Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 4 chemijos laboratoriniai darbai

  Medžiagų tirpumas. Metalų korozija. Tirpalai. Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas.
  Chemija, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-19
 • 6 fizikos laboratoriniai darbai (2)

  Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas. Taisyklingos formos kūnų inercijos momento matavimas sukamųjų svyravimų metodu. Kūno inercijos momento nustatymas iš trifiliarinio pakabinimo sukamųjų svyravimų ir Šteinerio teoremos tikrinimas. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline svyruokle. Garso greičio ore matavimas Kundto metodu. Dujų molinių šilumų santykio cp/cv matavimas.
  Fizika, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2007-02-19
 • Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata ir rūšys

  Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, samprata. Aplinkybių, šalinančių baudžiamąją atsakomybę, pagrindiniai bruožai. Lietuvos respublikos baudžiamajame kodekse numatytos aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Būtinoji gintis. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas. Būtinasis reikalingumas. Kelio užkirtimas organizuotos grupės veiklai. Kitos aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Remtasi: Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymu 2000 09 26 ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso projektas 1999.
  Baudžiamoji teisė, namų darbas(14 puslapių)
  2008-10-23
 • Benzino įpurškimo sistemos paskirtis

  Benzino įpurškimo sistemos. K-Jetronic sistema. Ke-Jetronic sistema. Ke-monotronic sistema. L-jetronic sistema. L-monotronic sistema. Lh-monotronic sistema. Hf-monotronic sistema. P-monotronic sistema. Centrinio įpurškimo sistemos. Tiesioginis benzino įpurškimas.
  Inžinerija, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-03-09
 • Design of the process plan and the operations of the part 304-01-112-00

  Introduction. Design of the department for the part production including technological explanations and calculations. General work-specific calculations necessary for further design. Analysis and selection of the blank of the part. Analysis of the drawing of the part and its technical specifications. Analysis of machining operations, operation sequence and substantiation of the part location in operations. Design of machining plan. Computing and selection of machining allowances. Design of operational technology, calculation of rates of cutting. Time rating. Variant comparison. Design of the department for part production. Design of special fixtures. Design of a special fixture for surface A machining operation. Analysis of the accuracy specification ensured by the fixture. Design of special measurement device to measure parallelism and analysis of measurement accuracy. Conclusion. References.
  Inžinerija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Dyzelinio variklio paleidimo lengvinimo būdai ir įtaisai

  Paleidimo lengvinimo įtaisai. Pašildymo įrenginiai su kaitinimo žvakėmis. Kaitinimo trukmės valdymo įtaisas. Slėgio daviklius turinčių žvakių veikimo principas.
  Inžinerija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-03-09
 • Elektros tinklai (2)

  Elektros tinklų kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Elektros įrenginių techniniai duomenys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros tinklo parinkimas ir tikrinimas. Įtampos nuostolių skaičiavimas. Automatiniai jungikliai. Trumpo jungimo srovių skaičiavimas. Šviesotechninis ir apšvietimo tinklo skaičiavimas. Pagrindinės instaliacijos montavimas. Išvados pasiūlymai.
  Inžinerija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-10-23
 • Gamybinės ir gaisrinės saugos automatika

  Įvadas. Patalpų apibudinimas. Apsaugos schemos sudarymas. Komponentų parinkimas ir paruošimas darbui. Komponentų aprašymas. Medžiagų specifikacija. Pavadinimas. Sutartiniai ženklai.
  Elektronika, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2007-02-19
 • Įmonės vietos analizė ir jos įvertinimas: UAB "Interadis"

  Įvadas. Prekybos įmonės vietos teorijos pagrindai. Prekybos įmonės vietos pasirinkimas. Mažmeninės prekybos įmonės vietą lemiantys. UAB "Interadis" vietos analizė. UAB "Interadis" pristatymas. UAB "Interadis" aptarnavimo zona. UAB "Interadis" vietą lemiantys veiksniai. Paklausa. Konkurentai. Pasiekiamumas. Patalpa. Kiti veiksniai. Kaip UAB "Interadis" vieta atitinka marketingo komplekso elementus. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-10-22
 • Klasės klimatas

  Įvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Netinkami mokinių elgesio tikslai ir jų korekcija.
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-19
 • Komunikacinis ir pragmatinis vertimo teksto aspektas

  Įvadas. Pragmatinių reikšmių perteikimas. Pragmatinis vertimo aspektas. Pragmatiniai santykiai vertime. Komunikacinė siuntėjo intencija. Orientacija į gavėją. Komunikacinė vertėjo orientacija. Išvados.
  Kita, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-02-22
 • Monopolija (12)

  Monopolija. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Monopolinė firma ir jos ekonominiai sprendimai. Monopolinės firmos pelno maksimizavimas. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Monopolinės galios matavimas. Monopolijos reakcija į reguliuojamą kainą, mokesčius ir subsidijas. Maksimalios kainos nustatymas. Mokesčiai ir subsidijos. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Monopolijos pasekmės.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2008-10-23
 • Paslaugų ir aptarnavimo įmonės informacinė sistema

  Įvadas. Paslaugų ir aptarnavimo įmonės. Duomenų bazės struktūros sudarymas, projektavimas. Duomenų bazės lentelių sudarymas. Duomenų bazių (DB) užklausos. Formos. Ataskaitos. Darbas su programa. Ekonominė dalis. Rinka. Konkurentai. Produktas. Kaina. Pardavimas ir reklama. Darbo sauga darbo vietoje, dirbant su videoterminalais. Įvadas. Darbo ir poilsio režimas. Videoterminalo įrenginiai. Displėjaus ekranas. Klaviatūra. Darbo stalas arba darbo paviršius. Darbo kėdė. Darbo aplinka. Erdvės reikalavimai. Apšvietimas. Triukšmas. Vibracija. Šiluminė aplinka. Spinduliuotė. Oro kokybė. Videoterminalo ir darbuotojo sąveika. Išvados. Priedai (1).
  Apskaita, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2008-10-28
 • Prigimtinės teisės samprata

  Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Prigimtinės teisės atsiradimas ir raida. Prigimtinės teisės samprata. Prigimtinės teisės vaidmuo Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Summary.
  Civilinė teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-22
 • Sisteminis ir lingvistinis teisės normų aiškinimo būdai

  Įvadas. Teisės normų aiškinimo būdų įvairovė. Lingvistinis teisės aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo samprata. Kaip teisėje taikomas lingvistinio aiškinimo būdas. Lingvistinio teisės aiškinimo būdo trūkumai. "Auksinė taisyklė". Sisteminis teisės normų aiškinimo būdas. Kas yra sisteminis teisės aiškinimas. Sisteminio teisės aiškinimo būdo taikymas. Išvados.
  Teisė, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-23
 • Smulkių ir vidutinių statybos įmonių strategijos formavimas

  Įvadas. Statybos įmonių strateginio valdymo samprata. Strategijos apibrėžimas. Strateginis valdymas ir jo etapai. Statybos įmonių plėtros dinamika ir strategijos. Europos statybos rinka. Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje. Statybos šakos ypatumai. Statybos šakos makroekonominiai rodikliai. Europos statybos rinkos charakteristika. Statybos darbų apimtis. Statybos struktūra. Statybos eksportas. Smulkių ir vidutinių statybos įmonių perspektyvos Europos statybos rinkoje. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių strategijos formavimas. Lietuvos statybos įmonių padėtis smulkaus ir vidutinio verslo kontekste. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Lietuvos smulkaus ir vidutinio statybos verslo analizė ir problemos. Lietuvos smulkių ir vidutinių statybos įmonių plėtros strateginis modelis.
  Vadyba, diplominis darbas(95 puslapiai)
  2007-02-22
 • Susirink automobilį - "Audi"

  Įvadas. "Programa" kuriama informacinių technologijų dalykui. "Programos" pavadinimas. Pagrindas projekto vykdymui. Užduoties formulavimas. Programinės dalies aprašymas. Programą sudaro. Ryšių diagrama. Fiziniai duomenų sąryšiai. Vartotojo instrukcija. Išvados ir pasiūlymai.
  Elektronika, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-22
 • Transporto įmonės valdymas: UAB "Busturas"

  Anotacija. UAB "Busturas" kūrimas. Duomenys apie UAB "Busturas" steigimą. UAB "Busturas" įvertinimas pagal įmonių tipus. UAB "Busturas" tikslų sistema ir veiklos pobūdis. UAB "Busturas" tikslų sistema. Veiklos pobūdis. UAB "Busturas" dydis ir juridinė forma. UAB "Busturas" organizacinė struktūra ir valdymo schema. Valdymo organų funkcijos ir pareigos. Išteklių vadyba. Žmoniškieji ištekliai. UAB "Busturas" turizmo agentūra. Konkurencijos analizė. SSGG analizė. Viešojo transporto organizavimas. Šiaulių miesto viešojo transporto organizavimo sistema. Viešojo transporto valdymas. Bilietų kainos ir teikiamos lengvatos. Bilietų sistemų rūšys ir tarifų tipai. Viešojo transporto eismo organizavimas. Viešojo transporto maršrutų schema. Viešojo maršrutinio transporto valdymas. Viešojo transporto socialinė paslauga. Autobusų stotis. UAB "Busturas" pardavimų valdymas. UAB "Busturas" efektyvumo rodiklių skaičiavimai. Ilgalaikis turtas. Savikaina. Rodiklių skaičiavimas. Bendrasis pelningumas. Grynasis pelningumas. Turto pelningumas. Darbo našumas. Pasiūlymai UAB "Busturas" valdyme. Išvados.
  Įmonių aprašymai, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2007-02-19
 • Valstybės sienos apsaugos užtikrinimas

  Įžanga. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės sienos apsauga. Valstybės sienos apsaugos organizavimas. Valstybės sienos teisinis režimas. Pasienio teisinis režimas. Pasienio kontrolės punktai. Institucijų, įgyvendinančių valstybės apsaugą, raida. Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės Pasienio apsaugos tarnyba. Krašto apsaugos ministerijos Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pasienio policijos departamentas prie VRM. Pasienio policijos reorganizavimas į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie VRM. Institucijos, įgyvendinančios Valstybės sienos apsaugą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM. Funkcijos ir uždaviniai. Struktūra. Bendradarbiavimas. Kiti valstybės sienos apsaugos subjektai. Valstybės sienos apsaugos sistemos plėtra. Išvados. Summary.
  Kita, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2007-02-22
 • Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų proceso tobulinimas

  Įvadas. Aprašomos įstaigos apibūdinimas. Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų proceso aprašymas. Mokslinėje literatūroje siūlomų paslaugų organizavimo principų aprašymas. Aprašomų principų palyginimas su kelių eismo priežiūros tarnyboje taikoma praktika. Kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų teikimo proceso tobulinimo galimybių įvertinimas. Vilniaus kelių eismo priežiūros tarnybos paslaugų plėtros galimybių įvertinimas. Išvados.
  Vadyba, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-10-20
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po