Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujausios informacijos laikmenos. Naujausių informacijos laikmenų talpa

  Naujausios informacijos laikmenos. Jų talpa. Įvadas. I skyrius. CD – R technologija. CD – MO technologija. CD – RW technologija. Duomenų išdėstymas kompaktiniuose diskuose. II skyrius. DVD diskai. DVD HD-DVD optinis diskas. DVD diskų struktūriniai tipai. Vienpusis diskas su vienu informaciniu sluoksniu. Dvipusis diskas su vienu informaciniu sluoksniu. Vienpusis diskas su dviem informaciniais sluoksniais. DVD – R diskai. Išvados.
  Kompiuteriai, referatas(13 puslapių)
  2006-10-13
 • Naujausios reklamos priemonės

  Įvadas. Reklama internete. Interneto reklamos svarba. Interneto reklamos technologijos. Pagrindinės internetinės reklamos formos. Baneriai (reklaminiai skydeliai). Floating Ad (animuota užsklanda). Pop under. Pop up. Brend mark. Poltergeistas. Expand Billboard. Skirtingų reklaminių antraščių tipų efektas vartotojui. Reklama mobiliuosiuose telefonuose. "Vaikštanti reklama". Ekranomobilis. Išvados.
  Rinkodara, referatas(13 puslapių)
  2007-12-29
 • Naujausios vadybos teorijos

  Įvadas. Situacinis požiūris. Empirinė vadybos teorija. Situatyvinė teorija. Tikslinis valdymas Lyginamoji analizė ir analogų taikymas. Organizacinio vystymo teorija. Sisteminis požiūris. Procesinis požiūris. Atsitiktinumų požiūris. Dinamiškųjų santykių požiūris. Organizacijos aplinkos. Tiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos elementai. Netiesioginio poveikio aplinkos valdymas. Natūrali aplinka. Mąstymo apie natūralią aplinką modeliai. Išvados. Priedai (3).
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2007-10-05
 • Naujausios vadybos teorijos (2)

  Įžanga. Situatyvinė (atsitiktinumų) teorija. Sisteminis požiūris. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Motyvavimo ir vadovavimo teorijos. Sėkmingų organizacijų teorijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-05-06
 • Naujausių publikacijų apie plaukimą apžvalga

  V. Skyrienės ir S. Tarūtienės mokomoji knyga "Mokome plaukti ir saugiai elgtis vandenyje". G. Avižonienės metodinė knyga "Mokomės plaukti". "Sporto mokslas" ir "Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas". Kitų knygų ir publikacijų apie plaukimą apžvalga.
  Sportas, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-29
 • Naujažodžiai, jų vartojimas spaudoje

  Įvadas. Naujažodžių klasifikacija pagal kilmę. Savieji naujadarai. Skoliniai. Hibridai. Naujažodžių klasifikacija pagal darybos būdus. Darybiniai naujadarai. Vediniai. Dūriniai. Semantiniai naujadarai. Išvados. Sutrumpinimų sąrašas.
  Kalbų studijos, referatas(24 puslapiai)
  2007-01-03
 • Nauji verslo organizavimo būdai

  Įvadas. Tikslas. Išanalizuoti bei įvertinti naujus verslo organizavimo būdus. Licencinio verslo įmonės (franšizės). Franšizė. Franšizavimas. Franšizeris. Franšizuojamasis. Franšizavimo formos. Franšizės sudedamosios dalys. Mokesčiai už franšizę. Stojamasis mokestis. Apyvartos mokestis. Franšizės privalumai. Franšizės verslo naudos vertinimas. Franšizės trūkumai. Franšizės sutarties nurodymai. Koncesinės įmonės. Terminų žodynėlis. Koncesijos objektai. Lengvatinės įmonės. Saviskolos bendrijos. Saviskolos bendrijos esmė ir vaidmuo versle. Saviskolos bendrijos nauda. Visuotinis narių susirinkimas. Išvados ir siūlymai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2009-09-23
 • Naujieji lietuvių kalbininkai

  Naujieji lietuvių kalbininkai. Vincas Urbutis, Vytautas Ambrazas, Kazimieras Musteikis, Asta Kupčinskaitė – Ryklienė, Regina Koženiauskienė, Laimutis Valeika.
  Kalbų studijos, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-31
 • Naujieji religiniai fenomenai ir visuomenė

  Įvadas. Visuomenės kaita ir naujasis religingumas. Naujojo religingumo samprata. Sektos sąvoka ir jos vartojimas. Religinių judėjimų klasifikacija. Naujasis religingumas Lietuvoje. Krikščioniškoji tradicija ir naujieji krikščioniški judėjimai. Krikščioniškos tradicijos kontūrai. Tradicinė krikščionybė Lietuvoje. Evangelikai baptistai. Sekmininkų judėjimas. "Šventumo grupės". Krikščioniškos "šventumo grupės". Septintosios dienos adventistai. Naujoji apaštalų bažnyčia. Kvazikrikščioniški judėjimai. Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Jehovos liudytojai. Naujieji religiniai judėjimai. Rytietiškos kilmės grupės. Krišnos sąmonės judėjimas. Sathya Sai Babos judėjimas. Mesianistinės ir Naujojo Apreiškimo grupės. Bahajų tikėjimas. Naujieji religiniai fenomenai ir visuomenė. Visuomenės reakcijos į naujuosius religinius fenomenus. Naujieji religiniai fenomenai ir šeimos. Išvados.
  Religija, referatas(30 puslapių)
  2006-01-04
 • Naujo produkto kūrimas ir investicijų realizavimo pagrindimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas: naujo produkto kūrimo Lietuvos rinkos sąlygomis prognozavimas. Minimalios programos skaičiavimas skaičiavimų duomenys. Naujo produkto kūrimo, gamybos, realizavimo minimalių normatyvinių rodiklių skaičiavimai. Minimalios metinės gamybos programos (amin) skaičiavimas. Apyvartinių lėšų normatyvo (amin) skaičiavimas vieneriems metams. Apyvartinių lėšų struktūra. Minimalaus normatyvinio pelno (Pmin) skaičiavimas. Investicijų su palūkanomis grąžinimo normų skaičiavimas. Apyvartinių lėšų su palūkanomis grąžinimo normų skaičiavimas. Optimalios veiklos programos apskaičiavimas. Naujo produkto kūrimo, gamybos, realizavimo optimalių rodiklių skaičiavimai. Optimalios metinės gamybos programos (Aopt) skaičiavimas. Optimalaus normatyvinio pelno (Popt) skaičiavimas. Investicijų grąžinimo analizė. Išvados. Siūlymai.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2010-05-18
 • Naujoji ekonomika

  Įvadas. Naujosios ekonomikos samprata. Naujosios ekonomikos plėtra Lietuvoje. Informacinių technologijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Inovacijos. Informacinių technologijų naudojimas Lietuvoje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-14
 • Naujoji ekonomika Lietuvos pavyzdžiu

  Įvadas. Žinių ekonomikos samprata. Ko reikia, kad veiktų žinių ekonomika. Žinių ekonomika Lietuvoje. Pasiūlymai padėti Lietuvai pasiekti žinių ekonomiką. Informacinių technologijų panaudojimas. Įmonių apsirūpinimas kompiuteriais. Kompiuterių, naudojamų mokymui, skaičius 100-ui mokinių ir studentų. Kompiuteriai ir internetas sveikatos priežiūros įstaigose. Darbuotojų, naudojančių kompiuterius ir internetą, dalis. Kompiuteriai ir internetas sveikatos priežiūros įstaigose 2007 m. pradžioje. Nanotechnologijos Lietuvoje. Žinių ekonomikos idėjos skleidėjai Lietuvoje. Žinių ekonomikos forumo pasiūlymai dėl struktūrinių fondų strategijos 2007-2013 metais. Pažangiausios žinių ekonomikos įmonės. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-03
 • Naujoji viešoji vadyba (5)

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos samprata. 10 valdžios reformų principų. Naujosios viešosios vadybos idėjos. Naujosios viešosios vadybos diskusiniai aspektai. Naujosios viešosios vadybos ištakos. Naujosios viešosios vadybos teoriniai pamatai. Viešasis pasirinkimas. Menedžerizmas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-30
 • Naujoji viešoji vadyba (6)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti naujosios viešosios vadybos teorines ištakas. Naujosios viešosios vadybos sąvoka ir charakteristikos. Naujoji institucinė ekonomika ir menedžerizmas. Ch. Hood išskirtos doktrinos. Klasikiniai naujosios viešosios vadybos pagrindai. Naujosios viešosios vadybos diskusiniai aspektai. NVV (Naujosios viešosios vadybos) kritinis įvertinimas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-17
 • Naujoji viešoji vadyba (NVV) (8)

  Įvadas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) sąvokos pagrindiniai principai. Naujosios viešosios vadybos (NVV) ištakos. Viešasis pasirinkimas. Menedžiarizmas. Naujosios viešosios vadybos (NVV) reformų esmė ir pagrindinės doktrinos. Naujosios viešosios vadybos (NVV) kritika. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-03
 • Naujoji viešoji vadyba (NVV) (9)

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti naujosios viešosios vadybos pagrindus ir taikymo galimybes. Naujosios viešosios vadybos samprata ir ypatumai. Valdžios reformos principai. Naujosios viešosios vadybos elementai ir pagrindai. Trūkumai naujojoje viešojoje vadyboje. Naujosios viešosios vadybos taikymas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(10 puslapių)
  2011-03-22
 • Naujoji Zelandija

  Bendra informacija apie Naująją Zelandiją. Naujosios Zelandijos gamta. Naujosios Zelandijos salos. Pietinė sala. Šiaurinė sala. Nacionaliniai parkai. Paparoa nacionalinis parkas. Tongaryro nacionalinis parkas. Ureveakos nacionalinis parkas. Naujosios Zelandijos stebuklai. Milford Saundas1. Rotoruja. Valstybė ir visuomenė. Gyventojai. Santvarka. Ginkluotosios pajėgos. Sveikatos apsauga ir socialinis aprūpinimas. Švietimo ir mokslo įstaigos. Spauda, radijas, televizija. Ūkis. Pramonė. Žemės ūkis. Transportas. Ekonominiai ryšiai. Apgyvendinimas. Moteliai ir viešbučiai. Kempingai, autopriekabos-nameliai. Vasarnamiai. Jaunimo bendrabučiai. Naujosios Zelandijos miestai. Aucklandas. Welingtonas. Aptarnavimo sfera. Maistas ir gėrimai. Parduotuvės. Rekreacija. Pramogos. Aktyvus poilsis. Išvados. Priedai (1). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Turizmas, referatas(20 puslapių)
  2007-05-30
 • Naujos dokumentų rengimo taisyklės ir kitos dokumentų valdymo naujovės

  Pakeitimai. Nauja rekvizitų pateikimo tvarka. Konkretūs rekvizitai. Įstaigos duomenys. Adresatas. Dokumento pavadinimas. Dokumento tekstas. Parašas. Dokumento tvirtinimo žyma. Priedo žyma. Gauto dokumento registracijos žyma. Rezoliucija. Viza. Supažindinimo žyma. Dokumento paieškos nuoroda. Tikrumo žyma. Dokumentų pasirašymas. Pridedami dokumentai. Įstaigoje rengiamų dokumentų įforminimas. Teisės aktų įforminimas. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai. Dokumentų pavadinimų ir saugojimo terminų pakeitimai.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2008-01-07
 • Naujos galimybės Lietuvos verslui Europos Sąjungos (ES) rinkoje (Laisvas prekių, žmonių ir pinigų judėjimas)

  Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos santykiai. Trumpa istorija. Laisvo prekių judėjimo principai. Eksportas, importas pagal valstybes. Eksportas ir importas pagal Makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Laisvas asmenų judėjimas – galimybės ar grėsmės? Laisvas asmenų judėjimas - viena jautriausių Europos Sąjungos (ES) plėtros sričių. Tarptautinė migracija. Vidutiniškai per parą Lietuvoje. Laisvas kapitalo judėjimas. Pagrindinės poskyrio "Kapitalo judėjimas ir mokėjimai" nuostatos. Išvados. Ekonominės pasekmės.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-05-16
 • Naujos įrankių medžiagos

  Superkietųjų medžiagų rūšys ir joms keliami reikalavimai. Įvairių tūrinių ir plonasluoksnių medžiagų kietumo ir tampros palyginimas. Didelio stiprio deimanto monokristalų sintezė iš grafito. Didelio stiprio deimanto polikristalai, naudojami įrankiams gaminti. Didelių deimanto polikristalų augimas. Deimanto sintezės įranga. Kompozicinės konstrukcijos didelio slėgio uždorių tarpikliai. Dujų įtaka sintetinio deimanto gamybai. Superkietųjų medžiagų dangos. Kubinis boro nitridas. C3N4 ir CNx dangos. Nanostruktūrinės sandaros superkietosios medžiagos. Heterostuktūros. Nanokristalinės kompozicinės medžiagos. Nanokompozicinių medžiagų gamyba. Nanokompozicinių ir deimanto dangų kietumas.
  Inžinerija, referatas(28 puslapiai)
  2006-12-31
Puslapyje rodyti po