Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmogaus teisės Europos Sąjungos kontekste

  Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Europos žmogaus teisių teismas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-30
 • Žmogaus teisės ir humanitarinės teisės samprata

  Žmogaus teisės samprata. Humanitarinės teisės samprata. Tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės santykis. Tarptautinė humanitarinė teisė ir žmogaus teisės ginkluotų konfliktų metu. Tarptautinė humanitarinė teisė kaip žmogaus teisių teisės dalis. Tarptautinė humanitarinė teisė ir žmogaus teisių teisės užtikrinimo problemos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-05-25
 • Žmogaus teisės ir policijos veikla

  Įžanga. Žmogaus teisės samprata. Policijos veikla. Policijos sistema, uždaviniai. Jos funkcijos. Lietuvos policijos sistema. Lietuvos policijos funkcijos ir uždaviniai. Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo teisėtumas. Šaunamojo ginklo ir specialiųjų priemonių panaudojimo pagrindai. Fizinės prievartos panaudojimo pagrindai. Ginkluotės panaudojimas persekiojant laivus jūroje. Pareigūnų atsakomybė. Ginkluoto policijos pareigūno asmens saugumo garantijos. Būtinoji gintis. Būtinasis reikalingumas. Sulaikymas. Asmenų sulaikymo taktika. Administracinės teisės pažeidėjo sulaikymo taktika. Asmenų, padariusių nusikaltimą, sulaikymas. Sulaikytų asmenų pristatymas ir konvojavimas. Išvados.
  Etika, referatas(19 puslapių)
  2009-01-03
 • Žmogaus teisių klasifikavimas

  Įvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Bendra žmogaus teisių istorinė raida. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje. Tarptautinės žmogaus teisių teisės atsiradimas. Žmogaus teisių klasifikavimas. Politinės žmogaus teisės. Žmogaus teisių garantijos. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-05-20
 • Žmogaus teisių raida Lietuvos Respublikos Konstitucijose

  Įvadas. Žmogaus teisės yra prigimtinės. Žmogaus teisės 1918 – 1940 m. laikotarpio konstitucijose. 1992 m. konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-07
 • Žmogaus vaisingumo samprata

  Žmogaus vaisingumo samprata. Moters vaisingumo ciklo svarbiausi aspektai. Hormonų įtaka moters vaisingumo ciklui. Moters vaisingumo ciklo nustatymo būdai. Bazinės kūno temperatūros matavimo metodas. Billings’o metodas. Hormonų kiekio kitimo kraujyje nustatymo metodas. Išvados.
  Anatomija, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-15
 • Žmogaus vystymasis

  Įvadas. Žmogaus psichofizinės raidos periodiškumas. Fizinės būklės ypatumai. Žmogaus vystymasis. Apvaisinimas ir vaisiaus vystymasis. Augimo ir vystymosi sąvokos. Augimo ir vystymosi dėsniai. Akceleracija. Ūgis. Fizinis išsivystymas ir sveikatos įvertinimas. Amžiaus tarpsnių apibūdinimas. Vaiko amžiaus tarpsnių klasifikacija Lietuvoje. Bendravimo ir auklėjimo įtaka vaiko psichikos vystymuisi. Teigiamų įgūdžių formavimas - normalaus vystymosi laidas. Psichologiniai paauglystės ypatumai. Išvados.
  Fiziologija, referatas(26 puslapiai)
  2006-10-12
 • Žmogaus, sąžinės, religijos ir spaudos laisvės

  Kas tai yra" laisvė". Sąžinės laisvė. Religijos laisvė. Religijos laisvė ir pamatinė žmogaus atsakomybė. Religijos laisvė ir visuomenė. Valstybė ir religijos laisvė. Spaudos laisvė. Klausimai klasei.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-15
 • Žmogiškasis elementas šiuolaikinėje organizacijoje

  Įvadas. Požiūris į žmogų organizacijoje. Žmogiškojo elemento svarba organizacijai. Žmogiškasis kapitalas. Darbuotojo kompetencija. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-03-20
 • Žmogiškasis faktorius

  Įvadas. Žmonės, dalyvaujantys projekto kūrime (Software person). Charakteringi bruožai. Projekto žmonės. Žmonių samdymas. Žmonių išugdymas. Žmonių atleidimas. Motyvacija. Motyvacijos rūšys bei aspektai. Personalo motyvavimas. Ideali darbo vieta. Elgesys, skatinantis darbuotojus siekti didesnio našumo. Komandų kūrimas. Komandų struktūros. Projekto sąveika su komandomis. Vieningos (jelled) komandos. Išvados.
  Informatika, referatas(11 puslapių)
  2007-07-30
 • Žmogiškasis faktorius (2)

  Įvadas. Kaip atskirti gerą informatiką. Informatiko darbo "našumas". Patirties nustatymas. Atleidimas iš darbo. Talentų brandinimas. Darbo našumo skatinimas. Kolektyvo vidinė struktūra. Išvados.
  Informatika, referatas(7 puslapiai)
  2007-07-30
 • Žmogiškasis kapitalas

  Įvadas. Žmogiškojo kapitalo teorija. Žmogiškojo kapitalo teorijos ištakos. Šiuolaikinė visuomenė ir žmogiškojo kapitalo koncepcija. Kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Žmogiškojo kapitalo kūrimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Investicijų efektyvumas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-09-24
 • Žmogiškasis kapitalas ir jo ekonominė vertė

  Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Mokymo sistemos valdymas. Mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikis. Žmogiškojo kapitalo ekonominė vertė. Intelektualaus kapitalo valdymas, kuriant aukštesnę pridėtinę vertę. Ką reikia padaryti, kad žmogiškasis kapitalas neštų organizacijai kuo didesnę naudą? Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-13
 • Žmogiškasis kapitalas ir jo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje

  Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata ir jo formavimasis. Mokymo sistemos valdymas. Mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikis. Intelektualių resursų vaidmuo ekonomikoje. Efektyvus intelektualiojo kapitalo valdymas. Žmogiškojo kapitalo ekonominė vertė. Intelektualaus kapitalo valdymas. Išvados. Pagrindinės sąvokos.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-04
 • Žmogiškasis kapitalas ir jo vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje (2)

  Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Pagrindinės investavimo į žmogiškąjį kapitalą rūšys. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ir panaudojimo ypatybės šiuolaikinėmis sąlygomis. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-26
 • Žmogiškoji būtis — buvimas mirties link

  Buvimas mirties link. Į ką panaši mirtis. Šviesos būtybė. Vaizdai iš praeities. Ryšys tarp pasaulių. Būvimas mirties link. Susitikimas su mirtimi. Miręs, bet girdi. Ramybė. Triukšmas. Tamsi erdvė. Dvasinis kūnas. Kiti mirties ypatumai. Mirštantysis. Laikas žeidžia. Neviltis ir nerimas. Nepatyrusiųjų mirties pažiūra.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-04-20
 • Žmogiškoji būtis — būvimas mirties link (2)

  Įvadas. Būties sąvoka. Būties teorija. Žmogiškoji būtis – būvimas mirties link. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-17
 • Žmogiškoji būtis — būvimas mirties link (3)

  Įvadas. Žmogiškoji būtis. Būties myriop supratimas. Būvimas mirties link. Grįžimas iš pomirtinio gyvenimo. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2010-10-07
 • Žmogiškojo pažinimo šaltiniai (2)

  Įvadas (istorinė dalis). Žmogus kaip "egzistencija". Laisvės samprata. Žmogaus egzistencijos realizavimasis. Žmogaus egzistencijos ribinės situacijos. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-24
 • Žmogiškosios būties problema K. Jasperso filosofinėse pažiūrose

  Įvadas. Karlas Jaspersas. Jasperso filosofijos bruožai. Būties reiškiniškumas. Žmogaus egzistencijos ribinės situacijos. Aprėptis. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2007-03-16
Puslapyje rodyti po