Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagogų atestacija

  Pratarmė. Pedagogų atestacijos nuostatai. Pedagogų atestacijos tikslai ir principai. Atestacijos turinio nustatymas. Kvalifikacijos kategorijos. Kvalifikacijos reikalavimai. Kvalifikacijos kategorijų suteikimo tvarka. Atestacijos ir kvalifikacijos komisijos. Apeliacijų teikimo tvarka. Pedagogų atestacijos procedūros schema. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2007-02-07
 • Pedagogų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

  Įvadas. Pedagogų mokymas ir atestacija. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ypatumai. Kvalifikacijos kategorijų suteikimo tvarka. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prielaidos. 1.Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos analizė. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2008-06-27
 • Pedagogų, organizuojančių papildomą ugdymą, kvalifikacija ir galimybės ją tobulinti

  Įvadas. Pedagogo asmenybės prigimtis ir patirties realizavimas veikloje. Papildomas ugdymas – mokymo proceso tąsa ir papildymas. Papildomo ugdymo įstaigos, pedagogų kvalifikacija ir galimybės ją tobulinti. Papildomo ugdymo organizavimo pokyčiai. Mokslo ir studijų institucijos. Papildomo ugdymo planų įgyvendinimas. Ugdymo turinio sklaidos programa. Švietimo naujovių ir iniciatyvų programa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-19
 • Pediatrinė kineziterapija. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos

  Reumatas: Ligos priežastys, Simptomai, Ligos eiga, Komplikacijos, Gydymas, Profilaktika. Kineziterapija, sergant reumatu. Infekcinis endokarditas: Ligos priežastys, Simptomai, Ligos eiga, Komplikacijos, Gydymas. Kineziterapija, sergant infekciniu endokarditu. Arterinė hipertenzija: Ligos priežastys, Simptomai, Ligos eiga, Komplikacijos, Gydymas, Patarimai. Sergančių padidėjusio kraujospūdžio liga kineziterapija. Širdies nepakankamumas: Ligos priežastys, Širdies nepakankamumo išsivystymo rizikos faktoriai, Simptomai, Ligos eiga, Komplikacijos, Komplikacijos. Kineziterapija, esant širdies nepakankamumui. Krūtinės angina, arba stenokardija: Ligos priežastys, Simptomai, Ligos eiga, Komplikacijos, Gydymas, Patarimai. Sergančių krūtinės angina kineziterapija. Kineziterapijos tikslai.
  Kineziterapija, referatas(24 puslapiai)
  2005-05-16
 • Peer-to-peer tinklai

  Peer-to-peer tinklai (lygus-su-lygiu). Įžanga. Peer-to-peer tinklų veikimas. HTTP ir P2P. Tinklo apkrovimas. P2P teikiami privalumai. Ar tai saugu ir legalu? Perspektyvos (Computer science perspective). P2P panaudojimas bioinformatikoj. Pavojai P2P tinkluose. Pagrindiniai tinklai, protokolai ir programos. Kelis tinklus naudojančios programos. P2P programų palyginimas. Išvados.
  Internetas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Pelės tipo įrenginiai

  Įvadas. Apie pelę. Mechaninės pelės. Optinės – mechaninės pelės. Optinės pelės. Lazerinės pelės. Vielinės pelės. Bevielės pelės. Valdymo rutulys. Šviesos plunksna. Lietimui jautri aikštelė. Lietimui jautrus ekranas. Vairalazdė. Judesius fiksuojanti pirštinė.
  Kompiuteriai, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-06
 • Pelkių augalija

  Pelkė. Pasaulio pelkės. Lietuvos pelkės. Pelkių augalija. Žemapelkių augalija. Tarpinio tipo pelkių augalija. Aukštapelkių augalija. Augalų adaptacijos. Augalų prisitaikymai prie aplinkos sąlygų. Augalų prisitaikymai prie kitų gyvųjų organizmų. Pelkių augalijos reikšmė. Priedas (1).
  Botanika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-18
 • Pelkių ekosistemos

  Pelkių tipai. Aukštapelkės. Žemapelkės. Tarpinė pelkė. Pelkių augalai. Pelkių reikšmė. Pelkių apsauga. Botanikos instituto pelkių augmenijos monitoringas. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2006-08-23
 • Pelnas ir pelningumas

  Pelnas ir pelningumas. Normalusis ir ekonominis pelnas. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Pelno ekonominė reikšmė ir pelno ataskaita. Gamybos pelningumas. Kaina. Kainą lemiantys gamybos veiksniai. Įmonės pelno mokestis. AB "Finasta" grynojo pelno ataskaita. Išvados.
  Finansai, referatas(17 puslapių)
  2005-11-23
 • Pelnas vienai akcijai

  Įvadas. Akcijos, jų rūšys. Pelnas vienai akcijai. Pelno vienai akcijai apskaičiavimas. Pelno akcijai (eps), kainos ir pelno akcijai santykio (p/e) rodikliai. Kainos/pardavimų rodiklis. Ebitda pagrįstas akcijų įvertinimas. Nuosavybe paremtas akcijų vertės nustatymas. Dividendų diskontavimo metodas. Pelningumo (pajamingumo) rodiklis. Naudojimosi pelno vienai akcijai pripažinimas ir atvaizdavimas apskaitoje. Rizikos veiksniai įtakojantys akcijų pelną. Priežastys įtakojančios akcijų kainų kritimą. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2010-06-09
 • Pelno (nuostolio) ataskaita

  Įvadas. Finansinės atskaitomybės komponentai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos raida. Pelno (nuostolio) ataskaitos formai užpildyti reikalingi rekvizitai. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateiktina informacija. Sąnaudų analizė. Sąnaudų pobūdžio metodas. "Pardavimo sąnaudų" metodas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Išvados. Priedai (2).
  Apskaita, referatas(21 puslapis)
  2005-12-04
 • Pelno (nuostolių) ataskaita: tikslai, turinys ir pateikimo forma

  Įvadas. Dėstymas. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pagrindinės prielaidos. Kokybinės pelno (nuostolių) ataskaitos charakteristikos. Pelno (nuostolių) ataskaitos elementai. Veiklos rezultatai. Pajamos. Sąnaudos. Pelno (nuostolių) ataskaitos elementų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateiktina informacija. Išvados. Priedai (2).
  Apskaita, referatas(16 puslapių)
  2007-05-22
 • Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas ir finansinės atskaitomybės parengimas

  Finansinei atskaitomybei keliami reikalavimai. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas. Finansinės atskaitomybės skirstymas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Pelno ( nuostolio) ataskaita. Išvados.
  Apskaita, referatas(18 puslapių)
  2005-12-20
 • Pelno apskaičiavimas ir naudojimas

  Įvadas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Pelno funkcija. Pelnas ir rizika.
  Apskaita, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-20
 • Pelno apskaita ir paskirstymas

  Pelno apskaita ir paskirstymas. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimas. Praktinė dalis: Įmonės apibūdinimas ir jos apskaitos organizavimas. AB "Kortas" pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Periodinė atskaitomybė.
  Apskaita, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-03
 • Pelno maksimizavimas

  Buhalterinis pelnas. Numanomieji kaštai. Nominalusis ir ekonominis pelnas. Ekonominis pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji, ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Ilgojo laikotarpio kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio kaštai. Išvados.
  Apskaita, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-04
 • Pelno mokesčio ydos ir problemos

  Įvadas. Pelno mokestis. Pelno mokesčio problemos bei jų sprendimo būdai. Pelno mokesčio panaikinimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2006-01-31
 • Pelno mokesčio įstatymas. Pelno mokesčio įstatymo taikymo ypatybės

  Pelno mokesčio įstatymas, jo taikymo ypatybės. Įvadas. Bendrosios nuostatos. Naujo pelno mokesčio įstatymo ypatumai ir naujovės. Pajamų pripažinimo pasikeitimai. Sąnaudų pripažinimo pasikeitimai. Pelno paskirstymas, dividendų apmokestinimo ypatumai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaičiavimo tvarkos pasikeitimai. Lengvatos. Nuostolių perkėlimas. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-11-01
 • Pelno mokestis

  Įžanga. Mokesčių reikšmė valstybei. Mokestinis laikotarpis. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Mokesčio tarifai. Pelno mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas. Metinės pelno mokesčio deklaracijos ir avansinio pelno mokesčio deklaracijos pateikimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2008-03-08
 • Pelno mokestis (2)

  Įvadas. Pelno mokesčio įstatymo apibendrinimas. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas. Nuostolių perkėlimas. Dividendų apmokestinimas. Vieneto reorganizavimas, perleidimas arba likvidavimas. Administravimas. Avansinis pelno mokestis. Kovos su mokesčio vengimu nuostatos. Pelno mokesčio įstatymo problemos. Pelno mokesčio lengvatų taikymo problemos. Pelno apmokestinimo problemos. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo problemos. Pelno mokesčio panaikinimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(14 puslapių)
  2009-01-30
Puslapyje rodyti po