Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu ir nuotekų valymo įrenginiai

  Įvadas. Darbo tikslas: susipažinti su nuotekų valymu aktyviuoju dumblu ir tam skirtais įrenginiais. Biologinis nuotekų valymas. Biologinio valymo aktyviuoju dumblu principai. aktyviojo dumblo mikroorganizmų augimo fazės. Aktyviojo dumblo apdorojimas. Dumblo pūdymas metano tankuose. Aerobinė dumblo stabilizacija. Nuotekų dumblo sausinimas vakuuminiais filtrais. Nuotekų dumblo sausinimas centrifugomis. Bereagenčiu būdu paruošto dumblo panaudojimo galimybės. Nuotekų valymo įrenginiai. Cikloninis smėlio separatorius. Anaerobinio dumblo fermentatorius. Nuotekų valymo teisinis reglamentavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2009-05-20
 • Nuotolinio mokymo sistema Learning space

  Įvadas. Pagrindinė dalis. Galimybės. Paskaitų tvarkaraščio modulis Schedule. Žiniasklaidos centro modulis MediaCenter. Diskusijų kambarys CourseRoom. Asmeninės bylos Profiles. Atestacijos Assessment Manager. Reikalavimai sistemai norint ją įdiegti. Papildoma informacija. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais, grafikais.
  Programos, referatas(14 puslapių)
  2007-05-21
 • Nuotolinio valdymo būdai

  Įvadas. Telnet. Kas tai yra telnet. Telnet saugumas. SSH (Secure Shell). Kas tai yra SSH. SSH istorija. SSH panaudojimas. SSH saugumas. SSL protokolas. VNC (Virtual Network Computing). Kas tai yra VNC. VNC technologija. VNC saugumas. Remote desktop. Kas tai yra Remote desktop. Remote Desktop protokolas (RDP). Išvados.
  Internetas, referatas(12 puslapių)
  2009-05-04
 • Nuotolinis mokymas ir mokymasis

  Įvadas. Tikslas: apibūdinti nuotolinį mokymąsi dabartinėje situacijoje. Nuotolinis mokymasis ir dabartis. Nuotolinio mokymosi sąvoka. Nuotolinio mokymosi pasirinkimo motyvai. Nuotolinio mokymosi metodologija. Mokymosi technologijos. Mokymosi aplinka. Nuotolinio mokymo problemos. Mokytojų ir studentų problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-18
 • Nuotolinis mokymasis norintiems nuolat tobulėti

  Įvadas. Nuotolinis mokymasis norintiems nuolat tobulėti. Situacija Lietuvoje. Virtualios mokymosi aplinkos skirstymas. HARMOS (Europos komisijos eContent programos projektas) - Virtuali "Muzikos magistro" mokykla ("Magister musicae").
  Mokslas ir švietimas, referatas(11 puslapių)
  2006-10-05
 • Nuovargis darbe

  Įvadas. Nuovargis ir jo rūšys. Nuovargio požymiai. Nuovargio teorijos. Streso ir nuovargio vystymosi teorijos ir modeliai. Nuovargis ir darbingumas. Stresas darbe padidina susirgimų riziką. Pervargimas. Nuovargio profilaktika. Interviu apie nuovargį. Išvados. Priedas.
  Ergonomika, referatas(14 puslapių)
  2005-06-02
 • Nuovargis darbe: priežastys ir jo įveikimo būdai

  Įžanga. Geras ir blogas stresas. Stresų įtaka darbui. Darbo vietos tyrimo kriterijai. Žmogaus veiksnys. Dešimt fizinių principų. Pirmasis principas. Viskas turi būti lengvai pasiekiama. Antrasis principas. Darbui svarbu pasirinkti tinkamą aukštį. Trečiasis principas. Kūno padėtis dirbant turi būti patogi. Ketvirtas principas. Būtina sumažinti naudojamą per didelę jėgą. Penktasis principas. Siekti mažinti nuovargį. Šeštasis principas. Mažinti nebūtiną kartojimąsi. Septintasis principas. Šalinti kliūtis, darbo aplinka turi būti erdvi. Aštuntasis principas. Mažinti tiesioginę sąlyčio įtampą. Devintasis principas. Sudaryti galimybę judėti ir keisti kūno padėtį. Dešimtasis principas. Palaikyti jaukią aplinką. Dešimt pažinimo principų. Pirmasis principas. Būtina norminti. Antrasis principas. Taikyti stereotipus. Trečiasis principas. Siekti tiesioginio suvokimo ir veikimo ryšio. Ketvirtas principas. Supaprastinti informacijos pateikimą. Penktasis principas. Siekti reikiamo informacijos detalumo. Šeštasis principas. Naudoti vienareikšmį simbolių atvaizdą. Septintasis principas. Naudoti perteklių. Aštuntas principas. Informaciją pateikti modeliu. Devintasis principas. Naudoti kintamąjį jaudiklį. Dešimtasis principas. Numatyti akimirksninį grįžtamąjį ryšį. Psichologinio klimato įtaka nuovargiui.
  Personalo vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-03-23
 • Nuovargis ir organizmo darbingumo atstatymo priemonės

  Krepšinio žaidimas. Veiklos pobūdis žaidžiant. Nuovargis. Nuovargis po pratybų. Žaidėjo nuovargio pasireiškimo formos. Nuovargio rūšys. Organizmo darbingumo atstatymo priemonės. Raumenų nuovargis.
  Sportas, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Nuovargis, jo rūšys ir diagnostika

  Anotacija. Nuovargis. Jo pasireiškimo požymiai. Nuovargio priežastys. Žmogų supančios aplinkos faktoriai. Nuovargio rūšys. Nuovargio pasireiškimas vaikystėje ir vyresnio mokyklinio amžiaus grupėje. Sportas ir nuovargis. Darbingumo atgavimo priemonės sportininkams. Darbingumas ir nuovargis. Nuovargio diagnostika. Mityba ir darbas. Išvados.
  Ligos ir traumos, referatas(19 puslapių)
  2006-03-24
 • Nuovargis, pašalinimo būdai

  Anotacija. Mityba. Žolinė terapija. Amino rūgštys. Vitaminai ir mikroelementai. Nuovargis ir atostogos. Išvados.
  Ligos ir traumos, referatas(11 puslapių)
  2007-11-16
 • Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprata

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo samprata. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas baudžiamajame procese. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(13 puslapių)
  2012-02-14
 • Nusikalstamos veikos sudėties elementai ir požymiai

  Nusikalstama veika. Nusikaltimo sudėties samprata ir reikšmė. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos objektas. Nusikalstamos veikos subjektas. Objektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Subjektyvioji nusikalstamos veikos pusė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(17 puslapių)
  2009-02-21
 • Nusikalstamos veikos sudėties samprata ir požymiai

  Įžanga. Nusikalstamos veikos sudėties samprata. Nusikalstamos veikos sudėties sąvoka, jos turinio atskleidimas. Nusikalstamos veikos sudėties samprata, jos kaita 1961 m. ir 2000 m. baudžiamuosiuose įstatymuose. Nusikalstamos veikos sudėties samprata kitų šalių baudžiamosios teisės teorijoje. Nusikalstamos veikos sudėties struktūra ir jos įtaka nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėties subjektyvieji elementai ir požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšių klasifikavimas ir jo įtaka nusikalstamos veikos sudėties sampratai. Nusikalstamos veikos sudėties reikšmė. Išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-10
 • Nusikalstamų grupuočių raida Kauno mieste

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti nusikalstamų grupuočių raidos etapus Kauno mieste. Organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje. Nusikalstamumo istorinė samprata. Nusikalstamų grupuočių lygiai. Organizuotas nusikalstamumas Kauno mieste. Pagrindinės Kauno miesto nusikalstamos grupuotės. Nusikalstamų grupuočių raidos etapai ir pagrindinės nusikalstamos veikos kryptys. Nusikalstamų grupuočių kūrimo, organizavimo ir nykimo priežastys. Jaunimo įsitraukimas į nusikalstamas grupuotes. Jaunų asmenų įsitraukimo į nusikalstamų grupuočių veiklą priežastys. Išvados.
  Sociologija, referatas(17 puslapių)
  2009-11-04
 • Nusikalstamų veikų samprata, požymiai, sudėtis

  Įvadas. Nusikalstamos veikos samprata. Veikos sudėtis. Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Nusikalstamos veikos sudėčių rūšys. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, amžius. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė. Bendrininkavimas, požymiai ir jo rūšys. Bendrininkavimo formos. Prisidėjimas prie nusikalstamos veikos.
  Baudžiamoji teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-04-17
 • Nusikalstamumas

  Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos. Nusikalstamumas: 1995 – 2004 m. Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikalstamas veiklas 2004 m. Nusikalstamumas pagal lytį. Pagal išsilavinimą. Pagal amžių. Įtakoja nusikalstamumą. Statistiniai duomenys apie nuteistųjų skaičių, sudėtį ir jų kaita Pravieniškių įkalinimo įstaigoje. Lietuvos kalinių vyrų buitis ir bendravimo kultūra. Mokslo darbai. Bendravimo kultūra. Grįžusių iš įkalinimo įstaigų socialinės reintegracijos problemos. Išvados.
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-10
 • Nusikalstamumas ir narkotikai – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma bei Prostitucija ir seksualinio bei fizinio smurto prieš vaikus problema

  Įžanga. Nusikalstamumas – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Narkotikai – kaip vaikų delinkventiško elgesio pasireiškimo forma. Prostitucija ir seksualinio bei fizinio smurto prieš vaikus problema. Pabaiga.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-07-21
 • Nusikalstamumas šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Deviacijos, delinkvencijos ir konformizmo sampratos. Deviacija. Delinkvencija. Konformizmas. Deviacijos ir politikos santykis. Kalėjimų atsiradimas, plėtra, veikimo privalumai ir trūkumai. Kalėjimų atsiradimas Veikimo privalumai ir trūkumai. Nusikaltimų kontrolė, nusikalstamumo mitai. Nusikalstamumo pavyzdžiai tyrimuose, žiniasklaidoje. Apibendrinimas.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2010-05-17
 • Nusikalstamumas: objektyvus reiškinys ar beprasmis terminas

  Nusikalstamumo sąvoka. Kriminologijos terminai ir jų vieta mokslinėje terminologijoje. "Nusikalstamumas" kaip universalus kriminologijos terminas. Realistinis ir nominalistinis požiūris į terminą "nusikalstamumas". Socialinis ir teisinis termino "nusikalstamumas" aspektai. Aptartos teorijos apibendrinimas ir išvados.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-25
 • Nusikaltėlių išdavimas (ekstradicija)

  Įvadas. Ekstradicijos sąvoka. Ekstradicijos ryšys kaip viena iš tarpvalstybinės pagalbos formų. Ekstradicijos vykdymas pagal valstybės nacionalinės teisės procesą. Ekstradicijos sąlygos pagal bendrąją tarptautinę teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis. Lietuvos Respublikos Baudžiamajame ir baudžiamojo proceso kodeksuose nustatyta ekstradicijos sąvoka. Lietuvos nacionalinės teisės pagrindas asmens išdavimui. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti atsisakymo išduoti asmenį pagrindai. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2007-07-11
Puslapyje rodyti po