Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos kariuomenės indėlis tarptautinio saugumo užtikrinimui

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti Lietuvos kariuomenės indėlį užtikrinant tarptautinį saugumą. Istorinė tarptautinių operacijų raidos apžvalga. Lietuvos užsienio ir saugumo politika. Lietuvos kariuomenės dalyvavimas tarptautinėse operacijose. Lietuvos kariuomenės indėlis pasaulio taikai palaikyti. Iššūkiai Lietuvos kariuomenei. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(11 puslapių)
  2009-11-26
 • Lietuvos karo aviacijos vadai

  Įvadas. Vilčių ir išbandymų dienos. Majorų kivirčai. Vadovų permainos. Juozas Kraucevičius – aviacijos renovatorius. Elito privilegijos.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-19
 • Lietuvos karvedžiai

  Lietuvos kariuomenei vadovavę karininkai: Silvestras Žukauskas, Pranas Liatukas, Juozas Stanaitis, pulkininkas Konstantinas Žukas.
  Lietuvos istorija, referatas(3 puslapiai)
  2005-11-03
 • Lietuvos katalikų padėtis Lietuvoje XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje

  Įvadas. Lietuvos gyventojų lenkinimas. Bažnyčios vaidmuo. Kovos su lenkinimu Vilniaus vyskupystėje. Kovos su lenkinimu Žemaičių (Kauno) vyskupystėje. Kovos su lenkinimu Seinų vyskupystėje. Slaptųjų draugijų veikla. Lietuvos gyventojų rusinimas. Lietuvos rusinimas. Pravoslavų bažnyčios. Katalikų ir pravoslavų padėtis. Bažnyčių bei vienuolynų uždarinėjimai. Katalikybės varžymai. Valančiaus epocha. Posūkis į lietuvybę. Blaivybės sąjūdis. Kova prieš rusinimą. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(14 puslapių)
  2007-03-27
 • Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (ES)

  Baltijos valstybių statuso kaita. Kokybiniai sąlygų pokyčiai: Europos Komisijos pažangos pranešimų apie Lietuvą analizė. Lietuvos atsakas: pasirengimo narystei sistema ir instrumentai Apibendrinimas: plėtros metodologija, Lietuvos statuso kaita ir derybų vieta visame plėtros procese.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-19
 • Lietuvos kelias į kovo 11-ają

  PowerPoint pristatymas. Kovo 11-Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Pradžia. Lietuvos nepriklausomybė.
  Lietuvos istorija, referatas(10 skaidrių)
  2007-03-19
 • Lietuvos kelių infrastruktūra ir jos plėtra

  Lietuvos kelių tikslas. Mokesčiai už naudojimąsi kelių infrastruktūra. Lietuvos kelių finansavimas. Sanglaudos fondas. Kelių priežiūros ir plėtros programa 2002-2015 m. Tarptautinių transporto koridorių plėtra. Žvyrkelių programa. Kelių priežiūra. Naujų kelių tiesimas ir kelio statinių statyba. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-15
 • Lietuvos kelių transporto infrastruktūros vystymosi istorinė apžvalga

  Sausumos kelių formavimas Lietuvos teritorijoje XIV-XVIII amžiuje. Sausumos kelių tinklo plėtra XIX amžiaus pirmoje pusėje. Susisiekimas sausumos keliais XIX amžiaus antroje pusėje. Susisiekimas vandens keliais Lietuvoje. Didžiojoje kunigaikštystėje. Lietuvos pajūrio uostai ir jūrų laivyba. Vandens transporto plėtra Lietuvoje XIX amžiuje. Geležinkelių tiesimo pradžia Lietuvoje. Siaurasis geležinkelis Lietuvoje. Transporto sistema Lietuvoje Pirmojo pasaulinio karo metu. Miestų transportas. Vidaus vandens keliai XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje. Lietuvos transporto sistemos formavimasis 1918-1940 metais. Lietuvos transporto sistema 1940-1951 metais. Lietuvos transporto sistema 1951-1989 metais. Šių dienų Lietuvos transporto sistema. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(39 puslapiai)
  2009-10-30
 • Lietuvos klimatas

  Lietuvos klimatas. Lietuvos klimatą formuojantys veiksniai. Pavasaris. Vasara. Ruduo. Žiema. Klimato elementai. Temperatūra. Krituliai. Vėjas. Darbas iliustruotas grafikais, schemomis.
  Lietuvos geografija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-18
 • Lietuvos knygnešiai

  Lietuvių spauda XIX amžiaus viduryje. Galutinis spaudos uždraudimas. Valstiečių prašymai legalizuoti spaudą. Lietuviškos spaudos leidimas. Spaudos gabenimo ir platinimo būdai. Įkliuvimai dėl spaudos (1865–1890). Pirmoji knygnešių organizacija. Pirmosios pasaulietinės spaudos platinimo organizacijos. Susektų lietuviškų mokyklų skaičius. Spaudos draudimo panaikinimas ir lietuvių visuomenė. Išvada.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-14
 • Lietuvos komercinių bankų aktyvų struktūra ir jos pokyčių tendencijos 2000–2005 metais

  Įvadas. Tikslai: Išsiaiškinti, kas yra aktyvai ir kaip jie veikė Lietuvos komerciniuose bankuose 2000 – 2005 metais. Komercinių bankų aktyvų struktūra. Aktyvų samprata. Aktyvų struktūra. Komercinių bankų aktyvų struktūros tendencijos. Turtas. Pinigai. Paskolos. Vertybiniai popieriai. Materialusis turtas. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2009-04-01
 • Lietuvos komercinių bankų finansinės būklės įvertinimas

  Referatas. Summary. Įvadas. Tyrimo objektas. Lietuvos bankų charakteristikos. Komercinių bankų finansinė analizė. Bankų pelningumo analizė. Bankų veiklos riziką ribojančių normatyvų įvertinimas. Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvas. Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas. Detalus bankų finansinės būklės įvertinimas finansinio reitingo metodu. Analitinės dalies išvados. Privalumai. Tyrimo metodika. Finansinės analizės šaltiniai. Finansų analizės rūšys. Finansinių rodiklių prognozavimas. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija ir interpoliacija. Projektinė dalis. Finansinių rodiklių prognozavimas. Turto pajamingumo prognozė 1998-2000 metams. Prognozuojama pelno dalis pajamose 1998–2000 metais. Paskolų ir indėlių santykio prognozė 1998-2000 metams. Finansinės būklės prognozė. Priedai (3). Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Finansai, referatas(44 puslapiai)
  2008-02-04
 • Lietuvos Konstitucijų principai ir "pamatiniai" dėsniai

  Įvadas. Konstitucijos, kaip teisės akto samprata. 1920 metų Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-07
 • Lietuvos konstitucijų raida 1918–1940 metais

  Įvadas. Laikinieji nepriklausomos Lietuvos valstybės konstituciniai aktai. 1918 – 1920 metų Konstitucijos istorinėje perspektyvoje. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija ir įstatyminis jos nuostatų realizavimas. Naujas požiūris į valstybės ir visuomenės uždavinius ir to požiūrio atspindys 1938 m. Lietuvos Konstitucijoje. Piliečių teisinė padėtis. Konstitucijos projekto svarstymo atspindėjimas spaudoje. Funkcinė savivalda ir vietos savivaldybės. Teismas. Teisinė Klaipėdos krašto padėtis. Konstitucijos projekto komisijos nariai. Išvados
  Konstitucinė teisė, referatas(26 puslapiai)
  2007-09-21
 • Lietuvos konstitucingumo raida (2)

  Įvadas. Lietuvos valstybingumo raida ir konstitucinės teisės formavimasis. Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė. Lietuvos valstybingumo atkūrimo konstituciniai aktai. 1992 m. Lietuvos Respublikos konstitucijos rengimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-10-17
 • Lietuvos konstitucingumo raida 1918 – 1940 metais

  Konstitucinės teisės ištakos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Pirmasis Lietuvos statutas. Antrasis Lietuvos statutas. Trečiasis Lietuvos statutas. 1791 m. Gegužės 3 d. Lenkijos-Lietuvos (Žečpospolitos) Konstitucija. Lietuvos konstitucijų raida 1918-1940 m. 1918 m. Laikinoji Konstitucija. Laikinoji 1919 m. Konstitucija. Steigiamojo seimo 1920m. Laikinoji Konstitucija. 1922m. Lietuvos valstybės Konstitucija. 1928m. Lietuvos valstybės Konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(19 puslapių)
  2005-08-25
 • Lietuvos Konstitucinio Teismo aktų rūšys ir jų teisinė galia

  Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinio teismo sprendimų rūšys. Nutarimai. Išvados. Sprendimai. Konstitucinio teismo išvados. Konstitucinės justicijos sprendimų realizavimas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-01-07
 • Lietuvos konstitucinis teismas

  Įvadas. Lietuvos Konstitucinio Teismo funkcijos ir įgaliojimai. Lietuvos Konstitucinio Teismo sudėtis. Pirmosios trys Konstitucinio Teismo sudėtys. Dabartinė Konstitucinio Teismo teisėjų sudėtis. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo įstatymas. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-12-11
 • Lietuvos Konstitucinis Teismas (2)

  Įvadas. Konstitucinio teismo statusas. Konstitucinio teismo funkcijos ir veiklos principai. Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Lietuvos respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-10-05
 • Lietuvos kraštovaizdžių tipologija

  Įvadas. Intrazoniniai Lietuvos žemėvaizdžių tipai. Lietuvos landšaftų kraštotvarkos tipai. Išvados.
  Gamtinė geografija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-05
Puslapyje rodyti po