Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Neįgaliųjų vaikų teisė į mokslą

  Įvadas. Neįgaliųjų padėtis visuomenėje. Požiūrio problema. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų vaikų švietimą reglamentuojantys teisės aktai. Švietimo įstatymas. Specialiojo ugdymo įstatymas. Neįgaliųjų vaikų integracija į bendrojo lavinimo mokyklą. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2005-04-06
 • Neįgalumą turinčio asmens ir visuomenės santykis

  Įvadas. Neįgalumą turinčio asmens ir visuomenės santykis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-25
 • Neįgalūs vaikai

  Įvadas. Medicininės paslaugos. Sveikatos priežiūra. Aprūpinimas medikamentais. Kompensacinės technikos priemonės. Aprūpinimas klausos aparatais. Aprūpinimas ortopedine technika. Aplinkos pritaikymas. Transporto lengvatos. Ugdymas ir mokymas. Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba. Finansinė parama. Kultūrinė veikla, sportas ir poilsis. Statistika. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-15
 • Neigiamas policijos įvaizdis visuomenės akyse ir sprendimo būdai šiai problemai spręsti

  Įvadas. Neigiamas policijos įvaizdis visuomenės akyse. Visuomenė nepasitiki policija. Priežastys lemiančios neigiamą požiūrį į policiją. Sprendimo būdai didinti neigiamą policijos įvaizdį. Visuomenės pasitikėjimas – bendromis pastangomis. Priemonės, daromos kelti visuomenės pasitikėjimo policija. Pasiūlymai, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą policija. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2008-01-28
 • Neigiami socialiniai veiksniai ir jų prevencija

  Įvadas. Neigiami socialiniai veiksniai. Skurdo atsiradimas. Demografiniai pokyčiai. Migracija –"proto" nutekėjimas. Šeimos nuosmukis. Alkoholizmas ir narkomanija. Papildomo ugdymo samprata. Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija švietimo ugdymo įstaigose. Išvados.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2006-04-26
 • Neigiamos aborto pasekmės moters sveikatai

  Psichologinės aborto pasekmės. Kitos komplikacijos. Poabortinis sindromas. Katalikų Bažnyčios pozicija.
  Ligos ir traumos, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-25
 • Neigiamų "Metų" veikėjų charakterizavimo principai

  Įvadas. Neigiamų "metų" veikėjų charakterizavimo principai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-23
 • Neištikimybė

  Įvadas. Mitai. Priežastys sukeliančios neištikimybę. Neištikimybės raida. Pavyduliavimas. Istorinis požiūris į neištikimybę. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Nekaininė konkurencija

  Įvadas. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Produkto diferenciacija. Produkto tobulinimas. Reklama. Mobiliojo ryšio bendrovių konkurencija. Klaidinanti reklama. Lyginamoji reklama.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-12-07
 • Nekilnojamas turtas

  Nekilnojamojo turto vertinimo problematika ir jo vertinimo metodai. Nekilnojamojo turto vertinimo metodų apžvalga. Vertinimo metodai. Klasikinių vertinimo metodų apžvalga. Lyginamosios vertės metodas. Lyginamosios vertės metodo rūšys. Lyginamųjų kainų metodas. Lyginamųjų kriterijų metodas. Bendrasis lyginamosios vertės metodas. Dedukcinis (įrodantis) lyginamosios vertės metodas. Kiti netiesioginiai lyginamosios vertės metodai. Naudojimo pajamų vertės metodas. Kapitalizacijos norma. Atkuriamosios vertės metodas. Kiti vertinimo metodai. Dinaminis pajamų vertės modelis (diskontų pinigų srautų metodas). Pelno metodas. Monte-Carlo metodas. Daugiakriterinės analizės metodai. Metodų esmė. Daugiakriterinės analizės metodų taikymas Lietuvoje. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Daugiakriterinė nekilnojamo turto analizė. Suinteresuotų grupių analizė. Mikro- ir makrolygmens aplinkos įtaka nekilnojamojo turto efektyvumui. Nekilnojamojo turto rūšys bei tikslinės naudojimo paskirtys. Kriterijai, veikiantys nekilnojamojo turto vertę. Rinkos konjunktūra.
  Ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2005-11-07
 • Nekilnojamojo turto išperkamoji nuoma: UAB "VB lizingas"

  Darbo tikslas yra giliau susipažinti su Vilniaus banko lizingo teikiamomis nekilnojamojo turto, t.y. būsto, paslaugomis. Lizingo samprata. Lizingas Lietuvoje. UAB "VB lizingo" sąlygos ir procedūros. Finansinio lizingo įmokų skaičiuoklė. Lizingo privalumai ir trūkumai. Išvados. Priedai: Lizingo paraiška privatiems asmenims.
  Finansai, referatas(22 puslapiai)
  2005-11-16
 • Nekilnojamojo turto lyginamoji koncentracijos analizė: Lietuva ir Singapūras

  Įvadas. Konkurencinė politika ir jos svarba Konkurencinė politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Konkurencinė politika Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Japonijoje bei kitose valstybėse. Koncentracijos rūšys ir nustatymo būdai. Nekilnojamojo turto rinkos analizė Lietuvoje. Politinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis aspektas. Technologinis aspektas. Lyginamoji Lietuvos ir Singapūro Nekilnojamojo turto įmonių koncentracijos analizė. Hirschman’o – Herfindahl’io indekso analizė ir skaičiavimo metodika. Lietuvos ir Singapūro NT įmonių koncentracijos palyginimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary.
  Ekonomika, referatas(48 puslapiai)
  2010-05-26
 • Nekilnojamojo turto mokestis

  Įvadas. Mokesčio instrumentarijus. Mokesčio subjektas (mokėtojas). Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Mokesčio tarifas. Mokesčio lengvatos. Mokesčio ėmimo būdas. Mokesčio nustatymo metodas. Nekilnojamojo turto vertinimas. Duomenys, reikalingi mokesčiui apskaičiuoti. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimo terminai.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2007-03-29
 • Nekilnojamojo turto mokestis (2)

  Apie nekilnojamo turto mokestį. Lietuvos Respublikos (LR) nekilnojamo turto mokesčio įstatymas. Mokesčio objektas. Nekilnojamojo turto mokestis - spąstai tautai ar rengėjams? Nekilnojamo turto mokesčio taikymo tikslingumas. Pastabos ir pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos (LR) nekilnojamo turto mokesčio įstatymo.
  Mokesčiai, referatas(10 puslapių)
  2007-05-22
 • Nekilnojamojo turto pirkimas–pardavimas

  Įvadas. Nekilnojamo turto pirkimo procedūra. Finansinių galimybių įvertinimas. Būsto pasirinkimas. Būsto rezervavimas. Preliminarios būsto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas. Avanso sumokėjimas. Pakeitimų derinimas. Apdailos darbai. Statybos pabaiga. Turto registravimas. Būsto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas notarų biure. Galutinis atsiskaitymas už būstą. Kokie dokumentai būtini nekilnojamojo turto perleidimui? Priedas.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-25
 • Nekilnojamojo turto valdymas

  Nekilnojamojo turto valdymas. Nekilnojamojo turto charakteristika ir valdymo esmė. Nekilnojamojo turto sąvoka. Nekilnojamas turtas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. Nekilnojamo turto valdymas. Nuomininkas. Lizingo samprata. Lizingo samprata. Lizingo samprata. Lizingo rūšys. Turto draudimas. Nekilnojamojo turto administravimas. Investavimo į nekilnojamą turtą procesas. Pastatų ūkio valdymas. Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas. Gyvenamojo namo būklės įvertinimas ir privalomųjų darbų nustatymas. Gyvenamojo namo priežiūros organizavimas. Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas. Lietuvos higienos norma HN 42:1999. Šiluminės aplinkos parametrai. Priedas (1).
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2007-05-22
 • Nelaimingas atsitikimas darbe

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Nelaimingo atsitikimo darbe N1 akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2007-05-30
 • Nelaimingas atsitikimas darbe (2)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės pavadinimas ir ekonominė veiklos rūšis. Darbuotojų skaičius, įmonės ir struktūrinių padalinių vadovai. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos analizė. Rizikos veiksnių lentelė. Darbų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas ir grąžinimas. Pervestas instruktažas ir pasirašytas žurnale. Pervestas instruktažas ir pasirašytas žurnale. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Paaiškinimas direktoriui apie nelaimingą atsitikimą darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe n1 akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2007-05-31
 • Nelaimingas atsitikimas darbe (3)

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos analizė. Rizikos veiksnių lentelė. Darbų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas ir grąžinimas. Pervestas instruktažas ir pasirašytas žurnale. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Nelaimingo atsitikimo darbe n1 akto forma. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2007-06-03
 • Nelaimingi atsitikimai darbe

  Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikavimas. Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų registravimas ir dokumentų saugojimas.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-17
Puslapyje rodyti po