Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Individas grupėje

  Individas grupėje. Individo vieta grupės struktūroje. Grupės lyderis. Individas kaip darbo grupės aktyvus darbuotojas. Individas efektyvios grupės modelyje. Individo elgesys organizacijoje. Individų bendravimas grupėje. Individas grupės formavimosi fazėse. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(14 puslapių)
  2006-01-12
 • Individas ir individualizmas socialinėje teorijoje

  Įvadas. Individas ir individualizmas socialinėje teorijoje. Žmogus tarp žmonių. Individo samprata Antikos ir krikščionybės įsigalėjimo laikais. Krikščioniškoji individo samprata. Individo vaidmuo E. Durkheimo sociologijos metodo teorijoje. K. Markso kolektyvizmas. Individualizmas kaip liberalizmas. Ultraindividualizmas. Išvados.
  Filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Individas kaip seksualinio elgesio moralinis subjektas: teorija ir realijos Lietuvoje

  Įvadas. Seksualinis elgesys. Individo seksualinio elgesio realijos Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-20
 • Individo subjektiškumas tarptautinėje teisėje. Niurnbergo teisės ypatumai

  Fizinis asmuo ir tarptautinė teisė. Žmogaus teisių raida. Fiziniai asmenys tarptautinėje teisėje. Individas, kaip tarptautinės teisės subjektas. Fizinių asmenų teisės ir pareigos. Fizinio asmens teisės Europos žmogaus teisių konvencijoje ir kituose žmogaus teises saugančiuose aktuose. Fizinio asmens teisė į peticiją. Fizinių asmenų baudžiamoji atsakomybė pagal tarptautinę teisę. Niurnbergo tribunolas. Ženevos Raudonojo Kryžiaus konvencijos. Tarptautiniai Baudžiamieji tribunolai. Atskiros fizinių asmenų kategorijos ir jų tarptautinės teisės bei pareigos. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-01-22
 • Individų tarpusavio santykiai populiacijos viduje. Populiacijos savireguliacija

  Individų tarpusavio santykiai populiacijos viduje. Populiacijos savireguliacija. Įvadas. Individų tarpusavio santykiai populiacijos viduje. Pavienis gyvenimo būdas. Grupinis gyvenimo būdas. Populiacijos savireguliacija. Išvados.
  Biologija, referatas(14 puslapių)
  2005-06-10
 • Individualaus mitybos proceso įvertinimas

  Įvadas. Dėstymas. Mitybos rėžimas individualus ir rekomenduojamas. Energijos sąnaudos, balansas ir organizmo aprūpinimas maisto medžiagomis ir energijos atstatymas kiekvienai dienai. Išvados.
  Fiziologija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-18
 • Individualaus ūkio kreditavimas

  Įvadas. Individualių įmonių ir ūkių finansavimo būdai. Bankų paskolos. Komercinis kreditas. Lizingas. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-08
 • Individualaus verslo žemės ūkyje organizavimas

  Žemės ūkio verslo organizavimo referatas. Įvadas. Individualus verslas. Individualaus verslo žemės ūkyje organizavimas. Individualaus verslo žemės ūkyje steigimas. Individualaus verslo žemės ūkyje valdymas. Individualaus verslo žemės ūkyje vykdoma veikla. Individualaus verslo žemės ūkyje ateities perspektyvos. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2011-09-22
 • Individuali burnos higiena

  Įvadas. Asmens burnos higiena. Dantų šepetėliai. Dantų šepetėlių rūšys. Dantų šepetėlių sandara. Specialūs šepetėliai. Dantų pastos. Dantų pastų rūšys. Higieninės dantų pastos. Gydomosios-Profilaktinės. Skalavimo skysčiai. Kurią dantų pastą pasirinkti? Balinamoji dantų pasta su fluoru "Whitening Fluoride". Tarpdančių valymas. Dantų krapštukai. Dantenų stimuliatorius. Specialūs šepetėliai. Liežuvio valymas. Dantų valymo būdai. Išvados.
  Medicina, referatas(16 puslapių)
  2006-01-11
 • Individuali įmonė (2)

  Įvadas. Įmonių klasifikavimas. Individuali įmonė. Įmonių steigimas ir likvidavimas. Veiklos nutraukimas. Veiklos rūšys. Įmonės registravimas. Pagrindiniai mokesčiai, kuriuos moka įmonė. Trūkumai ir pliusai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-03
 • Individuali įmonė (4)

  Įvadas. Įmonių grupavimas. Įmonių rūšys. Individuali (personalinė) įmonė. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės finansinė atskaitomybė. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-21
 • Individuali psichoterapija

  Psichoterapijos samprata. Baziniai psichoterapijos principai. Etika. Konfidencialumas. Kada taikoma psichoterapija. Psichoterapinio poveikio galimybės. Psichoterapinė aplinka. Individuali psichoterapija. Kada taikoma individuali psichoterapija. Išvados.
  Psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-09
 • Individuali veikla pagal verslo pažymėjimus

  Verslo sąvokos reikšmė. Ekonominiai verslo principai. Valdymo esmė. Valdymo ciklas. Veiklos planavimo ir pelno esmė.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-12
 • Individuali žaidėjo taktika puolime

  Įvadas. Žaidėjų veiksmai puolant. Individuali puolėjo taktika. Greitasis puolimas. Puolimas prieš įvairias gynimosi sistemas. Puolimo deriniai 9 metrų laisvo metimo metu. Taktikos deriniai puolant vienu linijos puolėjų. Būdingos krašto puolėjo žaidimo situacijos ir treniruočių pratimai. Taktikos deriniai puolant dviem linijos puolėjais. Išvados.
  Sportas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-24
 • Individualioji įmonė ir jos ekonominė reikšmė

  Individualios įmonės apibūdinimas. Individuali įmonė kaip verslo organizavimo forma. Privačios veiklos patrauklumas. Individualių įmonių indėlis į šalies ekonomika. Individualiosios įmonės vieta bendroje Lietuvos įmonių sandaroje. Individualioji įmonė kaip viena iš dažnesnių smulkaus ir vidutinio verslo formų. Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo šalies ūkyje. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-19
 • Individualios (personalinės) įmonės

  Įvadas. Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės nuostatai. Individualios įmonės savininkas. Individualios įmonės valdymas. Individualios įmonės turtas. Individualios įmonės buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė. Individualios įmonės paveldėjimo ypatumai. Individualios įmonės pertvarkymas. Individualios įmonės likvidavimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-18
 • Individualios apsaugos priemonės

  Įvadas. Individualiosios apsaugos priemonės. Dujokaukės. Respiratoriai. Kolektyvinės apsaugos priemonės. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-06-16
 • Individualios apsaugos priemonės (2)

  Individualios apsaugos priemonės. Asmeninės apsaugos priemonės. Asmeninė apsauginė priemonė. AAP yra skirstoma. Galvos apsauga. Klausos apsauga. Akių ir veido apsauga. Kvėpavimo apsauga. Plaštakų ir rankų apsauga. Pėdų ir kojų apsauga. Odos apsauga. Viso kūno apsauga. Sąrašas darbų ir darbo sektorių, kuriuose gali reikėti AAP. Galvos apsauga (kaukolės apsauga). Apsauginiai šalmai. Pėdų apsauga. Akių ir veido apsauga. Kvėpavimo apsauga. Klausos apsauga. Kūno, rankų ir plaštakų apsauga. Odos apsauga. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-19
 • Individualios apsaugos priemonės (3)

  Įvadas. Individualiosios apsaugos priemonės. Darbuotojų sauga. Asmeninių apsauginių priemonių sąrašas. Priemonės galvai apsaugoti. Priemonės klausai apsaugoti. Priemonės akims apsaugoti. Priemonės veidui apsaugoti. Priemonės kvėpavimo takams apsaugoti. Priemonės plaštakoms ir rankoms apsaugoti. Priemonės pėdoms ir kojoms apsaugoti. Priemonės odai apsaugoti. Priemonės liemeniui ir pilvui apsaugoti. Įranga apsauganti nuo kritimo. Apsauginiai darbo drabužiai. Gelbėjimo priemonės. Individualiųjų kvėpavimo organų apsaugos priemonių rūšys. Filtruojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Izoliuojančios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Vaikiškos individualios apsaugos priemonės. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas. Asmeninių apsauginių priemonių laikymas. Asmeninių apsauginių priemonių priežiūra. Asmeninių apsauginių priemonių bandymai ir periodiniai patikrinimai. Išvados.
  Sauga, referatas(23 puslapiai)
  2006-11-10
 • Individualios darbuotojo veiklos organizavimas

  Įvadas. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizacijos struktūra. Organizacijos vidinė aplinka. Organizacijos elgsena darbuotojo veikla organizacijoje. Organizacijos, darančios įtaką darbuotojų veiklos valdymui. Darbuotojų veiklos organizavimo turinys. Darbuotojų organizavimas erdvės ir laiko požiūriu. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Individualios darbo vietos organizavimas. Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo principas. Individualios darbo vietos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-05-28
Puslapyje rodyti po