Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalba televizijos laidose

  Kalba laidose skirtose jaunimui. Sporto renginiai televizijoje. Politinio pobūdžio laidos. Pramoginės laidos. Programos padedančios visuomenei tobulėti. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-20
 • Kalba, kūno kalba ir emocijos

  Įvadas. Kalba ir jos reikšmė. Kalbos funkcijos. Kūno kalba ir sėkmė. Kas yra sėkmė? Tyrimas. Apklausa. Ką kūno kalba gali be žodinės kalbos? Tyrimas. Kūno kalba — universali kalba. Kaip žmonės reaguoja į nemalonius ar džiaugsmingus dalykus? Gestai ir savitvarda. Daromą poveikį sustiprinkime kūno kalba. Kūno kalba ir jausmai. Jausmai tampa pastebimi. Nuo kultūros priklausantys prieštaravimai. Nesąmoningai siunčiami signalai. Pagrindiniai kūno kalbos tipai. Kūno kalba būdinga skirtingais pojūčių kanalais besinaudojantiems žmonėms. Erotika ir seksualumas. Pirmasis pokalbis — kūno kalba. Žvilgsnių kontaktas. Kūnų kontakto užsimezgimas. Vyro ir moters kūno kalba. Kaip išmokti įkūnijančios kalbos. Bendravimas tik elektroniniu paštu žlugdo santykius. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-12-22
 • Kalba. Kalbėjimas. Kalbos sandara, funkcijos. Mąstymas ir kalba

  Įvadas. Kas yra kalba? Kalba ir jos struktūra. Kalbos sandara. Pagrindinės kalbos funkcijos. Reprezentacinė kalbos funkcija. Komunikacinė funkcija. Kalbėjimo (šnekėjimo) būdai. Vidinė šneka. Viešasis kalbėjimas. Mąstymas ir kalba. Kalbos ir mąstymo sutrikimai. Neurologinės priežastys. Neurotoksinės priežastys. Psichinės priežastys. Išvados.
  Psichologija, referatas(12 puslapių)
  2011-10-11
 • Kalbos apdorojimas

  Įvadas. Z transformacija. Inversinė z transformacija. Susukimas. Atranka. Linijinės skirtuminės lygtys. Pirmos eilės tiesinės skirtuminės lygtys. Rezonansas. Baigiamieji komentarai. Pratimai.
  Fizika, referatas(12 puslapių)
  2005-03-10
 • Kalbos dalys (2)

  Įvardis, įvardžių grupės, morfologinės kategorijos: giminė, skaičius, linksnis. Jungtukas. Veiksmažodis, jo morfologinės kategorijos: nuosaka, skaičius, asmuo, rūšis. Prieveiksmis. Dalelytė, Prielinksnis. Jaustukas. Skaitvardis ir jo morfologinės ypatybės. Ištiktukas. Būdvardis ir jo morfologinės kategorijos: giminė, skaičius, linksnis, laipsnis. Daiktavardis.
  Gramatika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-12
 • Kalbos dalių apžvalga studijuojamoje ir gimtojoje kalboje (vokiečių ir lietuvių kalbos)

  Įvadas. Daiktavardis. Veiksmažodis. Būdvardis. Skaitvardis. Prieveiksmis. Įvardis. Prielinksnis. Jungtukas. Dalelytė. Jaustukas. Ištiktukas. Artikelis. Išvados.
  Gramatika, referatas(14 puslapių)
  2007-01-19
 • Kalbos etiketas

  Kalbos etiketas kaip tautos savitumo išraiška. Sakytinė ir rašytinė kalba. Sakytinės kalbos klasifikacija pagal raišką: Bendrinė kalba; Tarmė; Buitinė šnekamoji kalba. Kalbos raiška.
  Etiketas, referatas(10 puslapių)
  2005-07-01
 • Kalbos etiketas (2)

  Sveikinimo žodžiai. Kalbinimas. Giriamieji žodžiai, komplimentai. Linkėjimai. Dėkojimas. Prašom, prašyčiau. Atsiprašau! Gal galėčiau?..
  Etiketas, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-13
 • Kalbos etiketas (3)

  Kaip kreiptis ir prašyti, Dėkojimas, Atsiprašymas, Linkėjimai, Pasisveikinimai ir atsisveikinimai, Giriamieji žodžiai, komplimentai, Susipažinimas, Laiško rašymas, Kalbėjimas telefonu, Stilius, Aiškumas, Tikslumas, glaustumas, Gyvumas, kalbos grožis, Savitvarda.
  Etiketas, referatas(10 puslapių)
  2005-11-12
 • Kalbos etiketas (4)

  Kalbos etiketas. Sveikinimasis ir sveikinimas. Atsisveikinimas. Linkėjimai. Užuojautos bei paguodos žodžiai. Dėkojimas. Mandagumo žodeliai "prašom, prašau, prašyčiau". Pokalbis telefonu. Laiško rašymas. Kalbos etiketas moko tarpusavio bendravimo. Išvados.
  Etiketas, referatas(11 puslapių)
  2006-01-20
 • Kalbos etiketas buhalterinės apskaitos darbuotojų kalboje

  Įvadas. Kalbos etiketas bendraujant su viršininku. Pasisveikinimasis ir atsisveikinimas. Kreipimasis. Pokalbiai su viršininku. Tu ar jūs. Atsiprašymas. Šnekučiavimasis. Ačiū ir prašau. Kalbos etiketas bendraujant su kolegomis. Kreipimasis. Atsiprašymas. Tu ar jūs. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas. Ačiū ir prašau. Kalbos etiketas bendraujant su klientais. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas. Išklausyti ir leisti išsikalbėti. Ačiū ir prašau. Kreipimasis. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(10 puslapių)
  2006-12-21
 • Kalbos etiketo vaidmuo ugdant profesines kompetencijas

  Kas yra viešoji kalba? Rašyba ir skyryba. Žodynas. Linksniai ir prielinksniai. Žodžių formos. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(14 puslapių)
  2005-10-17
 • Kalbos funkcijos

  Įvadas. Kalbos prigimtis ir funkcijos. Kalbos funkciniai stiliai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-06
 • Kalbos ir kalbininkų samprata seniau ir šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Lietuvių bendrinės kalbos raida. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis sovietmečiu. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis nuo 1990 metų iki šiol. Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai. Kalbos norma. Bendrinės lietuvių kalbos norminimo pradžia. Bendrinės kalbos norminimo kriterijai šiandien. Kiek kalbos normų kitimą lemia ar gali lemti visuomenė? Kalbos samprata šiandieninėje visuomenėje. Kalba - kaip komunikatorė bei žmogaus ir tautos reprezentatorė. Ką patys lietuviai mąsto apie savo kalbą ir jos ateitį? Kalbininkų samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(12 puslapių)
  2006-03-02
 • Kalbos ir raštų klaidos

  Pratarmė. Tarties normos ir klaidos. Priebalsių tartis. Priebalsių tarties klaidos. Žodyno klaidos. Sintaksės klaidos. Stiliaus klaida. Santrauka.
  Kalbos kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-20
 • Kalbos ir tikrovės santykis L. Vitgenšteino filosofijoje

  Įvadas. Pasaulis - faktų visuma. Atominis faktas. Ženklas. Loginės sintaksės. Sakinys. Formalios sąvokos. Logika.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-23
 • Kalbos ir tikrovės suvokimas L. Wittgenstein filosofijoje

  Ludwig Wittgenstein filosofija. Įvadas. Analitinės filosofijos principai Vitgenšteino traktate. Tautologija ir kontradikcija. Kalba ir logika. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2009-02-10
 • Kalbos istorija

  Lietuvių kalbos kilmė ir raida. Lietuvių kalbos tarmės. Aukštaičių tarmė. Žemaičių tarmė. Svarbiausi skirtumai žemaičių tarmės nuo aukštaičių. Seniausi išlikę lietuviški tekstai. Lietuvių kalbos vartojimas raštu. Lietuvos raštija. Pirmoji lietuviška knyga. Lietuvių abėcėlės istorija. Lyginamoji kalbotyra.
  Kalbų studijos, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-22
 • Kalbos kilmės problema

  Įvadas. Kalbos kilmė. Pirmosios senovės žmonių kalbos kilmės hipotezės. Pirmieji moksliniai kalbos kilmės sprendimai. Šiuolaikinės kalbos kilmės versijos. Kalba ir mąstymas. Lietuvių kalbos kilmės problema ir raida. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-09
 • Kalbos kilmės problematika

  Kalbos kilmė. Kalbos kilmės tyrinėjimai. Kalba - gamtos dovana, ar dievo įsikišimo reikalas?
  Kalbų studijos, referatas(10 puslapių)
  2009-03-23
Puslapyje rodyti po