Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Politinės partijos ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemoje

  Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos samprata. Politinės partijos ir interesų grupės. Teisinis NVO reglamentavimas. Konstitucinis pagrindas. Visuomeninių organizacijų įstatymas. Asociacijų įstatymas. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-01-26
 • Politinės partijos ir partinių sistemų klasifikacija

  Įvadas. Partijos apibrėžimas. Politinių partijų struktūra ir funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Partinės sistemos. Lietuvos politinių partijų ištakos Lietuvoje. Išvados. Reziumė.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2012-01-31
 • Politinės partijos ir politinės organizacijos

  Įvadas. Pirmosios politinės partijos Lietuvoje ir jų siekiai. Politinių partijų veikla atkuriant Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Politinių partijų finansavimas ir "juodosios" įplaukos. Socialdemokratų partija XXI amžiuje. Politinių partijų veikla 2006 metais. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-14
 • Politinės partijos: genezė, klasifikacija, funkcijos

  Įvadas. Partijos samprata ir funkcijos. Partijų genezė ir jos modeliai. Partijų klasifikacija. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-05-09
 • Politinės partijos: paskirtis, funkcijos, modeliai

  Įvadas. Politinių partijų samprata. Partijų kilmė ir įtaka. Partijų modeliai. Politinių partijų funkcijos. Visuotinė partija. Kartelio partija. Masinė partija. Elito partija. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-03
 • Politinės paslaugos įvaizdis ir jo formavimas

  Įvadas. Politinės paslaugos įvaizdis. Politinės paslaugos įvaizdžio samprata. Politinės paslaugos įvaizdžio kūrimo strategija. Politinės paslaugos įvaizdžio formavimas. Politinės paslaugos įvaizdžio formavimo būdai. Politinės paslaugos įvaizdį formuojantys veiksniai. Priemonės įtakojančios politinės paslaugos įvaizdį. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-06
 • Politinės sistemos samprata ir jos funkcijos

  Įvadas. Politinės sistemos samprata, jos funkcijos. Politinės sistemos savybės ir elementai. Politinės valdžios samprata. Politikos elitas. Išvada.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-17
 • Politinės sistemos: Danija ir Libanas

  Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas. Temos aktualumas. Darbo metodai. Danija. Libanas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-18
 • Politiniai mokymai senovės Kinijoje: konfucionizmas ir daoizmas

  Konfucionizmas. Daoizmas. Konfucionizmo ir daoizmo svarba. Jų išpažįstamos tiesos bei jų tarpusavio sąryšis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-03
 • Politiniai režimai

  Įvadas. Demokratizmo kilmė. Tiesioginės demokratijos ištakos ir vertinimas. Atstovaujamosios demokratijos ištakos (Anglijos parlamentas). Autoritarizmo ištakos. Totalitarizmo sąvokos, modelio, genezės aiškinimas ir problemos. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-01-24
 • Politiniai režimai (3)

  Įvadas. Demokratinis politinis režimas. Demokratinio režimo bruožai ir raidos etapai. Laisvės principas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Demokratinių režimų klasifikacija. Nedemokratiniai režimai. Autoritarinis režimas. Asmeninės diktatūros. Teokratijos. Ideologiniai kariniai režimai. Tariami demokratiniai režimai. Tiesioginis karinis valdymas. Civiliniai - kariniai režimai. Tradicinės monarchijos. Kleptokratijos. Totalitarinis režimas. Fašistinė doktrina. Nacistinė doktrina. Bolševikinė doktrina. Demokratiniai ir nedemokratiniai režimai istoriniame kontekste. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2008-01-03
 • Politinio dalyvavimo esmė ir formos

  Įvadas. Dalyvavimo politikoje prielaidos. Politinio dalyvavimo tipologija. Netradicinė politinė elgsena. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Individo dalyvavimo politikoje veiksniai. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-17
 • Politinio teisingumo principai Platono "Valstybėje"

  Įvadas. Tinkama valstybės politinė santvarka. Politiškai teisinga Platono "Valstybė". Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-08
 • Politinis aktyvumas Lietuvoje

  Politinis aktyvumas, politinė visuomenė, politinis aktyvumas ir demokratija, politinis aktyvumas ir pilietinė visuomenė, politinio aktyvumo Lietuvoje tyrimas.
  Politologija, referatas(3 puslapiai)
  2005-03-09
 • Politinis dalyvavimas Lietuvoje

  Įvadas. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-15
 • Politinis dalyvavimas: samprata ir rūšys

  Įvadas. Politinio dalyvavimo samprata. Politinio dalyvavimo rūšys. Politinio dalyvavimo kaita. Lietuvos atvejis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-11
 • Politinis liberalizmas

  Įvadas. Politinis liberalizmas. Du pamatiniai klausimai. Politinės teisingumo koncepcijos idėja. Visuomenė kaip sąžiningo bendradarbiavimo sistema. Pirminės pozicijos idėja. Politinė asmens koncepcija. Gerai tvarkomos visuomenės idėja. Ne bendruomenė ir ne asociacija. Apie naudojimąsi abstrakčiomis koncepcijomis. Protingumas ir racionalumas. Asmens moralinės motyvacijos pagrindas. Politinis konstruktyvizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-19
 • Politinis lyderis ir jo įvaizdžio kūrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti politinio lyderio fenomeną ir jo įvaizdžio kūrimo procesą. Politinio lyderio koncepcija, tipai ir funkcijos. Politinio lyderio sąvoka. Politinio lyderio tipai ir funkcijos. Politinio lyderio vaidmuo. Politinio lyderio įvaizdis. Politinio lyderio įvaizdžio formavimas. Politinio lyderio įvaizdžio elementai. Politinio lyderio įvaizdžio formavimo psichologiniai aspektai. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2010-03-18
 • Politinis režimas: samprata ir tipologija

  Įvadas. Darbo tikslas yra apibūdinti politinio režimo sampratą bei demokratinį ir nedemokratinį politinius režimus bei jų potipius, remiantis R. Dahl politinių režimų tipologijos schema. Politinio režimo samprata. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai ir jų tipologija. Autoritarinis politinis režimas. Totalitarinis politinis režimas. Mišraus tipo ir pereinamieji politiniai režimai. Išvados.
  Politologija, referatas(25 puslapiai)
  2010-05-27
 • Politinių jėgų konsolidacijos procesai bendrame politinės fragmentacijos fone

  Įvadas. Politinių jėgų fenomenas. Politinės partijos samprata. Politinės jėgos kairės ir dešinės skalėje. Politinės jėgos Lietuvoje. Dešiniosios politinės jėgos. Kairiosios politinės jėgos. Dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų skirtys. Politinių jėgų konsolidacija. LDDP ir LSDP susivienijimas. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2008-09-23
Puslapyje rodyti po