Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Partinės sistemos (5)

  Įvadas. Partijos samprata. Politinių partijų funkcijos. Partinės sistemos ir jų tipologija. Daugiapartiškumo atgimimas: politinės partijos ir partinė sistema 1988 – 1992 metais. Daugkartinės sistemos institucionalizacija ir konsolidacijos bruožai 1992 – 2000 metais. Šiuolaikinė Lietuvos partinės sistemos sandara ir ypatybės 2000 – 2000 metais.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2008-06-20
 • Partinės sistemos (6)

  Įvadas. Partijos samprata. Partijų klasifikacija ir funkcijos. Partinės sistemos. Partinių sistemų schema. Partinės sistemos pasaulyje. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-22
 • Partinės sistemos formavimasis Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos partinės sistemos bruožai. Svarbiausi partinės sistemos formavimosi etapai Lietuvoje. 1896-1940 metų partinės sistemos formavimosi etapas. 1994-1997 metų partinės sistemos formavimosi etapas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(6 puslapiai)
  2009-05-12
 • Partinių sistemų klasifikacija

  Įvadas. Partinės sistemos samprata. Partinių sistemų klasifikacija. Bendroji partinių sistemų klasifikacija. Konkurencinės ir nekonkurencinės partinės sistemos. Partinių sistemų klasifikavimas istoriniu požiūriu. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2007-09-25
 • Partizanai

  Įvadas. Kodėl lietuviai tapo partizanais? Kovos tikslai. Partizanų vienijimasis ir apygardų kūrimasis. Partizanų kovų raida: pirmieji puolimai, spauda, susekimai. Partizaninio judėjimo slopinimas: suėmimai, teismai, kalėjimai, tardymai. Partizanų veiksmai prieš komunistų pareigūnus. Partizaninio karo pabaiga. Požiūris į partizanus okupuotoje Lietuvoje. Partizaninio karo reikšmė. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-09-06
 • Partizaninis karas

  Partizaninio karo etapai. Pagrindiniai įvykiai.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2005-09-25
 • Partizaninis karas Lietuvoje

  Partizaninis karas Lietuvoje (1944 – 1953). Partizanų kovos priežastys ir tikslai. Pokario etapai. Pirmasis etapas. Antrasis etapas. To meto žmonių pasakojimai. Taikos pokario rezistencijos istorija Klaipėdoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-06
 • Partizanų gyvenimas ir buitis

  Įvadas. Dėstymas. Partizanų buitis. Dvasinis pasaulis ir tradicijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2008-06-20
 • Partizanų kūryba – laisvės dainos

  Partizanai, kas jie tokie? Partizaninis judėjimas. Partizanų būsto schema. Partizanų kraštas. Partizanų spauda 1944–1953 m. Kūryba. Partizanų šventė.
  Literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-30
 • Partnerystė Lietuvoje

  Įvadas. Partnerystė Lietuvoje. Psichologų komentaras. O kaip vaikai? Turtiniai santykiai tarp partnerių. Registruota partnerystė užsienio šalyse. Lietuvos Respublikos partnerystės įstatymas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-04-11
 • Partnerystės santykių tarp tarnautojų ir pavaldinių formavimas

  Vadovavimas. Personalo politika. Motyvavimo sistema. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai. Darbo teisė. Vadovavimo psichologija. Elgesio teorijos.
  Personalo vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-06
 • Partnerystės santykių tarp vadovų ir tarnautojų formavimas

  Įvadas. Tikslas. Darbo santykių reglamentavimas. Privalomas minimalus darbo užmokestis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-04
 • Parts of speech in English

  Kalbos dalys anglų kalboje. Darbas anglų kalba. Introduction. Parts of Speech Defined. Major Parts of Speech. The Noun. The Verb. The Adjective. The Adverb. Minor Parts of Speech. The Preposition. The Determiner. The Conjunction. The Interjection. Conclusion.
  Gramatika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-21
 • Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka

  Pasakojamoji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Senoviškos ir naujoviškos dainos; rimas ir ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-20
 • Pasakojamoji lietuvių tautosaka

  Ištakos. Rūšys ir žanrai. Pasakos. Giminystė su mitais. Sakmių turinys. Rinkimas ir skelbimas. Temos ir idėjos. Patarlės šiandien. Mįslės.
  Etninė kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-28
 • Pasąmonė ir jos reiškiniai

  Sąmonė ir pasąmonė. Sąmonė ir pasąmonė reklamos praktikoje. Hipnozė. 25 kadras. LNK reklamose rasta per daug kadrų. Pasąmoninis perdavimas - sąmonės prievartavimas. Narkotikai ir sąmonė. Sapnai - pasąmonės signalai. Miegant smegenys "sutvarko" pasaulį. Ar kada nors girdėjote apie pasąmoninį informacijos perdavimą?
  Psichologija, referatas(18 puslapių)
  2007-11-29
 • Pasaulėžiūros svarba ekonomikoje

  Įvadas. Turto, aktyvų-pasyvų, investavimo samprata. Turto samprata. Investavimo samprata. Aktyvų-pasyvų (samprata). Išsilavinimo svarba rizikų valdyme gyvenime, ekonomikoje. Žmogiškųjų vertybių vaidmuo ekonomikoje. Ar vertybės netenka vertės? Ko verta gyvybė? Reikia moralinio kompaso. Būtinas valdžios pavyzdys. Geras karaliaus Saliamono pavyzdys. Blogas karaliaus Saliamono pavyzdys. Paplitęs nepasitikėjimas šiandien. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(8 puslapiai)
  2011-01-10
 • Pasaulinė ekonominė krizė ir Japonijos atgaivinimo planas

  Tarptautinės ekonomikos ir vadybos individualus namų darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasaulinę ekonominę krizę ir Japonijos atgaivinimo planą 2006 – 2009 metų laikotarpyje. Japonija. Japonijos istorija. Japonijos krizė. Japonijos biudžetas. Pagrindiniai socialiniai – ekonomikos rodikliai. Išorinių ir vidinių sąlygų pokyčiai. Eksportas ir importas. Infliacija. BVP ir defliatorius. Ekonominės krizės pasireiškimo sritys pasirinktoje šalyje. Japonijos ekonomika. Prekyba su užsieniu. Atgaivinimo planas. Japonijos stimuliavimo planas. Strategijos mažinant krizę. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2010-12-06
 • Pasaulinė ekonominė krizė ir šalies (Vokietijos) atgaivinimo planas

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti pasaulinę krizę Vokietijoje ir šios šalies atgaivinimo planą. Krizės samprata. Vokietijos pristatymas. Pagrindiniai rodikliai. Ekonominės krizės priežastys vokietijoje. Vokietijos atgaivinimo planas. Strategijos pasiteisinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2010-10-11
 • Pasaulinė išteklių taupymo patirtis

  Įvadas. Gamtos išteklių įvairovė. Gamtos ištekliai ir jų samprata. Išteklių taupymas ir racionalus jų panaudojimas. Gaminių kokybės gerinimas ir žaliavų sąnaudų mažinimas. Substitucijos efektas prekių gamybos ir vartojimo sferose. Naujų žaliavų šaltinių ieškojimas. Perėjimas prie gamybos be atliekų. Energijos taupymas ir efektyvesnis jos naudojimas. Labiausiai paplitę pasaulyje energijos ištekliai. Akmens anglis - seniausia pramonės žaliava. Nafta - svarbiausia žaliava. Gamtinių dujų vartojimas ir taupymas. Hidroenergetika. Ateities energetika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-01-31
Puslapyje rodyti po