM. Kaip reaguoti į pacienčių atsakymus. Personalo susirūpinimo skatinimas. Moterų saugumas. Konfidencialumas. Jautrumas žmogui ir problemai. Personalo vaidmuo. Pagalbos tęstinumo užtikrinimas. Nukreipimas.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-06
Puslapyje rodyti po