Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos vandenys ir jų klasifikacija

  Įvadas. Ežerų klasifikacija. Klasifikacija pagal duburio kilmę. Klasifikacija pagal vandens sudėtį. Klasifikacija pagal vandens balansą. Lietuvos ežerai. Tauragės rajono vandenys. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-22
 • Lietuvos vandens ištekliai

  Įvadas. Paviršinis vanduo. Lietuvos upės. Ežerai. Požeminiai vandenys. Vandens išteklių naudojimas. Žmogaus veiklos poveikis vandens telkiniams Vandens telkinių apsauga. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Ekologija, referatas(22 puslapiai)
  2008-02-19
 • Lietuvos vandenų bentosas

  Bentosas. Vandens ekosistemos. Gyvybė vandenyje. Gėlojo vandens ekosistemos. Gėlojo vandens biocenozė. Hidrobiologiniai tyrimai. Biologinės vandens kokybės nustatymas. Jūrų vandens ekosistemos. Baltijos jūros pakrančių ekosistemos. Upių biocenozė. Upių vagų ekologinė terpė. Zoobentosas. Fizikinių veiksnių įtaka upių biocenozei. Substratas. Ežerų biocenozė. Ežerų ekosistemos. Vandens augalai. Vandens augalų juostos. Vandens augalų anatominiai, morfologiniai ir fiziologiniai bruožai. Vandens augalų stiebai. Vandens augalų lapai. Vandens augalų šaknys. Vandens augalų dauginimasis. Išvados. Paveikslai.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2006-09-07
 • Lietuvos veikla Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO) (2)

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Lietuvos veiklą Jungtinėse Tautose. Jungtinių tautų organizacija (JTO). Jungtinių tautų organizacijos (JTO) įsteigimas. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) struktūra. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) tikslai ir principai. Narystė Jungtinių tautų organizacijoje (JTO). Jungtinių tautų (JT) organizacijos Lietuvoje. Jungtinių tautų vystymo programa (JTVP). Jungtinių tautų (JT) vaikų fondas (UNICEF). Jungtinių tautų (JT) vyriausiasis pabėgėlių komisaras (JTVPT). Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2010-04-22
 • Lietuvos verslo įmonių valdymo problemos

  Įvadas. "Kauno holdingo kompanija". "KHK" veiklos schema. "Vicuros" žlugimas. Bankas "Sekundė". Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-13
 • Lietuvos verslo plėtros galimybės

  Įvadas. Transportas ir tranzitas. Krovinių srautų analizė. Energetika. Atominė energetika. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Naftos sektorius. Žemės ūkis. mažos ir vidutinės įmonės. Verslo plėtra. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-01-11
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos aktyvumo skatinimo būdai

  Įvadas. Vertybinių popierių sąvoka, jų esmė ir rūšys. Akcijos ir rūšys. Akcijos kaina ir dividendai. Obligacijos. Vyriausybės vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Vertybinių popierių rinkos kūrimasis – privatizacijos procese. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-20
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos ypatumai

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta bendroje rinkos ekonomikos sistemoje. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinka Lietuvoje. Nacionalinės VP biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. Išvados. Priedai.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-03-02
 • Lietuvos vertybinių popierių rinkos kūrimosi ir plėtros istorija

  Įvadas. Vertybinių popierių rinkos atsiradimas ir jos vieta. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Lietuvos vertybinių popierių rinkos raida. Vertybinių popierių rinkos plėtros problemos. Vertybinių popierių rinkos plėtros perspektyvos. Vertybinių popierių paskirtis, jų rūšys ir suteikiamos teisės. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-01-31
 • Lietuvos vidaus ir užsienio prekyba

  Įvadas. Vidaus ir užsienio prekyba pagal Ūkio ministerijos įstatymus. Vidaus prekyba. Užsienio prekyba. Prekių eksportas ir importas. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Informacijos apie vidaus rinką sklaida tarp valstybės institucijų ir verslo organizacijų. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-20
 • Lietuvos vidaus vandenys ir Baltijos jūros pakrantė

  Įvadas. Sausumos vandenys. Upės. Nemunas. Ežerai. Tvenkiniai. Kauno marios. Pelkės. Požeminiai vandenys. Baltijos jūra. Kuršių marios. Draustiniai. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(15 puslapių)
  2005-10-06
 • Lietuvos viešojo administravimo modelis elito teorijoje

  Įvadas. Viešojo administravimo modelis elitarinėje valstybės teorijoje. Lietuvos viešojo administravimo struktūra. Lietuvos viešojo administravimo procesas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(8 puslapiai)
  2008-02-18
 • Lietuvos viešojo administravimo problemos ir reformos

  Įžanga. Kas yra viešojo administravimo reforma? Lietuvos viešosios administracijos transformacijos iki 2004 metų. Viešojo administravimo pokyčių Lietuvoje kryptys ir etapai. Lietuvos viešojo administravimo sistema. Viešosios administracijos legitimacija. Ministerinės atsakomybės doktrina ir Lietuvos administracinė sistema. Ministerinės atsakomybės doktrina įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Ministerinė atsakomybės doktrina viešojoje administracijoje. Administracinės atskaitomybės reforma. B. Stone 5 atskaitomybės tipų modelis. Vadybinis atskaitomybės tipas. Teisinės arba pusiau teisinės apžvalgos atskaitomybės tipas. Santykių su suinteresuotomis grupėmis atskaitomybės tipas. Rinkos atskaitomybės tipas. Viešojo administravimo reformos priemonės. Pasekmės administracinės atskaitomybės sistemai vykdomojoje valdžioje. Strateginis valdymas. Valstybės tarnautojų atsakomybės stiprinimas. Vidaus ir išorinis auditas. Saulėlydžio komisijos veikla. Administraciniai teismai. Kovos su korupcija priemonės. Etika valstybės tarnyboje. Seimo kontrolieriai. Atskaitomybė piliečiams. Konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis. Apibendrinimas. Naujos parlamentinės kontrolės formos pasirengimo narystei Europos Sąjungos (ES) srityje. Administracinės atskaitomybės raida įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Administracinės atskaitomybės kaitą lemiantys veiksniai. Leidžiamosios valdžios mažas suinteresuotumas didinti vyriausybės kontrolę. Nepakankami vykdomosios valdžios pajėgumai vykdant reformas. Atskaitomybės reformos skatinimas: visuomenė ir Europos Sąjunga (ES). Viešojo administravimo plėtros iki 2010 metų strategija. Viešojo administravimo sektoriaus SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės). Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Viešojo administravimo sektoriaus vizija ir tikslai. Viešojo administravimo sektoriaus tikslai. Strategijos įgyvendinimas ir priežiūra. Vertinimo kriterijai. Apibendrinimas. Viešojo administravimo plėtros strategijos 2005 metų apžvalga. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, referatas(34 puslapiai)
  2008-05-06
 • Lietuvos Vyriausybės struktūra, formavimas ir funkcionavimas

  Įvadas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybė ir prezidentas. Išvados. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Lietuvos virtuvė

  Žinios apie šalį. Istorija. Politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Geografija. Didžiausi atstumai. Miestai. Upės. Lietuvos reljefas. Ekonomika. Demografija. Virtuvės ypatumai. Maisto produktai ir jų apdorojimas. Valgymo režimas ir valgiai. Šventiniai valgiai. Gėrimai. Apie dabartinę mitybą. Receptai.
  Kulinarija, referatas(28 puslapiai)
  2005-10-29
 • Lietuvos žalvario amžiaus ypatumai

  Įvadas. Periodizacija (istoriografinė apžvalga). Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Pagrindinės žalvario amžiaus kultūros ir jų etninis priklausomumas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-03-14
 • Lietuvos žemės ištekliai, jų struktūra

  Įvadas. Lietuvos žemės išteklių sudėtis. Lietuvos žemės fondo sudėtis pagal nuosavybę. Lietuvos žemės ištekliai pagal tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Lietuvos žemių našumo balai. Lietuvos žemės išteklių struktūra. Lietuvos žemės išteklių naudojimas ir jo pokyčiai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-09-19
 • Lietuvos žemės ūkio naudmenų monitoringas

  Agrostacionarų monitoringas. Agromonitoringas įvairių dirvožemio rajonų vyraujančiuose dirvožemiuose. Skirtingo tręšimo ir įvairių pesticidų rūšių bei normų ilgalaikiuose stacionariniuose bandymuose monitoringas.
  Žemės ūkis, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-02
 • Lietuvos žemės ūkis

  Įvadas. Valstybinis reguliavimas žemės rinkoje. Žemės ūkio pokyčiai. Nedarbo problemos kaime. Skurdas kaime. Kodėl didėja nedarbas kaime? Ką reikėtų daryti? Kaip padėti ūkininkams? Gamtiniai ištekliai ir klimatinės sąlygos. Ekonominės politikos bruožai. Visuotinis žemės ūkio surašymas. Kokius duomenis reikia surinkti surašymo metu. Įstatyminė bazė. Ūkis ir statistika. Lentelės. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(17 puslapių)
  2005-11-05
 • Lietuvos žemės ūkis 1918 – 1940 metais

  Lietuvos žemės ūkis iki 1918 metų Karo nuostoliai ir žemės ūkio atkūrimas. Žemės ūkio finansavimas. Žemės ūkio švietimas. Žemės ūkio bankas. Melioracija. Žemės ūkis 1919–1928 metais. Grūdų ūkis. Pieno ūkis. Kiaulių, linų ūkis. Žemės ūkis 1929–1938 metais. Grūdų ūkio likimas. Perėjimas prie gyvulininkystės. Ekonominė krizė. Eksporto sumažėjimas. Kiaulių ūkis. Paukščių ūkis. Linų ūkis. Kviečių plotai. Lietuvos žemės ūkis 1939 – 1940 metais.
  Žemės ūkis, referatas(10 puslapių)
  2006-12-06
Puslapyje rodyti po