Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokesčių sistema ir jos pokyčiai Lietuvoje

  Įvadas. Probleminė dalis. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių rūšys. Mokesčių sistema. Mokesčius administruojančios institucijos. Svarbiausi mokesčiai. Mokesčių sistemos pokyčiai Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mokesčiai. Rusijos imperijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijų metų mokesčiai. Nepriklausomos Lietuvos mokesčių sistema ir jos ypatumai. Lietuvos mokesčių sistema Sovietų Sąjungos sudėtyje. Lietuvos mokesčių ypatumai 1941–1944 metais. Mokesčių administravimo 1953–1990 metų tendencijos. Apmokestinimo ir mokesčių pokyčiai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Komentarai. Praktinė dalis.
  Mokesčiai, referatas(44 puslapiai)
  2006-11-22
 • Mokesčių sistema ir laivų registravimas

  Įvadas. Mokesčių sistema Lietuvoje. Pagrindiniai registrai. Laivo registravimo praktika. Laivai, registruojami Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Laivui įregistruoti pateikiami šie dokumentai. Pirminė registruojamo laivo apžiūra. Laivo įregistravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Įregistruoto laivo dokumentai. Laikinas registravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre išnuomoto laivo vėliavą keičiant į Lietuvos valstybės vėliava. Fiskalinė politika. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(18 puslapių)
  2006-02-06
 • Mokesčių sistema Lietuvoje

  Mokesčių kilmė ir istorinė raida. Mokesčių klasifikavimas. Mokesčių funkcijos. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių naštos dydžio išmatavimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(15 puslapių)
  2005-05-19
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (2)

  Įvadas. Mokesčių esmė ir apmokestinimo principai. Mokesčių prasmė ir raida. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių sistemos, jų elementai, klasifikacija ir funkcijos. Mokesčių sistemos raida Lietuvoje. Mokesčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) ir viešpataujant Carinei Rusijai bei Kaizerinei Vokietijai. Fiskalinė politika tarpukario Lietuvoje. Mokesčių sistema 1940 – 1990 metų laikotarpyje. Mokesčių sistemos dabartinėje Lietuvoje. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(22 puslapiai)
  2005-11-27
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (3)

  Įžanga. Mokesčių teisės samprata. Mokesčio mokėtojo sąvoka. Mokesčių rūšys. Mokesčių sistema Lietuvoje. Mokesčio dydis (tarifas). Mokesčio mokėjimo būdas. Mokesčio mokėjimo forma.
  Mokesčiai, referatas(14 puslapių)
  2006-10-27
 • Mokesčių sistema Lietuvoje (7)

  Mokesčių sistema. Mokesčių administravimas. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Gyventojų pajamų mokestis. Žemės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Kelių mokestis 7 Valstybinis socialinis draudimas. Įmokos į garantinį fondą.
  Mokesčiai, referatas(6 puslapiai)
  2007-10-19
 • Mokesčių sistema Lietuvoje ir jos tobulinimo kryptys

  Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių klasifikavimas. Pagrindiniai mokesčių ėmimo būdai. Lietuvos mokesčių sistema. Tiesioginių mokesčių apžvalga. Juridinių asmenų pelno mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kiti mokesčiai. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtosios vertės mokestis. Akcizai. Muitai. Lietuvos mokesčių tobulinimo kryptys. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(18 puslapių)
  2007-01-23
 • Mokesčių sistema Lietuvoje: vietiniai mokesčiai

  Įvadas. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Istorinė Lietuvos mokesčių apžvalga. Mokesčių klasifikacija. Mokestinių pajamų kaupimas Lietuvos savivaldybių biudžetuose. Apmokestinimo vietiniais mokesčiais ir rinkliavomis raida. Lietuvos fiskalinė politika 1918-1940 m. Vietinių mokestinių pajamų formavimasis 1940-1953 m. Vietinių mokesčių administravimas 1953-1990 m. laikotarpiu. Mokestinių pajamų akumuliavimas savivaldybių biudžetuose, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Šių dienų Lietuvos vietiniai mokesčiai. Pagrindiniai vietiniai mokesčiai. Išvados. Priedai (2).
  Mokesčiai, referatas(26 puslapiai)
  2006-12-14
 • Mokesčių sistemos formavimo ypatumai ir tobulinimo kryptys

  Įvadas. Mokesčių sistema. Mokesčių reikšmė ir būtinumas. Mokesčių sistemos teorinių koncepcijų apibūdinimas. Mokesčių sistemos formavimo pagrindai. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių sistema. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos principai. Lietuvos Respublikoje taikomi mokesčiai. Mokesčių sistemos tobulinimas. Prielaidos palankesnei mokesčių politikai vykdyti. Teisėsaugos tobulinimas – svarbiausias žingsnis sudarant sąlygas esminei mokesčių reformai. Mokesčių sistemos tobulinimo planai. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(15 puslapių)
  2007-01-03
 • Mokesčių sistemos raida Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokesčiai: duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais. Rusijos imperijos ir kaizerinės Vokietijos okupacijų meto mokesčiai. Mokesčiai mūsų krašte viešpataujant carinei Rusijai. Kaizerinės Vokietijos okupacijos meto mokesčiai. Nepriklausomos Lietuvos mokesčių sistema ir jos ypatumai. Lietuvos mokesčių sistema Sovietų Sąjungos sudėtyje. Dabartinė mokesčių sistema. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(31 puslapis)
  2009-12-23
 • Mokesčių sistemos samprata. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema

  Mokesčių samprata, Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Pagrindiniai Lietuvos respublikos mokesčiai. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Gyventojų pajamų mokestis. Žemės mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Akcizai. Valstybinis socialinis draudimas. Įmokos į garantinį fondą. Mokesčių administravimas.
  Administracinė teisė, referatas(16 puslapių)
  2006-10-27
 • Mokesčių sistemos vertinimas

  Mokesčių ir jų sistemos samprata bei funkcijos. Mokesčių sistemos vertinimo metodai. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Mokesčiai, referatas(11 puslapių)
  2009-11-18
 • Mokesčių sistemos, jų formavimo ir vertinimo principai

  Įvadas. Teorinė mokesčių perspektyva. Mokesčių sistema. Mokesčių sistemos apibrėžimas. Mokesčių sistemos klasifikacija. Apmokestinimo struktūra. Mokesčių sistemos formavimas. Valstybės funkcijos ir mokesčių politika. Proliberalios mokesčių sistemos formavimo principai. Apmokestinimo riba. Laferio kreivė. Mokesčių sistemos vertinimas. TVF siūlomi vertinimo rodikliai. Sėkmingos mokesčių sistemos funkcionavimo principai. Skirtingų mokesčių rūšių kritika. Užsienio šalių mokesčių sistemos. Bendroji apžvalga. EBVO šalių mokesčiai. "Mokesčių rojaus" šalys. Darbas iliustruotas grafikais.
  Mokesčiai, referatas(13 puslapių)
  2008-02-04
 • Mokesčių teisė

  Įvadas. Mokesčio mokėtojo sampratos esminiai aspektai. Mokesčio mokėtojo teisės ir pareigos. Kiti mokesčio mokėtojo teisinio statuso klausimai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-02-27
 • Mokesčių teisė (2)

  Įvadas. Mokesčių sistema jų klasifikacija ir rūšys. Netiesioginiai mokesčių reglamentavimas Lietuvos Respublikoje. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Baltojo cukraus viršsvorio mokestis. Netiesioginio apmokestinimo aspektai Europos sąjungoje. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(20 puslapių)
  2006-10-31
 • Mokesčių teorijos

  Kas yra tie mokesčiai? Mokesčių funkcijos. Mokesčių teorijos. Apmokestinimo instrumentarijus. Lietuvos mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių sistemos įvertinimas. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(16 puslapių)
  2005-07-15
 • Mokesčių teorijos raida Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpyje

  Įvadas. Mokesčių atsiradimas, prasmė ir reikalingumas. Bendri mokesčių bruožai. Mokesčių sistema ir elementai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mokesčių klasifikavimas. Dėkla. Mezliava. Pasėdžiai. Žagrinė (žagrės mokestis). Pagalvė (pagalvinė). Sidabrinė. Padūmė. Dešimtinė. Stočių mokestis ir kiti mokesčiai. Muitai. Malūnų mokestis. Svaigalų mokestis. Tabako mokestis. Miestų turtų mokestis. Verslo mokesčiai. Rinkliavų mokesčiai. Rinkliavų mokesčiai karo ir kariuomenės reikalams. Teismo mokestis. Žyminis mokestis. Natūrinių mokesčių pakeitimas piniginiais mokesčiais. Valakų reforma ir mokesčiai. LDK pajamos. Išvados.
  Mokesčiai, referatas(25 puslapiai)
  2007-10-23
 • Mokesčių vaidmuo formuojant valstybės finansinius išteklius

  Mokesčių vaidmuo formuojant valstybės finansinius išteklius. Istorinė mokesčių apžvalga, mokesčių reikšmė ir būtinumas. Žinomiausios mokesčių teorijos. Mokesčių įtaka valstybės finansiniams ištekliams ir valstybės pajamų šaltiniai. Lietuvos derybinės pozicijos su Europos Sąjunga (ES) — finansinės ir biudžetinės nuostatos. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas ir priežastys. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas šių metų spalio mėnesį. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymas šių metų sausio – spalio mėnesiais. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis. Priedai (3).
  Mokesčiai, referatas(23 puslapiai)
  2005-10-18
 • Mokesčius administruojančios įstaigos

  Įvadas. Mokesčių administravimo samprata. Mokesčius administruojančios institucijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Valstybinės mokesčių inspekcijos teisės ir pareigos. Lietuvos respublikos muitinė. Lietuvos respublikos muitinės teisės ir pareigos. Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos teisės ir pareigos. Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija. Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos teisės ir pareigos. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2008-03-10
 • Mokestinės nepriemokos samprata

  Įvadas. Mokestinės nepriemokos samprata. Mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų perėmimo taisyklės. Mokestinės nepriemokos perėmimas. Mokestinės nepriemokos sumokėjimas už skolininką. Mokestinės nepriemokos atidėjimas arba išdėstymas.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2007-02-19
Puslapyje rodyti po